Історія інституту
Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім Ф.Г. Яновского

Відвідайте нашу сторніку в Facebook

 

Клініка
Контакти

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Наукові видання інституту

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ)
"Астма та алергія" (АА)
"Інфузія&Хіміотерапія"
(ІХ)

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Спеціалізована вчена рада
Д 26.552.01:

оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

Український пульмонологічний журнал

Український
пульмонологічний
журнал

З 2002 РОКУ 
ПУБЛІКУЄТЬСЯ на сайтІ У поВнотекстовомУ варіантІ

 

Заснований у жовтні 1993 року
Засновник - 
ДУ "Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім. Ф.Г. Яновського
НАМН України"
Свідоцтво про державну реєстрацію 
КВ № 21080-1088ПР от 28.11.2014 г.
Атестований ВАК України
Постанова Президії ВАК України
№ 1-05/7 від 09.06.99 р.
Переатестація:
наказ МОН № 1643 від 28.12.2019 р.
Зареєстрований в Іndex Copernicusтм,Google Scholar та Crossref


Головний редактор
академік НАМНУ Ю.І. Фещенко
Заст. головного редактора
член-кореспондент НАМНУ В.К. Гаврисюк

Телефон: +380 44 275 9311
E-mail:
gavrysyuk@ukr.net

 

Астма та алергія

Астма та алергія

З 2010 року
публікується на сайті у повнотекстовому варіанті

 

Заснований у лютому 2002 року
Засновники - 
ДУ "Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім. Ф.Г. Яновського
НАМН України"
Асоціація спеціалістів з проблем бронхіальної астми та алергії України

Свідоцтво про державну реєстрацію 
КВ № 20509-10309ПР від 17.01.2014 р.
Атестований ВАК України
Постанова Президії ВАК України
№ 1-05/6 від 12.06.2002 р.
Переатестація:
наказ МОН України № 886 від 02.07.2020 р.
Зареєстрований в Іndex Copernicusтм,Google Scholar та Crossref


Головний редактор
доктор медичних наук Г.Л. Гуменюк
Заст. головного редактора
доктор медичних наук О.М. Рекалова
професор С.В. Зайков

Телефон: +380 44 2703561
E-mail:
gumenuk@ifp.kiev.ua

Український
хіміотерапевтичний
журнал

З 2002 РОКУ 
ПУБЛІКУЄТЬСЯ на сайтІ У поВнотекстовомУ варіантІ
З 2018 року видається під назвою
"Інфузія & Хіміотерапія"

 

Заснований у березні 1999 року
Засновники - 
ДУ "Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім. Ф.Г. Яновського
НАМН України",
Асоціація хіміотерапевтів України

Свідоцтво про державну реєстрацію
КВ № 2890 від 22.10.1997 р.
Атестований ВАК України
Постанова Президії ВАК України
№ 01-05/9 від 08.09.99 р.


Головний редактор
академік НАМНУ Ю.І. Фещенко
Заст. головного редактора
професор О.Я. Дзюблик

Телефон: +380 44 269 1284
E-mail:
treat@ifp.kiev.ua

 

Інфузія & Хіміотерапія

З 2018 РОКУ 
ПУБЛІКУЄТЬСЯ на сайтІ У поВнотекстовомУ варіантІ
Раніше видавався під назвою
"Український хіміотерапевтичний журнал"

 

Заснований у 2018 році
Засновники - 
ДУ "Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім. Ф.Г. Яновського
НАМН України",
Громадська Спілка "Асоціація з інтенсивного лікування
інфекційних захворювань"

Свідоцтво про державну реєстрацію
КВ № 23573-13413ПР від 27.09.2018 р.
Зареєстрований в Crossref

Головний редактор
доктор медичних наук М.І. Гуменюк
Заст. головного редактора
доктор медичних наук Я.О. Дзюблик

Телефон: +380 95 290 0773
E-mail:
info@incure.info

 

 


Home Пошук Про інститут Новини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
Патенти Звіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми
Iнформація для фахівців Інформація для населення Медичні послуги


Усі матеріали, що розміщені на сайті, є власністю НІФП НАМН України, але публікуються в режимі відкритого доступу.
При розміщенні в Інтернеті запозичених матеріалів гіперпосилання на сайт інституту обов'язкове!

© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua