Історія інституту
Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім Ф.Г. Яновского

Відвідайте нашу сторніку в Facebook

 

Клініка
Контакти

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Інфузія & Хіміотерапія

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія" (АА)
"Інфузія&Хіміотерапія"
(ІХ)

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Спеціалізована вчена рада
Д 26.552.01:

оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

2019. - № 1.
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS

 

АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА / ACTUAL PROBLEM

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2019-19-1-3-8

Фещенко Ю. І., Гуменюк М. І.
Суперінфекції: чи достатньо у людства зброї для їх подолання?

®

Feshchenko Y. I., Gumeniuk M. I.
Super-infections: does the humankind have weapons to fi ght?

 

ОРИГІНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ / ORIGINAL STUDIES

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2019-19-1-9-16

Тодоріко Л. Д., Антоненко П. Б., Кужко М. М., Сем’янів І. О., Тлустова Т. В.
Вплив делеційного поліморфізму генів GSTM1 та NAT2 на ефективність лікування хворих на туберкульоз і вибір шляху введення протитуберкульозних препаратів

®

Todoriko L. D., Antonenko P. B., Kuzhko M. M., Semianiv I. O., Tlustova T. V.
Infl uence of GSTM1 and NAT2 deletion polymorphism on effi ciency of TB reatment and selection of way of addministration of anti-TB reparations

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2019-19-1-17-20

Бутов Д. О., Бутова Т. С.
Особливості фагоцитарної активності крові у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень на фоні рецидиву специфічного процесу під впливом стандартної антимікобактеріальної терапії

®

Butov D. O., Butova T. S.
Features of phagocytic blood activity in patients with MDR-TB on a background of relapse of a specifi c process under the infl uence of standard antimycobacterial therapys

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД / FOREIGN EXPERIENCE

 

Люсі М. Туркотт, Кі Ліу, Ютака Ясуі, Майкл А. Арнольд, С’ю Хеммонд, Ребекка М. Хауелл, С’юзан А. Сміт, Ріта Е. Везерс, Тара О. Хендерсон, Тодд М. Гібсон, Венді Ляйзенринг, Грегорі Т. Армстронг, Леслі Л. Робінсон, Джозеф П. Нелья
Взаємозв’язок між змінами в тенденціях лікування раку в дитячому віці та ризиком розвитку подальших новоутворень у пацієнтів з 5-річним виживанням після раку, виборка за період з 1970 по 2015 рік

®

Lucie M. Turcotte, Qi Liu, Yutaka Yasui, Michael A. Arnold, Sue Hammond, Rebecca M. Howell, Susan A. Smith, Rita E. Weathers, Tara O. Henderson, Todd M. Gibson, Wendy Leisenring, Gregory T. Armstrong, Leslie L. Robison, Joseph P. Neglia
Temporal trends in treatment and subsequent neoplasm risk among fi ve-year survivors of childhood cancer, 1970-2015

 

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК / CLINICAL CASE

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2019-19-1-35-41

Кужко М. М., Гульчук Н. М., Аврамчук О. В., Тлустова Т. В.
Ефективність лікування хворого на вперше діагностований туберкульоз легень із супутньою патологією в залежності від способу введення антимікобактеріальних препаратів

®

Kuzhko M. M., Gulchuk N. M., Avramchuk O. V., Tlustova T. V.
Eff ectiveness of treatment of a patient for the fi rst time diagnosed pulmonary tuberculosis with concomitant pathology depending on the method of administration of antimycobacterial drugs

 

ДАЙДЖЕСТ / DIGEST

 

АКТУАЛЬНІ ПОДІЇ / ACTUAL EVENTS

 

За матеріалами науково-практичної конференції «Актуальні питання ведення хворих на хіміорезистентний туберкульоз: міжнародний та національний досвід»
®

Follow up of the scientifi c and practical conference "Actual issues of management of patients with chemo-resistant tuberculosis: international and national experience"
 

АНОНС ПОДІЙ / ANNOUNCEMENT EVENTS

 

ВИМОГИ ДО АВТОРІВ / REQUIREMENTS FOR AUTHORS


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми 
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


Всі матеріали, розміщені на сайті, є власністю НІФП НАМН України, але публікуються в режимі відкритого доступу.
При розміщенні в Інтернеті запозичених матеріалів гіперпосилання на сайт інституту обов'язкове!

© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua