Национальный
институт фтизиатрии и пульмонологии
имени Ф.Г. Яновского

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Реферат отчета о НИР КФК.01.09

Об институте:

история,

общие положения,

структура,

научная деятельность,

планы НИР,

лечебно-диагностическая работа,

ведущие ученые

Новости:

новинки на сайте

Наши издания:

"Украинский пульмонологический журнал" (УПЖ),
"Украинский химиотерапевтический журнал" (УХЖ),
"Астма и аллергия"

Оригинальные статьи:

оригинальные научные статьи, ранее нигде не публиковавшиеся

Нововведения:

методические рекомендации, информационные письма,
ведомственные инструкции,
нововведения, монографии

Патенты:

патенты и авторские свидетельства института

Отчеты о НИР:

рефераты законченных научно-исследовательских работ

Подготовка кадров:

аспирантура,

клиническая ординатура,
курсы информации и стажировки,

в помощь аспиранту и соискателю

Научные форумы:

резолюции и обращения съездов, конференций, совещаний...

Информация для специалистов:

обзоры литературы, статистическая информация, новое в лечении туберкулеза и неспецифических заболеваний легких...

Информация для населения:

полезная информация о заболеваниях легких, их профилактике и лечении

Асоциация фтизиатров и пульмонологов Украины:

основные задачи и деятельность ассоциации

УДК: 616.24-002- 036.11 - 085:576.851.49.001.5
№ держреєстрації: 0101U002574 
Інв. № 0202U000022

Академія медичних наук України
Інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г.Яновського
(НІФП)

03680, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 7;
тел. (044) 275 04 02;
факс (044) 275 21 18


ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор НІФП
академік АМН України,
д-р мед. наук, професор
_____________ Ю.І. Фещенко
25.12.2001


ЗВІТ


ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ
ОПТИМІЗУВАТИ АНТИБАКТЕРІАЛЬНУ ТЕРАПІЮ В ОСІБ ЛІТНЬОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ

КФК.01.09

(заключний)


Керівник НДР
зав. відділенням технологій лікування НЗЛ, д-р мед. наук, проф. О.Я. Дзюблик

2001

Рукопис закінчено 15 листопада 2001 р.

РЕФЕРАТ


Звіт про НДР: 47 с., 8 табл., 2 додатки, 34 джерел.

Об'єкт дослідження: 70 осіб літнього віку, хворих на негоспітальну пневмонію (НП).

Мета роботи - оптимізація антибактеріальної терапії хворих НП у осіб літнього віку в залежності від особливостей перебігу захворювання.

Методи досліджень - клінічні, рентгенологічні, мікробіологічні, функціональні, фармакоекономічні.
В результаті проведеного дослідження встановлено що:
- застосування амоксицилін/клавуланової кислоти, цефуроксиму аксетилу перорально та бензинпеніциліну в поєднанні з гентаміцином внутрішньом'язево однаково ефективне (більше 90 %) у хворих на НП з нетяжким перебігом. Суттєвий вплив на загальну вартість антибіотикотерапії мають витрати, що пов'язані з парентеральним введенням антибіотика. Результати аналізу свідчать про фармакоекономічну доцільність застосування пероральної монотерапії амоксицилін/клавуланової кислоти;
- при тяжкому перебігу НП найбільш доцільно використовувати емпіричну ступінчасту терапію амоксицилін/клавулановою кислотою та спіраміцином. Незважаючи на те, що вартість бензилпеніциліну, гентаміцину, метронідазолу та ципрофлоксацину значно менша ніж амоксицилін/клавуланової кислоти та спіраміцину, але враховуючи суттєві витрати на засоби введення цих препаратів та вартість трудових затрат середнього медичного персоналу, фармакоекономічно недоцільно їх використовувати для лікування осіб літнього віку.

Галузь застосування - пульмонологія.

НЕГОСПІТАЛЬНА ПНЕВМОНІЯ, ОСОБИ ЛІТНЬОГО ВІКУ, АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ, ФАРМАКОЕКОНОМІКА.

Умови одержання звіту: за угодою. 

03680, м. Київ, узвіз Протасiв Яр, 7; Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України.

E-mail: treat@ifp.kiev.ua


HomeПоиск Про институтНовости Наши издания Оригинальные статтьи Нововведения
ПатентыОтчеты о НДР Подготовка кадров Научные форумы
Информация для специалистовИнформация для населенияМедицинские услуги


© Отдел ИКТ
НИФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua