Історія інституту
Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім Ф.Г. Яновского

Відвідайте нашу сторніку в Facebook

 

Клініка
Контакти

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Інфузія & Хіміотерапія

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія" (АА)
"Інфузія&Хіміотерапія"
(ІХ)

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Спеціалізована вчена рада
Д 26.552.01:

оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

2022. - № 4.1.
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENT

 

100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ ЗАСНУВАННЯ НІФП ІМ. Ф. Г. ЯНОВСЬКОГО НАМН УКРАЇНИ

 

ГРАМОТА ГОЛОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ
 

КОНФЕРЕНЦІЯ

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4.1-5-9
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ХІМІОРЕЗИСТЕНТНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ, ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У ПРАКТИКУ
(присвячена 100-річчю ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України») Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 13-15 грудня 2022 року (онлайн), м. Київ

 

ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4.1-01
Фещенко Ю.І., Литвиненко Н.А., Погребна М.В., Сенько Ю.О., Гамазін Ю., Терлеєва Я.С.
Безпосередні та віддалені результати першого впровадження режиму BPaL в Україні

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4.1-02
Фещенко Ю.І., Литвиненко Н.А., Погребна М.В., Сенько Ю.О., Процик Л.М., Яленко В.М.
Попередні результати різних за складом і тривалістю модифікованих короткострокових режимів антимікобактеріальної терапії для хворих на туберкульоз із множинною лікарською стійкістю

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4.1-03
Фещенко Ю.І., Опанасенко М.С., Терешкович О.В., Конік Б.М., Леванда Л.І., Шалагай С.М., Шамрай М.Ю., Лисенко В.І., Білоконь С.М.
Результати діяльності Центру дитячої фтизіохірургії ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України»

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4.1-04
Фещенко Ю.І., Опанасенко М.С., Терешкович О.В., Конік Б.М., Степанюк А.М., Шамрай М.Ю.
Хірургічне лікування множинної лікарської стійкості туберкульозу легень у дітей

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4.1-05
Фещенко Ю.І., Опанасенко М.С., Терешкович О.В., Конік Б.М., Шамрай М.Ю., Леванда Л.І., Лисенко В.І.
Визначення оптимальних термінів для хірургічного лікування хворих на МЛС-ТБ і ШЛС-ТБ

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4.1-06
Барбова А.І., Журило О.А., Дюжева О., Павлова О.В., Жеребко Н.
Сучасні аспекти лабораторної діагностики легеневого туберкульозу в дітей із використанням нових підходів

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4.1-07
Білогорцева О.І., Недоспасова О.П., Доценко Я.І., Шехтер І.Є.
Захворюваність на туберкульоз у дітей і підлітків в Україні протягом 2019-2021 рр.

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4.1-08
Білогорцева О.І., Шехтер І.Є., Доценко Я.І.
Аналіз видів резистентності МБТ у дітей зі вперше діагностованим туберкульозом із наявним і неідентифікованим тубконтактами

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4.1-09
Білогорцева О.І., Шехтер І.Є., Суханова Л.А., Сіваченко О.Є.
Особливості контактів у хворих на туберкульоз дітей

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4.1-10
Веселовський Л.В., Зайков С.В.
Туберкульоз і COVID-19: на що очікувати лікарям України?

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4.1-11
Волошин Я.М., Калабуха І.А., Хмель О.В., Іващенко В.Є., Маєтний Є.М., Веремеєнко Р.А., Брянський М.В., Палівода М.Г., Пилип’як О.М.
Результати резекції легень із приводу хіміорезистентного деструктивного туберкульозу у хворих на цукровий діабет

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4.1-12
Дюжева О., Жеребко Н., Скоклюк Л.Б., Барбова А.І., Павлова О.В., Богданов О., Дравніце Г., Гамазіна К.О.
Впровадження тестування фекалій на платформі GeneXpert у практику діагностики туберкульозу в дітей у рамках проєкту «Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в Україні»

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4.1-13
Жадан В.М., Рекалова О.М., Матвієнко Ю.О., Панасюкова О.Р., Ясирь С.Г., Будьонна М.П.
Лабораторна діагностика токсико-алергічних реакцій за комплексом імунологічних і біохімічних показників на підставі токсико-алергічних коефіцієнтів

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4.1-14
Журило О.А., Барбова А.І., Миронченко С.В., Павлова О.В., Скоклюк Л.Б.
Використання методу Хpert MTB/XDR в алгоритмі лабораторної діагностики туберкульозу для швидкого виявлення випадків мультирезистентного туберкульозу та туберкульозу з розширеною резистентністю в Україні

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4.1-15
Журило О.А., Барбова А.І., Павлова О.В.
Відомі механізми формування медикаментозної стійкості M. tuberculosis до основних антимікобактеріальних препаратів I та II ряду

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4.1-16
Журило О.А., Барбова А.І., Павлова О.В., Скоклюк Л.Б.
Алгоритми феногенотипової діагностики та моніторингу лікування туберкульозу з медикаментозною стійкістю з використанням сучасних швидких методів

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4.1-17
Журило О.А., Барбова А.І., Трофімова П.С., Чередник Ю.О., Павлова О.В., Чернов О.В.
Порівняння систем GeneXpert MTB/RIF і GenoType зі стрипами MTBDRplus для виявлення мутацій, пов’язаних із резистентністю M. tuberculosis до рифампіцину при туберкульозі

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4.1-18
Загаба Л.М., Ліскіна І.В., Мельник О.О., Кузовкова С.Д.
Клініко-рентгенологічні особливості діагностики солітарних легеневих вузлів специфічного туберкульозного генезу

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4.1-19
Зайков С.В., Литвинюк О.П., Веселовський Л.В.
Туберкульоз у медичних працівників України

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4.1-20
Іващенко В.Є., Калабуха І.А., Хмель О.В., Волошин Я.М.
Біологічне зварювання в хірургічному лікуванні хворих на МЛС-ТБ, пре-ШЛС-ТБ та ШЛС-ТБ

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4.1-21
Ігнатьєва В.І., Яковенко О.К., Линник М.І., Гуменюк Г.Л., Святненко В.А.
Перебіг туберкульозу легень на тлі коронавірусної інфекції за даними комп’ютерної томографії органів грудної клітки

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4.1-22
Калабуха І.А., Линник М.І., Маєтний Є.М.
Можливості застосування поглибленого аналізу томографічних даних за допомогою радіомних сигнатур і згорткових нейромереж для верифікації МРТБ у фтизіохірургічних пацієнтів

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4.1-23
Калениченко М.І., Степанюк А.М., Опанасенко М.С., Терешкович О.В., Конік Б.М., Леванда Л.І., Шалагай С.М., Білоконь С.М., Лисенко В.І., Шамрай М.Ю., Шестакова О.Д.
Результати застосування колапсотерапевтичних методик на передопераційному й післяопераційному етапах лікування хворих на МЛС-ТБ та ШЛС-ТБ легень

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4.1-24
Литвиненко Н.А., Давиденко В.В.
Нейротоксичні та гепатотоксичні небажані явища на тлі BPaL: приклади ефективного ведення. Клінічний випадок

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4.1-25
Литвиненко Н.А., Коротченко С.П., Сенько Ю.О.
Досвід ведення пацієнтів із супутньою патологією, що отримують лікування в рамках операційних досліджень мКРЛ

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4.1-26
Литвиненко Н.А., Любевич Р.Л.
Історія успіху партнерських відносин між лікарем і людиною, що страждала на ЛС-ТБ і залежності. Клінічний випадок

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4.1-27
Литвиненко Н.А., Любевич Р.Л
Особливості ведення хворої на хіміорезистентний туберкульоз із супутнім мікобактеріозом, спричиненим M. abscessus. Клінічний випадок

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4.1-28
Литвиненко Н.А., Любевич Р.Л.
Цукровий діабет і туберкульоз у разі лікування за BPaL: ефективне ведення та контроль обох захворювань. Клінічний випадок

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4.1-29
Литвиненко Н.А., Сенько Ю.О., Погребна М.В., Чоботар О.П.
Лейоангіоміоматоз і лікарсько-стійкий туберкульоз легень. Клінічний випадок

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4.1-30
Ліскіна І.В., Загаба Л.М., Мельник О.О., Кузовкова С.Д., Гренчук А.Ф.
Можливості диференційної діагностики поодиноких вогнищевих уражень легень запального генезу

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4.1-31
Маєтний Є.М., Калабуха І.А., Линник М.І., Волошин Я.М., Іващенко В.Є., Веремеєнко Р.А.
Особливості хірургічної тактики при виявленні збільшення емфізематозних денситометричних показників у паренхімі легені

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4.1-32
Матвієнко Ю.О., Рекалова О.М., Панасюкова О.Р., Жадан В.М., Ясирь С.Г.
Лабораторна диференційна діагностика токсичної й алергічної побічних дій протитуберкульозних препаратів у разі лікування хворих на туберкульоз із застосуванням лімфоцитарно-алергічного коефіцієнту

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4.1-33
Ніколаєва О.Д.
Сучасні підходи до лікування туберкульозного менінгоенцефаліту

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4.1-34
Новожилова І.О., Линник М.І., Тарасенко О.Р., Приходько А.М.
Оцінка психологічного стану хворих на туберкульоз

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4.1-35
Опанасенко М.С., Конік Б.М., Білоконь С.М., Терешкович О.В., Шалагай С.М., Леванда Л.І., Калениченко М.І., Лисенко В.І., Шамрай М.Ю.
Хірургічні методи лікування бронхолегеневих гнійно-запальних ускладнень унаслідок перенесеної коронавірусної інфекції

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4.1-36
Опанасенко М.С., Лисенко В.І., Терешкович О.В., Конік Б.М., Леванда Л.І., Шалагай С.М., Шамрай М.Ю., Шестакова О.Д., Білоконь С.М.
Застосування малоінвазивних відеоасистованих оперативних втручань у разі хірургічного лікування хворих на лікарсько-стійкий туберкульоз

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4.1-37
Опанасенко М.С., Терешкович О.В., Конік Б.М., Леванда Л.І., Калениченко М.І., Шалагай С.М., Шамрай М.Ю., Лисенко В.І., Степанюк А.М.
Можливість застосування екстраплевральної торакопластики в лікуванні пацієнтів із мультирезистентним туберкульозом легень і широкою медикаментозною стійкістю

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4.1-38
Панасюкова О.Р., Рекалова О.М., Матвієнко Ю.О., Жадан В.М., Ясирь С.Г.
Функціональна активність лімфоцитів як лабораторний маркер токсико-алергічних реакцій до протитуберкульозних препаратів у хворих на туберкульоз легень

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4.1-39
Рекалова О.М., Матвієнко Ю.О., Панасюкова О.Р., Жадан В.М., Ясирь С.Г., Будьонна М.П.
Лабораторна діагностика токсико-алергічних реакцій до протитуберкульозних препаратів у хворих на туберкульоз легень із застосуванням лімфоцитарно-печінкового коефіцієнту

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4.1-40
Савенков Ю.Ф.
Концепція прискореного вилікування хворих на деструктивний туберкульоз легень

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4.1-41
Сенько Ю.О., Литвиненко Н.А., Погребна М.В., Процик Л.М., Щербакова Л.В.
Лікування хворих на МЛС-ТБ/ВІЛ/ЦМВ за модифікованими короткостроковими режимами антимікобактеріальної терапії: клінічний випадок

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4.1-42
Скоклюк Л.Б., Шукатка В., Павлова О.В., Іваненко Т.В, Жеребко Н., Богданов О., Гамазіна К.О., Дравніце Г.
Роль тесту QuantiFERON®-TB Gold у виявленні туберкульозної інфекції та призначенні профілактичного лікування в Україні

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4.1-43
Сметаніна О., Окромешко С., Павлова О.В., Дравніце Г., Гамазіна К.О.
Залучення неурядових організацій до активного виявлення нових випадків ТБ

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4.1-44
Товчига Н., Карпенко Ж.В., Павлова О.В., Дюжева О., Богданов О., Іваненко Т.В., Суботін Ю., Шукатка В., Павленко О., Гамазіна К.О., Дравніце Г.
Впровадження мультисекторальної моделі активного виявлення туберкульозу за допомогою мобільного флюорографа в Чернігівській області

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4.1-45
Труш О.
Лікування туберкульозу з резистентністю до рифампіцину за виключно пероральною схемою, що містить нові препарати: результати наприкінці терапії

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4.1-46
Шукатка В., Павлова О.В., Скоклюк Л.Б., Жеребко Н., Іваненко Т.В., Богданов О., Гамазіна К.О., Дравніце Г.
Призначення профілактичного лікування за результатами тесту QuantiFERON®-TB Gold

 

 


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми 
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


Всі матеріали, розміщені на сайті, є власністю НІФП НАМН України, але публікуються в режимі відкритого доступу.
При розміщенні в Інтернеті запозичених матеріалів гіперпосилання на сайт інституту обов'язкове!

© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua