Історія інституту
Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім Ф.Г. Яновского

Відвідайте нашу сторніку в Facebook

 

Клініка
Контакти

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Нововведення

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія" (АА)
"Інфузія&Хіміотерапія"
(ІХ)

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Спеціалізована вчена рада
Д 26.552.01:

оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

ОСТАННІ ПУБЛІКАЦІЇ

Формат файлів - PDF ▼  

 

Заходи запобігання виникненню коронавірусної хвороби у контактних осіб із хворими на COVID-19.- 2022

 

Схема ідентифікації основних вірусних та бактеріальних збудників негоспітальної пневмонії, що викликана коронавірусами або поєднанням їх з бактеріальними збудниками.- 2022

 

Алгоритм діагностики дисфункції дихальної мускулатури у хворих на бронхіальну астму після перенесеного COVID-19 на етапі первинної медичної допомоги.- 2022

 

Методика лікування хворих на емпієму плеври з бронхоплевральним сполученням.- 2022

2021 РІК

Формат файлів - PDF ▼  

 

Спосіб лікування хворих із рецидивом саркоїдозу легень.- 2021

 

Спосіб лікування хворих на вперше виявлений резистентний до рифампіцину туберкульоз легень.- 2021

 

Спосіб імуноморфологічної діагностики туберкульозної інфекції.- 2021

 

Спосіб лікування хворих на бронхіальну астму з нейтрофільним типом запалення.- 2021

 

Спосіб оцінки рівня контролю бронхіальної астми у підлітків.- 2021

 

Спосіб видової ідентифікації нетуберкульозних мікобактерій при наявності кислотостійких мікобактерій в мокротинні хворого.- 2021

 

Спосіб розділення міждольової щілини при виконанні резекції легені у хворих на туберкульоз.- 2021

 

Технологія лімфатичної диссекції при оперативному лікуванні хворих на туберкульоз легень.- 2021

 

Спосіб відеоасистованої резекції легені у хворих на мультирезистентний туберкульоз.- 2021

 

Модель прогнозування ризику розвитку локальної форми туберкульозу у дітей із латентною туберкульозною інфекцією.- 2021

2020 РІК

Формат файлів - PDF ▼  

 

Спосіб діагностики гіперчутливості до протитуберкульозних препаратів in vitro у хворих на туберкульоз легень.- 2020

 

Спосіб прогнозування неконтрольованого перебігу бронхіальної астми.- 2020

 

Заходи щодо попередження неефективного лікування хворих на туберкульоз.- 2020

 

Спосіб анестезіологічного забезпечення відеоасистованих резекцій легень у фтизіохірургічних пацієнтів.- 2020

 

Спосіб ведення післяопераційного періоду після відеоасистованих резекцій у хворих на туберкульоз легень.- 2020

 

Спосіб вибору доступу при відеоасистованих резекційних втручаннях на легені.- 2020

 

Спосіб етапного хірургічного лікування хворих з гнійно-запальними ускладненнями після операцій з приводу туберкульозу легень.- 2020

2019 РІК

Формат файлів - PDF ▼  

 

Спосіб лікування хворих на негоспітальну пневмонію середньотяжкого перебігу.- 2019

 

Спосіб ведення раннього післяопераційного періоду у хворих середнього і високого ступеня периопераційного ризику, оперованих з приводу туберкульозу легень.- 2019

 

Спосіб передопераційної підготовки хворого до хірургічного лікування з приводу деструктивного туберкульозу легень.- 2019

2018 РІК

Формат файлів - PDF ▼  

 

Спосіб лікування хворих на саркоїдоз легень ІІ-ІІІ стадії при наявності протипоказань до терапії глюкокортикостероїдами.- 2018

 

Алгоритм лікування метотрексатом хворих на саркоїдоз органів дихання при наявності протипоказань до глюкокортикостероїдної терапії.- 2018

 

Лікування хворих на саркоїдоз легень.- 2018

 

Особливості застосування шкали оцінки рівня втоми у хворих на саркоїдоз органів дихання.- 2018

 

Спосіб лікування хворих на вперше виявлений резистентний до рифампіцину туберкульоз легень.- 2018

 

Метод ведення побічних реакцій на хіміотерапію у хворих на мультирезистентний туберкульоз.- 2018

 

Методика застосування скороченого 12-місячного режиму антимікобактеріальної терапії на основі лінезоліду серед хворих на мультирезистентний туберкульоз легень.- 2018

 

Методика призначення скороченого 12-ти місячного курсу лікування на основі лінезоліду у хворих на туберкульоз легень із пре-розширеною резистентністю.- 2018

 

Технологія лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз легень із застосуванням ступінчатої терапії протитуберкульозними препаратами.- 2018

 

Спосіб морфологічної діагностики туберкульозної інфекції.- 2018

 

Cпосіб діагностики обструкції дрібних бронхів у хворих на бронхіальну астму.- 2018

 

Спосіб лікування персистуючої бронхіальної астми у дітей із різними фено-генотипами.- 2018

 

Алгоритм прогнозування тяжкості перебігу бронхіальної астми за клініко-анамнестичними маркерами у дітей.- 2018

 

Визначення ризику неконтрольованого перебігу бронхіальної астми у дітей за рівнями функціональних резервів організму та вегетативного індексу.- 2018

 

Критерій резистентності мікобактерій туберкульозу до канаміцину в рідкому живильному середовищі Міддлбрук 7Н9 в системі ВАСТЕС MGIT 960.- 2018

 

Алгоритм лабораторної діагностики туберкульозу на різних рівнях надання протитуберкульозної допомоги населенню України.- 2018

 

Алгоритм лабораторної діагностики туберкульозу з використанням нової молекулярно-генетичної системи Gene Xpert MTB/RIF Ultra.- 2018

 

Спосіб атипової резекції легені у хворих на обмежені форми хіміорезистентного туберкульозу.- 2018

 

Технологія хірургічного лікування хворих на обмежені форми хіміорезистентного туберкульозу легень.- 2018

 

Оптимізація застосування відеоторакоскопії при біопсії внутрішньогрудних лімфатичних вузлів.- 2018

 

Спосіб біопсії легені при синдромі легеневої дисемінації неясного генезу.- 2018

 

Спосіб отримання діагностичного матеріалу від хворих на туберкульоз дітей.- 2018

2017 РІК

Формат файлів - PDF ▼  

 

Спосіб визначення активності запального процесу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень.
- 2017

 

Спосіб попередження зниження фізичної працездатності у хворих на бронхіальну астму.- 2017

 

Спосіб відновлення фізичної активності у хворих на бронхіальну астму середнього ступеня тяжкості.
- 2017

 

Алгоритм проведення реформи протитуберкульозної служби в Україні.- 2017

 

Технологія діагностики тяжкої бронхіальної астми на етапі первинної медичної допомоги.- 2017

 

Технологія діагностики фенотипів тяжкої бронхіальної астми на етапі спеціалізованої медичної допомоги.
- 2017

 

Метод діагностики підвищеного опору дихальних шляхів у хворих на бронхіальну астму, хронічне обструктивне захворювання легень та їх поєднання.- 2017

 

Спосіб визначення місця проведення торакотомії при пластиці діафрагми.- 2017

 

Cпосіб визначення об’єму оперативного втручання при хронічному піопневмотораксі.- 2017

 

Спосіб відеоторакоскопічної санації плевральної порожнини при запальному плевриті з тенденцією до нагноєння.- 2017

 

Cпосіб парієтальної плевректомії з декортикацією легені у хворих на хронічний плеврит запального генезу.
- 2017

 

Спосіб хірургічного лікування релаксації діафрагми.- 2017

2016 РІК

Формат файлів - PDF ▼  

 

Схема діагностики інфекційного загострення хронічного бронхіту вірусної етіології.- 2016

 

Схема лікування хворих із інфекційним загостренням хронічного бронхіту вірусної етіології.- 2016

 

Спосіб лікування хворих із загостренням хронічного бронхіту вірусної етіології.- 2016

 

Спосіб біопсії легені при синдромі легеневої дисемінації неясного генезу.- 2016

 

Cпосіб профілактики антибіотикоасоційованої діареї після операції на легенях і плеврі.- 2016

 

Спосіб біопсії легені при синдромі легеневої дисемінації неясного генезу.- 2016

 

Спосіб профілактики післяопераційних ускладнень при резекційному втручанні з приводу бульозної
емфіземи.- 201
6

 

Спосіб відеоторакоскопічної біопсії легені при синдромі легеневої дисемінації неясного генезу.- 2016

 

Спосіб відеоторакоскопічної резекції новоутворення грудної стінки і межистіння.- 2016

 

Спосіб відеоторакоскопічної біопсії тканин органів грудної порожнини при наявності випітного перикардиту.
- 201
6

2015 РІК

Формат файлів - PDF ▼  

 

Спосіб оцінки ефективності лікування хворих на саркоїдоз легень II-III стадії системними кортикостероїдами.
- 201
5

 

Алгоритм лікування хворих на саркоїдоз із ураженням паренхіми легень.- 2015

 

Спосіб лікування хворих на туберкульоз легень із розширеною резистентністю мікобактерій туберкульозу
до протитуберкульозних препаратів протягом інтенсивної фази хіміотерапії.- 201
5

 

Використання глутаміл-цистеїніл-гліцин динатрію в комплексному лікуванні хворих на мультирезистентний туберкульоз легень- 2015

 

Прижиттєва морфологічна діагностика ступеня активності запального процесу при туберкульомах легень.- 2015

 

Критерії щодо інтраопераційного забору біоматеріалу для мікробіологічного дослідження при туберкульомах легень.- 2015

 

Алгоритм діагностики та лікування хронічного обструктивного захворювання легень у хворих із
патологічними процесами ротової порожнини.- 201
5

 

Cпосіб лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з депресивним епізодом.- 2015

 

Спосіб діагностики гіперкапнії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень.- 201

 

Прогнозування ступеня тяжкості перебігу бронхіальної астми за генетичними маркерами у дітей.- 2015

 

Спосіб прогнозування тяжкості перебігу бронхіальної астми за рівнями резервів адаптації.- 2015

 

Спосіб лікування хворих на туберкульоз органів дихання.- 2015

 

Спосіб прогнозування динаміки вогнищевих змін при лікуванні хворих на туберкульоз легень.- 2015

 

Система забезпечення якості бактеріологічних досліджень в закладах, що здійснюють мікробіологічну діагностику туберкульозу на різних рівнях надання медичної допомоги.- 2015

 

Стандарти бактеріологічної діагностики туберкульозу в лабораторіях протитуберкульозних закладів України.
- 201
5

 

Спосіб визначення чутливості М. tuberculosis до протитуберкульозних препаратів в дослідному матеріалі хворих на туберкульоз легень.- 2015

 

Спосіб розтину м’яких тканин при виконанні торакотомії.- 2015

 

Cпосіб біопсії внутрішньогрудних лімфатичних вузлів.- 2015

 

Спосіб біопсії лімфатичних вузлів при внутрішньогрудинній лімфаденопатії з використанням
відеоторакоскопії
.- 2015

 

Cпосіб профілактики післяопераційних ускладнень при відеоторакоскопічній біопсії внутрішньогрудних лімфатичних вузлів- 2015

 

Cпосіб хірургічного лікування хворих на туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів.- 2015

 

Підходи до диференційної діагностики туберкульозу у дітей.- 2015

2014 РІК

Формат файлів - PDF ▼  

 

Спосіб зашивання торакотомної рани.- 2014

 

Cпосіб відеоасистованої голкової біопсії периферичного новоутворення легені.- 2014

 

Спосіб профілактики діабетичного кетоацидозу після операції на легенях і плеврі у хворих з поєднаною патологією цукрового діабету і туберкульозу органів дихання.- 2014

 

Спосіб лікування двобічного плеврального випоту неясного генезу- 2014

 

Спосіб закриття нориці кукси головного бронху після пневмонектомії.- 2014

 

Організаційні заходи щодо виявлення та лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз.- 2014

 

Спосіб профілактики прогресування патологічних змін системи кровообігу у хворих на бронхіальну астму.- 2014

 

Cпосіб лікування хворих на туберкульоз легень.- 2014

2013 РІК

Формат файлів - PDF ▼  

 

Спосіб лікування хворих із загостренням бронхіальної астми вірусної етіології нетяжкого перебігу.- 2013

 

Схема діагностики інфекційного загострення бронхіальної астми вірусної етіології.- 2013

 

Схема лікування хворих із інфекційним загостренням бронхіальної астми вірусної етіології.- 2013

 

Cпосіб лікування плеврального випоту туберкульозного генезу.- 2013

 

Спосіб лікування хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ із збереженою чутливістю мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів.- 2013

2012 РІК

Формат файлів - PDF ▼  

 

Спосіб діагностики ідіопатичного легеневого фіброзу.- 2012

 

Спосіб діагностики клінічної стадії активності запального процесу при фіброзно-кавернозному туберкульозі легень у хворих з хірургічними втручаннями.- 2012

 

Спосіб диференційної діагностики ідіопатичної інтерстиціальної пневмонії та саркоїдозу.- 2012

 

Алгоритм ранньої діагностики ідіопатичних інтерстиціальних пневмоній.- 2012

 

Спосіб лікування хворих на туберкульоз легень із розширеною резистентністю мікобактерій туберкульозу
до протитуберкульозних препаратів протягом інтенсивної фази хіміотерапії.- 201
2

 

Доксициклін в поліхіміотерапії хворих мультирезистентним деструктивним туберкульозом легень із розширеною або множинною резистентністю мікобактерій туберкульозу.- 2012

 

Використання фторхінолонів в комплексному лікуванні хворих на мультирезистентний туберкульоз легень
та туберкульоз із розширеною резистентністю МБТ.- 201
2

 

Спосіб діагностики вазомоторного риніту у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень.- 2012

 

Спосіб діагностики тяжкої персистуючої бронхіальної астми.- 2012

 

Застосування мультиспіральної комп’ютерної томографії в обстеженні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та бронхіальну астму.- 2012

 

Застосування передньої активної риноманометрії в обстеженні хворих на бронхіальну астму із тяжким перебігом.- 2012

 

Спосіб діагностики гіперінфляції легень у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень.- 2012

 

Спосіб диференціальної діагностики бронхіальної астми та обструктивного бронхіту у дітей.- 2012

 

Алгоритм діагностики бронхіальної астми у дітей.- 2012

 

Спосіб прогнозування ефективності лікування хворих на рецидиви туберкульозу легень.- 2012

 

Індивідуалізована протирецидивна імунокорекція в осіб із великими залишковими змінами в легенях.
- 201
2

 

Алгоритм використання системи ВАСТЕС 960 при дослідженні клінічного матеріалу хворих на туберкульоз
в залежності від клінічної категорії захворювання.- 201
2

 

Cпосіб виділення M. tuberculosis із дослідного матеріалу хворих на туберкульоз легень.- 2012

 

Критерії резистентності мікобактерій туберкульозу до капреоміцину, офлоксацину, етіонаміду і амікацину в рідкому живильному середовищі Міддлбрук 7Н9 в системі ВАСТЕС 960.- 2012

 

Стандарти визначення медикаментозної стійкості мікобактерій до препаратів 1-го і 2-го ряду на рідкому живильному середовищі при застосуванні системи MGIT.- 2012

 

Спосіб попередження легенево-плевральних ускладнень при хірургічному лікуванні хворих на туберкульоз легень.- 2012

 

Cпосіб профілактики респіраторних ускладнень після операцій на легенях і плеврі, які супроводжуються різними видами торакопластики.- 2012

 

Спосіб корекції плевральної порожнини при резекції легенів.- 2012

 

Спосіб лікування двобічного плеврального випоту неясного генезу.- 2012

 

Спосіб діагностики туберкульозу у дітей.- 2012

 

Модифікована схема лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень.- 2012

2011 РІК

Формат файлів - PDF ▼  

 

Спосіб диференціальної діагностики хронічного обструктивного захворювання легень і бронхіальної
астми.- 2011

 

Спосіб профілактики загострень бронхіальної астми. - 2011

 

Спосіб профілактики респіраторних ускладнень після операції на легенях і плеврі. - 2011

 

Спосіб лікування ексудативного плевриту різного генезу. - 2011

 

Спосіб знеболення після операції на легенях і плеврі.- 2011

 

Cпосіб лікування плеврального випоту різного генезу. - 2011

 

Cпосіб лікування плеврального випоту неясного генезу, ускладненого випітним перикардитом. - 2011

 

Організація контрольованого прийому антимікобактеріальних препаратів на стаціонарному та
амбулаторному етапах лікування. - 201
1

2010 РІК

Формат файлів - PDF ▼  

 

Застосування автоматизованої системи MGIT для діагностики туберкульозу легень та визначення медикаментозної стійкості мікобактерій.- 2010

 

Критерій резистентності мікобактерій туберкульозу до капреоміцину. - 2010

 

Критерій резистентності мікобактерій туберкульозу до моксифлоксацину. - 2010

 

Молекулярно-генетичний метод прямої ДНК-гібридизації з використанням ТАТ-технології для виявлення комплексу M. tuberculosis/bovis в організмі людини для швидкої діагностики туберкульозної інфекції у
хворих на туберкульоз та проведення скринінгових досліджень в Україні - 2010

 

Спосіб профілактики емпієми плеври після пневмонектомії.- 2010

 

Спосіб хірургічного лікування емпієми плеври у хворих на туберкульоз легень. - 2010

 

Спосіб хірургічного лікування хворих на туберкульоз легень. - 2010

 

Спосіб лікування хворих на туберкульоз легень та бронхів. - 2010

 

Спосіб профілактики гнійно–запальних ускладнень після операції на легенях і плеврі. - 2010

 

Спосіб профілактики емпієми плеври після пневмонектомії. - 2010

 

Спосіб профілактики респіраторних ускладнень після операції на легенях та плеврі. - 2010

 

Спосіб хірургічного лікування хворих на деструктивний туберкульоз легень. - 2010

 

Cпосіб хірургічного лікування хворих на деструктивний туберкульоз легень. - 2010

 

Спосіб лікування хворих на негоспітальну пневмонію вірусної етіології нетяжкого перебігу. - 2010

 

Гістологічна діагностика ступеня активності туберкульозного запального процесу при туберкульомах
легень. - 2010

2009 РІК

Формат файлів - PDF ▼  

 

Спосіб диференційної діагностики ідіопатичного фіброзуючого альвеоліту та неспецифічної інтерстиціальної пневмонії.- 2009

 

Спосіб лікування хворих з вперше діагностованим туберкульозом легень та рецидивом захворювання, які потребують повторного лікування. - 2009

 

Гістологічна діагностика ступеня активності туберкульозного запального процесу при фіброзно-кавернозному туберкульозі легень в операційному матеріалі. - 2009

 

Спосіб діагностики патогенетичних варіантів запального процесу у хворих на тяжку персистуючу
бронхіальну астму. - 2009

 

Спосіб лікування хворих на бронхіальну астму із тяжким перебігом. - 2009

 

Спосіб патогенетичного лікування туберкульозу у дітей. - 2009

 

Алгоритм діагностики туберкульозу у дітей. - 2009

 

Спосіб лікування хворих на туберкульоз легень із супутнім хронічним обструктивним захворюванням
леген
ь. - 2009

 

Спосіб виділення мікобактерій комплексу M. tuberculosis/bovis із організму олігобацилярних хворих на туберкульоз легень. - 2009

 

Раціональні підходи у підвищенні ефективності операцій з приводу патології легень і плеври. - 2009

 

Спосіб попередження легенево-плевральних ускладнень хірургічного лікування органів дихання. - 2009

 

Спосіб оптимізації доступу в відеоторакоскопічній хірургії. - 2009

 

Спосіб морфологічного визначення тривалості туберкульозу плеври, ускладненого ексудативним випотом. - 2009

 

Спосіб інтраопераційної міжреберної кріоаналгезії. - 2009

 

Спосіб хірургічного лікування хворих на деструктивний туберкульоз легень. - 2009

 

Спосіб формування кукси бронху. - 2009

2008 РІК

Формат файлів - PDF ▼  

 

Спосіб визначення цитокінсекретуючої функції адгерентних нейтрофільних гранулоцитів периферичної
крові in vitro. - 2008

 

Діагностичні критерії диференціації імунодефіцитних станів та захисних імунологічних реакцій при різних клінічних формах вперше діагностованого туберкульозу легень. - 2008

 

Особливості лікування хворих на бронхіальну астму із сенсибілізацією до мікроміцетів. - 2008

 

Спосіб профілактики дисбактеріозу кишечника після операцій на легенях та плеврі. - 2008

 

Спосіб хірургічного лікування хворих на поширений деструктивний туберкульоз легень. - 2008

 

Спосіб хірургічного лікування хворих на туберкульоз легень. - 2008

2007 РІК

Формат файлів - PDF ▼  

 

Спосіб лікування хворих з інфекційним загостренням хронічного обструктивного захворювання легень нетяжкого перебігу. - 2007

 

Організаційні заходи щодо зниження смертності від туберкульозу в умовах епідемії. - 2007

2006 РІК

Формат файлів - PDF ▼  

 

Специфічна імунотерапія з використанням вітчизняних пероральних алергенів у лікуванні інтермітуючої
та легкої персистуючої бронхіальної астми. - 2006

126 Kb

 

Спосіб лікування хворих на тяжку персистувальну бронхіальну астму. - 2006

132 Kb

 

Особливості застосування сечогінних засобів у хворих із декомпенсованим хронічним легеневим серцем.
- 2006

121 Kb

 

Застосування ПАСК (пара-аміносаліцилату натрія) в комплексній хіміотерапії хворих деструктивним хіміорезистентним туберкульозом легень. - 2006

117 Kb

 

Тривалість основного курсу хіміотерапії у хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень. - 2006

103 Kb

 

Тривалість інтенсивної фази хіміотерапії у хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень. - 2006

103 Kb

 

Спосіб прогнозування виникнення поширеної форми інфільтративного туберкульозу легень у дітей. - 2006

127 Kb

 

Спосіб оцінки ефективності лікування хворих на хронічні обструктивні захворювання легень. - 2006

99 Kb

 

Спосіб хірургічного лікування хворих на туберкульоз легень (1). - 2006

99 Kb

 

Спосіб хірургічного лікування хворих на туберкульоз легень (2). - 2006

111 Kb

 

Спосіб хірургічного лікування хворих на деструктивний туберкульоз легень. - 2006

112 Kb

 

Спосіб визначення стійких до рифампіцину мікобактерій туберкульозу. - 2006

107 Kb

2005 РІК

Формат файлів - PDF ▼  

 

Сучасні підходи до лікування захворювань органів дихання у дітей. - 2005

 

Формування груп ризику в лікувально-профілактичних закладах. - 2005

 

Організація раннього виявлення туберкульозу в групах ризику. - 2005

 

Спосіб визначення стану функціональної недостатності альвеолярних макрофагів у хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень. - 2005

 

Спосіб визначення апоптозу нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові in vitro. - 2005

2004 РІК

Формат файлів - RTF, ZIP ▼  

 

Організація раннього виявлення туберкульозу у медичних працівників. - 2004

37 kb

7 kb

 

Профілактика туберкульозу серез медичних працівників. - 2004

49 kb

9 kb

 

Включення рифабутіну в комбіновану хіміотерапію хворих деструктивним туберкульозом легень. - 2004

29 kb

6 kb

 

Включення флуренізиду в комбіновану хіміотерапію хворих деструктивним туберкульозом легень. - 2004

27 kb

5 kb

 

Спосіб лікування хворих на госпітальну пневмонію з нетяжким перебігом. - 2004

28 kb

5 kb

2003 РІК

Формат файлів - RTF, ZIP ▼  

 

Спосіб лікування ексудативного плевриту. - 2003

27 kb

5 kb

 

Спосіб хірургічного лікування новоутворень межистіння. - 2003

32 kb

5,51 kb

 

Спосіб виділення мікобактерій туберкульозу з патологічного матеріалу хворих. - 2003

32 kb

6 kb

 

Спосіб лікування туберкульозу у дітей. - 2003

29 kb

5 kb

 

Спосіб визначення гіперагрегаційної властивості крові у хворих із хронічними запальними захворюваннями легенів. - 2003

31 kb

6 kb

 

Діагностика ранньої стадії хронічного бронхіту у хворих на туберкульоз легень. - 2003

31 kb

6 kb

 

Спосіб визначення інтенсивності поглинання мікобактерій туберкульозу адгерентними фагоцитуючими клітинами in vitro. - 2003

31 kb

6 kb

 

Лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз із використанням економічних скорочених режимів хіміотерапії. - 2003

31 kb

6 kb

 

Тривалість етапів лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз. - 2003

31 kb

6 kb

2002 РІК

Формат файлів - RTF, ZIP ▼  

 

Корекція порушень системи гемостазу у хворих похилого віку із хронічними запальними захворюваннями органів дихання. - 2002

32 kb

6 kb

 

Спосіб прогнозування перебігу туберкульозу у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень. - 2002

29 kb

5 kb

 

Спосіб лікування синдрому сонного апное у хворих на хронічний обструктивний бронхіт. - 2002

31 kb

6 kb

2001 РІК

Формат файлів - RTF, ZIP ▼  

 

Інтенсивні режими поліхіміотерапії у вперше виявлених хворих деструктивним туберкульозом легень,
спроможні скоротити загальні строки їх лікування до 5 місяців. - 2001

32 kb

6 kb

 

Організація виявлення хворих на позалегеневий туберкульоз. - 2001

65 kb

10 kb

 

Спосіб діагностики алергічного риніту, поєднанного з бронхіальною астмою. - 2001

28 kb

5 kb

 

Спосіб лікування хворих на негоспітальну пневмонію з тяжким перебігом. - 2001

23 kb

5 kb

 

Спосіб лікування пневмоцистозу у хворих на хронічний бронхіт. - 2001

26 kb

6 kb

2000 РІК

Формат файлів - RTF, ZIP ▼  

 

Живильне середовище для виділення L-форм мікобактерій туберкульозу із патологічного матеріалу
хворих на туберкульоз. - 2000

45 kb

6 kb

 

Спосіб лікування туберкульозу легень. - 2000

27 kb

5 kb

 

Спосіб лікування хворих на хронічне легеневе серце. - 2000

27 kb

6 kb

 

Технологія лікування хворих на туберкульоз легень з полірезистентними та мультирезистентними
мікобактеріями туберкульозу. - 2000

50 kb

8 kb

 

Спосіб прогнозування прогресуючого перебігу туберкульозу легень. - 2000

25 kb

4 kb

 

Застосування Бронхо-Муналу в комплексній терапії хворих на прогресуючий туберкульоз легень. - 2000

25 kb

5 kb

 

Удосконалений спосіб діагностики туберкульозу. - 2000

19 kb

4 kb

 

Спосіб комплексного лікування хворих на туберкульоз легень. - 2000

46 kb

7 kb

 

Спосіб ушивання кукси бронху. - 2000

27 kb

5 kb

 

Спосіб лікування бронхіальної нориці після пневмонектомії. - 2000

27 kb

5 kb

1999 РІК

Формат файлів - RTF, ZIP ▼  

 

Спосіб визначення індивідуалізованої тактики імунотерапії хворих на хронічний бронхіт. - 1999

36 kb

6 kb

 

Спосіб показань до призначення препарату "Лаферон" при лікуванні хворих на хронічний бронхіт. - 1999

28 kb

6 kb

 

Застосування інгаляцій ліпіну та амброксолу в комплексній терапії НЗЛ у дітей, інфікованих туберкульозом. - 1999

35 kb

6 kb

 

Діагностичний алгоритм обстеження хворого на алергічний риніт, поєднаний з бронхіальною астмою. - 1999

43 kb

6 kb

 

Спосіб хіміопрофілактики туберкульозу у дітей зі стійкими вираженими та гіперергічними реакціями на туберкулін. - 1999

31 kb

6 kb

1998 РІК

Формат файлів - RTF, ZIP ▼  

 

Спосіб терапії хворих на хронічний обструктивний бронхіт. - 1998

16 kb

4 kb

 

Спосіб лікування бронхообструктивних захворювань легенів. - 1998

20 kb

5 kb

 

Спосіб лікування вперше діагностованого деструктивного туберкульозу легень. - 1998

22 kb

4 kb

 

Критерії відбору хворих на хронічний обструктивний бронхіт для підтвердження синдрому сонного апное
при полісомнографічному дослідженні. - 1998

17 kb

4 kb

 

Спосіб діагностики cиндрому сонного апное у хворих на хронічний обструктивний бронхіт. - 1998

22 kb

5 kb

 

Інтермітуючі режими хіміотерапії з основним етапом поліхіміотерапії у хворих деструктивним туберкульозом легень. - 1998

20 kb

4 kb

 

Спосіб лікування туберкульозу легень з резистентними мікобактеріями туберкульозу. - 1998

17 kb

5 kb

 

Технологія лікування рецидивів туберкульозу легень. - 1998

24 kb

4 kb

 

Спосіб терапії хворих на хронічний обструктивний бронхіт. - 1998

16 kb

4 kb

1997 РІК

Формат файлів - RTF, ZIP ▼  

 

Спосіб удосконалення туберкулінодіагностики у дітей, які мешкають на забруднених радіонуклідами
територіях. - 1997

18 kb

4 kb

 

Спосіб корекції показників енергетичного обміну у хворих на туберкульоз легень. - 1997

19 kb

4 kb

 

Спосіб гістохімічного визначення меланінвмістимих грибків. - 1997

18 kb

4 kb

 

Спосіб формування кукси бронху. - 1997

20 kb

4 kb

 

Спосіб обробки кукси бронху біоорганічнім полімером левкіном під час пневмонектомії. - 1997

19 kb

4 kb

 

Спосіб профілактики емпієми плеври після пневмонектомії. - 1997

19 kb

4 kb

 

Спосіб профілактики рецидиву туберкульозу. - 1997

20 kb

4 kb

 

Спосіб діагностики туберкульозу. - 1997

17 kb

4 kb

 

Комп'ютерна програма "Десятирічний прогноз епідеміологічної ситуації з туберкульозу в Україні". - 1997

19 kb

4 kb

 

Спосіб визначення прихованої активності туберкульозного процесу легень. - 1997

17 kb

4 kb

 

Спосiб лiкування запальних захворювань бронхо-легеневої системи. - 1997

13 kb

4 kb

 

Індикатор оцінки функції дихальної системи людини "ВІТЕСТ КС-1". - 1997

18 kb

4 kb

 

Спосiб лiкування хронiчного обструктивного бронхiту. - 1997

16 kb

4 kb


Home Пошук Про інститут Новини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
Патенти Звіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми
Iнформація для фахівців Інформація для населення Медичні послуги


Усі матеріали, що розміщені на сайті, є власністю НІФП НАМН України, але публікуються в режимі відкритого доступу.
При розміщенні в Інтернеті запозичених матеріалів гіперпосилання на сайт інституту обов'язкове!

© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua