Історія інституту
Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім Ф.Г. Яновского

Відвідайте нашу сторніку в Facebook

 

Клініка
Контакти

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Інфузія & Хіміотерапія

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія" (АА)
"Інфузія&Хіміотерапія"
(ІХ)

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Спеціалізована вчена рада
Д 26.552.01:

оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

2021. - № 2.
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENT

 

ВІД РЕДАКТОРА: ОГЛЯД / THE EDITORS REVIEW

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2021-2-5-10

Т.А. Спринсян
Стовбурові клітини як перспективний терапевтичний напрям лікування тяжких захворювань

®

T.A. Sprynsian
Stem cells as a promising therapeutic direction for the treatment of serious diseases

 

ОРИГІНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ / ORIGINAL STUDIES

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2021-2-11-18

М.І. Линник, В.І. Ігнатьєва, Г.Л. Гуменюк, В.А. Святненко, О.Р. Тарасенко, О.Л. Боророва
Діагностика ускладненого перебігу негоспітальної пневмонії вірусної етіології (COVID-19) із використанням комп’ютерної томографії органів грудної клітки

®

М.І. Lynnyk, V.І. Іgnatieva, G.L. Gumeniuk, V.А. Svyatnenko, O.R. Tarasenko, O.L. Bororova
Diagnostics of complicated course of community-acquired pneumonia of viral etiology (COVID-19) via using chest computed tomography

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2021-2-19-30

О.М. Сафонова, О.Б. Динник, Г.Л. Гуменюк, В.А. Лукіянчук, Г.В. Лінська, М.С. Бровченко, В.В. Панасюк, С.О. Солярик
Стандартизований протокол ультразвукової діагностики легень при COVID-19

®

O.M. Safonova, O.B. Dynnyk, G.L. Gumeniuk, V.A. Lukiianchuk, H.V. Linska, M.S. Brovchenko, V.V. Panasiuk, S.O. Soliaryk
Standardized protocol for ultrasound diagnosis of the lungs with COVID-19

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2021-2-31-38

 

М.І. Линник, В.І. Ігнатьєва, Г.Л. Гуменюк, О.Р. Тарасенко, С.Г. Опімах, І.В. Чумак, Л.А. Галай, В.В. Поліщук, Н.А. Власова
Оцінка ефективності лікування хворих на негоспітальну пневмонію вірусної етіології (COVID-19) із застосуванням синдромно-патогенетичної малооб’ємної інфузійної терапії за даними комп’ютерної томографії

®

М.І. Lynnyk, V.І. Іgnatieva, G.L. Gumeniuk, O.R. Tarasenko, S.H. Opimakh, I.V. Chumak, L.A. Halai, V.V. Polischuk, N.А. Vlasova
Evaluation of the treatment efficacy in the patients with viral etiology community acquired pneumonia (COVID-19) with the use of syndrome-pathogenetic small volume infusion therapy according to computer tomography data

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2021-2-39-43

 

Л.Д. Тодоріко, О.В. Підвербецька
Лікування туберкульозу легень на тлі синдрому кишкової мальабсорбції

®

L.D. Todoriko, O.V. Pidverbetska
Management of pulmonary tuberculosis on the background of intestinal malabsorption syndrome

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД / FOREIGN EXPERIENCE

 

Дж.М. Лінг, М. Нікура, С.В.Т. Янг, Д.Д. Сін
COVID-19 і ХОЗЛ
®

J.M. Leung, M. Niikura, C.W.T. Yang, D.D. Sin
COVID-19 and COPD

 

ДАЙДЖЕСТ / DIGEST

 

АНОНС ПОДІЙ / EVENT PREVIEWS

 

ВИМОГИ ДО АВТОРІВ / REQUIREMENTS FOR AUTHORS


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми 
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


Всі матеріали, розміщені на сайті, є власністю НІФП НАМН України, але публікуються в режимі відкритого доступу.
При розміщенні в Інтернеті запозичених матеріалів гіперпосилання на сайт інституту обов'язкове!

© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua