Національний
інститут фтизіатрії і пульмонології
імені Ф.Г. Яновського

Перехід на титульну сторінкуПошук по сайту

Офіційний коментар інституту

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія"

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Офіційний коментар інституту з приводу статті проф. Є.І. Суслова, опубликованої 20 квітня 2012 р. у газеті
«Дзеркало тижня»

(http://dt.ua/HEALTH/to_koli_zh_direktor_mav_slushnist-100858.html)

 

В останні роки в розвинутих країнах світу для діагностики туберкульозної інфекції почали активно застосовуватись високо специфічні білки, притаманні метаболічно активним (вірулентним) мікобактеріям туберкульозу (ESAT6 / CFP10). Це стало можливим після розшифровки геному мікобактерії туберкульозу та розвитку новітніх технологій для синтезу вказаних білків.

Серед новітніх тестів, які починають використовуватися в Україні для діагностики туберкульозної інфекції, слід визначити високоінформативний специфічний тест з алергеном туберкульозним рекомбінантним (Діаскінтест), який містить білки ESAT6 та CFP10. Тест розроблений російськими науковцями з використанням новітніх молекулярно-генетичних технологій (Пальцев М.А, Шустер А.М., Медников Б.Л., Киселев В.И., Петров А.В. та інші). Препарат для проведення цього тесту офіційно зареєстрований в Україні. Постановка тесту ідентична постановці широко відомої проби Манту.

На сьогодні досвід роботи із цим тестом мають Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського, дитячі фтизіатри м. Києва, Харківської та Херсонської областей.

Оприлюднюємо офіційну точку зору інституту стосовно так званої «Проби Суслова», про що йдеться в згаданій публікації в газеті «Дзеркало тижня». «Проба Суслова» не застосовується в протитуберкульозних закладах України. Немає жодних даних про проведені відповідно до принципів доказової медицини клінічні дослідження стосовно ефективності її застосування у дітей. Відсутня офіційно затверджена інструкція щодо клінічного застосування цієї проби та трактовки отриманих результатів, які існують для проби Манту та Діаскінтесту.

При наданні розробниками зазначеної проби науково-обґрунтованих даних, які свідчать про її діагностичну цінність, можливе вивчення отриманих результатів науковцями та практичними лікарями з подальшими рекомендаціями щодо доцільності її використання в практиці охорони здоров’я України.

21 червня 2012 року


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми 
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua