Национальный
институт фтизиатрии и пульмонологии
имени Ф.Г. Яновского

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Классификация и лечение бронхиальной астмы

Об институте:

история,

общие положения,

структура,

научная деятельность,

планы НИР,

лечебно-диагностическая работа,

ведущие ученые

Новости:

новинки на сайте

Наши издания:

"Украинский пульмонологический журнал" (УПЖ),
"Украинский химиотерапевтический журнал" (УХЖ),
"Астма и аллергия"

Оригинальные статьи:

оригинальные научные статьи, ранее нигде не публиковавшиеся

Нововведения:

методические рекомендации, информационные письма,
ведомственные инструкции,
нововведения, монографии

Патенты:

патенты и авторские свидетельства института

Отчеты о НИР:

рефераты законченных научно-исследовательских работ

Подготовка кадров:

аспирантура,

клиническая ординатура,
курсы информации и стажировки,

в помощь аспиранту и соискателю

Научные форумы:

резолюции и обращения съездов, конференций, совещаний...

Информация для специалистов:

обзоры литературы, статистическая информация, новое в лечении туберкулеза и неспецифических заболеваний легких...

Информация для населения:

полезная информация о заболеваниях легких, их профилактике и лечении

Асоциация фтизиатров и пульмонологов Украины:

основные задачи и деятельность ассоциации

Затверджено
наказом МОЗ України 
від 30.12.99 р. №311

 

ІНСТРУКЦІЯ 

про діагностику, клінічну класифікацію та лікування бронхіальної астми

1. Загальні положення

1.1. В основу визначення бронхіальної астми (БА) покладена концепція запалення. Бронхіальна астма - хронічне запальне захворювання дихальних шляхів, яке характеризується варіабільною зворотньою бронхообструкцією та гіперреактивністю бронхів - підвищеною чутливістю їх до різних подразнюючих стимулів. Основними клітинними елементами запалення являються еозинофіли, опасисті клітини, Т-лімфоцити, макрофаги. Бронхообструктивний синдром при бронхіальній астмі обумовлений спазмом гладкої мускулатури бронхів, набряком слизової, дискринією. Гіперреактивність, як специфічна, так і неспецифічна - основна універсальна патофізіологічна ознака бронхіальної астми, яка лежить в основі нестабільності дихальних шляхів.

2. Діагностика бронхіальної астми

2.1. Клінічні симптоми: 

- Епізодичне свитяче дихання з утрудненнями при видосі 

- Кашель, більше вночі та при фізичному навантаженні 

- Епізодичні свистячі хрипи в легенях 

- Повторна скованість грудної клітини 

- Симптоми здебільшого погіршуються вночі і пробуджують хворого. 

Симптоми виникають та погіршуються при: 

- фізичному навантаженні 

- вірусній інфекції 

- впливі алергенів (харчових, свійських тварин, домашнього пилу, пилку рослин)

- палінні - перепаді зовнішньої температури 

- сильних емоціях (плачу, сміху) 

- дії хімічних аерозолів 

- прийманні деяких ліків (нестероїдних протизапальних , бета блокаторів).

 

2.2. Порушення показників зовнішнього дихання: 

- Бронхіальна обструкція: зменшення пікової об'ємної швидкості видиху (ПОШвид) та об'єму форсованого видиху за першу секунду (ОФВ1) 

- Збільшення добової варіабельності ПОШвид та ОФВ1 

- Висока зворотність бронхіальної обструкції (підвищення більш, ніж на 15 % ПОШвид та ОФВ1 в фармакологічних пробах з бета2-агоністами короткої дії).

 

2.3. Алергологічне дослідження: 

- Алергологічний анамнез 

- екзема, сінна лихоманка або родинний анамнез БА чи атопічних захворювань 

- Позитивні шкіряні проби з алергенами 

- Підвищений рівень загального та cпецифічного Ig E

 

2.4. Гіперреактивніть бронхів: 

Позитивні провокаційні тести з: 

- гістаміном-алергенами та інгаляційними хімічними сполуками 

- фізичним навантаженням.

 3. Клінічна класифікація БА по ступеню важкості.

3.1. По ступеню важкості бронхіальна астма класифікується на основі комплексу клінічних та функціональних ознак бронхіальної обструкції. Лікар оцінює частоту, вираженість та тривалість приступів експіраторної задишки, стан хворого в період між приступами, вираженість, варіабільність та зворотність функціональних порушень бронхіальної прохідності, відповідь на лікування. Оцінка функціональних показників для визначення важкості захворювання проводиться в період відсутності епізодів експіраторного диспное. Згідно цієї класифікації стан хворого визначається ступенями важкості бронхіальної астми. Так, виділяється інтермітуюче (епізодичне) протікання; персистуюче (постійне) протікання: легке, середньо-важке та важке. 

 

3.2. Ступінь №1 - Інтермітуюча бронхіальна астма 

 

3.2.1.Клінічні симптоми до початку лікування: 

 •  Короткочасні симптоми рідше 1 разу на тиждень 

 •  Короткі загострення ( від декількох годин до декількох днів ) 

 •  Нічні симптоми астми виникають рідше 2 разів на місяць 

 •  Відсутність симптомів і нормальна функція легень між загостреннями 

 •  ПОШвид або ОФВ1:

 •  ³ 80 % від прогнозованого значення 

 •   відхилення < 20% 

3.2.2.Лікування: 

 •  Бронходилятатори короткої дії: інгаляційні (2-агоністи при наявності симптомів, але не більше 1 разу на тиждень 

 •  Інгаляційні  b2-агоністи короткої дії або кромоглікат, недокроміл натрію перед фізичним навантаженням або можливим впливом алергену 

3.3. Ступінь №2 - Легка персистуюча бронхіальна астма 

 

3.3.1.Клінічні симптоми до початку лікування: 

 •  Симптоми 1 раз на тиждень або частіше, але рідше 1 разу на день 

 •  Загострення захворювання можуть порушувати активність і сон 

 •  Нічні симптоми астми частіше 2-х разів на місяць 

 •  Хронічні симптоми потребують введення  b2-агоністів майже щодня 

 •  ПОШвид або ОФВ1: 

 •  ³ 80 % від прогнозованого значення 

 •   відхилення = 20-30 % 

3.3.2.Лікування: 

 Щоденне введення інгаляційних протизапальних препаратів! 

 Кромоглікат або недокроміл, або інгаляційні кортикостероїди по 250-500 мкг 

 При необхідності, збільшіть дозу інгаляційних кортикостероїдів до 800 мкг або додайте пролонговані бронходилятатори (особливо при наявності нічних симптомів): інгаляційні b2-агоністи, теофіліни або ( b2-агоністи у таблетках і сиропах 

 При необхідності: інгаляційні  b2-агоністи короткої дії, але не частіще 3-4 разів на день але не частіше 3-4 разів на день 

 

3.4. Ступінь №3 - Середньої важкості персистуюча бронхіальна астма 

 

3.4.1.Клінічні симптоми до початку лікування: 

 •  Щоденні симптоми 

 •  Загострення викликають порушення активності і сну 

 •  Нічні симптоми астми виникають більше 1 разу на тиждень 

 •  Щоденний прийом b2 -агоністів короткої дії 

 •  ПОШвид або ОФВ1:

 •  60 - 80 % від прогнозованого значення 

 •  відхилення > 30 % 

3.4.2.Лікування: 

 Інгаляційні кортикостероїди щодня по 800-2000 мкг 

     Бронходилятатори пролонгованої дії ( особливо при наявності нічних симптомів ): 

     інгаляційні b2 -агоністи, теофіліни або  b2-агоністи у таблетках і сиропах 

     При необхідності: інгаляційні  b2-агоністи короткої дії, але не частіше 3-4 разів на день, інгаляційні холінолітики 

 

3.5. Ступінь №4 - Важка персистуюча бронхіальна астма 

 

3.5.1. Клінічні симптоми до початку лікування: 

 •  Постійна наявність денних симптомів 

 •  Часті загострення 

 •  Часті нічні симптоми астми 

 •  Обмеження фізичної активності за рахунок астми

 •  ПОШвид або ОФВ1: 

 •  < 60 % від прогнозованого значення 

 •  відхилення > 30 % 

3.5.2. Лікування: 

 Інгаляційні кортикостероїди щодня по 800-2000 мкг і більше 

 Бронходилятатори пролонгованої дії: інгаляційні  b2-агоністи, теофіліни або  b2-агоністи в таблетках і сиропах 

 Кортикостероїди перорально тривалий час 

 При необхідності: інгаляційні  b2-агоністи короткої дії, холінолітики 

 

3.6. Якщо на любому із класифікаційних ступенів отримано добрий лікувальний ефект, який спостерігається на протязі декількох місяців, можливо обережно перейти на більш низький щабель класифікації, тобто дещо ослабити терапію. 

В ситуації, коли контроль симптомів і функціональних порушень у хворого недостатній слід перейти на вищий класифікаційний ступінь і посилити терапію.Однак, спочатку слід перевірити чи правильно хворий виконував призначення лікаря. Необхідно інформувати хворого про симптоми погіршення стану при БА, навчити його спостерігати свій стан, проводити пікфлоуметрію, інформувати про ранні симптоми загострення, обговорити характер поведінки хворого, що може упередити небажані наслідки. Тобто, пропонується гнучка класифікаційна схема, яка передбачає ефективне лікування із застосуванням мінімуму медикаментозних засобів.

 3.7. Загострення БА астми класифікується виходячи із анамнезу, важкості клінічних симптомів і функціональних порушень дихання та кровообігу. 

Так, виділяється 4 ступеня важкості загострення бронхіальної астми:

 І - Легкий; 

ІІ - Середньоважкий; 

ІІІ - Важкий; 

IV - Загроза зупинки дихання.

 Така класифікація дозволяє чітко диференціювати важкість загострення бронхіальної астми від легких ступенів до астматичного стану, призначити і об'єктивно контролювати ефективність терапевтичних заходів.

 

Ступені загострення бронхіальної астми

Симптоми Легкий Середньої важкості   Важкий Загроза зупинки дихання 
 Рушійна активність Ходять, можуть лежати  Розмовляють, воліють сидіти Непорушні, пересува ються важко -
Розмова   Речення  Фрази Слова -
  Свідомість  Можливе збудження Звичайно збуджені  Звичайно збуджені Сплутаність
  Частота дихання  Підвищена  Підвищена    Частіше 30/хв.  -
Участь допоміжної мускулатури  Звичайно немає   Звичайно є  Звичайно є 

Парадоксальне торакоабдоміа-

льне дихання 

Свистяче дихання   Помірне, звичайно в кінці видоху Голосне   Звичайно голосне Відсутність свисту 

Ступені загострення бронхіальної астми 

Показники Легкий  Середньої важкості  Важкий  Загроза зупинки дихання
Пульс/хв. < 100% 100 - 120 > 120  Брадікардія
  Парадоксальний пульс  Відсутній < 10 mm Hg Відсутній 10 - 25 mm Hg  Відсутній > 25 mm Hg  Відсутній при м'язовій втомленності
 ПОШвид після прийому бронхолітика, % належних величин або найкращих для хворого Більше 80 %  60 - 80%   < 60% (< 100 л/хв.) або відповідь продовжується < 2 годин  Зплутаність
 Рa О 2   Норма  > 60 mm hg < 60 mm hg  -
 Рa СО 2     < 45 mm Hg  < 45 mm Hg  > 45 mm hg  -
Sa О 2    > 95 %  91 - 95 % < 90 %  -

 

Лікування загострення бронхіальної астми: 

Амбулаторний етап

Оцінка важкості загострення: клінічні симптоми, ОФВ 1 , ПОШвид
Початкова терапія - інгаляційні  b2-агоністи до 3-х разів на годину

Добра відповідь якщо: ПОШвид >80% належного або кращого, відповідь на b2-агоніст  зберігається 4 години 

-продожити інгаляції  b2-агоніста кожні 3-4 години протягом 24-48 годин

Неповна відповідь якщо ПОШвид 60-80% належного або кращого

-додати стероїди перорально 

- продовжити прийом  b2-агоністів  

 Погана відповідь якщо ПОШвид <60% на-лежного або кращого 

- додати стероїди перорально 

- повторити прийом  b2-агоністів - негайно звернутись до лікаря, викликати "швидку допомогу"

 

Лікування загострення бронхіальної астми

 Госпітальний етап 

Початова оцінка важкості загострення: аускультація, участь в диханні допоміжної мускулатури, ПОШвид, ОФВ1, SaO2 

Початковий етап лікування: 

- інгаляційні  b2-агоністи короткої дії кожні 20 хвилин протягом години 

- оксигенотерапія до SaO2³90% 

- системні стероїди, якщо немає негайної відповіді на лікування, в анамнезі недавно  стероїди, приступ важкий    

Повторити дослідження ПОШвид, ОФВ1, SaO2

Середньоважкий приступ:

- ПОШвид 60-80%    

  належного

- помірні симптоми

- інгаляційні                   b2-агоністи кожної         години протягом 3 годин

Важкий приступ:

- ПОШвид <60% належного

- немає клінічного покращення після початкового лікування

- b2-агоністи кожної години + холінолітики + теофілін

- оксигенотерапія 

- системні стероїди 

-  b2-агоністи в/в, п/ш, в/м 

Погана відповідь протягом години:

- кортикостероїди

- всі перераховані + стероїди в/в  

- можлива ШВЛ  


HomeПоиск Про институтНовости Наши издания Оригинальные статтьи Нововведения
ПатентыОтчеты о НДР Подготовка кадров Научные форумы
Информация для специалистовИнформация для населенияМедицинские услуги


© Отдел ИКТ
НИФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua