Історія інституту
Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім Ф.Г. Яновского

Відвідайте нашу сторніку в Facebook

 

Клініка
Контакти

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Аспірантура

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія" (АА)
"Інфузія&Хіміотерапія"
(ІХ)

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Віртуальні конференції:

питання й відповіді з проблем захворювань органів дихання

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Документи - PDF ▼  

 

Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії (постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 р., № 44)

 

Положення про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів у ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського НАМН України»

 

Про затвердження вимог до оформлення дисертацій (наказ МОН України від 03.02.2017 р., № 155/30023)

 

Правила прийому до аспірантури і докторантури ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського Національної академії медичних наук України» (2021 рік)

 

Правила прийому до аспірантури і докуторантури ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського Національної академії медичних наук України» (2023 рік)

 

Положення про організацію освітнього процесу для аспірантів та осіб, які здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою у ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського НАМН України»

 

Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії у ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського НАМН України»

 

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського НАМН України»

 

Положення про порядок застосування заходів з врегулювання конфліктів та спорів у діяльності співробітників та здобувачів вищої освіти ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського Національної академії медичних наук України»

 

Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти у ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського НАМН України»

 

Положення про дотримання академічної доброчесності у ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського НАМН України»

 

Договір про надання освітньої та наукової складових освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії з НМАПО ім. П.Л. Шупика

 

Таблиця відповідності викладачів кафедри пульмонології ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського Національної академії медичних наук України» новим ліцензійним вимогам

  Навчальна дисципліна "пульмонологія"

 

Освітньо-наукова програма третього рівня з навчальної дисципліни "пульмонологія"

 

Рецензія на освітньо-наукову програму третього рівня з навчальної дисципліни "пульмонологія"

 

Рецензія на освітньо-наукову програму третього рівня з навчальної дисципліни "пульмонологія"

 

Навчальний план-графік з навчальної дисципліни "пульмонологія"

 

Навчальний план-графік з навчальної дисципліни "пульмонологія" (заочна)

 

Робоча програма з навчальної дисципліни "пульмонологія"

  Навчальна дисципліна "фтизіатрія"

 

Освітньо-наукова програма третього рівня з навчальної дисципліни "фтизіатрія"

 

Навчальний план-графік з навчальної дисципліни "фтизіатрія"

 

Робоча програма з навчальної дисципліни "фтизіатрія"

  Інші навчальні дисципліни

 

Робоча програма з навчальної дисципліни "філософія"

 

Робоча програма з навчальної дисципліни "іноземна мова"

 

Робоча програма з навчальної дисципліни "сучасні інформаційні технології у науковій діяльності та біостатистика"

 

Робоча програма з навчальної дисципліни "методологія та організація педагогічного процесу"

 

 

Індивідуальний план виконання науково-освітньої програми


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua