Історія інституту
Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім Ф.Г. Яновского

Відвідайте нашу сторніку в Facebook

 

Клініка
Контакти

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Інфузія & Хіміотерапія

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія" (АА)
"Інфузія&Хіміотерапія"
(ІХ)

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Спеціалізована вчена рада
Д 26.552.01:

оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

2022. - № 4.
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENT

 

ЮВІЛЕЙ / ANNIVERSARY

 

Національному інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України – 100 років!
®

National Institute of Phthisiology and Pulmonology named after F.G. Yanovsky of the NAMS of Ukraine – 100 years!
 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ / ACTUAL PROBLEMS

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4-6-13

М.І. Гуменюк
Регенеративна медицина: вихід за межі трансплантології

®

M.I. Gumeniuk
Regenerative medicine: going beyond transplantology

 

ОГЛЯДОВА СТАТТЯ / REVIEW ARTICLE

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4-14-19

Ю.О. Сухов
Захворюваність і смертність під час воєнних і збройних конфліктів: тенденції та закономірності

®

Yu.O. Sukhov
Morbidity and mortality during wars and armed conflicts: trends and patterns

 

ОРИГІНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ / ORIGINAL STUDY

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4-20-29

О.К. Яковенко, М.І. Линник, В.І. Ігнатьєва, Г.Л. Гуменюк, С.Г. Опімах, М.О. Полянська, І.В. Зволь, С.М. Москаленко
Інфекційні ускладнення дихальних шляхів і легень у пацієнтів із постковідним синдромом

®

О.К. Yakovenko, М.І. Lynnyk, V.І. Іgnatieva, G.L. Gumeniuk, S.G. Opimakh, M.A. Polianska, I.V. Zvol, S.M. Moskalenko
Infectious complications of the respiratory tract and lungs in patients with post-COVID syndrome

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4-30-34

О.А. Галушко, С.І. Бабак
Застосування схеми RELATIVE у програмі лікування порушень мікроциркуляції у хворих на цукровий діабет

®

O.A. Halushko, S.I. Babak
Application of the RELATIVE scheme in the program of treatment of microcirculation disorders in patients with diabetes

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4-35-45

Л.В. Яковлєва, І.М. Романенко, І.М. Грубник, Ю.В. Юдіна
Аналіз антибіотиків системної дії, рекомендованих для лікування хворих на негоспітальну пневмонію в Україні, відповідно до сучасного підходу протидії розвитку антибіотикорезистентності

®

L.V. Iakovlieva, I.M. Romanenko, I.M. Hrubnyk, Yu.V. Yudina
Analysis of antibacterials for systemic use recommended for the treatment of patients with community-acquired pneumonia in Ukraine according to the modern approach to preventing the development of antimicrobial resistance

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4-46-51

С.В. Дибкалюк, В.А. Черняк, Г.І. Герцен, А.І. Процик, В.Г. Несукай, В.Ю. Зоргач, К.К. Карпенко, Г.Г. Білоножкін
Особливості впливу дегенеративних змін шийного відділу хребта в сегменті V1 хребетної артерії на характер екстравазальної компресії

®

S.V. Dybkalyuk, V.A. Chernyak, G.I. Gertsen, A.I. Protsyk, V.G. Nesukai, V.Yu. Zorgach, K.K. Karpenko, G.G. Bilonozhkin
Features of the influence of degenerative changes of the cervical spine in the V1 segment of the spinal artery on the character of extravasal compression

 

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК / CLINICAL CASE

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2022-4-52-58

Н.А. Литвиненко, М.В. Погребна, Ю.О. Сенько, Л.М. Процик, С.П. Коротченко, Р.Л. Любевич
Лікування хворих на МЛС-ТБ/ВІЛ/ЦМВ за індивідуалізованими режимами антимікобактеріальної терапії

®

N.A. Lytvynenko, M.V. Pogrebna, Yu.O. Senko, L.M. Protsyk, S.P. Korotchenko, R.L. Liubevych
Treatment of MDR-TB/HIV/CMV patients under individualized regimes of antimycobacterial therapy

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД / FOREIGN EXPERIENCE

 

М.К. Хашем, A.A.Р.M. Хуссейн, М.Т. Амін, А. Махмуд, А.М. Шаддад
Вплив тягаря пандемії COVID-19 на виявлення туберкульозу: одноцентрове дослідження

®

M.K. Hashem, A.A.R.M. Hussein, M.T. Amin, A. Mahmoud, A.M. Shaddad
The burden of COVID-19 pandemic on tuberculosis detection: a single-center study

 

ВИМОГИ ДО АВТОРІВ / REQUIREMENTS FOR AUTHORS
 


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми 
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


Всі матеріали, розміщені на сайті, є власністю НІФП НАМН України, але публікуються в режимі відкритого доступу.
При розміщенні в Інтернеті запозичених матеріалів гіперпосилання на сайт інституту обов'язкове!

© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua