Національний
інститут фтизіатрії і пульмонології
імені Ф.Г. Яновського

Перехід на титульну сторінкуПошук по сайту

Анкета здобувача наукового ступеня

Російська версія

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія"

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Анкета здобувача наукового ступеню

1. Назва інституту: Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського

2. П.І.П.  ____________________________________________________

3. Рік народження ____________________________________________

4. Національність  ____________________________________________

5. Спеціальність за освітою  ____________________________________

6. Стаж работи за освітою ______________________________________

7. Науково-педагогічний стаж (якщо є)  __________________________

8. Місце роботи, посада ________________________________________

9. Назва теми дисертації ________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

10. Фрагментом яких планових НДР є дисертація, N їх держреєстрації 
і шифр _____________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

11. Строки виконання (місяць, рік):
початок       ______________ 200__ р.
закінчення  ______________ 200__ р.

12. Дата затвердження Вченою радою ___________ 200__ р.

13. Науковий керівник (П.І.П., науковий ступінь, вчене звання)
____________________________________________________________

14. За якою спеціальністю (за номенклатурою наукових працівників)
запланована дисертація  _________________________________________

15. Впровадження результатів дисертації:
- форми _____________________________________________________
____________________________________________________________
- очікувана ефективність _____________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________(підпис здобувача)


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua