Історія ННЦу
Національний науковий центр
фтизіатрії, пульмонології та алергології
імені Ф.Г. Яновського

Відвідайте нашу сторніку в Facebook

 

Клініка
Контакти

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Монографії, посібники, збірники, підручники

Про ННЦ:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія" (АА)
"Інфузія&Хіміотерапія"
(ІХ)

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва ННЦ

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Спеціалізована вчена рада
Д 26.552.01:

оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

ОСТАННІ РОКИ

Формат файлів - PDF ▼  

 

Негоспітальна пневмонія [Текст] / Ю. І. Фещенко, О. Я. Дзюблик, Я. О. Дзюблик. Монографія. – К.: Саміт-книга,
2020. – 468 с.

2000 kb

 

Порушення слуху у хворих на туберкульоз легень [Текст] / В. І. Ігнатьєва , М. І. Гуменюк, С. О. Черенько. - Київ, 2019. - 122 с.

2000 kb

 

Неефективне лікування хворих на туберкульоз легень і його попередження [Текст] / Ю. І. Фещенко, В. М. Мельник, М. С. Опанасенко / Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України». - Київ : «Видавництво Ліра-К», 2019. - 246 с.

2000 kb

 

Бронхіальна астма. Хронічне обструктивне захворювання легень. в світлі сучасних рекомендацій GINA (2017), SIGN 153 (2016), GOLD (2017), NICE (2010) [Текст] / Під ред. Ю.І. Фещенка. - К.: ТОВ «Доктор-Медіа-Груп», 2018. – 220 с.

371 kb

 

Легеневий альвеолярний протеїноз [Текст] / В. К. Гаврисюк, О. В. Шадрина. - Київ, 2018. - 52 с.

371 kb

 

Лікування хворих на саркоїдоз легень. - Методичний посібник. - Київ, 2018. - 52 с.

 

 

Профілактика післяопераційних ускладнень при хірургічному лікуванні хворих на туберкульоз легень із застосуванням лікувальної фібробронхоскопії [Текст] / Ю. І. Фещенко [та ін.] // Київ : ТОВ Видавництво «ЛОГОС», 2017. - 24 с.

 

 

Ефективність застосування різних способів парієтальної плевректомії при запальних процесах в плеврі [Текст] / Ю. І. Фещенко [та ін.] // Київ : ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмоноло гії ім. Ф. Г. Яновського НАМНУ», 2017. - 20 с.

 

 

Роль закладів первинної медичної допомоги у виявленні, лікуванні та профілактиці туберкульозу при реформуванні охорони здоров’я і вдосконалення протитуберку льозних заходів [Текст] / В. М. Мельник [та ін.] // Київ : ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмоноло гії ім. Ф. Г. Яновського НАМНУ», 2017. - 44 с.

 

 

Стратегічні напрями розвитку лабораторної діагностики туберкульозу в Україні [Текст] / Ю. І. Фещенко [та ін.] // Київ :ВСВ «Медицина», 2017. - 44 с.

 

 

Система качества и надлежащие практики в фармации [Текст] / Ю. В. Подпружников [та ін.] // Київ :ТОВ «СІК ГРУП Україна», 2017. - 652 с.

 

 

Невікладні стани в торакальній хірургії у 2-х кн., Книга 2 [Текст] / М. В. Секела [та ін.] // Львів : СПОЛОМ, 2017. - 239 с.

 

 

Негоспітальні інфекції нижніх дихальних шляхів [Текст] / О.Я. Дзюблик // Вінниця : ТОВ «Мерккьюрі-Поділля», 2016. - 255 с.

 

 

Нариси клінічної пульмонології [Текст] / Під ред. В.К. Гаврисюка. - Київ, 2016. - 336 с.

371 kb

2011-2015 роки

Формат файлів - PDF ▼  

 

Саркоїдоз органів дихання [Текст] / Під ред. В.К. Гаврисюка. - Київ, 2015. - 192 с.

371 kb

 

Система забезпечення якості бактеріологічних досліджень в закладах, що здійснюють мікробіологічну діагностику туберкульозу на різних рівнях надання медичної допомоги України [Текст] / О. А. Журило [та ін.] – Кіровоград : Поліум, 2013. – 72 с.

 

 

Фещенко, Ю. І. Організація контролю за хіміорезистентним туберкульозом [Teкст] / Ю. І. Фещенко, В. М. Мельник // Київ : Здоров’я, 2013. – 704 с.

 

 

Рациональная диагностика и фармакотерапия заболеваний органов дыхания [Teкст]; под ред. Ю. И. Фещенко, Л. А. Яшиной. – К. : ООО «Бібліотека «Здоров’я України», 2013. – 572 с.

 

 

Пневмонія у дорослих осіб: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика антибактеріальна терапія [Текст] : навчальний посібник / Ю. І. Фещенко [та ін.]; ред. Ю. І. Фещенко; ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України». – Київ, 2013. – 171 с.

 

 

Сучасна колапсохірургія та колапсотерапія туберкульозу легень [Текст] / І. А. Калабуха [та ін.] // Дніпропетровськ : РВА "Дніпро-VAL", 2013. – 135 с.

371 kb

 

Радионов Б. В. Руководство по хирургии туберкулеза легких [Текст] / Б. В. Радионов [и др.] // Днепропетровск: РИА «Днепр-VAL», 2012. - 334. с.

371 kb

 

Фещенко, Ю. І. Організація протитуберкульозної допомоги населенню : cучасні підходи [Teкст] / Ю. І. Фещенко, В. М. Мельник. – Київ : Здоров’я, 2012. – 656 с.

 

 

Стандарти бактеріологічної діагностики туберкульозу в лабораторіях протитуберкульозних закладів України [Текст] / О. А. Журило [та ін.] – Кіровоград : Поліум, 2012. – 190 с.

 

 

Рідкісні інтерстиціальні захворювання легень [Текст] / Під ред. В.К. Гаврисюка. – Київ, 2012. – 148 с.

371 kb

 

Сумісне використання вітаміну В6 та ізоніазиду в лікуванні деструктивного туберкульозу [Текст] / Ю. І. Фещенко, Л. В. Гайова, О. А. Журило, С. М. Пленов . – Київ : Медицина, 2012. – 220 с.

 

 

Пульмонологія та фтизіатрія (у двох томах) [Текст] : національний підручник для лікарів-інтернів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації / під ред. Ю. І. Фещенка, В. П. Мельника, І. Г. Ільницького. – Київ-Львів : ПРАТ “Львівська книжкова фабрика “Атлас”, 2011. – 1363 c.

 

2006-2010 роки

Формат файлів - PDF ▼  

 

Руководство по хирургии туберкулеза [Текст] / Б. В. Радионов [и др.] Днепропетровск : РИА «Днепр–VAL» , 2010. – 334 с.

 

 

Колапсотерапевтичні методики у фтизіатричній практиці / НІФП АМНУ. – Методичний посібник. – К., 2010. – 31 с.

 

 

Основні засади організації медичної допомоги хворим на туберкульоз (посібник з організаційно-методичної роботи) [Teкст] / Ю. І. Фещенко [та ін.] / За ред. Ю. І. Фещенка, В. М. Мельника // Здоров’я - 2010. – 73 c.

 

 

Порівняльні дані про розповсюдженість хвороб органів дихання і медичну допомогу хворим на хвороби пульмонологічного та алергологічного профілю в Україні за 2008– 2009 рр. [Teкст] / М. І. Линник, О. П. Недоспасова, Л. Ф. Антоненко, І. В. Бушура, Л. Г. Нікіфорова; під ред. проф. Ю. І. Фещенка. – Київ, 2010. – 48 с.

 

 

Журило, О. А. Стандарти бактеріологічної діагностики туберкульозу в клініко-діагностичних лабораторіях [Текст] : навч. посібник / О. А. Журило, Т. Л. Сакун, Т. В. Іваненко, А. І. Барбова. – К. : ВСВ “Медицина”, 2010. – 112 с.

 

 

Фещенко, Ю. І. Туберкульоз : організація, діагностика, лікування, профілактика та контроль за смертністю [Текст] / Ю. І. Фещенко, В. М. Мельник, Л. В. Турченко, С. В. Лірник . – К. : Здоров’я, 2010. – 447 с.

 

 

Палій, Г. К. Мікробіологія (практикум) [Текст] : навч. посібник / Г. К. Палій, В. В. Власенко, О. А. Журило. – Вінниця : «Едельвейс і К», 2009. – 236 с.

 

 

Фещенко, Ю. І. Пульмонологія та фтизіатрія [Текст] : підручник: у 2-х томах (рекомендовано МОЗ України як базовий підручник (керівництво) для студентів вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації, інтернів і лікарів за фаховим спрямуванням “Пульмонологія та фтизіатрія” (протокол № 1 від 16.12.2008 р.) / Ю. І. Фещенко, І. Г. Ільницький, В. М. Мельник, В. П. Мельник, О. В.Панасюк; під ред. Ю. І. Фещенка, В. П. Мельника, І. Г. Ільницького. – Київ - Львів : Атлас, 2009. – 1336 с.

 

 

Chernushenko, E. F. Autoimmune processes and their clinical significance [Text] / E. F.Chernushenko // A molecular pathology of protein / Ed. D. I. Zabolotny. – NY : Nova Science Publishers, 2009. –191 p.

 

 

Ячник, А. І. Хронічне легеневе серце: критерії діагностики та сучасні підходи до лікування : Навчальний посібник [Текст] / А. І. Ячник, Л. Н. Приступа. – Суми : Вид-во СумДУ, 2009. – 50 с.

 

 

Сметаніна, О. Р. Порівняльні дані про розповсюдженість хвороб органів дихання і медичну допомогу хворим на хвороби пульмонологічного та алергологічного профілю в Україні за 2007– 2008 рр. [Teкст] / О. Р. Сметаніна, Л. Ф. Антоненко, І. В. Бушура ; під ред. проф. Ю. І. Фещенка. – Київ, 2009 р. – 48 с.

 

 

Сметаніна, О. Р. Порівняльні дані про розповсюдженість туберкульозу та ефективність діяльності протитуберкульозних закладів України за 1998 – 2008 рр. [Teкст] : для співробітників інституту / О. Р. Сметаніна, Л. Ф. Антоненко, І. В. Бушура ; під ред. проф. Ю. І. Фещенко. – Київ, 2009 р. – 72 с.

 

 

Фещенко, Ю. І. Організація лікування хворих на туберкульоз [Teкст] / Ю. І. Фещенко , В. М. Мельник . – Київ : Здоров’я, 2009. – 488 с.

 

 

Адаптивні форми збудника туберкульозу в системі крові [Текст] / В. В. Власенко, О. А. Журило, І. Г. Власенко, Ю. В. Бабійчук, А. І. Барбова. – Вінниця : «Едельвейс і К», 2009. – 93 с. – ISBN 978-966-2150-68-1.

 

 

Фещенко, Ю. І. Хвороби респіраторної системи [Teкст] / Ю. І. Фещенко , В. М. Мельник , І. Г. Ільницький. – Київ ; Львів, 2008. – 495 с.

 

 

Неотложные состояния при патологии органов дыхания [Текст] : Учебное пособие / под ред. Ю. В. Просветова. – Запорожье: “Просвіта”, 2008. – 194 с.

 

 

Чернушенко, Е. Ф. Аутоиммунные процессы и их роль в клинике [Текст] / Е. Ф. Чернушенко // Молекулярная патология белка: монография . – К. : Логос, 2008. – Гл. 3. – С. 41–54

 

 

Ко-інфекція туберкульоз/ВІЛ: стандарти діагностики та лікування [Текст] : Посібник для лікарів / під. ред. С. О. Черенько. – К., 2008. – 64 с.

 

 

Актуальні питання висвітлення протидії захворюванню на туберкульоз в Україні: Навчальний модуль для працівників засобів масової інформації та громадських організацій [Teкст] / Ю. І. Фещенко , В. М. Мельник , Л. В. Турченко, С. І. Борткевич, І. М. Горбасенко, В. В. Руденко. – К.. 2008. – 78 с.

 

 

Фещенко Ю. І. Санітарно-освітня робота з туберкульозу [Teкст] / Ю. І. Фещенко , В. М. Мельник , М. В. Береговий. – К. : Медицина, 2008. – 192 с.

 

 

Рациональная диагностика и фармакотерапия заболеваний органов дыхания [Текст] : Справочник врача „Пульмонолог. Фтизиатр” / под ред. Ю. И. Фещенко, Л. . Яшина. – К. : ТОВ „Доктор-Медиа”, 2007. – 430 с. – (Серия „Бібліотека Здоров’я України”).

 

 

Фещенко Ю.И., Мельник В.М. Фармако-терапевтический справочник пульмонолога и фтизиатра. - Київ.: Здоров`я, 2007.  - 200 с.

 

 

Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Ільницький І.Г. Основи клінічної фтизіатрії: керівництво для лікарів (в 2-х томах). – Київ. – Львів: Атлас, 2007. - 1168 с.

 

 

Радионов Б.В., Савенков Ю.Ф., Дужий И.Д., Калабуха И.А, Хмель О.В. Торакопластика. - Дніпропетровськ: РВА “Дніпро-ВАЛ”, 2007. - 179 с.

371 kb

 

Фещенко Ю. І., Мельник В. М., Лірник А.В. Менеджмент у фтизіатрії. К.: Здоров'я, 2007. - 680 с.

 

 

Фещенко Ю. І., Мельник В. М. Контроль за туберкульозом в умовах ДОТС - стратегії. К.:Медицина, 2007. - 480 с.

 

 

Ліпкан Г.М., М'ясников В.Г., Барбова А.І та співавт. Лабораторна діагностика туберкульозу та контроль за якістю бактеріоскопічних досліджень. - Київ.: Медицина, 2006. - 128 c.

 

 

Этюды патологии органов дыхания и средостения/ Герман А.К., Курило С.Н. , Кужко М.М., Ахтырский А.И., Просветов Ю.В, Басов П.В., Растворов А.А., Скороходова Н.О., Загаба Л.М.  - Запорожье.: 2006. - 373 с.

 

 

Раціональне застосування протитуберкульозних препаратів II ряду/ Черенько С.О., Литвиненко А.М., Циганкова Л.М., Давиденко В.В. - Київ.: 2006. - 43 с.

 

 

Сметаніна О.Р., Антоненко Л.Ф., Недоспасова О.П. / Під ред. проф. Ю.І. Фещенка. Порівняльні дані про розповсюдженість туберкульозу та ефективність діяльності протитуберкульозних закладів України за 1996 - 2006 рр., - Київ.: - 61 с.

 

 

Сметаніна О.Р., Антоненко Л.Ф., Недоспасова О.П. / Під ред. проф. Ю.І. Фещенка. Порівняльні дані про розповсюдженість хвороб органів дихання і медичну допомогу хворим на хвороби пульмонологічного та алергологічного профілю в Україні за 2001 – 2006 рр., Київ: - 46 с.

 

 

Аналіз виконання Національної програми боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2001 – 2005 роки/ Барбова А., Берющова О., Білогорцева О., Бурятинський В., Галімський О., Гамазіна К., Гук А. та інш.  -  Київ.: Видавницт-во Раєвського, 2006. - 56 с.

 

 

Моніторинг та оцінка індикаторів діагностики та лікування хворих на туберкульоз з використанням когортного аналізу / Ю.І. Фещенко, В.М. Мельник, О.Р. Сметаніна, А. Даду // Методичний посібник. – Київ, 2006 р. – 85 с.

371 kb

 

Радионов Б.В., Савенков Ю.Ф., Дужий И.Д., Калабуха И.А, Хмель О.В. Торакопластика Дніпропетровськ: РВА “Дніпро-ВАЛ”, 2007. - 179 с.

 

2001-2005 роки

Формат файлів - PDF ▼  

 

Порівняльні дані про розповсюдженість туберкульозу та ефективність діяльності протитуберкульозних закладів України за 1994 - 2004 рр. / О.Р. Сметаніна, Н.О. Лаптєва, Л.Ф. Антоненко, О.П. Недоспасова // Збірник під ред. проф. Ю.І. Фещенко. – Київ, 2005. – 60 с.

 
 

Порівняльні дані про розповсюдженість хвороб органів дихання і медичну допомогу хворим пульмонологічного та алергологічного профілю в Україні за 2001 та 2004 рр. / О.Р. Сметаніна, Н.О. Лаптєва, Л.Ф. Антоненко, О.П. Недоспасова // Збірник під ред. проф. Ю.І. Фещенко. – Київ, 2005 р. – 47 с.

 
 

Мельник В.М., Горбасенко І.М., Руденко В.В. Як вберегтися від туберкульозу: Поради лікаря Василя Михайловича – К., 2005. – 6 с.

 
 

Мельник В.М., Горбасенко І.М., Руденко В.В. Що необхідно знати про туберкульоз: Для батьків, вчителів та школярів старших класів – К., 2004. – 20 с.

 
 

Профілактика туберкульозу серед медичних працівників / В.М. Мельник, Н.О. Лаптєва, Л.В. Ареф’єва, В.Г. Матусевич, Л.Ф. Антоненко, А.М. Приходько // Інформаційний бюлетень: Додаток до “Журналу Академії медичних наук України”. – Випуск 20. – К., 2005. – С. 152.

 
 

Організація раннього виявлення туберкульозу у медичних працівників / В.М. Мельник, Н.О. Лаптєва, Л.В. Ареф’єва, Г.Т. Мельник, В.Г. Матусевич, Л.Ф. Антоненко, А.М. Приходько // Інформаційний бюлетень: Додаток до “Журналу Академії медичних наук України”. – Випуск 20. – К., 2005. – С. 151 – 152.

 
 

Гуменюк Н.И., Киркимлевский С.И. Инфузионная терапия. - К.: Книга плюс, 2004. - 208 с.

 
 

Ільїнська І.Ф. SEX – ризик чи насолода // Міжнародний Альянс з ВІЛ/ СНІД в Україні. – 2005. – 30 с.

 
 

Профілактика ВІЛ/СНІД в учнівському та молодіжному середовищі / О.Т. Боришполець, І.Ф. Ільїнська, Б.П. Лазоренко, І.М. Пінчук, С.І. Хаїрова, А.М. Щербинська // За ред. І.Ф. Ільїнської, Б.П. Лазоренка. – Київ.: Держсоцслужба, 2005. – 204 с.

 
 

Обструктивные заболевания легких: образовательная программа для врачей / Ю. И. Фещенко, Л. А. Яшина, М. А. Полянская, А. Н. Туманов. - Киев, 2004. - 287 с.

 
 

Фещенко Ю.І., Мельник В.М. Фтизіоепідеміологія. - К.: Здоров'я, 2004. - 624 с.

 
 

Фещенко Ю.И., Мельник В.М. Справочник пульмонолога и фтизиатра: Лекарственные средства. Часто встречаемые болезни органов дыхания. - Київ: "Плеяда", 2004.- 501 с.

 
 

Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Турченко Л.В. Туберкульоз, ВІЛ-інфекція та СНІД: навчальний посібник. - Київ: "Здоров'я", 2004. - 200 с.

 
 

Синдром обструктивного сонного апноэ / Ю.И. Фещенко, Л.А. Яшина, М.А. Полянская, А.Н. Туманов, В.И. Игнатьева, Г.Л. Гуменюк // Киев: Принт-Экспресс, 2003. - 239 с.

 
 

Мельник В.М., Горбасенко І.М., Руденко В.В. Що необхідно знати про туберкульоз: Для батьків, вчителів та школярів старших класів. - К., 2004. - 20 с.

 
 

Радионов Б.В., Савенков Ю.Ф., Мельник В.М., Калабуха И.А. Радикальные операции на главных бронхах у больных с культевыми свищами //  Дніпропетровськ: РВА "Дніпро-ВАЛ", 2004. - 206 с.

371 kb
 

Порівняльні дані про розповсюдженість туберкульозу та ефективність діяльності протитуберкульозних закладів України за 2002 та 2003 рр. / О.Р. Сметаніна, Н.О., Лаптєва, Л.Ф. Антоненко, О.П. Недоспасова // Збірник під ред. проф. Фещенка Ю.І. - Київ. - 2004 р. - 67 с.

 
 

Порівняльні дані про розповсюдженість хвороб органів дихання та медичну допомогу хворим пульмонологічного та алергологічного профілю в Україні за 2002 та 2003 рр. / О.Р. Сметаніна, Н.О. Лаптєва, Л.Ф. Антоненко, О.П. Недоспасова // Збірник під ред. проф. Фещенка Ю.І. - Київ. - 2004 р. - 49 с.

 
 

Білогорцева О.І. та співавт. Ураження центральної нервової системи при інфекційних захворюваннях у дітей // Навчальний посібник. Дніпропетровськ: Артпресс, 2003. - 280 с.

 
 

Синдром обструктивного сонного апноэ / Ю.И. Фещенко, Л.А. Яшина, М.А. Полянская, Н.А. Туманов, В.И. Игнатьева, Г.Л. Гуменюк. - К.: Принт-Экспресс, 2003. - 239 с.

 
 

Надлежащие клинические исследования биоэквивалентности лекарственных средств: Методические рекомендации / А.В. Стефанов, Л.И. Ковтун, В.И. Коваленко и др. - Киев: Авицена, 2003. - 40 с.

 
 

Радионов Б.В. Савенков Ю.Ф. Пневмонектомия. - Дніпропетровськ: РВА "Дніпро - VAL", 2003. - 308 с.

 
 

Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Турченко Л.В. ТБ/ВІЛ/СНІД: модуль для навчання фахівців. - Київ: "Здоров'я", 2003.- 88 с.

 
 

Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Коблянська А.В. Хіміорезистентний туберкульоз. - Київ: "Здоров'я", 2003. - 136 с.

 
 

Чекман И.С., Малая Л.Т., Целуйко В.И., Мельник В.М. та інші. Рецептурный справочник врача // Справочник: 8-е изд., перераб. и допол. / Под ред. И.С. Чекмана, И.Ф. Поляковой. - Киев: Здоров'я, 2003. - 1196 с.

 
 

Кучер Т.С., Лаптєва Н.О., Антоненко Л.Ф., Нікіфорова Л.Г. Порівняльні дані про розповсюдженість туберкульозу та ефективність діяльності протитуберкульозних закладів України за 2001 та 2002 рр. // Збірник під ред. 
проф. Фещенка Ю.І., Київ. - 2003. - 68 с.

 
 

Кучер Т.С., Лаптєва Н.О., Антоненко Л.Ф., Нікіфорова Л.Г. Порівняльні дані про розповсюдженість хвороб органів дихання та медичну допомогу хворим пульмонологічного та алергологічного профілю за 2001 та 2002 рр. // Збірник під ред. проф. Фещенка Ю.І., Київ. - 2003. - 48 с.

 
 

Радионов Б.В., Савенков Ю.Ф. Стернотомия. Монография.- Днепропетровск: РИА "Днепр-VAL", 2002.- 161 с.

 
 

Фещенко Ю.И., Яшина Л.А., Горовенко Н.Г. Хронические обструктивные заболевания легких. Монография. - Киев: ООО Морион, 2001.- 79 с.

 

1997-2000 роки

Формат файлів - PDF ▼  

 

Соколов В.Н., Перельман М.И., Фещенко Ю.И. Пульмонология. Справочное пособие. - Киев: Астропринт, 1999. - 363 с.

 
 

Миколишин Л.І. Фітотерапія хвороб органів дихання і туберкульозу. Монографія. - Львів: Каменяр, 1999. - 157 с.

 
 

Фещенко Ю.І., Мельник В.М. Туберкульоз легень в період епідемії: епідеміологічні, клініко-діагностичні, лікувально-профілактичні та організаційні аспекти. Монография. - Київ: Логос, 1998. - 284 с.

 
 

Туберкульоз позалегеневої локалізації. / Ю.І. Фещенко, І.Г. Ільницький, В.М. Мельник, О.В. Панасюк. Монографія. - Київ: Логос, 1998.- 380 с.

 
 

Матеріали наукових праць ІІ з`їзду фтизіатрів і пульмонологів, Київ, 20 – 23 жовтня 1998 року. Матеріали наукових праць.- Київ: АМН України, Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України. - 309 с.

 
 

Гаврисюк В.К., Ячник А.И. Хроническое легочное сердце. Монография.- Киев: АМН Украины, НИФП, 1997. - 96 с.

 
 

Современные представления о бактериологической диагностике P.aeruginosa, механизмах формирования лекарственной устойчивости и новых подходах к разработке эффективных мер предупреждения внутрибольничных инфекций и их терапии / Кременчуцкий Г.Н., Авдеева Л.В., Косульников С.О. / Под ред. А.А. Журило. - Киев: Здоров`я, 1997. - 96 с.

 
 

Коваленко М., Пухлик Б., Молотков В. Довідник з диференційної діагностики захворювань органів дихання. Довідник. - Київ: Основи, 1997. - 275 с.

 


Home Пошук Про ННЦ Новини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
Патенти Звіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми 
Iнформація для фахівців Інформація для населення Медичні послуги


Усі матеріали, що розміщені на сайті, є власністю ННЦ ФПА НАМН України, але публікуються в режимі відкритого доступу.
При розміщенні в Інтернеті запозичених матеріалів гіперпосилання на сайт ННЦ обов'язкове!

© Відділ ІКТ
ННЦ ФПА

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua