Історія ННЦ
Національний науковий центр
фтизіатрії, пульмонології та алергології
імені Ф.Г. Яновського

Відвідайте нашу сторніку в Facebook

 

Клініка
Контакти

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Загальні положення

Про ННЦ:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія" (АА)
"Інфузія&Хіміотерапія"
(ІХ)

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва ННЦ

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Спеціалізована вчена рада
Д 26.552.01:

оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

Державна установа “Національний науковий центр фтизіатрії, пульмонології та алергології імені Ф.Г. Яновського Національної Академії медичних наук України” (далі - ННЦ) є державною установою, яка заснована на державній формі власності і відноситься до відання НАМН України

 • ННЦ є головною науково-дослідною і науково-методичною установою в Україні у галузі фтизіатрії та пульмонології.

 • ННЦ заснований постановою Ради Народних Комісарів Української СРСР № 112 від 28 листопада 1922 року. Указом Президента України від 11 липня 2007 року, № 630/2007 “Про надання ННЦ фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського статусу національного” ННЦ було надано статус національного.

 • ННЦ діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та інших актів законодавства, Статуту Національної академії медичних наук України та власного статуту, який затверджується Президією НАМН України. Усі види діяльності, які згідно із законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Установою лише після їх отримання. Установа створюється, реорганізується та ліквідується за рішенням Президії НАМН України.

 • ННЦ діє з метою проведення наукових досліджень, спрямованих на отримання й використання нових знань у галузі фтизіатрії та пульмонології, доведення наукових знань до стадії практичного використання, підготовки висококваліфікованих наукових кадрів та надання високо спеціалізованої медичної допомоги хворим на туберкульоз та інші захворювання органів дихання.

 • ННЦ атестований МОН України.

 • Повне найменування ННЦ:
  - українською мовою: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР ФТИЗІАТРІЇ, ПУЛЬМОНОЛОГІЇ ТА АЛЕРГОЛОГІЇ ІМЕНІ Ф. Г. ЯНОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ»
  - англійською мовою: STATE ORGANIZATION «NATIONAL SCIENTIFIC CENTER OF PHTHISIATRY, PULMONOLOGY AND ALLERGOLOGY NAMED AFTER F. G. YANOVSKI NATIONAL ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES OF UKRAINE»

 • Скорочене найменування ННЦ:
  - українською мовою: ННЦ ФПА НАМНУ
  - англійською мовою: NSC PhPA NAMSU

 • Місцезнаходження ННЦ: 03038, Україна, м. Київ, вулиця Миколи Амосова, 10.

Поточная редакція статуту ННЦ


Home Пошук Про ННЦ Новини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
Патенти Звіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми 
Iнформація для фахівців Інформація для населення Медичні послуги


© Відділ ІКТ
ННЦ ФПА

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua