Історія інституту
Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім Ф.Г. Яновского

Відвідайте нашу сторніку в Facebook

 

Клініка
Контакти

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Загальні положення

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія" (АА)
"Інфузія&Хіміотерапія"
(ІХ)

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Спеціалізована вчена рада
Д 26.552.01:

оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

Державна установа “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Національної Академії медичних наук України” (далі - Інститут) є державною установою, яка заснована на державній формі власності і відноситься до відання НАМН України

 • Інститут є головною науково-дослідною і науково-методичною установою в Україні у галузі фтизіатрії та пульмонології.

 • Інститут заснований постановою Ради Народних Комісарів Української СРСР № 112 від 28 листопада 1922 року. Указом Президента України від 11 липня 2007 року, № 630/2007 “Про надання Інституту фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського статусу національного” Інституту було надано статус національного.

 • Інститут діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та інших актів законодавства, Статуту Національної академії медичних наук України та власного статуту, який затверджується Президією НАМН України. Усі види діяльності, які згідно із законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Установою лише після їх отримання. Установа створюється, реорганізується та ліквідується за рішенням Президії НАМН України.

 • Інститут діє з метою проведення наукових досліджень, спрямованих на отримання й використання нових знань у галузі фтизіатрії та пульмонології, доведення наукових знань до стадії практичного використання, підготовки висококваліфікованих наукових кадрів та надання високо спеціалізованої медичної допомоги хворим на туберкульоз та інші захворювання органів дихання.

 • Повне найменування Інституту:
  - українською мовою: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ФТИЗІАТРІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ ІМ. Ф.Г. ЯНОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ”
  - англійською мовою: STATE ORGANIZATION “NATIONAL INSTITUTE OF PHTHISIOLOGY AND PULMONOLOGY NAMED AFTER F.G. YANOVSKY NATIONAL ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES OF UKRAINE”

 • Скорочене найменування Інституту:
  - українською мовою: НІФП НАМНУ
  - англійською мовою: NIPhP NAMSU

 • Місцезнаходження Інституту: 03038, Україна, м. Київ, вулиця Миколи Амосова, 10.

Поточная редакція статуту інституту


Home Пошук Про інститут Новини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
Патенти Звіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми 
Iнформація для фахівців Інформація для населення Медичні послуги


© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua