Історія інституту
Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім Ф.Г. Яновского

Відвідайте нашу сторніку в Facebook

Русская версия

Клініка
Контакти

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Нововведення

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія" (АА)
"Інфузія&Хіміотерапія"
(ІХ)

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Спеціалізована вчена рада
Д 26.552.01:

оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

Формат файлу:

PDF
2017 рік
А.15.01 Спосіб визначення активності запального процесу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень.- 2017
А.15.02 Спосіб попередження зниження фізичної працездатності у хворих на бронхіальну астму.- 2017
А.15.02 Спосіб відновлення фізичної активності у хворих на бронхіальну астму середнього ступеня тяжкості.- 2017
А.15.03 Алгоритм проведення реформи протитуберкульозної служби в Україні.- 2017
А.16.05 Технологія діагностики тяжкої бронхіальної астми на етапі первинної медичної допомоги.- 2017
А.16.05 Технологія діагностики фенотипів тяжкої бронхіальної астми на етапі спеціалізованої медичної допомоги.- 2017
А.16.05 Метод діагностики підвищеного опору дихальних шляхів у хворих на бронхіальну астму, хронічне обструктивне захворювання легень та їх поєднання.- 2017
А.16.09 Спосіб визначення місця проведення торакотомії при пластиці діафрагми.- 2017
А.16.09 Cпосіб визначення об’єму оперативного втручання при хронічному піопневмотораксі.- 2017
А.16.09 Спосіб відеоторакоскопічної санації плевральної порожнини при запальному плевриті з тенденцією до нагноєння.- 2017
А.16.09 Cпосіб парієтальної плевректомії з декортикацією легені у хворих на хронічний плеврит запального генезу.- 2017
А.16.09 Спосіб хірургічного лікування релаксації діафрагми.- 2017
2016 рік
А.14.01 Схема діагностики інфекційного загострення хронічного бронхіту вірусної етіології.- 2016
А.14.01 Схема лікування хворих із інфекційним загостренням хронічного бронхіту вірусної етіології.- 2016
А.14.01 Спосіб лікування хворих із загостренням хронічного бронхіту вірусної етіології.- 2016
А.16.09 Спосіб біопсії легені при синдромі легеневої дисемінації неясного генезу.- 2016
А.16.09 Cпосіб профілактики антибіотикоасоційованої діареї після операції на легенях і плеврі.- 2016
А.13.04 Спосіб біопсії легені при синдромі легеневої дисемінації неясного генезу.- 2016
А.16.09 Спосіб профілактики післяопераційних ускладнень при резекційному втручанні з приводу бульозної емфіземи.- 2016
А.16.09 Спосіб відеоторакоскопічної біопсії легені при синдромі легеневої дисемінації неясного генезу.- 2016
А.16.09 Спосіб відеоторакоскопічної резекції новоутворення грудної стінки і межистіння.- 2016
А.16.09 Спосіб відеоторакоскопічної біопсії тканин органів грудної порожнини при наявності випітного перикардиту.- 2016
2015 рік
А.13.01 Спосіб оцінки ефективності лікування хворих на саркоїдоз легень II-III стадії системними кортикостероїдами.- 2015
А.13.01 Алгоритм лікування хворих на саркоїдоз із ураженням паренхіми легень.- 2015
А.13.02 Спосіб лікування хворих на туберкульоз легень із розширеною резистентністю мікобактерій туберкульозу до протитуберкульозних препаратів протягом інтенсивної фази хіміотерапії.- 2015
А.13.02 Використання глутаміл-цистеїніл-гліцин динатрію в комплексному лікуванні хворих на мультирезистентний туберкульоз легень- 2015
А.13.04 Прижиттєва морфологічна діагностика ступеня активності запального процесу при туберкульомах легень.- 2015
А.13.04 Критерії щодо інтраопераційного забору біоматеріалу для мікробіологічного дослідження при туберкульомах легень.- 2015
А.13.05 Алгоритм діагностики та лікування хронічного обструктивного захворювання легень у хворих із патологічними процесами ротової порожнини.- 2015
А.13.05 Cпосіб лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з депресивним епізодом.- 2015
А.13.05 Спосіб діагностики гіперкапнії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень.- 201
А.13.06 Прогнозування ступеня тяжкості перебігу бронхіальної астми за генетичними маркерами у дітей.- 2015
А.13.06 Спосіб прогнозування тяжкості перебігу бронхіальної астми за рівнями резервів адаптації.- 2015
А.13.07 Спосіб лікування хворих на туберкульоз органів дихання.- 2015
А.13.07 Спосіб прогнозування динаміки вогнищевих змін при лікуванні хворих на туберкульоз легень.- 2015
А.13.08 Система забезпечення якості бактеріологічних досліджень в закладах, що здійснюють мікробіологічну діагностику туберкульозу на різних рівнях надання медичної допомоги.- 2015
А.13.08 Стандарти бактеріологічної діагностики туберкульозу в лабораторіях протитуберкульозних закладів України.- 2015
А.13.08 Спосіб визначення чутливості М. tuberculosis до протитуберкульозних препаратів в дослідному матеріалі хворих на туберкульоз легень.- 2015
А.13.09 Спосіб розтину м’яких тканин при виконанні торакотомії.- 2015
А.13.10 Cпосіб біопсії внутрішньогрудних лімфатичних вузлів.- 2015
А.13.10 Спосіб біопсії лімфатичних вузлів при внутрішньогрудинній лімфаденопатії з використанням відеоторакоскопії.- 2015
А.13.10 Cпосіб профілактики післяопераційних ускладнень при відеоторакоскопічній біопсії внутрішньогрудних лімфатичних вузлів- 2015
А.13.10 Cпосіб хірургічного лікування хворих на туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів.- 2015
А.13.11 Підходи до диференційної діагностики туберкульозу у дітей.- 2015
2014 рік
А.13.10 Спосіб зашивання торакотомної рани.- 2014
А.13.10 Cпосіб відеоасистованої голкової біопсії периферичного новоутворення легені.- 2014
А.13.10 Спосіб профілактики діабетичного кетоацидозу після операції на легенях і плеврі у хворих з поєднаною патологією цукрового діабету і туберкульозу органів дихання.- 2014
А.13.10 Спосіб лікування двобічного плеврального випоту неясного генезу- 2014
А.13.09 Спосіб закриття нориці кукси головного бронху після пневмонектомії.- 2014
А.12.03 Організаційні заходи щодо виявлення та лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз.- 2014
А.12.02 Спосіб профілактики прогресування патологічних змін системи кровообігу у хворих на бронхіальну астму.- 2014
А.12.01 Cпосіб лікування хворих на туберкульоз легень.- 2014
2013 рік
А.11.01 Спосіб лікування хворих із загостренням бронхіальної астми вірусної етіології нетяжкого перебігу.- 2013
А.11.01 Схема діагностики інфекційного загострення бронхіальної астми вірусної етіології.- 2013
А.11.01 Схема лікування хворих із інфекційним загостренням бронхіальної астми вірусної етіології.- 2013
А.10.10 Cпосіб лікування плеврального випоту туберкульозного генезу.- 2013
ПА.11.02 Спосіб лікування хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ із збереженою чутливістю мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів.- 2013
2012 рік
А.10.03 Спосіб діагностики ідіопатичного легеневого фіброзу.- 2012
А.10.04 Спосіб діагностики клінічної стадії активності запального процесу при фіброзно-кавернозному туберкульозі легень у хворих з хірургічними втручаннями.- 2012
А.10.01 Спосіб диференційної діагностики ідіопатичної інтерстиціальної пневмонії та саркоїдозу.- 2012
А.10.01 Алгоритм ранньої діагностики ідіопатичних інтерстиціальних пневмоній.- 2012
А.10.02 Спосіб лікування хворих на туберкульоз легень із розширеною резистентністю мікобактерій туберкульозу до протитуберкульозних препаратів протягом інтенсивної фази хіміотерапії.- 2012
А.10.02 Доксициклін в поліхіміотерапії хворих мультирезистентним деструктивним туберкульозом легень із розширеною або множинною резистентністю мікобактерій туберкульозу.- 2012
А.10.02 Використання фторхінолонів в комплексному лікуванні хворих на мультирезистентний туберкульоз легень та туберкульоз із розширеною резистентністю МБТ.- 2012
А.10.05 Спосіб діагностики вазомоторного риніту у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень.- 2012
А.10.05 Спосіб діагностики тяжкої персистуючої бронхіальної астми.- 2012
А.10.05 Застосування мультиспіральної комп’ютерної томографії в обстеженні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та бронхіальну астму.- 2012
А.10.05 Застосування передньої активної риноманометрії в обстеженні хворих на бронхіальну астму із тяжким перебігом.- 2012
А.10.05 Спосіб діагностики гіперінфляції легень у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень.- 2012
А.10.06 Спосіб диференціальної діагностики бронхіальної астми та обструктивного бронхіту у дітей.- 2012
А.10.06 Алгоритм діагностики бронхіальної астми у дітей.- 2012
А.10.07 Спосіб прогнозування ефективності лікування хворих на рецидиви туберкульозу легень.- 2012
А.10.07 Індивідуалізована протирецидивна імунокорекція в осіб із великими залишковими змінами в легенях.- 2012
А.10.08 Алгоритм використання системи ВАСТЕС 960 при дослідженні клінічного матеріалу хворих на туберкульоз в залежності від клінічної категорії захворювання.- 2012
А.10.08 Cпосіб виділення M. tuberculosis із дослідного матеріалу хворих на туберкульоз легень.- 2012
А.10.08 Критерії резистентності мікобактерій туберкульозу до капреоміцину, офлоксацину, етіонаміду і амікацину в рідкому живильному середовищі Міддлбрук 7Н9 в системі ВАСТЕС 960.- 2012
А.10.08 Стандарти визначення медикаментозної стійкості мікобактерій до препаратів 1-го і 2-го ряду на рідкому живильному середовищі при застосуванні системи MGIT.- 2012
А.10.09 Спосіб попередження легенево-плевральних ускладнень при хірургічному лікуванні хворих на туберкульоз легень.- 2012
А.10.10 Cпосіб профілактики респіраторних ускладнень після операцій на легенях і плеврі, які супроводжуються різними видами торакопластики.- 2012
А.10.10 Спосіб корекції плевральної порожнини при резекції легенів.- 2012
А.10.10 Спосіб лікування двобічного плеврального випоту неясного генезу.- 2012
А.10.11 Спосіб діагностики туберкульозу у дітей.- 2012
І.11.03 Модифікована схема лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень.- 2012
2011 рік
А.09.01 Спосіб диференціальної діагностики хронічного обструктивного захворювання легень і бронхіальної астми.- 2011
А.09.02 Спосіб профілактики загострень бронхіальної астми. - 2011
А.10.10 Спосіб профілактики респіраторних ускладнень після операції на легенях і плеврі. - 2011
А.10.10 Спосіб лікування ексудативного плевриту різного генезу. - 2011
А.10.10 Спосіб знеболення після операції на легенях і плеврі.- 2011
А.10.10 Cпосіб лікування плеврального випоту різного генезу. - 2011
А.10.10 Cпосіб лікування плеврального випоту неясного генезу, ускладненого випітним перикардитом. - 2011
ПА.08.02 Організація контрольованого прийому антимікобактеріальних препаратів на стаціонарному та амбулаторному етапах лікування. - 2011
2010 рік
А.07.08 Застосування автоматизованої системи MGIT для діагностики туберкульозу легень та визначення медикаментозної стійкості мікобактерій.- 2010
А.07.08 Критерій резистентності мікобактерій туберкульозу до капреоміцину. - 2010
А.07.08 Критерій резистентності мікобактерій туберкульозу до моксифлоксацину. - 2010
А.07.08 Молекулярно-генетичний метод прямої ДНК-гібридизації з використанням ТАТ-технології для виявлення комплексу M. tuberculosis/bovis в організмі людини для швидкої діагностики туберкульозної інфекції у хворих на туберкульоз та проведення скринінгових досліджень в Україні - 2010
А.07.10 Спосіб профілактики емпієми плеври після пневмонектомії.- 2010
А.07.10 Спосіб хірургічного лікування емпієми плеври у хворих на туберкульоз легень. - 2010
А.07.10 Спосіб хірургічного лікування хворих на туберкульоз легень. - 2010
А.07.10 Спосіб лікування хворих на туберкульоз легень та бронхів. - 2010
А.07.10 Спосіб профілактики гнійно–запальних ускладнень після операції на легенях і плеврі. - 2010
А.07.10 Спосіб профілактики емпієми плеври після пневмонектомії. - 2010
А.07.10 Спосіб профілактики респіраторних ускладнень після операції на легенях та плеврі. - 2010
А.07.10 Спосіб хірургічного лікування хворих на деструктивний туберкульоз легень. - 2010
А.07.10 Cпосіб хірургічного лікування хворих на деструктивний туберкульоз легень. - 2010
А.08.01 Спосіб лікування хворих на негоспітальну пневмонію вірусної етіології нетяжкого перебігу. - 2010
А.10.04 Гістологічна діагностика ступеня активності туберкульозного запального процесу при туберкульомах легень. - 2010
2009 рік
А.07.01 Спосіб диференційної діагностики ідіопатичного фіброзуючого альвеоліту та неспецифічної інтерстиціальної пневмонії.- 2009
А.07.02 Спосіб лікування хворих з вперше діагностованим туберкульозом легень та рецидивом захворювання, які потребують повторного лікування. - 2009
А.07.04 Гістологічна діагностика ступеня активності туберкульозного запального процесу при фіброзно-кавернозному туберкульозі легень в операційному матеріалі. - 2009
А.07.05 Спосіб діагностики патогенетичних варіантів запального процесу у хворих на тяжку персистуючу бронхіальну астму. - 2009
А.07.05 Спосіб лікування хворих на бронхіальну астму із тяжким перебігом. - 2009
А.07.06 Спосіб патогенетичного лікування туберкульозу у дітей. - 2009
А.07.06 Алгоритм діагностики туберкульозу у дітей. - 2009
А.07.07 Спосіб лікування хворих на туберкульоз легень із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень. - 2009
А.07.08 Спосіб виділення мікобактерій комплексу M. tuberculosis/bovis із організму олігобацилярних хворих на туберкульоз легень. - 2009
А.07.09 Раціональні підходи у підвищенні ефективності операцій з приводу патології легень і плеври. - 2009
А.07.09 Спосіб попередження легенево-плевральних ускладнень хірургічного лікування органів дихання. - 2009
А.07.10 Спосіб оптимізації доступу в відеоторакоскопічній хірургії. - 2009
А.07.10 Спосіб морфологічного визначення тривалості туберкульозу плеври, ускладненого ексудативним випотом. - 2009
А.07.10 Спосіб інтраопераційної міжреберної кріоаналгезії. - 2009
А.07.10 Спосіб хірургічного лікування хворих на деструктивний туберкульоз легень. - 2009
А.07.10 Спосіб формування кукси бронху. - 2009
2008 рік
А.06.01 Спосіб визначення цитокінсекретуючої функції адгерентних нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові in vitro. - 2008
А.06.01 Діагностичні критерії диференціації імунодефіцитних станів та захисних імунологічних реакцій при різних клінічних формах вперше діагностованого туберкульозу легень. - 2008
А.06.02 Особливості лікування хворих на бронхіальну астму із сенсибілізацією до мікроміцетів. - 2008
А.07.10 Спосіб профілактики дисбактеріозу кишечника після операцій на легенях та плеврі. - 2008
А.07.10 Спосіб хірургічного лікування хворих на поширений деструктивний туберкульоз легень. - 2008
А.07.10 Спосіб хірургічного лікування хворих на туберкульоз легень. - 2008
2007 рік
А.05.01 Спосіб лікування хворих з інфекційним загостренням хронічного обструктивного захворювання легень нетяжкого перебігу. - 2007
А.05.02 Організаційні заходи щодо зниження смертності від туберкульозу в умовах епідемії. - 2007
2006 рік
А.03.01 Специфічна імунотерапія з використанням вітчизняних пероральних алергенів у лікуванні інтермітуючої та легкої персистуючої бронхіальної астми. - 2006 126 Kb
А.03.01 Спосіб лікування хворих на тяжку персистувальну бронхіальну астму. - 2006 132 Kb
А.04.01 Особливості застосування сечогінних засобів у хворих із декомпенсованим хронічним легеневим серцем. - 2006 121 Kb
А.04.02 Застосування ПАСК (пара-аміносаліцилату натрія) в комплексній хіміотерапії хворих деструктивним хіміорезистентним туберкульозом легень. - 2006 117 Kb
А.04.02 Тривалість основного курсу хіміотерапії у хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень. - 2006 103 Kb
А.04.02 Тривалість інтенсивної фази хіміотерапії у хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень. - 2006 103 Kb
А.04.03 Спосіб прогнозування виникнення поширеної форми інфільтративного туберкульозу легень у дітей. - 2006 127 Kb
А.04.04 Спосіб оцінки ефективності лікування хворих на хронічні обструктивні захворювання легень. - 2006 99 Kb
А.04.07 Спосіб хірургічного лікування хворих на туберкульоз легень (1). - 2006 99 Kb
А.04.07 Спосіб хірургічного лікування хворих на туберкульоз легень (2). - 2006 111 Kb
А.04.07 Спосіб хірургічного лікування хворих на деструктивний туберкульоз легень. - 2006 112 Kb
А.04.08    Спосіб визначення стійких до рифампіцину мікобактерій туберкульозу. - 2006 107 Kb
2005 рік
А.04.03 Сучасні підходи до лікування захворювань органів дихання у дітей. - 2005
КФК.03.03 Формування груп ризику в лікувально-профілактичних закладах. - 2005
КФК.03.03 Організація раннього виявлення туберкульозу в групах ризику. - 2005
А.02.03 Спосіб визначення стану функціональної недостатності альвеолярних макрофагів у хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень. - 2005
А.03.02    Спосіб визначення апоптозу нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові in vitro. - 2005

Формат файла:

RTF ZIP
2004 рік
А.02.01    Організація раннього виявлення туберкульозу у медичних працівників. - 2004 37 kb 7 kb
А.02.01 Профілактика туберкульозу серез медичних працівників. - 2004 49 kb 9 kb
А.02.02 Включення рифабутіну в комбіновану хіміотерапію хворих деструктивним туберкульозом легень. - 2004 29 kb 6 kb
А.02.02 Включення флуренізиду в комбіновану хіміотерапію хворих деструктивним туберкульозом легень. - 2004 27 kb 5 kb
А.02.04 Спосіб лікування хворих на госпітальну пневмонію з нетяжким перебігом. - 2004 28 kb 5 kb
2003 рік
А.01.07   Спосіб лікування ексудативного плевриту. - 2003 27 kb 5 kb
А.01.07 Спосіб хірургічного лікування новоутворень межистіння. - 2003 32 kb 5,51 kb
А.00.01 Спосіб виділення мікобактерій туберкульозу з патологічного матеріалу хворих. - 2003 32 kb 6 kb
А.00.03 Спосіб лікування туберкульозу у дітей. - 2003 29 kb 5 kb
А.01.01 Спосіб визначення гіперагрегаційної властивості крові у хворих із хронічними запальними захворюваннями легенів. - 2003 31 kb 6 kb
А.01.02 Діагностика ранньої стадії хронічного бронхіту у хворих на туберкульоз легень. - 2003 31 kb 6 kb
А.01.05 Спосіб визначення інтенсивності поглинання мікобактерій туберкульозу адгерентними фагоцитуючими клітинами in vitro. - 2003 31 kb 6 kb
А.01.06 Лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз із використанням економічних скорочених режимів хіміотерапії. - 2003 31 kb 6 kb
А.01.06 Тривалість етапів лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз. - 2003 31 kb 6 kb
2002 рік
КФК.02.05 Корекція порушень системи гемостазу у хворих похилого віку із хронічними запальними захворюваннями органів дихання. - 2002 32 kb 6 kb
А.00.02 Спосіб прогнозування перебігу туберкульозу у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень. - 2002 29 kb 5 kb
А.99.03 Спосіб лікування синдрому сонного апное у хворих на хронічний обструктивний бронхіт. - 2002 31 kb 6 kb
2001 рік
А.99.05 Інтенсивні режими поліхіміотерапії у вперше виявлених хворих деструктивним туберкульозом легень, спроможні скоротити загальні строки їх лікування до 5 місяців. - 2001 32 kb 6 kb
А.99.04 Організація виявлення хворих на позалегеневий туберкульоз. - 2001 65 kb 10 kb
А.99.03 Спосіб діагностики алергічного риніту, поєднанного з бронхіальною астмою. - 2001 28 kb 5 kb
А.99.02 Спосіб лікування хворих на негоспітальну пневмонію з тяжким перебігом. - 2001 23 kb 5 kb
А.99.01 Спосіб лікування пневмоцистозу у хворих на хронічний бронхіт. - 2001 26 kb 6 kb
2000 рік
A.98.01 Живильне середовище для виділення L-форм мікобактерій туберкульозу із патологічного матеріалу хворих на туберкульоз. - 2000 45 kb 6 kb
A.98.02 Спосіб лікування туберкульозу легень. - 2000 27 kb 5 kb
A.98.02 Спосіб лікування хворих на хронічне легеневе серце. - 2000 27 kb 6 kb
A.98.03 Технологія лікування хворих на туберкульоз легень з полірезистентними та мультирезистентними мікобактеріями туберкульозу. - 2000 50 kb 8 kb
A.98.04 Спосіб прогнозування прогресуючого перебігу туберкульозу легень. - 2000 25 kb 4 kb
A.98.04 Застосування Бронхо-Муналу в комплексній терапії хворих на прогресуючий туберкульоз легень. - 2000 25 kb 5 kb
A.98.05 Удосконалений спосіб діагностики туберкульозу. - 2000 19 kb 4 kb
А.98.06 Спосіб комплексного лікування хворих на туберкульоз легень. - 2000 46 kb 7 kb
A.98.08 Спосіб ушивання кукси бронху. - 2000 27 kb 5 kb
A.98.08 Спосіб лікування бронхіальної нориці після пневмонектомії. - 2000 27 kb 5 kb
1999 рік
  Спосіб визначення індивідуалізованої тактики імунотерапії хворих на хронічний бронхіт. - 1999 36 kb 6 kb
  Спосіб показань до призначення препарату "Лаферон" при лікуванні хворих на хронічний бронхіт. - 1999 28 kb 6 kb
  Застосування інгаляцій ліпіну та амброксолу в комплексній терапії НЗЛ у дітей, інфікованих туберкульозом. - 1999 35 kb 6 kb
  Діагностичний алгоритм обстеження хворого на алергічний риніт, поєднаний з бронхіальною астмою. - 1999 43 kb 6 kb
  Спосіб хіміопрофілактики туберкульозу у дітей зі стійкими вираженими та гіперергічними реакціями на туберкулін. - 1999 31 kb 6 kb
1998 рік
  Спосіб терапії хворих на хронічний обструктивний бронхіт. - 1998 16 kb 4 kb
  Спосіб лікування бронхообструктивних захворювань легенів. - 1998 20 kb 5 kb
  Спосіб лікування вперше діагностованого деструктивного туберкульозу легень. - 1998 22 kb 4 kb
  Критерії відбору хворих на хронічний обструктивний бронхіт для підтвердження синдрому сонного апное при полісомнографічному дослідженні. - 1998 17 kb 4 kb
  Спосіб діагностики cиндрому сонного апное у хворих на хронічний обструктивний бронхіт. - 1998 22 kb 5 kb
  Інтермітуючі режими хіміотерапії з основним етапом поліхіміотерапії у хворих деструктивним туберкульозом легень. - 1998 20 kb 4 kb
  Спосіб лікування туберкульозу легень з резистентними мікобактеріями туберкульозу. - 1998 17 kb 5 kb
  Технологія лікування рецидивів туберкульозу легень. - 1998 24 kb 4 kb
  Спосіб терапії хворих на хронічний обструктивний бронхіт. - 1998 16 kb 4 kb
1997 рік
  Спосіб удосконалення туберкулінодіагностики у дітей, які мешкають на забруднених радіонуклідами територіях. - 1997 18 kb 4 kb
  Спосіб корекції показників енергетичного обміну у хворих на туберкульоз легень. - 1997 19 kb 4 kb
  Спосіб гістохімічного визначення меланінвмістимих грибків. - 1997 18 kb 4 kb
  Спосіб формування кукси бронху. - 1997 20 kb 4 kb
  Спосіб обробки кукси бронху біоорганічнім полімером левкіном під час пневмонектомії. - 1997 19 kb 4 kb
  Спосіб профілактики емпієми плеври після пневмонектомії. - 1997 19 kb 4 kb
  Спосіб профілактики рецидиву туберкульозу. - 1997 20 kb 4 kb
  Спосіб діагностики туберкульозу. - 1997 17 kb 4 kb
  Комп'ютерна програма "Десятирічний прогноз епідеміологічної ситуації з туберкульозу в Україні". - 1997 19 kb 4 kb
  Спосіб визначення прихованої активності туберкульозного процесу легень. - 1997 17 kb 4 kb
  Спосiб лiкування запальних захворювань бронхо-легеневої системи. - 1997 13 kb 4 kb
  Індикатор оцінки функції дихальної системи людини "ВІТЕСТ КС-1". - 1997 18 kb 4 kb
  Спосiб лiкування хронiчного обструктивного бронхiту. - 1997 16 kb 4 kb

Home Пошук Про інститут Новини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
Патенти Звіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми
Iнформація для фахівців Інформація для населення Медичні послуги


Усі матеріали, що розміщені на сайті, є власністю НІФП НАМН України, але публікуються в режимі відкритого доступу.
При розміщенні в Інтернеті запозичених матеріалів гіперпосилання на сайт інституту обов'язкове!

© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua