Історія інституту
Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім Ф.Г. Яновского

Відвідайте нашу сторніку в Facebook

 

Клініка
Контакти

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Інфузія & Хіміотерапія

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія" (АА)
"Інфузія&Хіміотерапія"
(ІХ)

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Спеціалізована вчена рада
Д 26.552.01:

оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

2019. - № 4.
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENT

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ / ACTUAL PROBLEM

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2019-4-5-9

Ю. І. Фещенко, В. М. Мельник, М. І. Гуменюк, М. І. Линник
Епідеміологічна ситуація з туберкульозу в Україні

®

Y. I. Feshchenko, V. M. Melnyk, M. I. Gumeniuk, M. I. Lynnyk
Tuberculosis epidemiological situation in Ukraine

 

ОГЛЯДОВІ СТАТТІ / REVIEW ARTICLES

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2019-4-10-17

Л. Д. Тодоріко, М. І. Гуменюк, О. С. Шевченко, І. В. Єременчук, І. О. Сем’янів
Прогностичний аналіз ситуації з туберкульозу у світі за результатами щорічної доповіді ВООЗ

®

L. D. Todoriko, М. I. Gumeniuk, O. S. Shevchenko, I. V. Yeremenchuk, I. O. Semianiv
Predictive analysis of the situation of tuberculosis in the world based on the results of the annual WHO report

 

ОРИГІНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ / ORIGINAL STUDIES

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2019-4-18-22

Л. С. Бабінець, О. С. Квасніцька
Якість життя пацієнта при коморбідності хронічного панкреатиту та хронічного обструктивного захворювання легень на тлі тютюнопаління

®

L. S. Babinets, О. S. Kvasnitska
Quality of life in patients with comorbidity of chronic pancreatitis and chronic obstructive pulmonary disease in presence of smoking

 

КЛІНІЧНИЙ ДОСВІД / CLINICAL EXPERIENCE

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2019-4-23-30

О.М. Разнатовська, С.І. Тертишний, В.Г. Сюсюка, А.В. Федорець, Т.К. Сагайдак, Т.А. Грекова, М.О. Шальміна, С.М. Махончук
Перебіг вагітності та післяпологового періоду у хворої на коінфекцію мультирезистентного туберкульозу/ВІЛ на тлі застосування бедаквіліну в режимі антимікобактеріальної терапії

®

О.М. Raznatovska, S.I. Tertishniy, V.G. Syusyuka, A.V. Fedorec, T.K. Sahaidak, T.A. Grekova, M.O. Shalmina, S.M. Makhonchuk
Clinical course of pregnancy and postpartum in a multidrugresistant tuberculosis/HIV co-infected patient receiving bedaquiline-containing regimen as antimycobacterial therapy

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2019-4-31-35

О. Д. Ніколаєва
Ефективність лікування генералізованого туберкульозу у ВІЛ-інфікованих пацієнтів

®

O. D. Nikolaeva
Effectiveness of the treatment of generalized tuberculosis in HIV-infected patients

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД / FOREIGN EXPERIENCE

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2019-4-36-41

М. І. Гуменюк, Г. Л. Гуменюк, Д. О. Бутов, С. Г. Опімах
Питання фтизіатрії на Міжнародному конгресі Європейського респіраторного товариства 2019 року: досягнення вітчизняних науковців

®

M. I. Gumeniuk, G. L. Gumeniuk, D. O. Butov, S. G. Opimakh
Phthisiology questions in International Congress of the European Respiratory Society 2019: achievement of the Ukrainian scientists

 

І. ван Хейль, В. А. Схвейтзер, К.Х.Е. Бул, Й. Й. Остергерт, С. М. Хьойтс, В. Доріго-Зетсма, П.Д. ван дер Лінден, М.Й.М. Бонтен, К.Х. ван Верховен
Клінічна стабільність як показання до деескалації антимікробної терапії – супутній фактор у розрахунку 30-денної летальності від позалікарняної пневмонії

®

I. van Heijl, V. A. Schweitzer, C.H.E. Boel, J. J. Oosterheert, S. M. Huijts, W. Dorigo-Zetsma, P.D. van der Linden, M.J.M. Bonten, C.H. van Werkhoven
Confounding by indication of the safety of de-escalation in community-acquired pneumonia: а simulation study embedded in a prospective cohort

 

ДАЙДЖЕСТ / DIGEST
 

ВИМОГИ ДО АВТОРІВ / REQUIREMENTS FOR AUTHORS


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми 
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


Всі матеріали, розміщені на сайті, є власністю НІФП НАМН України, але публікуються в режимі відкритого доступу.
При розміщенні в Інтернеті запозичених матеріалів гіперпосилання на сайт інституту обов'язкове!

© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua