История института
Национальный институт фтизиатрии и
пульмонологии им Ф.Г. Яновского

Посетите нашу страницув Facebook

Українська версія

Клиника
Контакты

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Нововведения

Об институте:

история,

общие положения,

структура,

научная деятельность,

планы НИР,

лечебно-диагностическая работа,

ведущие ученые

Новости:

новинки на сайте

Наши издания:

"Украинский пульмонологический журнал" (УПЖ),
"Украинский химиотерапевтический журнал" (УХЖ),
"Астма и аллергия" (АА)
"Инфузия&
Химиотерапия" (ИХ)

Оригинальные статьи:

оригинальные научные статьи, ранее нигде не публиковавшиеся

Нововведения:

методические рекомендации, информационные письма,
ведомственные инструкции,
нововведения, монографии

Патенты:

патенты и авторские свидетельства института

Отчеты о НИР:

рефераты законченных научно-исследовательских работ

Подготовка кадров:

аспирантура,

клиническая ординатура,
курсы информации и стажировки,

в помощь аспиранту и соискателю

Научные форумы:

резолюции и обращения съездов, конференций, совещаний...

Информация для специалистов:

обзоры литературы, статистическая информация, новое в лечении туберкулеза и неспецифических заболеваний легких...

Информация для населения:

полезная информация о заболеваниях легких, их профилактике и лечении

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Специализиро-
ванный ученый
совет
Д 26.552.01:

обнародование диссертаций и отзывов официальных оппонентов

Формат файла:

PDF
2017 год
А.15.01 Спосіб визначення активності запального процесу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень.- 2017
А.15.02 Спосіб попередження зниження фізичної працездатності у хворих на бронхіальну астму.- 2017
А.15.02 Спосіб відновлення фізичної активності у хворих на бронхіальну астму середнього ступеня тяжкості.- 2017
А.15.03 Алгоритм проведення реформи протитуберкульозної служби в Україні.- 2017
А.16.05 Технологія діагностики тяжкої бронхіальної астми на етапі первинної медичної допомоги.- 2017
А.16.05 Технологія діагностики фенотипів тяжкої бронхіальної астми на етапі спеціалізованої медичної допомоги.- 2017
А.16.05 Метод діагностики підвищеного опору дихальних шляхів у хворих на бронхіальну астму, хронічне обструктивне захворювання легень та їх поєднання.- 2017
А.16.09 Спосіб визначення місця проведення торакотомії при пластиці діафрагми.- 2017
А.16.09 Cпосіб визначення об’єму оперативного втручання при хронічному піопневмотораксі.- 2017
А.16.09 Спосіб відеоторакоскопічної санації плевральної порожнини при запальному плевриті з тенденцією до нагноєння.- 2017
А.16.09 Cпосіб парієтальної плевректомії з декортикацією легені у хворих на хронічний плеврит запального генезу.- 2017
А.16.09 Спосіб хірургічного лікування релаксації діафрагми.- 2017
2016 год
А.14.01 Схема діагностики інфекційного загострення хронічного бронхіту вірусної етіології.- 2016
А.14.01 Схема лікування хворих із інфекційним загостренням хронічного бронхіту вірусної етіології.- 2016
А.14.01 Спосіб лікування хворих із загостренням хронічного бронхіту вірусної етіології.- 2016
А.16.09 Спосіб біопсії легені при синдромі легеневої дисемінації неясного генезу.- 2016
А.16.09 Cпосіб профілактики антибіотикоасоційованої діареї після операції на легенях і плеврі.- 2016
А.13.04 Спосіб біопсії легені при синдромі легеневої дисемінації неясного генезу.- 2016
А.16.09 Спосіб профілактики післяопераційних ускладнень при резекційному втручанні з приводу бульозної емфіземи.- 2016
А.16.09 Спосіб відеоторакоскопічної біопсії легені при синдромі легеневої дисемінації неясного генезу.- 2016
А.16.09 Спосіб відеоторакоскопічної резекції новоутворення грудної стінки і межистіння.- 2016
А.16.09 Спосіб відеоторакоскопічної біопсії тканин органів грудної порожнини при наявності випітного перикардиту.- 2016
2015 год
А.13.01 Спосіб оцінки ефективності лікування хворих на саркоїдоз легень II-III стадії системними кортикостероїдами.- 2015
А.13.01 Алгоритм лікування хворих на саркоїдоз із ураженням паренхіми легень.- 2015
А.13.02 Спосіб лікування хворих на туберкульоз легень із розширеною резистентністю мікобактерій туберкульозу до протитуберкульозних препаратів протягом інтенсивної фази хіміотерапії.- 2015
А.13.02 Використання глутаміл-цистеїніл-гліцин динатрію в комплексному лікуванні хворих на мультирезистентний туберкульоз легень- 2015
А.13.04 Прижиттєва морфологічна діагностика ступеня активності запального процесу при туберкульомах легень.- 2015
А.13.04 Критерії щодо інтраопераційного забору біоматеріалу для мікробіологічного дослідження при туберкульомах легень.- 2015
А.13.05 Алгоритм діагностики та лікування хронічного обструктивного захворювання легень у хворих із патологічними процесами ротової порожнини.- 2015
А.13.05 Cпосіб лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з депресивним епізодом.- 2015
А.13.05 Спосіб діагностики гіперкапнії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень.- 201
А.13.06 Прогнозування ступеня тяжкості перебігу бронхіальної астми за генетичними маркерами у дітей.- 2015
А.13.06 Спосіб прогнозування тяжкості перебігу бронхіальної астми за рівнями резервів адаптації.- 2015
А.13.07 Спосіб лікування хворих на туберкульоз органів дихання.- 2015
А.13.07 Спосіб прогнозування динаміки вогнищевих змін при лікуванні хворих на туберкульоз легень.- 2015
А.13.08 Система забезпечення якості бактеріологічних досліджень в закладах, що здійснюють мікробіологічну діагностику туберкульозу на різних рівнях надання медичної допомоги.- 2015
А.13.08 Стандарти бактеріологічної діагностики туберкульозу в лабораторіях протитуберкульозних закладів України.- 2015
А.13.08 Спосіб визначення чутливості М. tuberculosis до протитуберкульозних препаратів в дослідному матеріалі хворих на туберкульоз легень.- 2015
А.13.09 Спосіб розтину м’яких тканин при виконанні торакотомії.- 2015
А.13.10 Cпосіб біопсії внутрішньогрудних лімфатичних вузлів.- 2015
А.13.10 Спосіб біопсії лімфатичних вузлів при внутрішньогрудинній лімфаденопатії з використанням відеоторакоскопії.- 2015
А.13.10 Cпосіб профілактики післяопераційних ускладнень при відеоторакоскопічній біопсії внутрішньогрудних лімфатичних вузлів- 2015
А.13.10 Cпосіб хірургічного лікування хворих на туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів.- 2015
А.13.11 Підходи до диференційної діагностики туберкульозу у дітей.- 2015
2014 год
А.13.10 Спосіб зашивання торакотомної рани.- 2014
А.13.10 Cпосіб відеоасистованої голкової біопсії периферичного новоутворення легені.- 2014
А.13.10 Спосіб профілактики діабетичного кетоацидозу після операції на легенях і плеврі у хворих з поєднаною патологією цукрового діабету і туберкульозу органів дихання.- 2014
А.13.10 Спосіб лікування двобічного плеврального випоту неясного генезу- 2014
А.13.09 Спосіб закриття нориці кукси головного бронху після пневмонектомії.- 2014
А.12.03 Організаційні заходи щодо виявлення та лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз.- 2014
А.12.02 Спосіб профілактики прогресування патологічних змін системи кровообігу у хворих на бронхіальну астму.- 2014
А.12.01 Cпосіб лікування хворих на туберкульоз легень.- 2014
2013 год
А.11.01 Спосіб лікування хворих із загостренням бронхіальної астми вірусної етіології нетяжкого перебігу.- 2013
А.11.01 Схема діагностики інфекційного загострення бронхіальної астми вірусної етіології.- 2013
А.11.01 Схема лікування хворих із інфекційним загостренням бронхіальної астми вірусної етіології.- 2013
А.10.10 Cпосіб лікування плеврального випоту туберкульозного генезу.- 2013
ПА.11.02 Спосіб лікування хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ із збереженою чутливістю мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів.- 2013
2012 год
А.10.03 Спосіб діагностики ідіопатичного легеневого фіброзу.- 2012
А.10.04 Спосіб діагностики клінічної стадії активності запального процесу при фіброзно-кавернозному туберкульозі легень у хворих з хірургічними втручаннями.- 2012
А.10.01 Спосіб диференційної діагностики ідіопатичної інтерстиціальної пневмонії та саркоїдозу.- 2012
А.10.01 Алгоритм ранньої діагностики ідіопатичних інтерстиціальних пневмоній.- 2012
А.10.02 Спосіб лікування хворих на туберкульоз легень із розширеною резистентністю мікобактерій туберкульозу до протитуберкульозних препаратів протягом інтенсивної фази хіміотерапії.- 2012
А.10.02 Доксициклін в поліхіміотерапії хворих мультирезистентним деструктивним туберкульозом легень із розширеною або множинною резистентністю мікобактерій туберкульозу.- 2012
А.10.02 Використання фторхінолонів в комплексному лікуванні хворих на мультирезистентний туберкульоз легень та туберкульоз із розширеною резистентністю МБТ.- 2012
А.10.05 Спосіб діагностики вазомоторного риніту у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень.- 2012
А.10.05 Спосіб діагностики тяжкої персистуючої бронхіальної астми.- 2012
А.10.05 Застосування мультиспіральної комп’ютерної томографії в обстеженні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та бронхіальну астму.- 2012
А.10.05 Застосування передньої активної риноманометрії в обстеженні хворих на бронхіальну астму із тяжким перебігом.- 2012
А.10.05 Спосіб діагностики гіперінфляції легень у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень.- 2012
А.10.06 Спосіб диференціальної діагностики бронхіальної астми та обструктивного бронхіту у дітей.- 2012
А.10.06 Алгоритм діагностики бронхіальної астми у дітей.- 2012
А.10.07 Спосіб прогнозування ефективності лікування хворих на рецидиви туберкульозу легень.- 2012
А.10.07 Індивідуалізована протирецидивна імунокорекція в осіб із великими залишковими змінами в легенях.- 2012
А.10.08 Алгоритм використання системи ВАСТЕС 960 при дослідженні клінічного матеріалу хворих на туберкульоз в залежності від клінічної категорії захворювання.- 2012
А.10.08 Cпосіб виділення M. tuberculosis із дослідного матеріалу хворих на туберкульоз легень.- 2012
А.10.08 Критерії резистентності мікобактерій туберкульозу до капреоміцину, офлоксацину, етіонаміду і амікацину в рідкому живильному середовищі Міддлбрук 7Н9 в системі ВАСТЕС 960.- 2012
А.10.08 Стандарти визначення медикаментозної стійкості мікобактерій до препаратів 1-го і 2-го ряду на рідкому живильному середовищі при застосуванні системи MGIT.- 2012
А.10.09 Спосіб попередження легенево-плевральних ускладнень при хірургічному лікуванні хворих на туберкульоз легень.- 2012
А.10.10 Cпосіб профілактики респіраторних ускладнень після операцій на легенях і плеврі, які супроводжуються різними видами торакопластики.- 2012
А.10.10 Спосіб корекції плевральної порожнини при резекції легенів.- 2012
А.10.10 Спосіб лікування двобічного плеврального випоту неясного генезу.- 2012
А.10.11 Спосіб діагностики туберкульозу у дітей.- 2012
І.11.03 Модифікована схема лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень.- 2012
2011 год
А.09.01 Спосіб диференціальної діагностики хронічного обструктивного захворювання легень і бронхіальної астми.- 2011
А.09.02 Спосіб профілактики загострень бронхіальної астми. - 2011
А.10.10 Спосіб профілактики респіраторних ускладнень після операції на легенях і плеврі. - 2011
А.10.10 Спосіб лікування ексудативного плевриту різного генезу. - 2011
А.10.10 Спосіб знеболення після операції на легенях і плеврі.- 2011
А.10.10 Cпосіб лікування плеврального випоту різного генезу. - 2011
А.10.10 Cпосіб лікування плеврального випоту неясного генезу, ускладненого випітним перикардитом. - 2011
ПА.08.02 Організація контрольованого прийому антимікобактеріальних препаратів на стаціонарному та амбулаторному етапах лікування. - 2011
2010 год
А.07.08 Застосування автоматизованої системи MGIT для діагностики туберкульозу легень та визначення медикаментозної стійкості мікобактерій.- 2010
А.07.08 Критерій резистентності мікобактерій туберкульозу до капреоміцину. - 2010
А.07.08 Критерій резистентності мікобактерій туберкульозу до моксифлоксацину. - 2010
А.07.08 Молекулярно-генетичний метод прямої ДНК-гібридизації з використанням ТАТ-технології для виявлення комплексу M. tuberculosis/bovis в організмі людини для швидкої діагностики туберкульозної інфекції у хворих на туберкульоз та проведення скринінгових досліджень в Україні - 2010
А.07.10 Спосіб профілактики емпієми плеври після пневмонектомії.- 2010
А.07.10 Спосіб хірургічного лікування емпієми плеври у хворих на туберкульоз легень. - 2010
А.07.10 Спосіб хірургічного лікування хворих на туберкульоз легень. - 2010
А.07.10 Спосіб лікування хворих на туберкульоз легень та бронхів. - 2010
А.07.10 Спосіб профілактики гнійно–запальних ускладнень після операції на легенях і плеврі. - 2010
А.07.10 Спосіб профілактики емпієми плеври після пневмонектомії. - 2010
А.07.10 Спосіб профілактики респіраторних ускладнень після операції на легенях та плеврі. - 2010
А.07.10 Спосіб хірургічного лікування хворих на деструктивний туберкульоз легень. - 2010
А.07.10 Cпосіб хірургічного лікування хворих на деструктивний туберкульоз легень. - 2010
А.08.01 Спосіб лікування хворих на негоспітальну пневмонію вірусної етіології нетяжкого перебігу. - 2010
А.10.04 Гістологічна діагностика ступеня активності туберкульозного запального процесу при туберкульомах легень. - 2010
2009 год
А.07.01 Спосіб диференційної діагностики ідіопатичного фіброзуючого альвеоліту та неспецифічної інтерстиціальної пневмонії.- 2009
А.07.02 Спосіб лікування хворих з вперше діагностованим туберкульозом легень та рецидивом захворювання, які потребують повторного лікування. - 2009
А.07.04 Гістологічна діагностика ступеня активності туберкульозного запального процесу при фіброзно-кавернозному туберкульозі легень в операційному матеріалі. - 2009
А.07.05 Спосіб діагностики патогенетичних варіантів запального процесу у хворих на тяжку персистуючу бронхіальну астму. - 2009
А.07.05 Спосіб лікування хворих на бронхіальну астму із тяжким перебігом. - 2009
А.07.06 Спосіб патогенетичного лікування туберкульозу у дітей. - 2009
А.07.06 Алгоритм діагностики туберкульозу у дітей. - 2009
А.07.07 Спосіб лікування хворих на туберкульоз легень із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень. - 2009
А.07.08 Спосіб виділення мікобактерій комплексу M. tuberculosis/bovis із організму олігобацилярних хворих на туберкульоз легень. - 2009
А.07.09 Раціональні підходи у підвищенні ефективності операцій з приводу патології легень і плеври. - 2009
А.07.09 Спосіб попередження легенево-плевральних ускладнень хірургічного лікування органів дихання. - 2009
А.07.10 Спосіб оптимізації доступу в відеоторакоскопічній хірургії. - 2009
А.07.10 Спосіб морфологічного визначення тривалості туберкульозу плеври, ускладненого ексудативним випотом. - 2009
А.07.10 Спосіб інтраопераційної міжреберної кріоаналгезії. - 2009
А.07.10 Спосіб хірургічного лікування хворих на деструктивний туберкульоз легень. - 2009
А.07.10 Спосіб формування кукси бронху. - 2009
2008 год
А.06.01 Спосіб визначення цитокінсекретуючої функції адгерентних нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові in vitro. - 2008
А.06.01 Діагностичні критерії диференціації імунодефіцитних станів та захисних імунологічних реакцій при різних клінічних формах вперше діагностованого туберкульозу легень. - 2008
А.06.02 Особливості лікування хворих на бронхіальну астму із сенсибілізацією до мікроміцетів. - 2008
А.07.10 Спосіб профілактики дисбактеріозу кишечника після операцій на легенях та плеврі. - 2008
А.07.10 Спосіб хірургічного лікування хворих на поширений деструктивний туберкульоз легень. - 2008
А.07.10 Спосіб хірургічного лікування хворих на туберкульоз легень. - 2008
2007 год
А.05.01 Спосіб лікування хворих з інфекційним загостренням хронічного обструктивного захворювання легень нетяжкого перебігу. - 2007
А.05.02 Організаційні заходи щодо зниження смертності від туберкульозу в умовах епідемії. - 2007
2006 год
А.03.01 Специфічна імунотерапія з використанням вітчизняних пероральних алергенів у лікуванні інтермітуючої та легкої персистуючої бронхіальної астми. - 2006 126 Kb
А.03.01 Спосіб лікування хворих на тяжку персистувальну бронхіальну астму. - 2006 132 Kb
А.04.01 Особливості застосування сечогінних засобів у хворих із декомпенсованим хронічним легеневим серцем. - 2006 121 Kb
А.04.02 Застосування ПАСК (пара-аміносаліцилату натрія) в комплексній хіміотерапії хворих деструктивним хіміорезистентним туберкульозом легень. - 2006 117 Kb
А.04.02 Тривалість основного курсу хіміотерапії у хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень. - 2006 103 Kb
А.04.02 Тривалість інтенсивної фази хіміотерапії у хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень. - 2006 103 Kb
А.04.03 Спосіб прогнозування виникнення поширеної форми інфільтративного туберкульозу легень у дітей. - 2006 127 Kb
А.04.04 Спосіб оцінки ефективності лікування хворих на хронічні обструктивні захворювання легень. - 2006 99 Kb
А.04.07 Спосіб хірургічного лікування хворих на туберкульоз легень (1). - 2006 99 Kb
А.04.07 Спосіб хірургічного лікування хворих на туберкульоз легень (2). - 2006 111 Kb
А.04.07 Спосіб хірургічного лікування хворих на деструктивний туберкульоз легень. - 2006 112 Kb
А.04.08    Спосіб визначення стійких до рифампіцину мікобактерій туберкульозу. - 2006 107 Kb
2005 год
А.04.03 Сучасні підходи до лікування захворювань органів дихання у дітей. - 2005
КФК.03.03 Формування груп ризику в лікувально-профілактичних закладах. - 2005
КФК.03.03 Організація раннього виявлення туберкульозу в групах ризику. - 2005
А.02.03 Спосіб визначення стану функціональної недостатності альвеолярних макрофагів у хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень. - 2005
А.03.02    Спосіб визначення апоптозу нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові in vitro. - 2005

Формат файла:

RTF ZIP
2004 год
А.02.01    Організація раннього виявлення туберкульозу у медичних працівників. - 2004 37 kb 7 kb
А.02.01 Профілактика туберкульозу серез медичних працівників. - 2004 49 kb 9 kb
А.02.02 Включення рифабутіну в комбіновану хіміотерапію хворих деструктивним туберкульозом легень. - 2004 29 kb 6 kb
А.02.02 Включення флуренізиду в комбіновану хіміотерапію хворих деструктивним туберкульозом легень. - 2004 27 kb 5 kb
А.02.04 Спосіб лікування хворих на госпітальну пневмонію з нетяжким перебігом. - 2004 28 kb 5 kb
2003 год
А.01.07    Спосіб лікування ексудативного плевриту. - 2003 27 kb 5 kb
А.01.07 Спосіб хірургічного лікування новоутворень межистіння. - 2003 32 kb 5,51 kb
А.00.01 Спосіб виділення мікобактерій туберкульозу з патологічного матеріалу хворих. - 2003 32 kb 6 kb
А.00.03 Спосіб лікування туберкульозу у дітей. - 2003 29 kb 5 kb
А.01.01 Спосіб визначення гіперагрегаційної властивості крові у хворих із хронічними запальними захворюваннями легенів. - 2003 31 kb 6 kb
А.01.02 Діагностика ранньої стадії хронічного бронхіту у хворих на туберкульоз легень. - 2003 31 kb 6 kb
А.01.05 Спосіб визначення інтенсивності поглинання мікобактерій туберкульозу адгерентними фагоцитуючими клітинами in vitro. - 2003 31 kb 6 kb
А.01.06 Лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз із використанням економічних скорочених режимів хіміотерапії. - 2003 31 kb 6 kb
А.01.06 Тривалість етапів лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз. - 2003 31 kb 6 kb
2002 год
КФК.02.05 Корекція порушень системи гемостазу у хворих похилого віку із хронічними запальними захворюваннями органів дихання. - 2002 32 kb 6 kb
А.00.02 Спосіб прогнозування перебігу туберкульозу у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень. - 2002 29 kb 5 kb
А.99.03 Спосіб лікування синдрому сонного апное у хворих на хронічний обструктивний бронхіт. - 2002 31 kb 6 kb
2001 год
А.99.05 Інтенсивні режими поліхіміотерапії у вперше виявлених хворих деструктивним туберкульозом легень, спроможні скоротити загальні строки їх лікування до 5 місяців. - 2001 32 kb 6 kb
А.99.04 Організація виявлення хворих на позалегеневий туберкульоз. - 2001 65 kb 10 kb
А.99.03 Спосіб діагностики алергічного риніту, поєднанного з бронхіальною астмою. - 2001 28 kb 5 kb
А.99.02 Спосіб лікування хворих на негоспітальну пневмонію з тяжким перебігом. - 2001 23 kb 5 kb
А.99.01 Спосіб лікування пневмоцистозу у хворих на хронічний бронхіт. - 2001 26 kb 6 kb
2000 год
A.98.01 Живильне середовище для виділення L-форм мікобактерій туберкульозу із патологічного матеріалу хворих на туберкульоз. - 2000 45 kb 6 kb
A.98.02 Спосіб лікування туберкульозу легень. - 2000 27 kb 5 kb
A.98.02 Спосіб лікування хворих на хронічне легеневе серце. - 2000 27 kb 6 kb
A.98.03 Технологія лікування хворих на туберкульоз легень з полірезистентними та мультирезистентними мікобактеріями туберкульозу. - 2000 50 kb 8 kb
A.98.04 Спосіб прогнозування прогресуючого перебігу туберкульозу легень. - 2000 25 kb 4 kb
A.98.04 Застосування Бронхо-Муналу в комплексній терапії хворих на прогресуючий туберкульоз легень. - 2000 25 kb 5 kb
A.98.05 Удосконалений спосіб діагностики туберкульозу. - 2000 19 kb 4 kb
А.98.06 Спосіб комплексного лікування хворих на туберкульоз легень. - 2000 46 kb 7 kb
A.98.08 Спосіб ушивання кукси бронху. - 2000 27 kb 5 kb
A.98.08 Спосіб лікування бронхіальної нориці після пневмонектомії. - 2000 27 kb 5 kb
1999 год
  Спосіб визначення індивідуалізованої тактики імунотерапії хворих на хронічний бронхіт. - 1999 36 kb 6 kb
  Спосіб показань до призначення препарату "Лаферон" при лікуванні хворих на хронічний бронхіт. - 1999 28 kb 6 kb
  Застосування інгаляцій ліпіну та амброксолу в комплексній терапії НЗЛ у дітей, інфікованих туберкульозом. - 1999 35 kb 6 kb
  Діагностичний алгоритм обстеження хворого на алергічний риніт, поєднаний з бронхіальною астмою. - 1999 43 kb 6 kb
  Спосіб хіміопрофілактики туберкульозу у дітей зі стійкими вираженими та гіперергічними реакціями на туберкулін. - 1999 31 kb 6 kb
1998 год
  Спосіб терапії хворих на хронічний обструктивний бронхіт. - 1998 16 kb 4 kb
  Спосіб лікування бронхообструктивних захворювань легенів. - 1998 20 kb 5 kb
  Спосіб лікування вперше діагностованого деструктивного туберкульозу легень. - 1998 22 kb 4 kb
  Критерії відбору хворих на хронічний обструктивний бронхіт для підтвердження синдрому сонного апное при полісомнографічному дослідженні. - 1998 17 kb 4 kb
  Спосіб діагностики cиндрому сонного апное у хворих на хронічний обструктивний бронхіт. - 1998 22 kb 5 kb
  Інтермітуючі режими хіміотерапії з основним етапом поліхіміотерапії у хворих деструктивним туберкульозом легень. - 1998 20 kb 4 kb
  Спосіб лікування туберкульозу легень з резистентними мікобактеріями туберкульозу. - 1998 17 kb 5 kb
  Технологія лікування рецидивів туберкульозу легень. - 1998 24 kb 4 kb
  Спосіб терапії хворих на хронічний обструктивний бронхіт. - 1998 16 kb 4 kb
1997 год
  Спосіб удосконалення туберкулінодіагностики у дітей, які мешкають на забруднених радіонуклідами територіях. - 1997 18 kb 4 kb
  Спосіб корекції показників енергетичного обміну у хворих на туберкульоз легень. - 1997 19 kb 4 kb
  Спосіб гістохімічного визначення меланінвмістимих грибків. - 1997 18 kb 4 kb
  Спосіб формування кукси бронху. - 1997 20 kb 4 kb
  Спосіб обробки кукси бронху біоорганічнім полімером левкіном під час пневмонектомії. - 1997 19 kb 4 kb
  Спосіб профілактики емпієми плеври після пневмонектомії. - 1997 19 kb 4 kb
  Спосіб профілактики рецидиву туберкульозу. - 1997 20 kb 4 kb
  Спосіб діагностики туберкульозу. - 1997 17 kb 4 kb
  Комп'ютерна програма "Десятирічний прогноз епідеміологічної ситуації з туберкульозу в Україні". - 1997 19 kb 4 kb
  Спосіб визначення прихованої активності туберкульозного процесу легень. - 1997 17 kb 4 kb
  Спосiб лiкування запальних захворювань бронхо-легеневої системи. - 1997 13 kb 4 kb
  Індикатор оцінки функції дихальної системи людини "ВІТЕСТ КС-1". - 1997 18 kb 4 kb
  Спосiб лiкування хронiчного обструктивного бронхiту. - 1997 16 kb 4 kb

Home Поиск Про институт Новости Наши издания Оригинальные статтьи Нововведения
Патенты Отчеты о НДР Подготовка кадров Научные форумы
Информация для специалистов Информация для населения Медицинские услуги


Все материалы, размещенные на сайте, являются собственностью НИФП НАМН Украины, но публикуются в режиме открытого доступа.
При размещении в Интернете заимствованных материалов гиперссылка на сайт института обязательна!

© Отдел ИКТ
НИФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua