Історія інституту
Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім Ф.Г. Яновского

Відвідайте нашу сторніку в Facebook

 

Клініка
Контакти

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Наукова діяльність інституту

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія" (АА)
"Інфузія&Хіміотерапія"
(ІХ)

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Спеціалізована вчена рада
Д 26.552.01:

оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

  Історія наукової діяльності Національного інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського бере свій початок у 1922 році, коли він був заснований постановою уряду України. Сьогодні інститут – головний науково-дослідний заклад в Україні з проблем фтизіатрії і пульмонології, що входить до складу Національної академії медичних наук України. У його структурі 14 наукових і 3 науково-допоміжних підрозділів, референц-лабораторія мікробіологічної діагностики туберкульозу, в яких працюють понад 90 наукових співробітників, у тому числі 3 лауреата Державної премії України, 1 академік і 1 член-кореспондент НАМН України, 13 професорів, 23 доктори, понад 60 кандидатів наук.

Власна клінічна база інституту – це 530 спеціалізованих ліжок фтизіатричного, фтизіопедіатричного, пульмонологічного і торакального профілю. Наукові підрозділи оснащені сучасною науково-дослідною апаратурою, зокрема, для проведення діагностики захворювань органів дихання – рентгенологічними, функціональними, ультразвуковими, ендоскопічними, мікробіологічними, біохімічними, імунологічними, цитологічними і патоморфологічними методами на світовому рівні. Інститут має власну експериментальну базу для проведення досліджень на дрібних лабораторних тваринах.   

У даний час основними напрямками наукової діяльності інституту є:

 • розробка нових і удосконалення існуючих способів і методів діагностики, лікування, диспансеризації і профілактики туберкульозу у дорослого населення, дітей і підлітків. Особлива увага приділяється питанням розробки інтенсивних режимів хіміотерапії, лікуванню хворих туберкульозом органів дихання, викликаного мультирезистентными штамами мікобактерій і хворих з рецидивами туберкульозу;

 • розробка нових і удосконалення існуючих способів і методів діагностики, лікування, диспансеризації і профілактики неспецифічних захворювань органів дихання. Першорядна увага приділяється вивченню механізмів бронхообструкції, проблемам діагностики і лікування бронхіальної астми, хронічного обструктивного бронхіту, пневмонії, сонного апное, питанням фармакоекономіки;

 • розробка хірургічних методів лікування туберкульозу і неспецифічних захворювань органів дихання, корекції важких післяопераційних ускладнень, у тому числі з використанням сучасних лазерних, ультразвукових і кріотехнологій;

 • вивчення механізмів порушень імунологічної системи при різних захворюваннях органів дихання, розробка нових імунологічних методів діагностики туберкульозу й інших захворювань легень, методів імунокорекції при різних патологічних станах;

 • удосконалення методів мікробіологічної діагностики туберкульозу, виявлення й ідентифікації L-форм мікобактерій туберкульозу;

 • впровадження сучасних методів мікробіологічної діагностики туберкульозу і надання організаційно-методичної допомоги профільним лабораторіям протитуберкульозних закладів України, для чого в інституті створена референс-лабораторія мікробіологічної діагностики туберкульозу;

 • розробка нових методів лікарської терапії хронічної легенево-серцевої недостатності і легеневої гіпертензії, синдрому гіперкоагуляції, саркоїдоза;

 • клінічне вивчення відповідно до міжнародного стандарту нових лікарських засобів (III - IV фази) і нової медичної техніки. Інститутом розроблені оригінальні лікарські препарати Теком і Теком-А, разом з Інститутом фармакології і токсикології НАМН України розроблений лікарський препарат Ліпін, які випускаються чи плануються до випуску вітчизняною фармакологічною промисловістю;

 • розробка науково-обгрунтованих пропозицій щодо удосконалення організації протитуберкульозної і пульмонологічної допомоги населенню України, підготовка проектів законодавчих і нормативних актів з цих проблем;

 • організація і проведення з’їздів фтизіатрів, пульмонологів і алергологів України, республіканських шкіл пульмонологів, щорічних нарад головних фтизіатрів і головних пульмонологів адміністративних територій України;

 • видавнича діяльність. Інститут разом з Асоціацією фтизіатрів і пульмонологов України видає "Український пульмонологічний журнал", журнал "Астма та алергія", журнал "Інфузія & хіміотерапія", щорічні статистичні збірники з аналізом епідеміологічної ситуації з туберкульозу і неспецифічних захворюваннь органів дихання в Україні;

 • упровадження результатів наукових досліджень у практику лікувально-профілактичних установ України, підготовка і видання методичних рекомендацій, інформаційних листів, відомчих інструкцій, нововведень;

 • підготовка наукових кадрів, підвищення кваліфікації лікарів-фтизіатрів, пульмонологів, алергологів, торакальных хірургів.

Пріоритетність проведених інститутом наукових досліджень підтверджують отримані численні авторські свідоцтва і патенти на винаходи, монографії, що видані співробітниками інституту.

При проведенні наукових досліджень інститут дотримується установлених законодавством етичних та морально-правових норм, що контролюється Комисією з питань етики.


Home Пошук Про інститут Новини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
Патенти Звіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми
Iнформація для фахівців Інформація для населення Медичні послуги


© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua