История института
Национальный институт фтизиатрии и
пульмонологии им Ф.Г. Яновского

Посетите нашу страницув Facebook

Українська версія

Клиника
Контакты

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Рефераты отчетов о НИР

Об институте:

история,

общие положения,

структура,

научная деятельность,

планы НИР,

лечебно-диагностическая работа,

ведущие ученые

Новости:

новинки на сайте

Наши издания:

"Украинский пульмонологический журнал" (УПЖ),
"Украинский химиотерапевтический журнал" (УХЖ),
"Астма и аллергия" (АА)
"Инфузия&
Химиотерапия" (ИХ)

Оригинальные статьи:

оригинальные научные статьи, ранее нигде не публиковавшиеся

Нововведения:

методические рекомендации, информационные письма,
ведомственные инструкции,
нововведения, монографии

Патенты:

патенты и авторские свидетельства института

Отчеты о НИР:

рефераты законченных научно-исследовательских работ

Подготовка кадров:

аспирантура,

клиническая ординатура,
курсы информации и стажировки,

в помощь аспиранту и соискателю

Научные форумы:

резолюции и обращения съездов, конференций, совещаний...

Информация для специалистов:

обзоры литературы, статистическая информация, новое в лечении туберкулеза и неспецифических заболеваний легких...

Информация для населения:

полезная информация о заболеваниях легких, их профилактике и лечении

Асоциация фтизиатров и пульмонологов Украины:

основные задачи и деятельность ассоциации

Специализиро-
ванный ученый
совет
Д 26.552.01:

обнародование диссертаций и отзывов официальных оппонентов

ПОСЛЕДНИЕ ОТЧЕТЫ

Розробити схеми лікування хворих на саркоїдоз органів дихання з резистентністю до терапії глюкокортикостероїдами або протипоказаннями до їх призначення (2018)

Розробити короткострокові схеми лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз (2018)

Вивчити механізми розвитку метаболічних порушень при експериментальній емфіземі легень та обґрунтувати можливість їх корекції (2018)

Дослідити місцеві імуноморфологічні реакції легеневої тканини хворих при хронічному туберкульозному запаленні (2018)

Розробити алгоритм діагностики, ведення і прогнозування тяжкого перебігу бронхіальної астми із урахуванням фенотипів захворювання (2018)

Розробити технологію лікування бронхіальної астми у дітей залежно від фено-генотипових особливостей організму (2018)

Провести епідеміологічне і молекулярно-генетичне дослідження щодо розповсюдження хіміорезистентних штамів M. Tuberculosis в україні (2018)

Розробити технологію хірургічного лікування хворих на обмежені форми хіміорезистентного туберкульозу легень (2018)

Розробити новий метод інвазивної діагностики та алгоритм диференційної діагностики етіології дисемінованих процесів у легенях (2018)

2017 ГОД

Визначити роль Т-хелперів 17 типу у формуванні системного запалення у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2017)

Дослідити динаміку фізичної активності та якості життя хворих на бронхіальну астму та розробити нову технологію її відновлювальної корекції (2017)

Розробити концепцію реформування протитуберкульозної служби в Україні (2017)

2016 ГОД

Вивичити роль вірусних збудників у перебігу хронічного бронхіту для оптимізації діагностики, лікування та профілактики загострення цієї недуги (2016)

2015 ГОД

Удосконалити діагностику туберкульозної інфекції у дітей (2015)

Розробити новий метод і алгоритм диференційної діагностики внутрішньогрудної лімфаденопатії (2015)

Розробити сучасний алгоритм надання хірургічної допомоги хворим на мультирезистентний туберкульоз легень (2015)

Розробити алгоритм гено-фенотипічної діагностики туберкульозу з раннім визначенням резистентності мікобактерій до антимікобактеріальних препаратів (2015)

Розробити нові інтенсивні короткострокові режими протитуберкульозної хіміотерапії у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень (2015)

Розробити критерії прогнозування перебігу бронхіальної астми у дітей (2015)

Розробити ефективні лікувальні заходи медичної допомоги хворим на обструктивні захворювання легень (2015)

Дослідити патологоанатомічні ознаки фази прогресування туберкульозу легень на тлі його патоморфозу (2015)

Вивчити механізми розвитку метаболічних порушень і обгрунтувати можливість їх корекції при експериментальному легеневому набряку (2015)

Розробити ефективні стандартні та індивідуалізовані режими хіміотерапії для лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз легень (2015)

Дослідити фізичний стан та якість життя в осіб, вилікуваних від саркоїдозу органів дихання, вивчити фактори ризику несприятливого перебігу захворювання та розробити нову технологію диференційованого лікування хворих (2015)

2014 ГОД

Вивчити патогенетичні механізми імунологічних порушень, обумовлених розладами продукції та рецепції гамма-інтерферону у хворих на деструктивний туберкульоз легень (2014)

Вивчити механізми патологічних змін системи кровообігу та їх вплив на стан фізичної активності у хворих на бронхіальну астму (2014)

Розробити заходи щодо поліпшення організації виявлення і лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз в Україні (2014)

2013 ГОД

Вивчити роль вірусних збудників у перебігу бронхіальної астми та оптимізувати діагностику і лікування інфекційного загострення цієї недуги (2013)

Розробити короткострокові режими протитуберкульозної хіміотерапії для хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ (2013)

2012 ГОД

Розробити критерії диференціальної діагностики різних форм ідіопатичних інтерстиціальних пневмоній, схеми диференційованого лікування і диспансеризації хворих (2012)

Вивчити причини та частоту розвитку мультирезистентного туберкульозу легень у хворих з новими, хронічними випадками і рецидивами захворювання та розробити ефективні схеми лікування (2012)

Вивчити метаболічні порушення у хворих на ідіопатичні інтерстиціальні пневмонії (2012)

Вивчити клініко-морфологічні особливості перебігу мультирезистентного туберкульозу легень (2012)

Підвищити інформативність клініко-функціональних критеріїв діагностики тяжкого перебігу бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень (2012)

Розробити клініко-діагностичні критерії виникнення бронхіальної астми у дітей для її ранньої діагностики (2012)

Визначити фактори ризику рецидивів туберкульозу легень та розробити оптимальні методи їх діагностики (2012)

Удосконалити раннє виявлення мультирезистентних мікобактерій туберкульозу у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень з використанням автоматизованої системи та нового щільного живильного середовища (2012)

Розробити технологію застосування біологічного зварювання тканин при хірургічному лікуванні хворих на туберкульоз легень (2012)

Оцінити ефективність сучасних методів лікування плевральних випотів різного генезу та розробити нову технологію їх лікування (2012)

Розробити організаційні заходи щодо раннього виявлення та профілактики туберкульозу серед ВІЛ –інфікованих дітей та дітей, народжених від ВІЛ–інфікованих матерів (2012)

Ефективність лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень в залежності від способу введення протитуберкульозних препаратів (2012)

2011 ГОД

Вивчити стан та взаємодію різних популяцій імунокомпетентних клітин у реалізації системних та місцевих імунних реакцій у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2011)

Установити роль колонізації дихальних шляхів хворих бактеріями та мікроміцетами у виникненні загострень бронхіальної астми та вдосконалити методи їх профілактики (2011)

Вивчити ефективність організації лікування хворих на туберкульоз легень і вдосконалити заходищодо її поліпшення (2011)

2010 ГОД

Вивчити роль вірусних збудників у виникненні негоспітальної пневмонії для оптимізації діагностики та лікування цього захворювання (2010)

2009 ГОД

Розробка методів раннього виявлення і лікування хворих на ідіопатичні інтерстиціальні пневмонії (2009)

Розробити стандартні режими хіміотерапії хворих на туберкульоз легень, які потребують повторного курсу лікування та мають високий ризик наявності мультирезистентного збудника туберкульозу (2009)

Вивчити дію омега-3 поліненасичених жирних кислот на моделі експериментальної інфекційної пневмонії з різними супутніми захворюваннями на функціонування поліферментних систем біологічних мембран мітохіндрій, мікросом печінки і кров (2009)

Розробити новий гістохімічний спосіб діагностики туберкульозу (2009)

Розробити новий ефективний метод диференційованого лікування хворих бронхообструктивними захворюваннями легень із тяжким перебігом (2009)

Розробити спосіб патогенетичної терапії туберкульозу органів дихання у дітей із застосуванням водорозчинної форми бета-каротину (2009)

Розробити раціональні схеми лікування хворих на туберкульоз легень в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень (2009)

Розробити оптимальну схему і новий спосіб виявлення та ідентифікації мікроорганізмів роду Mycobacterium на основі сучасних фено- та генотипічних методів (2009)

Визначити потребу у хірургічному лікуванні та розробити стандарт надання хірургічної допомоги хворим на вперше виявлений деструктивний туберкульоз легень (2009)

Оцінити ефективність сучасних методів діагностики ексудативних плевритів, створити новий метод та сучасний алгоритм диференційної діагностики ексудативних плевритів різного генезу (2009)

2008 ГОД

Вивчити особливості перебігу бронхіальної астми на фоні сенсибілізації хворих до пліснявих мікроміцетів (2008)

Вивчити роль порушень цитокінової регуляції у розвитку вторинних імунодефіцитних станів при різних клінічних формах туберкульозу легень (2008)

2007 ГОД

Вивчити патоморфоз туберкульозу легень у дорослих в умовах епідемії та розробити організаційні заходи щодо зниження смертності від цієї недуги (2007)

Вивчити роль вірусних збудників у перебігу хронічного обструктивного захворювання легень та оптимізувати діагностику, лікування і профілактику інфекційного загострення цієї недуги (2007)

2006 ГОД

Оптимізувати діагностику і лікування хворих на бронхіальну астму на рівні первинної та специалізованої ланок медичної допомоги в Україні (2006)

Вивчення ефективності застосування інфузійних препаратів на основі сорбітолу та натрію лактату у хворих із декомпенсованим хронічним легеневим серцем (2006)

Вивчити найближчі та віддалені результати лікування хворих на деструктивний туберкульоз легень (2006)

Визначити прогностичну інформативність клінічних та лабораторних показників перебігу інфільтративного туберкульозу легень у дітей для підвищення ефективності його лікування (2006)

Розробити раціональні схеми лікування хворих на туберкульоз легень в поєднанні з хронічним бронхітом (2006)

Вивчити антиметастатичну дію нової композиції протипухлинного засобу диглюкаль-ліганду і його вплив на формування морфологічних змін у легенях при експериментальній карциномі (2006)

Вивчити дію омега-3 поліненасичених жирних кислот на енергетичний обмін, монооксигеназну і глутатіон-залежну системи детоксикації та оксидантно-антиоксидантну систему при експериментальному бронхообструктивному синдромі різного ступеню тяжкості (2006)

Розробити оптимальні методи комплексної передопераційної підготовки і хірургічного лікування хворих на хіміорезистентний деструктивний туберкульоз легень (2006)

Вивчити мікробіологічні властивості, частоту і профіль медикаментозної стійкості M. tuberculosis у хворих з вперше виявленим туберкульозом легень в сучасних умовах (2006)

2005 ГОД

Вивчити роль порушень апоптозу імунокомпетентних клітин в патогенезі хронічних неспецифічних захворювань легень та визначити можливість їх корекції (2005)

Вивчити видові та клінічні особливості грибкової інфекції при неспецифічних захворюваннях легенів та удосконалити методи лікування хворих (2005)

Розробити заходи щодо проведення активного і пасивного виявлення туберкульозу серед осіб підвищеного ризику з урахуванням соціально-економічних, епідеміологічних та медико-біологічних чинників (2005)

Вивчити діагностичні можливості шаттл-тесту і лазерної агрегометрії у хворих із хронічним легеневим серцем (2005)

Вивчити ефективність лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, інфікованих мікобактеріями туберкульозу, із застосуванням комплексних гомеопатичних (антигомотоксичних) препаратів (2005)

2004 ГОД

Вивчити причини захворюваності на туберкульоз, розробити шляхи своєчасного виявлення, запобігання та лікування цієї недуги у медичних працівників (2004)

Вивчити протитуберкульозну активність рифабутину і флуренізиду та розробити ефективні режими хіміотерапії із застосуванням цих препаратів у хворих деструктивним туберкульозом легень (2004)

Вивчити частоту та основні механізми резистентності збудників нозокоміальної пневмонії та розробити оптимальні режими хіміотерапії хворих з цією патологією (2004)

2003 ГОД

Вивчити епідеміологічну ситуацію з туберкульозу в Україні в умовах епідемії, її регіональні особливості, причини погіршення, ефективність виявлення і лікування хворих на цю недугу та розробити організаційні заходи їх поліпшення (2003)

Розробити методики кріохірургічного лікування хворих на неспецифічні захворювання, туберкульоз та новоутворення легень і плерви (2003)

Розробити високоефективні і економічні режими антибактеріального лікування хворих на туберкульоз легень з мультирезистентними мікобактеріями туберкульзу (2003)

Вивчити вплив процесу апоптозу на стан імунної системи у хворих на туберкульоз легень для з'ясування доцільності імунокорегуючої терапії (2003)

Розробити новий напрямок патогенетичної терапії раку згідно гепотизи про кальційбілковозалежне диференціювання клітин на основі вивчення змін ядерних білків і гідролітичних ферментів тканин при загальних продуктивних та онкологічних хворобах легень (2003)

Вивчити в експеременті дію омега-3 поліненасичених жирних кислот на процеси детоксикації та енергетичний обмін при бронхо-легеневій патології різного генезу для підвищення ефективності лікування (2003)

Розробити критерії діагностики ранньої стадії хронічного бронхіту та вивчити патогенетичний взаємозв'язок між ним та туберкульозом легень (2003)

Вивчити безпеку та єфективність застосування нового лікарського препарату теком-а у хворих на хронічні запальні захворювання легенів, ускладнені синдромом гіперкоагуляції (2003)

Патоморфоз первинних форм туберкульозу і рецидивуючого бронхіту у дітей в сучасних умовах та шляхи підвищення ефективності лікування (2003)

Вивчення частоти виділення та механізмів винекнення полірезистентності штамів M. Tuberculosis, розповсюджених в даний час в м. Києві та деяких регіонах України (2003)

2002 ГОД

Вивчити стан первинної та спеціалізованої медичної допомоги хворим на бронхіальну астму в україні на підставі аналізу медичної документації, організаційної та матеріальної інфраструктури медичних установ (2002)

Порівняльне вивчення ефективності використання нового вітчизняного препарату теком у корекції системи гемостазу в хворих зрілого та похилого віку із хронічними запальними захворюваннями органів дихання (2002)

Вивчити особливості порушень в системі фагоцитуючих клітин у хворих на вперше виявлений туберкульоз легень та з'ясувати можливість їх корекції (2002)

Дослідження ефективності та переносимості нових медикаментозних засобів у лікуванні захворювань легень (2002)

Розробити новий метод лікування синдрому сонного апное у хворих на хронічний обструктивний бронхіт і бронхіальну астму (2002)

2001 ГОД

Оптимізувати антибактеріальну терапію в осіб літнього віку, хворих на негоспітальну пневмонію (2001)

Вивчити закономірності взаємозв'язку між бактеріостатичною активністю крові і бактеріовиділенням та розробити нові режими поліхіміотерапії, спроможні скоротити строки лікування вперше виявлених хворих деструктивним туберкульозом легень (2001)

Вивчити епідеміологічну ситуацію з позалегеневого туберкульозу, ефективність виявлення та лікування хворих на ці недуги і розробити програму комплексних заходів з позалегеневого туберкульозу в Україні (2001)

Вивчити механізми формування порушень мікробіоценозу кишечнику у хворих негоспітальною пневмонією в процесі антибактеріальної хіміотерапії та розробити оптимальні схеми лікування на основі фармакоекономічних аспектів із застосуванням пробіотиків (2001)

Вивчити закономірності перебігу хронічних неспецифічних захворювань легенів у хворих, уражених pneumocystis carinii з метою удосконалення методів лікування (2001)

2000 ГОД

Разработать технологию лечения больных туберкулезом легких в зависимости от вида лекарственной устойчивости МБТ (2000)

Изучить состояние иммунной системы больных прогрессирующим туберкулезом легких при неэффективной антибактериальной терапии и разработать метод его коррекции (2000)

Разработать новые и усовершенствовать существующие морфологические методы диагностики туберкулеза и других заболеваний легких, основанные на фотогистохимических и физикооптических эффектах (2000)

Изучить действие електромагнитных волн миллиметровой длины на мооксигеназную и глутатион-зависимую системы детоксикации в эксперименте и у больных туберкулезом легких (2000)

Разработать методы ранней диагностики и профилактики нарушений бронхиальной проходимости у больных туберкулезом легких (2000)

Усовершенствовать методику резекции легких на основе применения трансстернального доступа и разработки нового способа укрепления культи бронха (2000)

Изучить частоту выделения и биологические особенности L-форм микобактерий туберкулеза у больных хроническим деструктивным туберкулезом легких (2000)

Разработать технологию применения нового лекарственного препарата Теком в комплексном лечении больных с хроническим легочным сердцем (2000)

1999 ГОД

Разработать методы индивидуализированной иммунотерапии больных хроническим бронхитом в зависимости от наличия, характера и степени нарушений местного иммунитета (1999)

Изучить особенности течения и лечения НЗЛ у детей, инфицированных и неинфицированных туберкулезом, в современных экологических условиях (1999)


Home Поиск Про институт Новости Наши издания Оригинальные статтьи Нововведения
Патенты Отчеты о НДР Подготовка кадров Научные форумы
Информация для специалистов Информация для населения Медицинские услуги


Все материалы, размещенные на сайте, являются собственностью НИФП НАМН Украины, но публикуются в режиме открытого доступа.
При размещении в Интернете заимствованных материалов гиперссылка на сайт института обязательна!

© Отдел ИКТ
НИФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua