Історія ННЦ
Національний науковий центр
фтизіатрії, пульмонології та алергології
імені Ф.Г. Яновського

Відвідайте нашу сторніку в Facebook

 

Клініка
Контакти

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Аспірантура

Про ННЦ:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія" (АА)
"Інфузія&Хіміотерапія"
(ІХ)

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва ННЦ

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Віртуальні конференції:

питання й відповіді з проблем захворювань органів дихання

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Документи - PDF ▼  

 

Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії (постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 р., № 44)

 

Положення про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів у ДУ «Національний науковий центр фтизіатрії, пульмонології та алергології імені Ф.Г.Яновського НАМН України»

 

Про затвердження вимог до оформлення дисертацій (наказ МОН України від 03.02.2017 р., № 155/30023)

 

Правила прийому до аспірантури і докторантури ДУ «Національний науковий центр фтизіатрії, пульмонології та алергології імені Ф.Г.Яновського Національної академії медичних наук України» (2021 рік)

 

Правила прийому до аспірантури і докуторантури ДУ «Національний Національний науковий центр фтизіатрії, пульмонології та алергології імені Ф.Г.Яновського Національної академії медичних наук України» (2023 рік)

 

Положення про організацію освітнього процесу для аспірантів та осіб, які здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою у ДУ «Національний науковий центр фтизіатрії, пульмонології та алергології імені Ф.Г.Яновського НАМН України»

 

Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії у ДУ «Національний науковий центр фтизіатрії, пульмонології та алергології імені Ф.Г.Яновського НАМН України»

 

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у ДУ «Національний науковий центр фтизіатрії, пульмонології та алергології імені Ф.Г.Яновського НАМН України»

 

Положення про порядок застосування заходів з врегулювання конфліктів та спорів у діяльності співробітників та здобувачів вищої освіти ДУ «Національний науковий центр фтизіатрії, пульмонології та алергології імені Ф.Г.Яновського Національної академії медичних наук України»

 

Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти у ДУ «Національний науковий центр фтизіатрії, пульмонології та алергології імені Ф.Г.Яновського НАМН України»

 

Положення про дотримання академічної доброчесності у ДУ «Національний науковий центр фтизіатрії, пульмонології та алергології імені Ф.Г.Яновського НАМН України»

 

Договір про надання освітньої та наукової складових освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії з НМАПО ім. П.Л. Шупика

 

Таблиця відповідності викладачів кафедри пульмонології ДУ «Національний науковий центр фтизіатрії, пульмонології та алергології імені Ф.Г.Яновського Національної академії медичних наук України» новим ліцензійним вимогам

  Навчальна дисципліна "пульмонологія"

 

Освітньо-наукова програма третього рівня з навчальної дисципліни "пульмонологія"

 

Рецензія на освітньо-наукову програму третього рівня з навчальної дисципліни "пульмонологія"

 

Рецензія на освітньо-наукову програму третього рівня з навчальної дисципліни "пульмонологія"

 

Навчальний план-графік з навчальної дисципліни "пульмонологія"

 

Навчальний план-графік з навчальної дисципліни "пульмонологія" (заочна)

 

Робоча програма з навчальної дисципліни "пульмонологія"

  Навчальна дисципліна "фтизіатрія"

 

Освітньо-наукова програма третього рівня з навчальної дисципліни "фтизіатрія"

 

Навчальний план-графік з навчальної дисципліни "фтизіатрія"

 

Робоча програма з навчальної дисципліни "фтизіатрія"

  Інші навчальні дисципліни

 

Робоча програма з навчальної дисципліни "філософія"

 

Робоча програма з навчальної дисципліни "іноземна мова"

 

Робоча програма з навчальної дисципліни "сучасні інформаційні технології у науковій діяльності та біостатистика"

 

Робоча програма з навчальної дисципліни "методологія та організація педагогічного процесу"

 

 

Індивідуальний план виконання науково-освітньої програми


HomeПошук Про ННЦНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


© Відділ ІКТ
ННЦ ФПА

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua