Історія інституту
Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім Ф.Г. Яновского

Відвідайте нашу сторніку в Facebook

Русская версия

Клініка
Контакти

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Монографії, посібники, збірники, підручники

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія"

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Спеціалізована вчена рада
Д 26.552.01:

оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

 • Легеневий альвеолярний протеїноз [Текст] / В. К. Гаврисюк, О. В. Шадрина. - Київ, 2018. - 52 с.

 • Профілактика післяопераційних ускладнень при хірургічному лікуванні хворих на туберкульоз легень із застосуванням лікувальної фібробронхоскопії [Текст] / Ю. І. Фещенко [та ін.] // Київ : ТОВ Видавництво «ЛОГОС», 2017. - 24 с.

 • Ефективність застосування різних способів парієтальної плевректомії при запальних процесах в плеврі [Текст] / Ю. І. Фещенко [та ін.] // Київ : ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмоноло гії ім. Ф. Г. Яновського НАМНУ», 2017. - 20 с.

 • Роль закладів первинної медичної допомоги у виявленні, лікуванні та профілактиці туберкульозу при реформуванні охорони здоров’я і вдосконалення протитуберку льозних заходів [Текст] / В. М. Мельник [та ін.] // Київ : ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмоноло гії ім. Ф. Г. Яновського НАМНУ», 2017. - 44 с.

 • Стратегічні напрями розвитку лабораторної діагностики туберкульозу в Україні [Текст] / Ю. І. Фещенко [та ін.] // Київ :ВСВ «Медицина», 2017. - 44 с.

 • Система качества и надлежащие практики в фармации [Текст] / Ю. В. Подпружников [та ін.] // Київ :ТОВ «СІК ГРУП Україна», 2017. - 652 с.

 • Невікладні стани в торакальної хірургії у 2-х кн., Книга 2 [Текст] / М. В. Секела [та ін.] // Львів : СПОЛОМ, 2017. - 239 с.

 • Негоспітальні інфекції нижніх дихальних шляхів [Текст] / О.Я. Дзюблик // Вінниця : ТОВ «Мерккьюрі-Поділля», 2016. - 255 с.

 • Нариси клінічної пульмонології [Текст] / Під ред. В.К. Гаврисюка. - Київ, 2016. - 336 с.

 • Саркоїдоз органів дихання [Текст] / Під ред. В.К. Гаврисюка. - Київ, 2015. - 192 с.

 • Система забезпечення якості бактеріологічних досліджень в закладах, що здійснюють мікробіологічну діагностику туберкульозу на різних рівнях надання медичної допомоги України [Текст] / О. А. Журило [та ін.] – Кіровоград : Поліум, 2013. – 72 с.

 • Фещенко, Ю. І. Організація контролю за хіміорезистентним туберкульозом [Teкст] / Ю. І. Фещенко, В. М. Мельник // Київ : Здоров’я, 2013. – 704 с.

 • Рациональная диагностика и фармакотерапия заболеваний органов дыхания [Teкст]; под ред. Ю. И. Фещенко, Л. А. Яшиной. – К. : ООО «Бібліотека «Здоров’я України», 2013. – 572 с.

 • Пневмонія у дорослих осіб: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика антибактеріальна терапія [Текст] : навчальний посібник / Ю. І. Фещенко [та ін.]; ред. Ю. І. Фещенко; ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України». – Київ, 2013. – 171 с.

 • Сучасна колапсохірургія та колапсотерапія туберкульозу легень [Текст] / І. А. Калабуха [та ін.] // Дніпропетровськ : РВА "Дніпро-VAL", 2013. – 135 с.

 • Фещенко, Ю. І. Організація протитуберкульозної допомоги населенню : cучасні підходи [Teкст] / Ю. І. Фещенко, В. М. Мельник. – Київ : Здоров’я, 2012. – 656 с.

 • Стандарти бактеріологічної діагностики туберкульозу в лабораторіях протитуберкульозних закладів України [Текст] / О. А. Журило [та ін.]. – Кіровоград : Поліум, 2012. – 190 с.

 • Рідкісні інтерстиціальні захворювання легень [Текст] / Під ред. В.К. Гаврисюка. – Київ, 2012. – 148 с.

 • Сумісне використання вітаміну В6 та ізоніазиду в лікуванні деструктивного туберкульозу [Текст] / Ю. І. Фещенко, Л. В. Гайова, О. А. Журило, С. М. Пленов . – Київ : Медицина, 2012. – 220 с.

 • Руководство по хирургии туберкулеза [Текст] / Б. В. Радионов [и др.] Днепропетровск : РИА «Днепр–VAL» , 2010. – 334 с.

 • Пульмонологія та фтизіатрія (у двох томах) [Текст] : національний підручник для лікарів-інтернів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації / під ред. Ю. І. Фещенка, В. П. Мельника, І. Г. Ільницького. – Київ-Львів : ПРАТ “Львівська книжкова фабрика “Атлас”, 2011. – 1363 c.

 • Колапсотерапевтичні методики у фтизіатричній практиці / НІФП АМНУ. – Методичний посібник. – К., 2010. – 31 с.

 • Основні засади організації медичної допомоги хворим на туберкульоз (посібник з організаційно-методичної роботи) [Teкст] / Ю. І. Фещенко [та ін.] / За ред. Ю. І. Фещенка, В. М. Мельника // Здоров’я - 2010. – 73 c.

 • Порівняльні дані про розповсюдженість хвороб органів дихання і медичну допомогу хворим на хвороби пульмонологічного та алергологічного профілю в Україні за 2008– 2009 рр. [Teкст] / М. І. Линник, О. П. Недоспасова, Л. Ф. Антоненко, І. В. Бушура, Л. Г. Нікіфорова; під ред. проф. Ю. І. Фещенка. – Київ, 2010. – 48 с.

 • Фещенко, Ю. І. Туберкульоз : організація, діагностика, лікування, профілактика та контроль за смертністю [Текст] / Ю. І. Фещенко, В. М. Мельник, Л. В. Турченко, С. В. Лірник . – К. : Здоров’я, 2010. – 447 с.

 • Палій, Г. К. Мікробіологія (практикум) [Текст] : навч. посібник / Г. К. Палій, В. В. Власенко, О. А. Журило. – Вінниця : «Едельвейс і К», 2009. – 236 с.

 • Журило, О. А. Стандарти бактеріологічної діагностики туберкульозу в клініко-діагностичних лабораторіях [Текст] : навч. посібник / О. А. Журило, Т. Л. Сакун, Т. В. Іваненко, А. І. Барбова. – К. : ВСВ “Медицина”, 2010. – 112 с.

 • Фещенко, Ю. І. Пульмонологія та фтизіатрія [Текст] : підручник: у 2-х томах (рекомендовано МОЗ України як базовий підручник (керівництво) для студентів вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації, інтернів і лікарів за фаховим спрямуванням “Пульмонологія та фтизіатрія” (протокол № 1 від 16.12.2008 р.) / Ю. І. Фещенко, І. Г. Ільницький, В. М. Мельник, В. П. Мельник, О. В.Панасюк; під ред. Ю. І. Фещенка, В. П. Мельника, І. Г. Ільницького. – Київ - Львів : Атлас, 2009. – 1336 с.

 • Chernushenko, E. F. Autoimmune processes and their clinical significance [Text] / E. F.Chernushenko // A molecular pathology of protein / Ed. D. I. Zabolotny. – NY : Nova Science Publishers, 2009. –191 p.

 • Ячник, А. І. Хронічне легеневе серце: критерії діагностики та сучасні підходи до лікування : Навчальний посібник [Текст] / А. І. Ячник, Л. Н. Приступа. – Суми : Вид-во СумДУ, 2009. – 50 с.

 • Сметаніна, О. Р. Порівняльні дані про розповсюдженість хвороб органів дихання і медичну допомогу хворим на хвороби пульмонологічного та алергологічного профілю в Україні за 2007– 2008 рр. [Teкст] / О. Р. Сметаніна, Л. Ф. Антоненко, І. В. Бушура ; під ред. проф. Ю. І. Фещенка. – Київ, 2009 р. – 48 с.

 • Сметаніна, О. Р. Порівняльні дані про розповсюдженість туберкульозу та ефективність діяльності протитуберкульозних закладів України за 1998 – 2008 рр. [Teкст] : для співробітників інституту / О. Р. Сметаніна, Л. Ф. Антоненко, І. В. Бушура ; під ред. проф. Ю. І. Фещенко. – Київ, 2009 р. – 72 с.

 • Фещенко, Ю. І. Організація лікування хворих на туберкульоз [Teкст] / Ю. І. Фещенко , В. М. Мельник . – Київ : Здоров’я, 2009. – 488 с.

 • Адаптивні форми збудника туберкульозу в системі крові [Текст] / В. В. Власенко, О. А. Журило, І. Г. Власенко, Ю. В. Бабійчук, А. І. Барбова. – Вінниця : «Едельвейс і К», 2009. – 93 с. – ISBN 978-966-2150-68-1.

 • Фещенко, Ю. І. Хвороби респіраторної системи [Teкст] / Ю. І. Фещенко , В. М. Мельник , І. Г. Ільницький. – Київ ; Львів, 2008. – 495 с.

 • Неотложные состояния при патологии органов дыхания [Текст] : Учебное пособие / под ред. Ю. В. Просветова. – Запорожье: “Просвіта”, 2008. – 194 с.

 • Чернушенко, Е. Ф. Аутоиммунные процессы и их роль в клинике [Текст] / Е. Ф. Чернушенко // Молекулярная патология белка: монография . – К. : Логос, 2008. – Гл. 3. – С. 41–54

 • Ко-інфекція туберкульоз/ВІЛ: стандарти діагностики та лікування [Текст] : Посібник для лікарів / під. ред. С. О. Черенько. – К., 2008. – 64 с.

 • Актуальні питання висвітлення протидії захворюванню на туберкульоз в Україні: Навчальний модуль для працівників засобів масової інформації та громадських організацій [Teкст] / Ю. І. Фещенко , В. М. Мельник , Л. В. Турченко, С. І. Борткевич, І. М. Горбасенко, В. В. Руденко. – К.. 2008. – 78 с.

 • Фещенко Ю. І. Санітарно-освітня робота з туберкульозу [Teкст] / Ю. І. Фещенко , В. М. Мельник , М. В. Береговий. – К. : Медицина, 2008. – 192 с.

 • Рациональная диагностика и фармакотерапия заболеваний органов дыхания [Текст] : Справочник врача „Пульмонолог. Фтизиатр” / под ред. Ю. И. Фещенко, Л. . Яшина. – К. : ТОВ „Доктор-Медиа”, 2007. – 430 с. – (Серия „Бібліотека Здоров’я України”).

 • Фещенко Ю.И., Мельник В.М. Фармако-терапевтический справочник пульмонолога и фтизиатра. - Київ.: Здоров`я,  - 200 с.

 • Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Ільницький І.Г. Основи клінічної фтизіатрії: керівництво для лікарів (в 2-х томах). – Київ. – Львів: Атлас, 2007. - 1168 с.

 • Радионов Б.В., Савенков Ю.Ф., Дужий И.Д., Калабуха И.А, Хмель О.В. Торакопластика Дніпропетровськ: РВА “Дніпро-ВАЛ”, 2007. - 179 с.

 • Ліпкан Г.М., М'ясников В.Г., Барбова А.І та співавт. Лабораторна діагностика туберкульозу та контроль за якістю бактеріоскопічних досліджень. - Київ.: Медицина, 2006. - 128 c.

 • Этюды патологии органов дыхания и средостения/ Герман А.К., Курило С.Н. , Кужко М.М., Ахтырский А.И., Просветов Ю.В, Басов П.В., Растворов А.А., Скороходова Н.О., Загаба Л.М.  - Запорожье.: 2006. - 373 с.

 • Раціональне застосування протитуберкульозних препаратів II ряду/ Черенько С.О., Литвиненко А.М., Циганкова Л.М., Давиденко В.В. - Київ.: 2006. - 43 с.

 • Сметаніна О.Р., Антоненко Л.Ф., Недоспасова О.П. / Під ред. проф. Ю.І. Фещенка. Порівняльні дані про розповсюдженість туберкульозу та ефективність діяльності протитуберкульозних закладів України за 1996 - 2006 рр., - Київ.: - 61 с.

 • Сметаніна О.Р., Антоненко Л.Ф., Недоспасова О.П. / Під ред. проф. Ю.І. Фещенка. Порівняльні дані про розповсюдженість хвороб органів дихання і медичну допомогу хворим на хвороби пульмонологічного та алергологічного профілю в Україні за 2001 – 2006 рр., Київ: - 46 с.

 • Аналіз виконання Національної програми боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2001 – 2005 роки/ Барбова А., Берющова О., Білогорцева О., Бурятинський В., Галімський О., Гамазіна К., Гук А. та інш.  -  Київ.: Видавницт-во Раєвського. - 56 с.

 • Фещенко Ю. І., Мельник В. М., Лірник А.В. Менеджмент у фтизіатрії. К.: Здоров'я, 2007. - 680 с.

 • Фещенко Ю. І., Мельник В. М. Контроль за туберкульозом в умовах ДОТС - стратегії. К.:Медицина, 2007. - 480 с.

 • Моніторинг та оцінка індикаторів діагностики та лікування хворих на туберкульоз з використанням когортного аналізу / Ю.І. Фещенко, В.М. Мельник, О.Р. Сметаніна, А. Даду // Методичний посібник. – Київ, 2006 р. – 85 с.

 • Порівняльні дані про розповсюдженість туберкульозу та ефективність діяльності протитуберкульозних закладів України за 1994 - 2004 рр. / О.Р. Сметаніна, Н.О. Лаптєва, Л.Ф. Антоненко, О.П. Недоспасова // Збірник під ред. проф. Ю.І. Фещенко. – Київ, 2005. – 60 с.

 • Порівняльні дані про розповсюдженість хвороб органів дихання і медичну допомогу хворим пульмонологічного та алергологічного профілю в Україні за 2001 та 2004 рр. / О.Р. Сметаніна, Н.О. Лаптєва, Л.Ф. Антоненко, О.П. Недоспасова // Збірник під ред. проф. Ю.І. Фещенко. – Київ, 2005 р. – 47 с.

 • Мельник В.М., Горбасенко І.М., Руденко В.В. Як вберегтися від туберкульозу: Поради лікаря Василя Михайловича – К., 2005. – 6 с.

 • Мельник В.М., Горбасенко І.М., Руденко В.В. Що необхідно знати про туберкульоз: Для батьків, вчителів та школярів старших класів – К., 2004. – 20 с.

 • Профілактика туберкульозу серед медичних працівників / В.М. Мельник, Н.О. Лаптєва, Л.В. Ареф’єва, В.Г. Матусевич, Л.Ф. Антоненко, А.М. Приходько // Інформаційний бюлетень: Додаток до “Журналу Академії медичних наук України”. – Випуск 20. – К., 2005. – С. 152.

 • Організація раннього виявлення туберкульозу у медичних працівників / В.М. Мельник, Н.О. Лаптєва, Л.В. Ареф’єва, Г.Т. Мельник, В.Г. Матусевич, Л.Ф. Антоненко, А.М. Приходько // Інформаційний бюлетень: Додаток до “Журналу Академії медичних наук України”. – Випуск 20. – К., 2005. – С. 151 – 152.

 • Гуменюк Н.И., Киркимлевский С.И. Инфузионная терапия. - К.: Книга плюс, 2004. - 208 с.

 • Ільїнська І.Ф. SEX – ризик чи насолода // Міжнародний Альянс з ВІЛ/ СНІД в Україні. – 2005. – 30 с.

 • Профілактика ВІЛ/СНІД в учнівському та молодіжному середовищі / О.Т. Боришполець, І.Ф. Ільїнська, Б.П. Лазоренко, І.М. Пінчук, С.І. Хаїрова, А.М. Щербинська // За ред. І.Ф. Ільїнської, Б.П. Лазоренка. – Київ.: Держсоцслужба, 2005. – 204 с.

 • Обструктивные заболевания легких: образовательная программа для врачей / Ю. И. Фещенко, Л. А. Яшина, М. А. Полянская, А. Н. Туманов. - Киев, 2004. - 287 с.

 • Фещенко Ю.І., Мельник В.М. Фтизіоепідеміологія. - К.: Здоров'я, 2004. - 624 с.

 • Фещенко Ю.И., Мельник В.М. Справочник пульмонолога и фтизиатра: Лекарственные средства. Часто встречаемые болезни органов дыхания. - Київ: "Плеяда", 2004.- 501 с.

 • Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Турченко Л.В. Туберкульоз, ВІЛ-інфекція та СНІД: навчальний посібник. - Київ: "Здоров'я", 2004. - 200 с.

 • Синдром обструктивного сонного апноэ / Ю.И. Фещенко, Л.А. Яшина, М.А. Полянская, А.Н. Туманов, В.И. Игнатьева, Г.Л. Гуменюк // Киев: Принт-Экспресс, 2003. - 239 с.

 • Мельник В.М., Горбасенко І.М., Руденко В.В. Що необхідно знати про туберкульоз: Для батьків, вчителів та школярів старших класів. - К., 2004. - 20 с.

 • Радионов Б.В., Савенков Ю.Ф., Мельник В.М., Калабуха И.А. Радикальные операции на главных бронхах у больных с культевыми свищами //  Дніпропетровськ: РВА "Дніпро-ВАЛ", 2004. - 206 с.

 • Порівняльні дані про розповсюдженість туберкульозу та ефективність діяльності протитуберкульозних закладів України за 2002 та 2003 рр. / О.Р. Сметаніна, Н.О., Лаптєва, Л.Ф. Антоненко, О.П. Недоспасова // Збірник під ред. проф. Фещенка Ю.І. - Київ. - 2004 р. - 67 с.

 • Порівняльні дані про розповсюдженість хвороб органів дихання та медичну допомогу хворим пульмонологічного та алергологічного профілю в Україні за 2002 та 2003 рр. / О.Р. Сметаніна, Н.О. Лаптєва, Л.Ф. Антоненко, О.П. Недоспасова // Збірник під ред. проф. Фещенка Ю.І. - Київ. - 2004 р. - 49 с.

 • Білогорцева О.І. та співавт. Ураження центральної нервової системи при інфекційних захворюваннях у дітей // Навчальний посібник. Дніпропетровськ: Артпресс, 2003. - 280 с.

 • Синдром обструктивного сонного апноэ / Ю.И. Фещенко, Л.А. Яшина, М.А. Полянская, Н.А. Туманов, В.И. Игнатьева, Г.Л. Гуменюк. - К.: Принт-Экспресс, 2003. - 239 с.

 • Надлежащие клинические исследования биоэквивалентности лекарственных средств: Методические рекомендации / А.В. Стефанов, Л.И. Ковтун, В.И. Коваленко и др. - Киев: Авицена, 2003. - 40 с.

 • Радионов Б.В. Савенков Ю.Ф. Пневмонектомия. - Дніпропетровськ: РВА "Дніпро - VAL", 2003. - 308 с.

 • Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Турченко Л.В. ТБ/ВІЛ/СНІД: модуль для навчання фахівців. - Київ: "Здоров'я", 2003.- 88 с.

 • Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Коблянська А.В. Хіміорезистентний туберкульоз. - Київ: "Здоров'я", 2003. - 136 с.

 • Чекман И.С., Малая Л.Т., Целуйко В.И., Мельник В.М. та інші. Рецептурный справочник врача // Справочник: 8-е изд., перераб. и допол. / Под ред. И.С. Чекмана, И.Ф. Поляковой. - Киев: Здоров'я, 2003. - 1196 с.

 • Кучер Т.С., Лаптєва Н.О., Антоненко Л.Ф., Нікіфорова Л.Г. Порівняльні дані про розповсюдженість туберкульозу та ефективність діяльності протитуберкульозних закладів України за 2001 та 2002 рр. // Збірник під ред. 
  проф. Фещенка Ю.І., Київ. - 2003. - 68 с.

 • Кучер Т.С., Лаптєва Н.О., Антоненко Л.Ф., Нікіфорова Л.Г. Порівняльні дані про розповсюдженість хвороб органів дихання та медичну допомогу хворим пульмонологічного та алергологічного профілю за 2001 та 2002 рр. // Збірник під ред. проф. Фещенка Ю.І., Київ. - 2003. - 48 с.

 • Радионов Б.В., Савенков Ю.Ф. Стернотомия. Монография.- Днепропетровск: РИА "Днепр-VAL", 2002.- 161 с.

 • Фещенко Ю.И., Яшина Л.А., Горовенко Н.Г. Хронические обструктивные заболевания легких. Монография. - Киев: ООО Морион, 2001.- 79 с.

 • Соколов В.Н., Перельман М.И., Фещенко Ю.И. Пульмонология. Справочное пособие. - Киев: Астропринт, 1999. - 363 с.

 • Миколишин Л.І. Фітотерапія хвороб органів дихання і туберкульозу. Монографія. - Львів: Каменяр, 1999. - 157 с.

 • Фещенко Ю.І., Мельник В.М. Туберкульоз легень в період епідемії: епідеміологічні, клініко-діагностичні, лікувально-профілактичні та організаційні аспекти. Монография. - Київ: Логос, 1998. - 284 с.

 • Туберкульоз позалегеневої локалізації. / Ю.І. Фещенко, І.Г. Ільницький, В.М. Мельник, О.В. Панасюк. Монографія. - Київ: Логос, 1998.- 380 с.

 • Матеріали наукових праць ІІ з`їзду фтизіатрів і пульмонологів, Київ, 20 – 23 жовтня 1998 року. Матеріали наукових праць.- Київ: АМН України, Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України. - 309 с.

 • Гаврисюк В.К., Ячник А.И. Хроническое легочное сердце. Монография.- Киев: АМН Украины, НИФП, 1997. - 96 с.

 • Современные представления о бактериологической диагностике P.aeruginosa, механизмах формирования лекарственной устойчивости и новых подходах к разработке эффективных мер предупреждения внутрибольничных инфекций и их терапии / Г.Н. Кременчуцкий, Л.В. Авдеева, С.О. Косульников / Под ред. А.А. Журило. Монография. - Киев: Здоров`я, 1997. - 96 с.

 • Коваленко М., Пухлик Б., Молотков В. Довідник з диференційної діагностики захворювань органів дихання. Довідник. - Київ: Основи, 1997. - 275 с.

 • Лікування туберкульозу / Ю.І. Фещенко, В.М. Мельник, І.Г. Ільницький, В.Г. М`ясников. Монография. - Київ: Логос, 1996. - 120 с.

 • Омега – 3 ПНЖК. Новый лекарственный препарат Теком / Под ред. Ю.И. Фещенко, В.К. Гаврисюка. Монография. - Киев: Газета Пресс - Ярмарка, 1996. – 124 с.

 • Мельник В.М., Ободников А.А., Орловський А.А. Оккультная (тайная) медицина. Монография. - Киев: Авицена, 1996. - 448 с.

 • Двойрин М.С. Диспасерная работа противотуберкулезных учреждений. Монография. - Киев: КФПР, 1993.

 • Двойрин М.С. Статистический анализ в организации противотуберкулезной и пульмонологической помощи населению. Пособие. - Днепропетровск: Пороги, 1993.

 • Когосова Л.С., Виговський И.И. Посібник з клінічної лабораторної діагностики / Под ред. В.Г. Денисюка. Монография. - Київ: Здоров'я, 1992. - 295 с.


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми 
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


Усі матеріали, що розміщені на сайті, є власністю НІФП НАМН України, але публікуються в режимі відкритого доступу.
При розміщенні в Інтернеті запозичених матеріалів гіперпосилання на сайт інституту обов'язкове!

© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua