Історія інституту
Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім Ф.Г. Яновского

Відвідайте нашу сторніку в Facebook

 

Клініка
Контакти

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Курси інформації та стажування

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія" (АА)
"Інфузія&Хіміотерапія"
(ІХ)

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Спеціалізована вчена рада
Д 26.552.01:

оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

Підвищення кваліфікації лікарів-спеціалістів

В институті проводяться такі курси інформації та стажування для підвищення кваліфікації лікарів-спеціалистів:

з фтизіатрії

Первинний туберкульоз у дорослих. Клініка, діагностика, диференційна діагностика. Наслідки.
Дисемінований туберкульоз легенів. Клініка, діагностика, диференційна діагностика. Наслідки.
Вогнищевий туберкульоз легенів. Клініка, діагностика, диференційна діагностика. Наслідки.
Інфільтративний туберкульоз легенів. Клініка, діагностика, диференційна діагностика. Наслідки.
Туберкульома легенів. Клініка, діагностика, диференційна діагностика. Наслідки.
Кавернозний туберкульоз легенів. Клініка, діагностика, диференційна діагностика. Наслідки.
Фіброзно-кавернозний туберкульоз легенів. Клініка, діагностика, диференційна діагностика. Наслідки.
Циротичний туберкульоз легенів. Клініка, діагностика, диференційна діагностика. Наслідки.
Туберкульозний плеврит. Клініка, діагностика, диференційна діагностика. Наслідки.
Туберкульоз верхніх дихальних шляхів трахеї та бронхів. Клініка, діагностика, диференційна діагностика. Наслідки.
Ускладнення туберкульозу: кровохаркання та легенева кровотеча, спонтанний пневмоторакс, гостра та хронічна дихальна недостатність, амілоїдоз внутрішніх органів, ателектаз, набряк легенів, легеневе серце.
Критерії активності туберкульозу.
Залишкові зміни після вилікування туберкульозу.

з дитячої фтизіатрії

Загальні принципи діагностики туберкульозу дітей, підлітків.
Клінічні методи обстеження.
Лабораторні методи обстеження (клінічні, біохімічні, мікробіологічні, імунологічні).
Туберкульнодіагностика.
Рентгенологічна діагностика.
Ендоскопічні дослідження трахеї та бронхів. Дослідження бронхоальвеолярної рідини.
Методи біопсії.
Ранній період туберкульозної інфекції. Віраж та гіперергічна реакції на туберкулін.
Туберкульозна інтоксикація. Клініка, діагностика, диференційна діагностика.
Первинний туберкульозний комплекс. Клініка, діагностика, диференційна діагностика. Наслідки.
Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів. Клініка, діагностика, диференційна діагностика. Наслідки.
Дисемінований туберкульоз легенів. Клініка, діагностика, диференційна діагностика. Наслідки.
Туберкульозний плеврит. Клініка, діагностика, диференційна діагностика. Наслідки.
Вторинні форми туберкульозу у дітей та підлітків. Клініка, діагностика, диференційна діагностика. Наслідки.
Ускладнення локальних форм первинного туберкульозу.
Особливості туберкульозу у підлітків.
Особливості лікування та хіміопрофілактика туберкульозу у дітей та підлітків.

з актуальних питань фтизіопульмонології

І. Розповсюдження, епідеміологічні особливості і організація боротьби з туберкульозом із неспецифічними захворюваннями легень

Основні підсумки і завдання боротьби з туберкульозом на сучасному етапі.
Стан і завдання організації пульмонологічної допомоги населенню на сучасному етапі.
Особливості епідеміології і патогенезу туберкульозу на сучасному етапі.
Рівень, динаміка і структура основних показників розповсюдження туберкульозу на Україні та чинники, які впливають на них.
Актуальні питання профілактики, виявлення і організації боротьби з туберкульозом серед дітей.
Класифікація НЗЛ.
Організація і методика диспансеризації НЗЛ.
Група підвищеного ризику та робота з ними.

ІІ. Методи дослідження, діагностика та диференціальна діагностика туберкульозу і НЗЛ

Основні принципи та сучасні дослідження у диференціальній діагностиці туберкульозу.
Бактеріологічні дослідження та їх значення при патології органів дихання.
Значення імунологічних досліджень при легеневій патології.
Бронхологічні дослідження у диференціальній діагностиці захворювань легень.
Клінічна оцінка даних дослідження функції зовнішнього дихання.
Цитологічні методи дослідження у диференціальній діагностиці захворювань органів дихання.
Клініко-лабораторні дослідження та їх інтерпрітація при легеневій патології.
Анатомо-морфологічна структура бронхолегеневого апарата та її значення для клініки.
Сегментарна будова легенів.
Рентгенологічні методи дослідження у діагностиці та диференціальній діагностиці захворювань органів дихання.
Диференціальна діагностика туберкульозу та рака легенів.
Синдром середньої долі легень.
Помилки у діагностиці плевритів.

ІІІ. Клініка та лікування туберкульозу та НЗЛ

Гострі пневмонії.
Затяжні пневмонії.
Гострі та хронічні бронхіти.
Доброякісні пухлини легенів та бронхів.
Деякі сучасні концепції патогенезу, клінічних форм та лікування бронхіальної астми.
Бронхоектотична хвороба.
Вади розвитку легень.
Гострі нагніювальні захворювання легенів.
Хронічні деструктивні захворювання легенів.
Калагенові захворювання легенів.
Ускладнений перебіг туберкульозу, гострих та хронічних НЗЛ (кровохаркання, кровотеча, бронхіальний свищ, емпіема, спонтанний пневмоторакс, астматичний синдром, амілоїдоз внутрішніх органів).
Саркоїдоз.
Особливості клінічного перебігу, діагностика і лікування туберкульозу та захворювань легень у осіб похилого віку.
Патоморфоз і клініка хронічних деструктивних форм туберкульозу легень.
Туберкульозний менінгоенцефаліт.
Особливості диспансеризації та лікування хворих на туберкульоз з виразковою хворобою.
Грибкові ураження легень.
Основні принципи організації і методики антимікобактеріального і патогенетичного лікування при хронічних деструктивних формах туберкульозу на сучасному етапі.
Основні принци та методики внутрішньовенної АВТ та патогенетичної терапії хворих на туберкульоз.
Інтенсивні методи лікування туберкульозу легень.
Тактика лікування хворих ХНЗЛ.
Комплексне ендобронхіальне лікування при захворюваннях легенів та бронхів.
Сучасні методи хірургічного лікування при захворюванні легень та бронхів.
Рифампіцин, етамбутол і препарати ІІ ряду у комплексному лікуванні хворих на туберкульоз.
Кортикостероїди та їх застосування в клініці туберкульозу.
Мікробіологічні аспекти АВТ хворих запалювальними захворюваннями легень.

з організації боротьби з туберкульозом

Організація, задачі та структура протитуберкульозної служби в Україні.
Протитуберкульозний диспансер. Задачі, структура та його функції. Спостерігання за контингентами, що перебувають на диспансерному обліку.
Робота в осередку туберкульозної інфекції.
Методика і організація раннього і своєчасного виявлення туберкульозу у дітей, підлітків та дорослих.
Профілактика туберкульозу (соціальна, санітарна, хімічна, специфічна).
Організація профілактичних заходів серед дітей, підлітків та дорослих. Створення груп ризику.
Організація та проведення протитуберкульозних заходів на промислових підприємствах, в учбових закладах.
Організація та проведення протитуберкульозних заходів на селі.
Планування боротьби з туберкульозом у районах обслуговування.
Статистичні та звітні форми медичної документації.
Сумісна робота дільничого фтизіатра з лікарями загальної системи та СЕС по своєчасному виявленню та профілактиці туберкульозу.
Експертиза працездатності. Робота ЛКК, МСЕК. Реабілітація та працевлаштування хворих на туберкульоз.
Основні директивні документи та інструктивні методичні матеріали по організації боротьби з туберкульозом.
Деонтологія з фтизіатрії. Психологія ведення бесіди та досягнення довіри хворого туберкульозом. Психологія поведінки фтизіатра у конфліктних ситуаціях.
Епідеміологія, етіологія, патогенез, патоморфологія, імунітет туберкульозу, класифікація туберкульозу.

з бронхології

Історія розвитку ендоскопічних методів діагностики і лікування.
Анатомія трахео-бронхіального дерева. Будова і функції слизової оболонки бронхів.
Основи анестезіології і реаніматології в ендоскопії.
Бронхоскопія під внутрішньовенним наркозом: апаратура, анестезіологічне забезпечення, техніка.
Бронхофіброскопія: апаратура, анестезія, техніка проведення.
Використання ендоскопічного діагностичного комп?ютерного комплексу.
Застосування електрохірургічного блоку в ендоскопії.
Ендоскопічні методи діагностики і лікування у пульмонології: показання, протипоказання, ускладнення.
Ендоскопічна діагностика хронічного бронхіту.
Туберкульоз бронхів: ендоскопічна діагностика.
Пороки розвитку трахеї і бронхів.
Ендоскопічна діагностика нагнійних захворювань легень.
Ендоскопічна діагностика доброякісних пухлин легень.
Ендоскопічна діагностика центрального і периферичного раку легень.
Ендоскопічна діагностика обструктивних захворювань легень, лікування.
Ендоскопічна діагностика дисемінованих процесів в легеннях. Методика застосування лікувальних бронхоскопій при різних захворюваннях бронхів і легень.
Протикашлеві і відхаркуючі засоби при лікуванні бронхо-легеневих захворюваннях.
Антибактеріальні засоби при лікуванні бронхо-легеневих захворюваннях.
Тактика проведення бронхоскопії при легеневих кровохарканнях і кровотечах.
Бронхологічні методи при лікуванні гострих і хронічних абсцесів легень.

Практичні заняття

Вивчення анатомії бронхіального дерева.
Опанування техніки бронхофіброскопії.
Опанування інтубації трахеї при піднаркозних бронхоскопіях.
Опанування техніки бронхоскопії під внутрішньовенним наркозом.
Підготовка реферату з бронхології.

з мікробіології

Склад та приготування твердих поживних середовищ для культивування МБТ.
Техніка посіву патологічного матеріалу з метою виділення культур МБТ.
Перегляд термостату з посівами на МБТ.
Реєстрація посівів та інша документація.
Ідентифікація отриманих культур МБТ.
Методи визначення медикаментозної стійкості МБТ до протитуберкульозних препаратів (методи абсолютних концентрацій та пропорцій).
Критерії стійкості МБТ до протитуберкульозних препаратів.
Постановка досліду по визначенню чутливості МБТ до АМП.
Виписка результатів дослідів.

з лабораторної діагностики

І. Гематологічні дослідження в клініці туберкульозу

Зсув в гемограмі.
Зміни картини крові при лікуванні туберкулостатичними препаратами.
Гематологічні зсуви при введенні туберкуліну.

ІІ. Дослідження сечі

Вторинний туберкульоз нирок, показники сечі.
Кількісна оцінка функціонального стану нирок.

ІІІ. Дослідження харкотиння

Збудник туберкульозу, методи дослідження (бактеріоскопія, флотація).
Диференційна діагностика мікобактерій та кислото-спиртостійких сапрофітів.

ІV. Дослідження рідини з серозних порожнин

Особливості ексудатів при туберкульозі.

V. Дослідження функції підшлункової залози і печінки. Особливості при туберкульозі

VІ. Цукор сироватки крові. Міксти: туберкульоз і цукровий діабет

VІІ. Ревмопроби. Зсідаюча і антизсідаюча система крові

з торакальної хірургії

І. Сучасні методи діагностики хірургічних захворювань органів диханн

Клінічне обстеження торакальних хворих: основні методи, необхідні умови і обладнання, техніка виконання, діагностична значимість.
Рентгенологічне обстеження: мінімальний та оптимальний обсяги обстеження, діагностичне значення окремих методів, вибір раціональної тактики рентгенологічного обстеження.
Ендоскопічна діагностика: основні методи та їх значення, вибір діагностичного методу, необхідні умови та обладнання, техніка виконання.
Патоморфологічне обстеження: вибір методу для біопсії, необхідне обладнання та техніка виконання біопсій, обробка біоптату для збереження його інформативності, трактування результатів обстеження.
Оптимальне поєднання методів, алгоритм обстеження торакального хворого, оцінка результатів обстеження, вибір оптимальної лікувальної тактики.

ІІ. Хірургічне лікування хворих на онкологічну патологію органів грудної порожнини

Методи діагностики онкологічних захворювань органів грудної порожнини.
Критерії достатності діагностичної інформації для встановлення діагнозу.
Критерії можливості і доцільності хірургічного втручання.
Вибір об?єму хірургічного втручання, критерії раціональності операції.
Відносні, абсолютні та життєві показники до виконання хірургічних операцій з приводу онкологічних захворювань органів дихання.
Комбіноване лікування онкологічних захворювань органів грудної порожнини та місце хірургічного лікування в комбінованому лікуванні аналогічних захворювань органів дихання.

ІІІ. Етапне хірургічне лікування неспецифічних захворювань та туберкульозу органів дихання

Етапне хірургічне лікування захворювань органів дихання, як система заходів.
Визначення етапів лікування та їх зміст у різних клінічних ситуаціях.
Основні лікувальні методи, що виконуються на етапах хірургічного лікування, зміст, показання, протипоказання, техніка виконання.
Можливі ускладнення на етапах лікування, шляхи їх попередження та корекція.
Показання до застосування та критерії відбору хворих для етапного хірургічного лікування при туберкульозі і неспецифічних захворюваннях органів дихання.
Особливості етапного лікування при туберкульозі.

 

Контактна інформація:
03680, Київ, вул. М. Амосова, 10, НІФП НАМН України,
відділ епідеміологічних та організаційних проблем фтизіопульмонології
Контактний телефон: 044 275 4122

E-mail: orgmetod@ifp.kiev.ua


Home Пошук Про інститут Новини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
Патенти Звіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми
Iнформація для фахівців Інформація для населення Медичні послуги


© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua