Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України

НаціональнИЙ інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського

Пошук по сайту НІФП НАМНУ

 Пошук по сайту НІФП

Адреса: 03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 10, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України».

Президент Асоціації: Фещенко Юрій Іванович, д.м.н., професор, академік НАМН України, директор ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України».

Однією з важливих проблем пульмонології залишаються питання туберкульозу та неспецифічних захворювань легень. З метою покращання профілактики, діагностики, надання медичної допомоги людям із цими захворюваннями, підвищення якості їх життя, що можливе шляхом підвищення обізнаності лікарів з вищезазначених проблем, лікарі різних спеціальностей (спеціалісти – фтизіатри, пульмонологи, алергологи, дільничі терапевти, сімейні лікарі, лікарі швидкої допомоги, спеціалісти з функціональної діагностики, лікарі суміжних спеціальностей) об”єднались у Асоціацію фтизіатрів і пульмонологів України для згуртування зусиль в боротьбі з цими тяжкими (як в плані перебігу, так і економічного тягаря для хворих, членів їх родин, галузі медицини, суспільсьва в цілому, інвалідизуючими, недугами.

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України є всеукраїнською громадською організацією, яка на основі спільних інтересів об’єднує вчених, лікарів та інших спеціалістів, які працюють в галузі медицини.

Асоціація створена в 1999 році на базі Національного інстиуту фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського і з кожним роком підвищує свою активність, діючи в тісній взаємодії з Національною академією наук України, Національною академією медичних наук України, Міністерством охорони здоров’я України та іншими науковими, лікувально-профілактичними закладами, державними і громадськими організаціями.

Асоціація здійснює широкий спектр діяльності, в тому числі:

  • розробляє програми та проекти по вивченню актуальних питань фтизіатрії та пульмонології і сприяє впровадженню результатів цих досліджень в практику роботи лікувальних закладів;

  • розробляє та затверджує методичний матеріал з питань фтизіатрії та пульмонології;

  • вивчає та узагальнює вітчизняний та зарубіжний досвід з проблем фтизіатрії та пульмонології;

  • приймає участь в рецензуванні науково-дослідних робіт з питань фтизіатрії та пульмонології, що подаються на конкурси в установах;

  • сприяє наданню методичної та організаційної допомоги спеціалістам, які вирішують проблеми фтизіатрії та пульмонології;

  • приймає участь у проведенні заходів із підвищення кваліфікації спеціалістів, пропаганди та популяризації знань з проблем фтизіатрії та пульмонології;

  • вносить пропозиції з питань фтизіатрії та пульмонології до органів державної влади та управління.

Однією із найважливіших завдань Асоціації є організація та проведення з’їздів фтизіатрів і пульмонологів, Астма-Конгрессів, науково-практичних конференцій, семінарів, школ пульмонолога, та інших науково-організаційних заходів.


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


Відділ ІКТ НІФП
© 2000 - 2018

При розміщенні в Інтернеті запозичених матеріалів гіперпосилання на сайт інституту обов'язкове!