Історія інституту
Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім Ф.Г. Яновского

Відвідайте нашу сторніку в Facebook

 

Клініка
Контакти

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Інфузія & Хіміотерапія

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія" (АА)
"Інфузія&Хіміотерапія"
(ІХ)

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Спеціалізована вчена рада
Д 26.552.01:

оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

2022. - № 2.
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENT

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ / ACTUAL PROBLEMS

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-2-5-7

О.О. Черненко
Туберкульоз: пристебніть ремені безпеки, ми входимо в зону турбулентності!

®

O.O. Chernenko
Tuberculosis: fasten your seat belts, we are entering a turbulence zone!

 

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК / CLINICAL CASE

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-2-8-10

О.Д. Ніколаєва
Розвиток туберкульозного плевриту у хворого на саркоїдоз: клінічний випадок

®

O.D. Nikolaeva
Clinical case of tuberculous pleurisy in sarcoidosis patient

 

ОРИГІНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ / ORIGINAL STUDY

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-2-11-20

Н.А. Шаназаров, Ю.Ю. Кобеляцький, В.І. Кошля, С.Б. Пєєв, Н. Бабунашвілі, В. Кожокару, А. Бєлий, О.Є. Каніковський, І. Пирцак
Перші результати міжнародного багатоцентрового клінічного дослідження RheoSTAT-CP0620 щодо ефективності та безпеки інфузійного розчину Реосорбілакт® у комплексній терапії сепсису

®

V.Kh. Sharipova, S. Beridze, O.O. Pidmurniak, N.A. Shanazarov, Yu.Yu. Kobeliatskyi, V.І. Koshlya, S.B. Peev, N. Babunashvili, V. Cojocaru, A. Bely, O.Ye. Kanikovskyi, I. Pyrtsak
The first data on international multicenter clinical study RheoSTAT-CP0620 on the efficacy and safety of Rheosorbilact® infusion in therapy of sepsis

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-2-21-28

К.Ю. Гашинова, К.С. Суська, В.В. Дмитриченко
Визначення ефективності короткострокової небулайзерної терапії при бронхоектазії

®

K.Yu. Gashynova, K.S. Suska, V.V. Dmytrychenko
Determination of the effectiveness of short-term nebulizer therapy in bronchiectasis

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-2-29-34

К.Д. Дмитрієв, Ю.М. Мостовой, Н.С. Слепченко
Вплив фармакотерапії тіотропієм/олодатеролом на показники функції зовнішнього дихання в пацієнтів із ХОЗЛ залежно від поліморфізму Arg16Gly гена ADRB2

®

K.D. Dmytriiev, Y.M. Mostovoy, N.S. Slepchenko
Impact of pharmacotherapy with tiotropium/olodaterol on the pulmonary function in COPD patients depending on the Arg16Gly polymorphism of ADRB2 gene

 

ОГЛЯДОВА СТАТТЯ / REVIEW

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-2-35-41

О.А. Галушко
Синдром системного капілярного витоку в пацієнтів з ендогенною інтоксикацією: шляхи вирішення проблеми

®

O.A. Halushko
Capillary leak syndrome in patients with endogenous intoxication: ways to solve the problem

 

АКТУАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ / ACTUAL RECOMMENDATIONS

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-2-42-49

Рекомендації з тактичної допомоги пораненим в умовах бойових дій для медичного персоналу (TCCC-MP, 2021)
®

Tactical Combat Casualty Care: Guidelines for Medical Personnel (TCCC-MP, 2021)
 

ІНОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ / INNOVATIVE TECHNOLOGIES

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-2-50-56

О.А. Параска, А.Є. Горбань, Б.П. Мацелюх, С.А. Щур, В.А. Шендеровський
Хемосинтез: історія інновацій

®

O.A. Paraska, A.Ye. Horban, B.P. Matselyukh, S.A. Shchur, V.А. Shenderovskyj
Chemosynthesis: a history of innovation

 

ДАЙДЖЕСТ / DIGEST

 

АКТУАЛЬНІ ПОДІЇ / ACTUAL EVENTS

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-2-42-49

Резолюція телемосту «5-та Міждисциплінарна школа інфузійної терапії: можливості в умовах воєнного часу»
®

Resolution of the teleconference «5th Multidisciplinary School of Infusion Therapy: Opportunities in Wartime Conditions»
 

ВИМОГИ ДО АВТОРІВ / REQUIREMENTS FOR AUTHORS
 


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми 
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


Всі матеріали, розміщені на сайті, є власністю НІФП НАМН України, але публікуються в режимі відкритого доступу.
При розміщенні в Інтернеті запозичених матеріалів гіперпосилання на сайт інституту обов'язкове!

© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua