Історія інституту
Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім Ф.Г. Яновского

Відвідайте нашу сторніку в Facebook

 

Клініка
Контакти

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Спеціалізована вчена рада Д 26.552.01

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія" (АА)
"Інфузія&Хіміотерапія"
(ІХ)

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Спеціалізована вчена рада
Д 26.552.01:

оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

ВІДОМОСТІ
про членів спеціалізованої вченої ради Д 26.552.01
(наказ МОН України від 23.12.2022 № 1166)

Голова ради:

1. Фещенко Юрій Іванович, д.мед.н., професор, директор, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України», спеціальність 14.01.27.

Заступники голови:

2. Гаврисюк Володимир Костянтинович, д.мед.н., професор, завідувач відділення, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України», спеціальність 14.01.27;

Учений секретар:

3. Речкіна Олена Олександрівна, д.мед.н., професор, завідувач відділення, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України», спеціальність 14.01.29.

Члени ради:

4. Басанець Анжела Володимирівна, д.мед.н., професор, головний науковий саівробітник, ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової і хімічної безпеки ім. академіка Л.І. Медведя МОЗ України", спеціальність 14.01.27;
5. Білогорцева Ольга Іванівна, д.мед.н., професор, завідувач відділення, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України», спеціальність 14.01.26;
6. Гуменюк Микола Іванович, д.мед.н., провідний науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділення, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України», спеціальність 14.01.29;
7. Бутов Дмитро Олександрович, д.м.н., професор, професор кафедри, Харківський Національний медичний університет МОЗ України, спеціальнісмть 14.01.26;
8. Дзюблик Олександр Ярославович, д.мед.н., професор, завідувач відділення, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України», спеціальність 14.01.27;
9. Дзюблик Ярослав Олександрович, д.мед.н., провідний науковий співробітник відділення, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України», спеціальність 14.01.27;
10. Зайков Сергій Вікторович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національнтй університет охорони здоров'я імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.26;
11. Конопкіна Людмила Івановна, д.мед.н., професор, в.о. завідувача кафери, Дніпроопетровський державний медичний університет, спеціальність 14.01.27;
12. Кужко Михайло Михайлович, д.мед.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України», спеціальність 14.01.26;
13. Литвиненко Наталія Анатоліївна, д.мед.н., завідувач відділу, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України», спеціальність 14.01.26;
14. Линник Микола Іванович, д.мед.н., завідувач відділу, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України», спеціальність 14.01.26;
15. Опанасенко Микола Степанович, д.мед.н., професор, завідувач відділення, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України», спеціальність 14.01.27;
16. Островський Микола Миколайович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.01.27;
17. Мельник Василь Павлович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Київський медичний університет, спеціальність 14.01.26;
18. Рекалова Олена Михайлівна, д.мед.н., завідувач лабораторії, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України», спеціальність 14.01.27;


Home Пошук Про інститут Новини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
Патенти Звіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми
Iнформація для фахівців Інформація для населення Медичні послуги


© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua