Історія інституту
Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім Ф.Г. Яновского

Відвідайте нашу сторніку в Facebook

 

Клініка
Контакти

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Спеціалізована вчена рада Д 26.552.01

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія" (АА)
"Інфузія&Хіміотерапія"
(ІХ)

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Спеціалізована вчена рада
Д 26.552.01:

оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

ВІДОМОСТІ
про членів спеціалізованої вченої ради Д 26.552.01
(н<аказ МОН України від 15.11.2019 № 1428)

Голова ради:

1. Фещенко Юрій Іванович, д.мед.н., професор, директор, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України», спеціальність 14.01.27.

Заступники голови:

2. Гаврисюк Володимир Костянтинович, д.мед.н., професор, завідувач відділення, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України», спеціальність 14.01.27;

3. Мельник Василь Михайлович, д.мед.н., професор, заступник директора, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України», спеціальність 14.01.26.

Учений секретар:

4. Речкіна Олена Олександрівна, д.мед.н., старший науковий співробітник, завідувач відділення, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України», спеціальність 14.01.29.

Члени ради:

5. Басанець Анжела Володимирівна, д.мед.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», спеціальність 14.01.27;
6. Білогорцева Ольга Іванівна, д.мед.н., професор, завідувач відділення, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України», спеціальність 14.01.26;
7. Гуменюк Микола Іванович, д.мед.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділення, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України», спеціальність 14.01.29;
8. Дзюблик Олександр Ярославович, д.мед.н., професор, завідувач відділення, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України», спеціальність 14.01.27;
9. Дзюблик Ярослав Олександрович, д.мед.н., провідний науковий співробітник відділення, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України», спеціальність 14.01.29;
10. Зайков Сергій Вікторович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.26;
11. Кайдашев Ігор Петрович, д.мед.н., професор, проректор з наукової роботи, ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія», спеціальність 14.01.29;
12. Кужко Михайло Михайлович, д.мед.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України», спеціальність 14.01.26;
13. Лещенко Сергій Іванович, д.мед.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України», спеціальність 14.01.27;
14. Литвиненко Наталія Анатоліївна, д.мед.н., старший науковий співробітник відділу, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України», спеціальність 14.01.26;
15. Линник Микола Іванович, д.мед.н., провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України», спеціальність 14.01.26;
16. Опанасенко Микола Степанович, д.мед.н., професор, завідувач відділення, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України», спеціальність 14.01.27;
17. Мельник Василь Павлович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ПВНЗ «Київський медичний університет», спеціальність 14.01.26;
18. Мостовий Юрій Михайлович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.27;
19. Петренко Василь Іванович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.26;
20. Рекалова Олена Михайлівна, д.мед.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України», спеціальність 14.01.29;
21. Сушко Віктор Олександрович, д.мед.н., професор, заступник Генерального директора, ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», спеціальність 14.01.27;
22. Чумак Анатолій Андрійович, д.мед.н., професор, завідувач лабораторії, ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», спеціальність 14.01.29;
23. Уманець Тетяна Рудольфівна, д.мед.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділення, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук'янової НАМН України», спеціальність 14.01.29.
24. Яшина Людмила Олександрівна, д.мед.н., професор, завідувач відділення, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України», спеціальність 14.01.29.


Home Пошук Про інститут Новини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
Патенти Звіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми
Iнформація для фахівців Інформація для населення Медичні послуги


© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua