Історія інституту
Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім Ф.Г. Яновского

Відвідайте нашу сторніку в Facebook

 

Клініка
Контакти

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Інфузія & Хіміотерапія

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія" (АА)
"Інфузія&Хіміотерапія"
(ІХ)

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Спеціалізована вчена рада
Д 26.552.01:

оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

2020. - № 1.
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENT

 

ЮВІЛЕЙ / ANNIVERSARY

 

Михайло Михайлович Кужко – ювіляр!і
®

Mikhail Mikhailovich Kuzhko – person whose anniversary be celebrate
 

ОГЛЯДОВА СТАТТЯ / REVIEW

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2020-1-6-9

С. М. Недашківський, О. А. Галушко
Інфузійна терапія в неврології та нейрохірургії: оновлені сучасні рекомендації

®

S. M. Nedashkivskiy, O. A. Halushko
Infusion therapy in neurology and neurosurgery: updated мodern recommendations

 

ОРИГІНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ / ORIGINAL STUDIES

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2020-1-10-13

М. І. Сахелашвілі, І. Л. Платонова, О. І. Сахелашвілі-Біль,Т. В. Тлустова
Основні причини неефективності хіміотерапії у хворих на мультирезистентний туберкульоз легень

®

M. I. Sakhelashvili, I. L. Platonova, O. I. Sakhelashvili-Bil, T. V. Tlustova
Main causes of chemotherapy inefficiency in patients with multidrug-resistant pulmonary tuberculosis

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2020-1-14-23

О. М. Разнатовська, А. С. Москалюк, Т. А. Грекова, Л. І. Чернишова, О. О. Пушнова, Т. І. Шелестіна
Актуальність відстеження дітей, які контактували з хворими на мультирезистентний туберкульоз у межах домогосподарства

®

O. M. Raznatovska, A. S. Moskaliuk, T. A. Grekova, L. I. Chernyshova, O. O. Pushnova, T. I. Shelestina
The relevance of household contacts tracing among child contacts of patients with multidrug-resistant tuberculosis

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2020-1-24-29

Л. С. Бабінець
Оцінка стану мікробіоценозу товстої кишки при хронічному обструктивному захворюванні легень у коморбідності з хронічним панкреатитом

®

L. S. Babinets
Assessment of the colon microbiocenosis at chronic obstructive pulmonary disease in comorbidity with chronic pancreatitis

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД / FOREIGN EXPERIENCE

 

Н. М. Чавес Торрес, Х. Х. Кіхано Родріґез, П. С. Поррас Анраде, М. Б. Арріаґа, Е. М. Нетто
Прогностичні фактори успішності лікування туберкульозу: систематичний огляд із метааналізом

®

N. M. Chaves Torres, J. J. Quijano Rodriguez, P. S. Porras Andrade, M. B. Arriaga, E. M. Netto
Factors predictive of the success of tuberculosis treatment: a systematic review with meta-analysis

 

ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЇ / CONFERENCE ABSTRACTS

 

Тези Національної науково-практичної конференції «Актуальні питання ведення хворих на хіміорезистентний туберкульоз: міжнародний та національний досвід», 19-20 березня 2020 р., м. Київ
®

Abstracts of the National Scientific and Practical Conference «Actual Issues in the Management of Patients with Chemoresistant Tuberculosis: International and National Experience», March 19-20, 2020, Kyiv
 

ВИМОГИ ДО АВТОРІВ / REQUIREMENTS FOR AUTHORS


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми 
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


Всі матеріали, розміщені на сайті, є власністю НІФП НАМН України, але публікуються в режимі відкритого доступу.
При розміщенні в Інтернеті запозичених матеріалів гіперпосилання на сайт інституту обов'язкове!

© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua