Национальный
институт фтизиатрии и пульмонологии
имени Ф.Г. Яновского

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Реферат отчета о НИР А.01.06

Об институте:

история,

общие положения,

структура,

научная деятельность,

планы НИР,

лечебно-диагностическая работа,

ведущие ученые

Новости:

новинки на сайте

Наши издания:

"Украинский пульмонологический журнал" (УПЖ),
"Украинский химиотерапевтический журнал" (УХЖ),
"Астма и аллергия"

Оригинальные статьи:

оригинальные научные статьи, ранее нигде не публиковавшиеся

Нововведения:

методические рекомендации, информационные письма,
ведомственные инструкции,
нововведения, монографии

Патенты:

патенты и авторские свидетельства института

Отчеты о НИР:

рефераты законченных научно-исследовательских работ

Подготовка кадров:

аспирантура,

клиническая ординатура,
курсы информации и стажировки,

в помощь аспиранту и соискателю

Научные форумы:

резолюции и обращения съездов, конференций, совещаний...

Информация для специалистов:

обзоры литературы, статистическая информация, новое в лечении туберкулеза и неспецифических заболеваний легких...

Информация для населения:

полезная информация о заболеваниях легких, их профилактике и лечении

Асоциация фтизиатров и пульмонологов Украины:

основные задачи и деятельность ассоциации

УДК 616.24 - 002.5 - 085.2/3:576.852.211:615.015.8.001.6
МПК - 7: А61 К 31/00, A61 K 31/43, A61 P 31/06
№ держреєстрації 0101U000387 
Інв. № 0204U000029

 

Академія медичних наук України
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України
( НІФП )
03680, Київ, вул. М. Амосова, 10

тел.: (044) 275 54 88; факс: (044) 275 21 18

Е-mail: secretar@ifp.kiev.ua


ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор НІФП
академік АМН України, д-р мед. наук, професор______________Ю.І. Фещенко
2003.12.09

ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ 

РОЗРОБИТИ ВИСОКОЕФЕКТИВНІ І ЕКОНОМІЧНІ РЕЖИМИ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ З МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНИМИ МІКОБАКТЕРІЯМИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ
А.01.06

(заключний)


Заст. директора з наукової
роботи, д-р мед. наук, проф.                                                        В. М. Петренко

2003.11.15   

2003

Рукопис закінчено 15 листопада 2003 р.


РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: с. 100, 18 табл., 2 рис., 52 джерел, 4 додатки.

Об'єкт дослідження: 94 хворих на мультирезистентний туберкульоз легень.

 

Мета роботи: підвищення ефективності лікування хворих на туберкульоз легень з резистентними до ліків МБТ на основі розробки нових режимів хіміотерапії, з включенням в них антибіотиків широкого спектру дії, які мають антимікобактеріальні властивості.

 

Методи дослідження: клінічні, рентгенологічні, клініко-лабораторні, мікробіологічні. 

 

Результати та їх новизна. Розроблені скорочені 12-місячні режими хіміотерапії для лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз легень з інтермітуючим застосуванням протитуберкульозних препаратів на підтримуючому етапі лікування. Встановлена тривалість інтенсивної та підтримуючої фаз лікування та термін направлення на хірургічне втручання, які складають відповідно 8, 4 та 6 місяців. Новизна цієї методики лікування підтверджена патентом України. Вивчена частота вторинної медикаментозної резистентності МБТ до фторхінолонів, яка складає 13 % і розвивається у середньому через 8 місяців їх застосування в комплексній хіміотерапії. Розроблені режими лікування, які з дозволили підвищити його ефективність на 17 % хворих на мультирезистентний туберкульоз у порівнянні з попередніми розробками за рахунок ефективної комбінації помірно ефективних протитуберкульозних препаратів, застосування хірургічного втручання та покращання переносимості хіміотерапії - припинення бактеріовиділення досягли у 68,0 % , загоєння каверн - у 38 % хворих (проти 52,6 % та 31,6 % відповідно в попередній НДР). Доведено, що 12-місячні режими хіміотерапії не відрізняються за ефективністю від 24 місячних як за безпосередніми, так і за віддаленими результатами. Інтермітуюче введення протитуберкульозних препаратів на підтримуючому етапі лікування дозволило здешевіти вартість лікування на 14 %, що складає 1 тис. грн. на кожного хворого. 

 

Ступінь впровадження: по даній НДР опубліковано 27 робіт (з них 12 в журналах), зроблено 12 доповідей, 6 з них на Європейському респіраторному конгресі, 1 на Всесвітньому конгресі з туберкульозу, 2 на IV з'їзді фтизіатрів та пульмонологів України, видані методичні рекомендації, інформаційний лист, отриманий патент України, підготовлене 1 нововведення.

 

Галузь застосування - фтизіатрія.


ХІМІОТЕРАПІЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ, МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ, ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНІ ПРЕПАРАТИ, БАКТЕРІОСТАТИЧНА АКТИВНІСТЬ КРОВІ

 

Умови одержання звіту: за договором. 

 

03680, Київ, вул. М. Амосова, 10, Інститут фтизіатрії і пульмонології ім.

Ф.Г. Яновського АМН України.

 

E-mail: phthysio@ifp.kiev.ua


HomeПоиск Про институтНовости Наши издания Оригинальные статтьи Нововведения
ПатентыОтчеты о НДР Подготовка кадров Научные форумы 
Информация для специалистовИнформация для населенияМедицинские услуги


© Отдел ИКТ
НИФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua