Історія інституту
Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім Ф.Г. Яновского

Відвідайте нашу сторніку в Facebook

 

Клініка
Контакти

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Інфузія & Хіміотерапія

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія" (АА)
"Інфузія&Хіміотерапія"
(ІХ)

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Спеціалізована вчена рада
Д 26.552.01:

оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

2020. - № 2.
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENT

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ / ACTUAL PROBLEM

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2020-2-5-10

Ю.І. Фещенко
Вірусне навантаження як маркер ризику тяжкого перебігу та прогресування COVID-19: огляд

®

Y.I. Feshchenko
Viral load as a marker of the risk of severe course and progression of COVID-19: a review

 

ОГЛЯДОВА СТАТТЯ / REVIEW

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2020-2-11-20

М.І. Гуменюк, В.І. Ігнатьєва, М.І. Линник, Г.Л. Гуменюк, В.А. Святненко, М.Г. Палівода
Методи візуалізації в діагностиці негоспітальної пневмонії (COVID-19)

®

М.І. Gumeniuk, V.І. Іgnatieva, М.І. Lynnyk, G.L. Gumeniuk, V.А. Svyatnenko, M. G Palivoda
Methods of visualization in the diagnosis of COVID-19 community-acquired pneumonia

 

DOI:10.32902/2663-0338-2020-2-21-27

М.І. Гуменюк, Г.Л. Гуменюк, С.Г. Опімах
Інфузійна терапія анафілактичного шоку

®

M.I. Gumeniuk, G.L. Gumeniuk, S.G. Opimakh
Anaphylactic shock infusion therapy

 

ОРИГІНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ / ORIGINAL STUDIES

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2020-2-28-33

Д.В. Добрянський, Д.В. Голишкін, О.В. Лось, А. Балацький, О. Трошина
Дослідження розподілу частинок аерозолю інгаляційних препаратів за допомогою каскадного імпактора

®

D.V. Dobrianskyi, D.V. Holyshkin, O.V. Los, A. Balatskyi, O. Troshyna
Investigation of the distribution of particles of drugs with the help of cascade impactor

 

DOI:10.32902/2663-0338-2020-2-34-43

Л.Д. Тодоріко
Оцінка впливу та переносимості інгаляційного введення гіпертонічного 7 % натрію хлориду з гіалуроновою кислотою при хронічному обструктивному захворюванні легень

®

L.D. Todoriko
Estimation of influence and tolerance of inhalations of hypertonic 7 % saline together with hyaluronic acid in chronic nonspecific pulmonary diseases

 

Потенційний вплив реагування на COVID-19 на туберкульоз у країнах із високим рівнем його поширеності: аналіз методом моделювання
®

The potential impact of the COVID-19 response on tuberculosis in high-burden countries: a modelling analysis
 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД / FOREIGN EXPERIENCE

 

Р.Дж.У. Гілл, П.Ф. Інномінато, Ф. Леві, А. Баллеста
Оптимізація циркадіанних схем інфузії препаратів для персоналізованої хронотерапії раку

®

NR.J.W. Hill, P.F. Innominato, F. Levi, A. Ballesta
Optimizing circadian drug infusion schedules towards personalized cancer chronotherapy

 

АКТУАЛЬНІ ПОДІЇ / ACTUAL EVENTS

 

Форум EPTRI 2020: наукові розробки покликані вдосконалити реальну педіатричну практику
®

EPTRI Forum 2020: scientific developments aimed at improvement of real pediatric practice
 

ЮВІЛЕЙ / ANNIVERSARY

 

Сергія Вікторовича Зайкова з ювілеєм!
®

We congratulate Sergij Viktorovych Zajkov!
 

Вітаємо Людмилу Іванівну Конопкіну!
®

We congratulate Lyudmyla Ivanivna Konopkina!
 

 


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми 
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


Всі матеріали, розміщені на сайті, є власністю НІФП НАМН України, але публікуються в режимі відкритого доступу.
При розміщенні в Інтернеті запозичених матеріалів гіперпосилання на сайт інституту обов'язкове!

© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua