Історія інституту
Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім Ф.Г. Яновского

Відвідайте нашу сторніку в Facebook

 

Клініка
Контакти

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Інфузія & Хіміотерапія

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія" (АА)
"Інфузія&Хіміотерапія"
(ІХ)

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Спеціалізована вчена рада
Д 26.552.01:

оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

2019. - № 3.
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ / ACTUAL PROBLEM

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2019-3-5-15

М.І. Гуменюк
Коморбідні метаболічні розлади при хронічних хворобах легенів

®

M.I. Gumeniuk
Comorbid Metabolic Disorders in Chronic Lung Diseases

 

ОРИГІНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ / ORIGINAL STUDIES

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2019-3-16-19

В.В. Данилова, С.І. Бевз, С.С. Овчаренко, О.С. Шевченко, Л.Д. Тодоріко
Аналіз етіологічної структури та профілю медикаментозної резистентності збудників нозокоміальної пневмонії в дітей раннього віку, які перебували на штучній вентиляції легень

®

V. V. Danilova, S. I. Bevz, S. S. Ovcharenko, O. S. Shevchenko, L. D. Todoriko
Analysis of the Etiological Structure and Profile of Drug Resistance of Causative Agents of Nosocomial Pneumonia in Young Children Who Were on Mechanical Ventilation

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2019-3-20-23

О.С. Шевченко, І.А. Овчаренко, Л.Д. Тодоріко
Вивчення механізмів перебудови легеневої тканини при деструктивному туберкульозі

®

O. S. Shevchenko, I. A. Ovcharenko, L. D. Todoriko
Study of Mechanisms of Pulmonal Tissue Treatment in Destructive Tuberculosis

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2019-3-24-28

О.С. Шевченко, О.О. Погорєлова
Питання хіміорезистентності туберкульозу в Харківській області та в Україні

®

O.S. Shevchenko, O.O. Pohorielova
Issues of Tuberculosis Drug-Resistance in Kharkiv Region and in Ukraine

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД / FOREIGN EXPERIENCE

 

Ю. Хайянен, С. Сіппола, Р. Тумінен, Ю. Грьонроос, Г. Пайанен, Т. Раутіо, П. Нордстрьом, М. Аарніо, Т. Рантанен, С. Гурме, П. Салмінен
Фармакоекономічний аналіз антибіотикотерапії проти апендектомії в лікуванні неускладненого гострого апендициту: 5-річні результати рандомізованого клінічного дослідження АРРАС

®

J. Haijanen, S. Sippola, R. Tuominen, J. Gronroos, H. Paajanen, T. Rautio, P. Nordstrom, M. Aarnio, T. Rantanen, S. Hurme1, P. Salminen
Cost analysis of antibiotic therapy versus appendectomy for treatment of uncomplicated acute appendicitis: 5-year results of the APPAC randomized clinical trial

 

ДАЙДЖЕСТ / DIGEST
 

АКТУАЛЬНІ ПОДІЇ / ACTUAL EVENTS

 

Міжнародний конгрес ERS 2019: останні досягнення в діагностиці та лікуванні захворювань органів дихання
®

ERS International Congress 2019: Recent Advances in Diagnosis and Treatment of Respiratory Diseases
 

АНОНСИ ПОДІЙ / ANNOUNCEMENT 0F EVENTS

 

ВИМОГИ ДО АВТОРІВ / REQUIREMENTS FOR AUTHORS


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми 
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


Всі матеріали, розміщені на сайті, є власністю НІФП НАМН України, але публікуються в режимі відкритого доступу.
При розміщенні в Інтернеті запозичених матеріалів гіперпосилання на сайт інституту обов'язкове!

© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua