Історія інституту
Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім Ф.Г. Яновского

Відвідайте нашу сторніку в Facebook

 

Клініка
Контакти

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Клініка інституту

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія" (АА)
"Інфузія&Хіміотерапія"
(ІХ)

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Спеціалізована вчена рада
Д 26.552.01:

оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

Консультативно-діагностична робота

В інституті функціонує консультативна поліклініка на 400 відвідувань за зміну, яка надає консультативну допомогу мешканцям України й іноземним громадянам

Інститут має широкі діагностичні можливості щодо виявлення різних захворювань органів дихання. У його структурі працюють ендоскопічне і рентгенологічне відділення (останнє оснащене, у тому числі, й комп'ютерним томографом), лабораторії імунології, мікробіології, патоморфології, клініко-біохімічна, функціональної діагностики, кабінет ультразвукової діагностики. Усі діагностичні підрозділи оснащені сучасною діагностичною аіпаратурою. В 2009 році суттєво поліпшилась матеріально-технічна база клініки, в т.ч. уведені в експлуатацію нові цифрові рентгенівські апарати і сучасні діагностичні комплекси - магніторезонансний томограф та ком'ютерний томограф.

Консультативну поліклініку протягом року відвідують понад 37 тис. осіб

При зверненні до консультативної поліклініки обов'язкова наявність направлення, медичної документації та даних попередніх досліджень. Весь комплекс необхідного обстеження також можливо отримати безпосередньо в клініці інституту.

Графік роботи консультативної поліклініки: понеділок - п'ятниця з 8-00 до 15-00. Реєстрація пацієнтів здійснюється з 8-00 до 12-00
Запис на консультацію на хмарному сервісі Health24.ua або за телефоном (044) 2752388

Реєстратура розміщується на 1-му поверсі дитячого корпусу

 

Лікувально-діагностична робота

В інституті функціонує власна клініка фтизіопульмонологічного профілю на  505 ліжок, у тому числі:
 - фтизіопульмонологічних - 335
 - дитячих фтизіопульмонологічних - 90

 - фтизіохірургічних (торакальних) - 80

 

Кожного року у клініці інституту проходять обстеження і лікування понад 6 тис. хворих туберкульозом та іншими захворюваннями легень. У клініці інституту працюють 64 лікарі, серед яких кандидатів медичних наук - 23, лікарів вищої й першої категорії - понад 50. Три лікаря мають звання "Заслужений лікар України". Детальніше про сучасні можливості інституту можна дізнатись на цій сторінці

 

В 2016 році діяльність клініки була повністю автоматизована шляхом впровадження
програмно-апаратного комплексу "Автоматизована медична інформаційна система
на базі спеціалізованого ПЗ "ЕМСІМЕД"
.
Як впроваджувалась медична інформаційна система можна прочитати в цьому інтерв'ю

В 2020 році клініка інституту сертифікована на відповідність міжнародному стандарту "Система управління якістю" ISO 9001-2009

ISO 9001-2009

В 2020 році клініка інституту отримала акредитаційний сертифікат МОЗ України на вищу категорію
В 2020 році в структурі клініки інституту створений Центр дитячої фтизіохірургії
З 2021 року клініка інституту приймає участь у впровадженні та реалізації нового механізму фінансового забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги

У клініку інституту можуть бути госпіталізовані хворі з будь-якими формами туберкульозу і неспецифічних захворювань органів дихання.

У структурі клініки працюють такі клінічні відділення (для перегляду фотоальбому натисніть на його назву):
 - відділення хіміорезистентних форм туберкульозу (2 поверх головного корпусу)
 -
відділення мультирезистентних форм туберкульозу (2 поверх головного корпусу)
 -
відділення діагностики хіміорезистентних форм захворювання на туберкульоз (1 поверх головного корпусу)
 - відділення пульмонології та доказової медицини (2 поверх хірургічного корпусу)
 -
відділення туберкульозу органів дихання у дітей (3 поверх хірургічного корпусу)
 -
відділення диференційної діагностики туберкульозу та НЗЛ (4 поверх хірургічного корпусу)
 - відділення хірургічного лікування туберкульозу і НЗЛ (5 поверх хірургічного корпусу)
 - відділення хірургічного лікування туберкульозу і НЗЛ, ускладнених гнійно-септичними інфекціями (6 поверх хірургічного корпусу)
 - відділення дитячої пульмонології та алергології (2 поверх дитячого корпусу)
 -
відділення бронхообструктивних захворювань легень у хворих на туберкульоз (3 поверх дитячого корпусу)

 -
відділення
неспецифічних захворювань легень у хворих на туберкульоз
(4 поверх дитячого корпусу)
 
-
відділення інтерстиціальних та бронхообструктивних захворювань легень у хворих на туберкульоз (5 поверх дитячого корпусу)
 - відділення реанімації

У структуру клініки інституту також входять:
допоміжні відділення:
  - анестезіології
  - рентгенологічне
  - ендоскопічне
  - загально-лікарняного персоналу
лабораторії:
  - клініко-біохімічна
  - клінічної імунології
  - цитологічна
  - патоморфології
  - мікробіології туберкулезу і НЗЛ
  - функціональної діагностики
кабінети:
  - фізіотерапевтичний
  - лікувальної фізкультури
організаційно-методичний відділ
► відділ медичних інформаційних систем

Адреса і телефони інституту
Як до нас проїхати
Інформація про залишки лікарських засобів, придбаних за бюджетні кошти


Home Пошук Про інститут Новини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
Патенти Звіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми
Iнформація для фахівців Інформація для населення Медичні послуги


© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua