Історія інституту
Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім Ф.Г. Яновского

Відвідайте нашу сторніку в Facebook

 

Клініка
Контакти

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Інфузія & Хіміотерапія

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія" (АА)
"Інфузія&Хіміотерапія"
(ІХ)

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Спеціалізована вчена рада
Д 26.552.01:

оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

2023. - № 4.
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENT

 

ОРИГІНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ / ORIGINAL STUDIES

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2023-4-5-12

В.І. Нагайчук, Г.П. Козинець, В.Х. Шаріпова, О. Чиримпей, Б. Тулеубаєв
Перші результати міжнародного багатоцентрового клінічного дослідження RheoSTAT-CP0669 щодо ефективності та безпеки інфузійного розчину Реосорбілакт® у комплексному лікуванні пацієнтів з опіковою хворобою
®

V.I. Nahaichuk, H.P. Kozynets, V.Kh. Sharipova, О. Chirimpey, B. Tuleubaev
The first results of the international multicenter clinical study RheoSTAT-CP0669 on the effectiveness and safety of infusion solution Rheosorbilact® in the complex treatment of patients with burns

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2023-4-13-16

О.В. Кравець, О.М. Клигуненко, В.В. Єхалов, Д.М. Станін, А.А. Лопата
Стан водних секторів, визначений методом біоімпедансометрії, в постраждалих із мінно-вибуховою травмою
®

O.V. Kravets, O.M. Klygunenko, V.V. Yekhalov, D.M. Stanin, A.A. Lopata
The condition of the fluid compartments by the method of bioimpedancemetry in victims with a blast injury

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2023-4-17-26

М.І. Линник, М.І. Гуменюк, О.К. Яковенко, В.І. Ігнатьєва, Г.Л. Гуменюк, В.А. Святненко
Віддалені варіанти перебігу синдрому зникаючих легень як ускладнення COVID-19-пневмонії
®

М.І. Lynnyk, М.І. Gumeniuk, O.K. Yakovenko, V.І. Іgnatieva, G.L. Gumeniuk, V.А. Svyatnenko
Remote variants of the disappearing lung syndrome as a complication of COVID-19 pneumonia

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2023-4-27-39

Л.І. Конопкіна, К.В. Рибалка
Діагностична значущість рівня KL-6 у хворих на негоспітальну COVID-19-асоційовану пневмонію в гострому та постгострому періодах патологічного процесу
®

L.І. Konopkina, К.V. Rybalka
Diagnostic significance of KL-6 level in patients with community-acquired COVID-19-associated pneumonia in acute and post-acute periods of the pathological process

 

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК / CLINICAL CASE

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2023-4-40-44

О.М. Разнатовська, Р.М. Ясінський, О.С. Шальмін, А.В. Федорець
Ефективність застосування довгострокового індивідуалізованого режиму лікування туберкульозу з множинною лікарською стійкістю в осіб похилого віку із супутніми захворюваннями
®

O.M. Raznatovska, O.S. Shalmin, R.M. Yasinskyi, A.V. Fedorec
Effectiveness of using a long-term individualized treatment regimen of tuberculosis with multiple drug resistance in elderly people with concomitant diseases

 

ОГЛЯДОВА СТАТТЯ / REVIEW ARTICLE

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2023-4-45-50

А.В. Гарницька, О.С. Орлик
Пульмонологічні ускладнення перенесеної COVID-19 у хворих на цукровий діабет
®

A.V. Garnytska, O.S. Orlyk
Pulmonary complications of COVID-19 in patients with diabetes

 

D.N. Lobo
Шлях інфузійної терапії: експеримент, який змінив клінічну практику
®

D.N. Lobo
A fluid journey: experiments that influenced clinical practice

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД / CLINICAL CASE

 

C.D. Moschopoulos, D. Dimopoulou, A. Dimopoulou, K. Dimopoulou, K. Protopapas, N. Zavras, S. Tsiodras, A. Kotanidou, P.C. Fragkou
Нові погляди на інфузійну терапію в пацієнтів із септичним шоком
®

C.D. Moschopoulos, D. Dimopoulou, A. Dimopoulou, K. Dimopoulou, K. Protopapas, N. Zavras, S. Tsiodras, A. Kotanidou, P.C. Fragkou
New insights into the fluid management in patients with septic shock

 

ВИМОГИ ДО АВТОРІВ / REQUIREMENTS FOR AUTHORS

 

 


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми 
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


Всі матеріали, розміщені на сайті, є власністю НІФП НАМН України, але публікуються в режимі відкритого доступу.
При розміщенні в Інтернеті запозичених матеріалів гіперпосилання на сайт інституту обов'язкове!

© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua