История института
Национальный институт фтизиатрии и
пульмонологии им Ф.Г. Яновского

Посетите нашу страницув Facebook

Українська версія

Клиника
Контакты

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Методические рекомендации и пособия

Об институте:

история,

общие положения,

структура,

научная деятельность,

планы НИР,

лечебно-диагностическая работа,

ведущие ученые

Новости:

новинки на сайте

Наши издания:

"Украинский пульмонологический журнал" (УПЖ),
"Украинский химиотерапевтический журнал" (УХЖ),
"Астма и аллергия" (АА)
"Инфузия&
Химиотерапия" (ИХ)

Оригинальные статьи:

оригинальные научные статьи, ранее нигде не публиковавшиеся

Нововведения:

методические рекомендации, информационные письма,
ведомственные инструкции,
нововведения, монографии

Патенты:

патенты и авторские свидетельства института

Отчеты о НИР:

рефераты законченных научно-исследовательских работ

Подготовка кадров:

аспирантура,

клиническая ординатура,
курсы информации и стажировки,

в помощь аспиранту и соискателю

Научные форумы:

резолюции и обращения съездов, конференций, совещаний...

Информация для специалистов:

обзоры литературы, статистическая информация, новое в лечении туберкулеза и неспецифических заболеваний легких...

Информация для населения:

полезная информация о заболеваниях легких, их профилактике и лечении

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Специализиро-
ванный ученый
совет
Д 26.552.01:

обнародование диссертаций и отзывов официальных оппонентов

ПОСЛЕДНИЕ ПУБЛІКАЦИИ

Формат файлов - PDF ▼   

Лікування хворих на саркоїдоз легень. - Методичний посібник. - Київ, 2019. - 52 с.                                                  

200 kb

2017 ГОД

Формат файлов - PDF ▼  

  Ефективність застосування різних способів парієтальної плевректомії при запальних процесах в плеврі. - Київ, 2017. -
2
0 с
.

200 kb

  Профілактика післяопераційних ускладнень при хірургічному лікуванні хворих на туберкульоз легень із застосуванням лікувальної фібробронхоскопії. - Київ, 2017. - 24 с.

200 kb

2016 ГОД

Формат файлов - PDF ▼  

  Оптимізація застосування відеоторакоскопії при біопсії внутрішньогрудних лімфатичних вузлів. - Київ, 2016. - 30 с.

320 kb

  Роль закладів первинної медичної допомоги у виявленні, лікуванні та профілактиці туберкульозу при реформуванні охорони здоров’я і вдосконаленні протитуберкульозних заходів. - Київ, 2016. - 44 с.

320 kb

  Ідіопатичний легеневий фіброз: клініка, діагностика, лікування/ НІФП НАМН. - Методичний посібник. - Київ, 2016. - 38 с.

1,44 mb

  Ведення побічних реакцій під час лікування хворих на туберкульоз та ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД). - Київ, 2016. - 79 с.

649 kb

2015 ГОД

Формат файлов - PDF ▼  

  Диференціальна діагностика внутрішньогрудної лімфаденопатії / НІФП НАМН. - Методичний посібник для лікарів. - Київ, 2015. - 33 с.

293 kb

  Алгоритм надання хірургічної допомоги хворим на мультирезистентний туберкульоз легень / НІФП НАМН. - Методичний посібник для лікарів. - Київ, 2015. - 18 с.

224 kb

  Діагностика та лікування травм грудної клітки / НІФП НАМН. - Методичний посібник для лікарів. - Київ, 2015. - 27 с.

310 kb

2014 ГОД

Формат файлов - PDF ▼  

  Діагностика саркоїдозу органів дихання / НІФП НАМН. - Методичний посібник. - Київ, 2014. - 24 с.

310 kb

  Порядок використання молекулярно-генетичних методів у лабораторіях з діагностики туберкульозу в Україні / НІФП НАМН. - Методичні рекомендації. - Київ, 2014. - 18 с.

310 kb

  Організація виявлення та лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз / НІФП НАМН. - Методичні рекомендації. - Київ, 2014. - 20 с.

163 kb

2013 ГОД

Формат файлов - PDF ▼  

  Азаліди – терапія вибору інфекційного запалення при бронхообструктивних захворюваннях у дітей / НІФП НАМН. - Методичний посібник для лікарів. - Київ, 2013. - 42 с.

412 kb

  Алгоритм діагностики хіміорезистентного туберкульозу з комплексним використанням гено – та фенотипічних методів в бактеріологічних лабораторіях протитуберкульозних закладів України / НІФП НАМН. - Методичні рекомендації. - Київ, 2013. - 24 с.

281 kb

  Організація лабораторної діагностики туберкульозу методом прямої бактеріосклпії мазка мокротиння та контроль якості досліджень / НІФП НАМН. - Навчальний курс для фахівців бактеріологічних лабораторій закладів протитуберкульозної служби України. - Київ, 2013. - 229 с.

16.9 MB

  Застосування алергену туберкульозного рекомбінантного для діагностики туберкульозної інфекції у дітей / НІФП НАМН. - Методичний посібник. - Київ, 2013. - 28 с.

237 kb

  Організаційні підходи до виявлення і лікування хворих на туберкульоз із резистентністю до антимікобактеріальних препаратів / НІФП НАМН. - Методичний посібник. - Київ, 2013. - 52 с.

331 kb

  Система забезпечення якості лабораторних досліджень в установах, що здійснюють мікробіологічну діагностику діагностику туберкульозу на різних рівнях надання медичної допомоги / НІФП НАМН. - Навчальний посібник. - Київ, 2013. - 65 с.

500 kb

2012 ГОД

Формат файлов - PDF ▼  

  Cучасні методи лікування плевральних випотів різного генезу / НІФП НАМН. - Методичний посібник для лікарів. - Київ, 2012. - 34 с.

310 kb

  Негоспітальна та нозокоміальна (госпітальна) пневмонія у дорослих осіб: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, антибактеріальна терапія / НІФП НАМН. - Методичний посібник. - Київ, 2012. - 123 с.

1.31 MB

  Застосування біологічного зварювання тканин при хірургічному лікуванні хворих на туберкульоз легень / НІФП НАМН. - Методичний посібник. - Київ, 2012. - 16 с.

148 kb

  Шляхи оптимізації роботи лабораторної мережі з бактеріологічної діагностики туберкульозу в Україні / НІФП НАМН. - Методичні рекомендації. - Київ, 2012. - 24 с.

235 kb

  Ідіопатичний легеневий фіброз: клініка, діагностика, лікування / НІФП НАМН. - Методичний посібник. - Київ, 2012. - 19 с.

0.99 MB

  Стандарти бактеріологічної діагностики туберкульозу в лабораторіях протитуберкульозних закладів України / НІФП НАМН. - Навчальний посібник. - Київ, 2012. - 188 с.

1.51 MB

2011 ГОД

Формат файлов - PDF ▼  

  Стандарти визначення медикаментозної стійкості мікобактерій до препаратів 1-го та 2-го ряду на рідкому живильному середовищі при застосуванні систем MGIT / НІФП АМНУ. - Методичні рекомендації. - Київ, 2011. - 23 с.

173 kb

2010 ГОД

Формат файлов - PDF ▼  

  Колапсотерапевтичні методики у фтизіатрічний практиці / НІФП АМНУ. - Методичний посібник. - Київ, 2010. - 31 с.

1.09 MB

  Електронна таблиця розрахунку потреби у протитуберкульозних препаратах / НІФП АМНУ. - Київ, 2010.

  Методика розрахунку потреби у протитуберкульозних препаратах / НІФП АМНУ. - Методичні рекомендації. - Київ, 2010. - 20 с.

1.09 MB

2009 ГОД

Формат файлов - PDF ▼  

  Оперативно-технічні критерії підвищення ефективності хірургічного лікування легеневої патології / НІФП АМНУ. - Методичний посібник. - Київ, 2009. - 35 с.

1.09 MB

  Сучасні підходи до організації лікування хворих на туберкульоз / НІФП АМНУ. - Методичні рекомендації. - Київ, 2009. - 20 с.

1.09 MB

2008 ГОД

Формат файлов - PDF ▼  

  Ідіопатичні інтерстиціальні пневмонії: класифікація, діагностика, лікування / НІФП АМНУ. - Методичний посібник. - Київ, 2008. - 29 с.

1.09 MB

  Лікувальна та коригуюча торакопластика у лікуванні поліхіміорезистентних форм туберкульозу легенів та емпієми плеври / НІФП АМНУ. - Методичний посібник. - Київ, 2008. - 29 с.

2.9 MB

  Раціональне лікування респіраторних інфекцій у дітей / НІФП АМНУ. - Методичний посібник. - Київ, 2008. - 22 с.

2.9 MB

2007 ГОД

Формат файлов - PDF ▼  

  Смертність від туберкульозу в Україні та шляхи її зниження / НІФП АМНУ. - Методичні рекомендації. - Київ, 2007. - 20 с.

377 Kb

  Застосування автоматизованої системи MGIT для діагностики туберкульозу легень і визначення медикаментозної стійкості мікобактерій / НІФП АМНУ. - Методичні рекомендації. - Київ, 2007. - 26 с.

480 Kb

2006 ГОД

Формат файлов - PDF ▼  

  Применение небулайзеров в клинической практике / НИФП АМНУ. - Методическое пособие. - Киев, 2006. - 32 с.

480 Kb

  Комлексна передопераційна підготовка і хірургічне лікування хворих на хіміорезистентний деструктивний туберкульоз легень / НІФП АМНУ. - Методичні рекомендації. - Київ, 2006. - 15 с.

240 Kb

  Сучасні принципи лікування хворих із хронічним легеневим серцем / НІФП АМНУ. - Методичні рекомендації. - Київ, 2006. - 21 с.

400 Kb

  Молекулярно-генетичний метод прямої ДНК-гібридизації з використанням ТАТ - технології для виявлення комплексу М. tuberculosis/bovis в організмі людини для швидкої діагностики туберкульозної інфекції у хворих на туберкульоз та проведення скринінгових досліджень в Україні / НІФП АМНУ. - Методичні рекомендації. - Київ, 2006. - 19 с.

480 Kb

  Диференціація мікобактерій комплексу Mycobacterium tuberculosis (використання біохімічних тест-наборів microxpress виробництва Tulip Diagnostics® Ltd.) / НІФП АМНУ. - Методичні рекомендації. - Київ, 2006. - 26 с.

930 Kb

  Моніторинг та оцінка індикаторів діагностики та лікування хворих на туберкульоз з використанням когортного аналізу / НІФП АМНУ. - Методичний посібник. - Київ, 2006. - 85 с.

4,6 Mb

2005 ГОД

Формат файлов - PDF ▼  

  Організація виявлення туберкульозу в групах ризику / НІФП АМНУ. - Методичні рекомендації. - Київ, 2005. - 22 с.

375 Kb

Сучасні підходи до лікування захворювань органів дихання у дітей / НІФП АМНУ. - Методичні рекомендації. - Київ, 2005. - 17 с.

1,1 Mb

Застосування швидких тестів для визначення антитіл до мікробактерій туберкльозу / НІФП АМНУ. - Методичні рекомендації. - Київ, 2005. - 13 с.

275 kb

Виявлення ВІЛ/СНІД-асоційованого туберкульозу та диспансерне спостереження за хворими / НІФП АМНУ. - Методичні рекомендації. - Київ, 2005. - 16 с.

375 kb

2004 ГОД

Формат файлов - RTF, ZIP ▼  

  Нозокоміальна пневмонія у дорослих: діагностика, лікування, профілактика / НІФП АМНУ. - Київ, 2004. - 39 с.

1120 kb

130 kb

Виявлення, лікування та профілактика туберкульозу у медичних працівників / НІФП АМНУ. - Київ, 2004. - 18 с.

183 kb

23 kb

Стандарти діагностики і лікування туберкульозу / НІФП АМНУ. - Київ, 2004. - 64 с.

990 kb

97 kb

Патогенетична терапія хворих на туберкульоз легень / НІФП АМНУ-УМСА МОЗУ. - Київ, 2004. - 18 с.

128 kb

22 kb

2003 ГОД

Формат файлов - RTF, ZIP ▼  

  Антимікобактеріальна терапія туберкульозу органів дихання у дітей / НІФП АМНУ. - Київ, 2003. - 20 с.

182 kb

26 kb

Діагностика ранньої стадії хронічного бронхіту у хворих на туберкульоз легень / НІФП АМНУ. - Київ, 2003. - 16 с.

108 kb

18 kb

Негоспітальна пневмонія у дорослих: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, антибактеріальна терапія / НІФП АМНУ. - Київ, 2003. - 39 с.

615 kb

63 kb

Стратегія лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз легень / НІФП АМНУ. - Київ, 2003. - 24 с.

452 kb

43 kb

2002 ГОД

Формат файлов - RTF, ZIP ▼  

Організація протитуберкульозних заходів серед дітей в умовах епідемії туберкульозу / НІФП АМНУ. - Київ, 2002. - 31 с.

397 kb

42 kb

2001 ГОД

Формат файлов - RTF, ZIP ▼  

  Хіміопрофілактика туберкульозу в дітей і підлітків у сучасних умовах / НІФП АМНУ. - Київ, 2001. - 22 с. 397 kb 42 kb
Організація виявлення та лікування хворих на туберкульоз позалегеневої локалізації / НІФП АМНУ. - Київ, 2001. - 18 с. 258 kb 28 kb
Негоспітальна пневмонія у дорослих (етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, антибактеріальна терапія) / НІФП АМНУ. - Київ, 2001. - 24 с. 378 kb 40 kb
Мікробіологічні методи обстеження хворих на туберкульоз / НІФП АМНУ. - Київ, 2001. - 25 с. 380 kb 45 kb

2000 ГОД

Формат файлов - RTF, ZIP ▼  

 

 

 

Трансстернальні і трансплевральні підходи у лікуванні хворих з ускладненим перебігом бронхолегеневих захворювань / НІФП АМНУ. - Київ, 2000. - 32 с. 397 kb 49 kb
Організація протитуберкульозної санітарно-освітньої роботи в Україні / НІФП АМНУ. - Київ, 2000. - 18 с. 251 kb 22 kb
Застосування фторхінолонів для лікування туберкульозу легень / НІФП АМНУ. - Київ, 2000. - 12 с. 86 kb 13 kb

1999 ГОД

Формат файлов - RTF, ZIP ▼  

 

 

 

Атибактеріальна терапія рецидивів туберкульозу легень / НІФП АМНУ. - Київ, 1999. - 7 с. 91 kb 27 kb
Ендолімфатична терапія в профілактиці гнійно-запальних ускладнень при операціях на органах дихання / НІФП АМНУ. - Київ, 1999. - 16 с. 251 kb 42 kb
Хронічний обструктивний бронхіт / НІФП АМНУ. - Київ, 1999. - 9 с. 156 kb 12 kb


Home Поиск Про институт Новости Наши издания Оригинальные статтьи Нововведения
Патенты Отчеты о НДР Подготовка кадров Научные форумы
Информация для специалистов Информация для населения Медицинские услуги


Все материалы, размещенные на сайте, являются собственностью НИФП НАМН Украины, но публикуются в режиме открытого доступа.
При размещении в Интернете заимствованных материалов гиперссылка на сайт института обязательна!

© Отдел ИКТ
НИФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua