Национальный
институт фтизиатрии и пульмонологии
имени Ф.Г. Яновского

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Реферат звіту про НДР І.05.03

Об институте:

история,

общие положения,

структура,

научная деятельность,

планы НИР,

лечебно-диагностическая работа,

ведущие ученые

Новости:

новинки на сайте

Наши издания:

"Украинский пульмонологический журнал" (УПЖ),
"Украинский химиотерапевтический журнал" (УХЖ),
"Астма и аллергия"

Оригинальные статьи:

оригинальные научные статьи, ранее нигде не публиковавшиеся

Нововведения:

методические рекомендации, информационные письма,
ведомственные инструкции,
нововведения, монографии

Патенты:

патенты и авторские свидетельства института

Отчеты о НИР:

рефераты законченных научно-исследовательских работ

Подготовка кадров:

аспирантура,

клиническая ординатура,
курсы информации и стажировки,

в помощь аспиранту и соискателю

Научные форумы:

резолюции и обращения съездов, конференций, совещаний...

Виртуальные конференции:

вопросы и ответы по проблемам заболеваний органов дыхания

Информация для специалистов:

обзоры литературы, статистическая информация, новое в лечении туберкулеза и неспецифических заболеваний легких...

Информация для населения:

полезная информация о заболеваниях легких, их профилактике и лечении

Асоциация фтизиатров и пульмонологов Украины:

основные задачи и деятельность ассоциации

УДК 616.12-02:616.24-036.12:612.766.1.001.5
№ держреєстрації
0105U000621

Інв. № 0205U006924

Академія медичних наук України
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України (НІФП)

03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10;
тел. 2755488; факс 2752118

E-mail: secretar@ifp.kiev.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор НІФП
академік АМН України,

____________ Ю.І. Фещенко

2005.12.06

ЗВІТ
ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

ВИВЧИТИ ДІАГНОСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ШАТТЛ-ТЕСТУ І ЛАЗЕРНОЇ АГРЕГОМЕТРІЇ У ХВОРИХ ІЗ ХРОНІЧНИМ ЛЕГЕНЕВИМ СЕРЦЕМ
І.05.03

(заключний)

Заст. директора з наукової роботи

д-р мед. наук, професор                                                                   В.М. Петренко

                                                            2005. 12. 01


 

Науковий керівник теми,

зав. клініко-функціональним відділенням,

д-р мед. наук, професор                                                                   В.К. Гаврисюк

                                                            2005.11.18

2005

Рукопис закінчений 18 листопада 2005 р.

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 51 с., 12 табл., 92 джерела.

Об’єкт дослідження – хворі на хронічне обструктивне захворювання легень із хронічним легеневим серцем.

Мета роботи – розробити показання до застосування шаттл-тесту і лазерної агрегометрії в комплексному обстеженні хворих із хронічним легеневим серцем.

Методи дослідження – загальноклінічні, функціональні, статистичні.

Результати та їх новизна: в роботі показано, що у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із хронічним легеневим серцем має місце зниження рівня фізичної працездатності. На ранніх стадіях захворювання не виявлено залежності між клінічними проявами порушень вентиляційної функції легень та недостатності кровообігу і рівнем фізичної працездатності за даними навантажувального шаттл-тесту. Показники агрегаційної спроможності, а саме спонтанної агрегації  тромбоцитів, характеризуються дуже слабкою відтворюваністю. З метою підвищення точності вимірів дослідження рекомендується проводити одночасно на двох каналах аналізатора з наступним усередненням результатів. Доведено, що за силою антиагрегантної дії інфузійний препарат реосорбілакт поступається препарату сорбілакт. Під дією сорбілакту зменшення АДФ-індукованої агрегації мало місце у 73,7 % пацієнтів, під дією реосорбілакту – у 61,5 %. Це дозволяє рекомендувати до широкого застосування з метою корекції агрегаційної здатності тромбоцитів у хворих із хронічним легеневим серцем інфузійні препарати на основі сорбітолу та натрію лактату.

Ступінь впровадження – підготовлені 1 методичні рекомендації, опубліковано 2 статей, 2 тез.

Галузь застосування – пульмонологія, фтизіатрія, кардіологія, хірургія.

ХРОНІЧНЕ ЛЕГЕНЕВЕ СЕРЦЕ, ФІЗИЧНА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ, АГРЕГАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ТРОМБОЦИТІВ, РЕОСОРБІЛАКТ,  СОРБІЛАКТ.

Умови одержання звіту: за угодою.

03680, м.Київ, вул.. М. Амосова, 10, Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України.

 

E-mail: lomteva@ifp.kiev.ua


HomeПоиск Про институтНовости Наши издания Оригинальные статтьи Нововведения
ПатентыОтчеты о НДР Подготовка кадров Научные форумы
Информация для специалистовИнформация для населенияМедицинские услуги


© Отдел ИКТ
НИФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua