Історія інституту
Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім Ф.Г. Яновского

Відвідайте нашу сторніку в Facebook

 

Клініка
Контакти

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Інфузія & Хіміотерапія

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія" (АА)
"Інфузія&Хіміотерапія"
(ІХ)

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Спеціалізована вчена рада
Д 26.552.01:

оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

2022. - № 1.
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENT

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ / NEWSLETTER

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-1-5-6

Ю.І. Фещенко, В.Г. Матусевич
«Інвестувати, щоб покінчити з туберкульозом. Врятуйте життя». До Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом 24 березня 2022 р.

®

Yu.I. Feshchenko, V.G. Matusevych
“Invest to end tuberculosis. Save a life”. To World Tuberculosis Day March 24, 2022
 

ОРИГІНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ / ORIGINAL STUDY

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-1-7-15

Ю.І. Фещенко, М.С. Опанасенко, І.В. Ліскіна, С.М. Білоконь, О.В. Терешкович, Б.М. Конік, Л.І. Леванда, Л.М. Загаба, М.Ю. Шамрай, М.І. Калениченко, В.І. Лисенко, С.М. Шалагай
Ураження легень після COVID-19: клініко-рентгенологічні, хірургічні та морфологічні характеристики
®

Yu.I. Feshchenko, М.S. Opanasenko, I.V. Liskina, S.M. Bilokon, O.V. Tereshkovych, B.М. Konik, L.I. Levanda, L.M. Zagaba, M.Yu. Shamray, M.I. Kalenychenko, V.I. Lysenko, S.М. Shalagay
Lung lever after COVID-19: clinical-X-ray, surgical and morphological characteristics

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-1-16-22

О.К. Яковенко, Я.О. Дзюблик, М.І. Линник
Визначення динаміки та стадії розвитку COVID-19 пневмонії за допомогою цифрової програмної обробки зображень комп’ютерної томографії органів грудної клітки

®

O.K. Yakovenko, Ya.O. Dziublyk, M.I. Lynnyk
Determination of dynamics and stage of development of COVID-19 pneumonia based on digital software processing of images of computed tomography of the chest

 

ОГЛЯДОВА СТАТТЯ / REVIEW

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-1-23-31

М.М. Островський, Л.І. Конопкіна, К.Ю. Гашинова, Г.Л. Гуменюк, Д.В. Добрянський, О.Л. Боророва
Патогенетичне лікування хворих на COVID-19 на амбулаторному етапі

®

M.M. Ostrovskyi, L.I. Konopkina, K.Yu. Gashynova, G.L. Gumeniuk, D.V. Dobrianskyi, O.L. Bororova
Pathogenetic treatment of patients with COVID-19 at the outpatient stage

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-1-32-39

М.В. Бондар, М.М. Пилипенко, О.А. Лоскутов
Ендотелій – головна мішень коронавірусної інфекції

®

M.V. Bondar, M.M. Pylypenko, O.A. Loskutov
Endothelium is the main target of coronavirus infection

 

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК / CLINICAL CASE

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-1-40-46

О.М. Разнатовська, Ю.В. Мирончук, О.С. Шальмін, А.В. Федорець
Клінічній випадок одночасного перебігу туберкульозу та COVID-19 на тлі синдрому Чарджа-Стросс

®

О.М. Raznatovska, Yu.V. Myronchuk, O.S. Shalmin, A.V. Fedorec
Clinical case of concomitant tuberculosis and COVID-19 on the background of Churg-Strauss syndrome

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД / FOREIGN EXPERIENCE

 

Е. Путерман, Б. Хайвс, Н. Мазара, Н. Грішин, Дж. Вебстер, С. Хаттон, М.С. Коель, Ян Ліу, М.Р. Бошамп
Дослідження COPE (COVID-19 Pandemic and Exercise): багатогрупове практичне рандомізоване контрольоване дослідження впливу програм фізичних навантажень у домашніх умовах за допомогою мобільних застосунків на симптоми депресії

®

E. Puterman, B. Hives, N. Mazara, N. Grishin, J. Webster, S. Hutton, M.S. Koehle, Y. Liu, M.R. Beauchamp
COVID‑19 Pandemic and Exercise (COPE) trial: a multigroup pragmatic randomised controlled trial examining effects of app-based at-home exercise programs on depressive symptoms

 

ДАЙДЖЕСТ / DIGEST

 

ВИМОГИ ДО АВТОРІВ / REQUIREMENTS FOR AUTHORS
 


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми 
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


Всі матеріали, розміщені на сайті, є власністю НІФП НАМН України, але публікуються в режимі відкритого доступу.
При розміщенні в Інтернеті запозичених матеріалів гіперпосилання на сайт інституту обов'язкове!

© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua