Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України

НаціональнИЙ інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського

Пошук по сайту НІФП НАМНУ

 Пошук по сайту НІФП

Адреса: 03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 10, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України».

Президент Асоціації: Фещенко Юрій Іванович, д.м.н., професор, академік НАМН України, директор ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України».

Однією з важливих проблем пульмонології залишаються питання туберкульозу та неспецифічних захворювань легень. З метою покращання профілактики, діагностики, надання медичної допомоги людям із цими захворюваннями, підвищення якості їх життя, що можливе шляхом підвищення обізнаності лікарів з вищезазначених проблем, лікарі різних спеціальностей (спеціалісти – фтизіатри, пульмонологи, алергологи, дільничі терапевти, сімейні лікарі, лікарі швидкої допомоги, спеціалісти з функціональної діагностики, лікарі суміжних спеціальностей) об”єднались у Асоціацію фтизіатрів і пульмонологів України для згуртування зусиль в боротьбі з цими тяжкими (як в плані перебігу, так і економічного тягаря для хворих, членів їх родин, галузі медицини, суспільсьва в цілому, інвалідизуючими, недугами.

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України є всеукраїнською громадською організацією, яка на основі спільних інтересів об’єднує вчених, лікарів та інших спеціалістів, які працюють в галузі медицини.

Асоціація створена в 1999 році на базі Національного інстиуту фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського і з кожним роком підвищує свою активність, діючи в тісній взаємодії з Національною академією наук України, Національною академією медичних наук України, Міністерством охорони здоров’я України та іншими науковими, лікувально-профілактичними закладами, державними і громадськими організаціями.

Асоціація здійснює широкий спектр діяльності, в тому числі:

  • розробляє програми та проекти по вивченню актуальних питань фтизіатрії та пульмонології і сприяє впровадженню результатів цих досліджень в практику роботи лікувальних закладів;

  • розробляє та затверджує методичний матеріал з питань фтизіатрії та пульмонології;

  • вивчає та узагальнює вітчизняний та зарубіжний досвід з проблем фтизіатрії та пульмонології;

  • приймає участь в рецензуванні науково-дослідних робіт з питань фтизіатрії та пульмонології, що подаються на конкурси в установах;

  • сприяє наданню методичної та організаційної допомоги спеціалістам, які вирішують проблеми фтизіатрії та пульмонології;

  • приймає участь у проведенні заходів із підвищення кваліфікації спеціалістів, пропаганди та популяризації знань з проблем фтизіатрії та пульмонології;

  • вносить пропозиції з питань фтизіатрії та пульмонології до органів державної влади та управління.

Однією із найважливіших завдань Асоціації є організація та проведення з’їздів фтизіатрів і пульмонологів, Астма-Конгрессів, науково-практичних конференцій, семінарів, школ пульмонолога, та інших науково-організаційних заходів.


Home Пошук Про інститут Новини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
Патенти Звіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми
Iнформація для фахівців Інформація для населення Медичні послуги


Відділ ІКТ НІФП
© 2000 - 2023

Усі матеріали, що розміщені на сайті, є власністю НІФП НАМН України, але публікуються в режимі відкритого доступу.
При розміщенні в Інтернеті запозичених матеріалів гіперпосилання на сайт інституту обов'язкове!
При перегляді не використовуйте Internet Explorer!