Національний
інститут фтизіатрії і пульмонології
імені Ф.Г. Яновського

Перехід на титульну сторінкуПошук по сайту

Національна програма

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія"

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

 “Національна програма боротьби Із ЗАХВОРЮВАННЯМ НА туберкульоз в Україні
на 2002-2005 роки”

(КПКВ 6561040, реєстраційний номер 143)

Указ Президента України від 20 серпня 2001 року № 643/2001

Інформація про виконання спільного наказу МОЗ та АМН України
від 28.11.2001 р., № 475/85

 станом на 1.07.2004 р.

№ п/п

Назва розділу, заходу

Термін виконання

Виконавці

Інформація про детальне виконання.
Результати – в разі виконання; причини не виконання

1

1. Організовувати централізовану закупівлю протитуберкульозних препаратів для хіміопрофілактики туберкульозу та лікування вперше виявлених хворих на активні форми туберкульозу і хворих із рецидивами туберкульозу, забезпечити розподіл цих препаратів між адміністративними територіями, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади відповідно до прогнозованої річної кількості хворих та осіб, які потребують хіміопрофілактики.

Щороку

Управління профілактики соціально-небезпечних хвороб, СНІДу та формування здорового способу життя, Головне управління економіки, Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського

Закуплено протитуберкульозні препарати І ряду та деякі - ІІ ряду.

 

2

5. Переглянути структуру ліжкового фонду всіх протитуберкульозних закладів, які надають стаціонарну допомогу, з метою його перерозподілу по таких відділеннях: для бактеріовиділювачів; для хворих на хіміорезистентний і хронічний туберкульоз; для хворих на бактеріонегативний туберкульоз; для диференційної діагностики і малих форм туберкульозу.

До 2003 року

Управління профілактики соціально-небезпечних хвороб, СНІДу та формування здорового способу життя, Головне управління економіки, Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського, МОЗ Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласних, Севастопольської міської держадміністрації, Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації

Виконано до 2003 року.

3

6. Забезпечувати харчування хворих на туберкульоз у протитуберкульозних закладах відповідно до встановлених норм.

 

2002 – 2005 рр.

Державний департамент з питань діяльності курортів МОЗ України,

Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського, МОЗ Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласних, Севастопольської міської держадміністрації, Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації

Інститут підготував норми харчування хворих на туберкульоз під час стаціонарного лікування, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1752 “Про норми харчування для осіб, хворих на туберкульоз, та інфікованих мікобактеріями туберкульозу” вартість харчування одного хворого в день передбачено в обсязі не менше ніж 8,2 гривні. У середньому по регіонах України вартість харчування становить – 5,5 грн. У багатьох регіонах вартість харчування не досягає 5-6 гривень.

 

4

9. Забезпечувати проведення в клінічних лабораторіях державних і комунальних лікувально-профілактичних закладів мікроскопії мазка мокротиння усім особам, які кашляють протягом трьох тижнів і більше, на виявлення мікобактерій туберкульозу.

 

2002 – 2005 рр.

Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського, МОЗ Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласних, Севастопольської міської держадміністрації, Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації, Головне управління організації медичної допомоги населенню МОЗ України

В Інституті проведено науково-практичний семінар “Культуральні методи діагностики туберкульозу та впровадження методу пропорцій для визначення медикаментозної стійкості М.tuberculosis”.

Налагоджено роботу з мікроскопічної діагностики туберкульозу у лікувально-профілактичних закладах серед осіб, які кашляють протягом трьох тижнів і більше, у більшості областей України.

Розроблена та затверджена наказом МОЗ України від 6.02.02 № 45 Інструкція з бактеріологічної діагностики туберкульозної інфекції, яку підготував інститут.

 

5

10. Забезпечувати проведення хворим із негативним результатом мазка та з клініко-рентгенологічними ознаками туберкульозу (після завершення інтенсивної фази та основного курсу антибактеріального лікування) посіву на живильні середовища мокротиння та іншого патологічного матеріалу на мікобактерії туберкульозу, а також всім хворим, які виділяють мікобактерії туберкульозу, - дослідження на хіміорезистентність висіяних культур, віддаючи пріоритет хворим, основний курс антибактеріальної терапії яких не сприяв вилікуванню.

 

2002 – 2005 рр.

Референс-центр з мікробіологічної діагностики туберкульозу МОЗ України,

Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського, МОЗ Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласних, Севастопольської міської держадміністрації, Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації

У всіх регіонах проводиться посів на живильні середовища мокротиння та іншого патологічного матеріалу на мікобактерії туберкульозу у хворих із негативним результатом мазка та з клініко-рентгенологічними ознаками туберкульозу. Але ця система залишається невдосконаленою через відсутність сучасного лабораторного обладнання.

З того ж приводу недостатньо проводиться робота і в установах пенітенціарної системи.

Проведення хворим із негативним результатом мазка та з клініко-рентгенологічними ознаками туберкульозу (після завершення інтенсивної фази та основного курсу антибактеріального лікування) посіву на живильні середовища мокротиння та іншого патологічного матеріалу на мікобактерії туберкульозу, а також всім хворим, які виділяють мікобактерії туберкульозу, - дослідження на хіміорезистентність висіяних культур, віддаючи пріоритет хворим, основний курс антибактеріальної терапії яких не сприяв вилікуванню передбачено  наказом МОЗ України від 6.02.02 № 45 зокрема Інструкціяєю з бактеріологічної діагностики туберкульозної інфекції, яку підготував інститут.

6

13. Закуповувати рентгенологічні та флюорографічні плівки, а також реактиви для рентгенологічного та флюорографічного обстеження.

 

2002 – 2005 рр.

Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського, МОЗ Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласних, Севастопольської міської держадміністрації, Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації

Пройшло засідання тендерного комітету МОЗУ та визначено переможця торгів на закупівлю стаціонарних малодозових цифрових флюорографів.

7

17. Вивчати ефективність існуючих протитуберкульозних заходів та розвивати наукові розробки з цього питання.

 

2002 – 2005 рр.

Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського, Головне управління освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення МОЗ України

Вивчена ефективність існуючих протитуберкульозних заходів в результаті виконання НДР КФК. 01.08

“Вивчити епідеміологічну ситуацію з туберкульозу в Україні в умовах епідемії, її регіональні особливості, причини погіршення, ефективність виявлення і лікування хворих на цю недугу та розробити організаційні заходи їх поліпшення” (тема закінчена у 2003 році).

8

18. Удосконалювати статистичну звітність щодо поширення захворюваності на туберкульоз, надавати організаційно-методичну допомогу протитуберкульозній службі," здійснювати контроль за проведенням протитуберкульозних заходів, передбачених цією Програмою.

 

2002 – 2005 рр.

Центр медичної статистики,

Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського, Управління профілактики соціально-небезпечних хвороб, СНІДу та формування здорового способу життя МОЗ України

Згідно нової класифікації, яка затверджена наказом МОЗ України від 28.10.2003 № 499 “Про затвердження інструкцій щодо надання допомоги хворим на туберкульоз і неспецифічні захворювання легенів” підготовлені для затвердження зміни до Державної статистичної форми № 8. Готуються змін до Державної статистичної форми № 33-здоров.

9

19. Розробити систему моніторингу епідеміологічних факторів поширення туберкульозу та стандартів якості протитуберкульозних заходів (профілактика, виявлення, діагностика, лікування, медико-соціальна реабілітація, диспансеризація тощо) і створити відповідні реєстри.

 

2002 р.

Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського, Управління профілактики соціально-небезпечних хвороб, СНІДу та формування здорового способу життя МОЗ України, відділ оперативного вирішення задач УЦІТ НР МОЗ України,

МОЗ Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласних, Севастопольської міської держадміністрації, Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації

Теоретичні засади системи моніторингу епідеміологічних факторів поширення туберкульозу та стандартів якості протитуберкульозних заходів (профілактика, виявлення, діагностика, лікування, медико-соціальна реабілітація, диспансеризація тощо) розроблені. Відповідні реєстри не створені через відсутність коштів. Ці реєстри передбачається створити за кошти кредиту  Світового банку.

 

10

20. Удосконалити навчальні програми за тематикою легеневого та позалегеневого туберкульозу для студентів, інтернів, ординаторів, аспірантів, курсантів, лікарів усіх спеціальностей.

 

2002 р.

Головне управління освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення МОЗ України, Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України,

Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського

Виконано.

11

21. Створити державний центр інформаційних медичних технологій діагностики та лікування туберкульозу, використовуючи базу Інституту фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г.Яновського Академії медичних наук України та регіональні центри при обласних протитуберкульозних диспансерах.

 

2003 – 2005 рр.

Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського,

МОЗ Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласних, Севастопольської міської держадміністрації, Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації

Не виконано через відсутність фінансування.

Через відсутність фінансування державний центр інформаційних медичних технологій діагностики та лікування туберкульозу, використовуючи базу Інституту фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г.Яновського  Академії медичних наук України та регіональні центри при обласних протитуберкульозних диспансерах не створені. Однак у Інституті фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського АМН України створена група інформаційних технологій, яка відробляє інформаційні технології діагностики та лікування туберкульозу у хворих, що лікуються в Інституті. Після того, як Інститут та адміністративні території отримають кошти із кредиту Світового банку, такі центри будуть створені.

12

22. Розробити і впровадити стандартні схеми (протоколи) контрольованого лікування туберкульозу, стандарти якості антибактеріальної терапії та критерії оцінки ефективності лікування туберкульозу.

 

2002 – 2003 рр.

Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського, Управління профілактики соціально-небезпечних хвороб, СНІДу та формування здорового способу життя МОЗ України

Виконано.

Розроблені стандартні схеми (протоколи) контрольованого лікування туберкульозу, стандартів якості антибактеріальної терапії та критеріїв оцінки ефективності лікування туберкульозу, які передані в Інституту громадського здоров’я для затвердження та публікації. Видано наказ МОЗ України від 28.10.2003 р. № 499 “Про затвердження інструкцій щодо надання допомоги хворим на туберкульоз і НЗЛ”.

У НДІ та на кафедрах туберкульозу медичних вузів України виконуються науково-дослідні роботи для подальшого удосконалення цих питань.

- НДР відділу туберкульозу Львівського НДІ епідеміології та гігієни:

“Розробити нові методи лікування та попередження туберкульозу, викликаного медикаментозно стійкими формами мікобактерій” (2001 – 2004 рр.).

- НДР кафедри фтизіатрії з курсом пульмонології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця:

1. “Вивчити можливості підвищення ефективності лікування хворих на туберкульоз шляхом удосконалення методів антимікобактеріальної та патогенетичної терапії” (2000 – 2002 рр.)”.

13

23. Уніфікувати і стандартизувати схеми патогенетичного лікування хворих на туберкульоз в інтенсивній (І) фазі та фазі продовження (II).

 

2002 – 2003 рр.

Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського, Управління профілактики соціально-небезпечних хвороб, СНІДу та формування здорового способу життя МОЗ України

Виконано.

Уніфіковані та стандартизовані схеми патогенетичного лікування хворих на туберкульоз в інтенсивній (І) фазі та фазі продовження (II) розроблені в рамках теми КФК “Вивчити епідеміологічну ситуацію в Україні в умовах епідемії, її регіональні особливості, причини погіршення, ефективність виявлення і лікування хворих на цю недугу та розробити організаційні заходи їх поліпшення”. Видані методичні рекомегндації “Патогенетичнке лікування хворих на туберкульоз” / Укл. В.М.Мельник із співавт. К., 2004.

У НДІ та на кафедрах туберкульозу медичних вузів України виконуються науково-дослідні роботи для удосконалення цих питань.

- НДР курсу туберкульозу Буковинської державної медичної академії “Клініко-патофізіологічні особливості синдрому пульмо-ренальної дисфункції у хворих на деструктивний туберкульоз легень в залежності від перебігу специфічного запалення і способи диференційованої корекції” (2002 – 2006 рр.)”.

- НДР кафедри фтизіатрії Дніпропетровської державної медичної академії “Вдосконалення методів діагностики і лікування дихальної недостатності у хворих на туберкульоз легень” (2002 – 2005 рр.)”.

- НДР кафедри фтизіатрії і пульмонології Запорізького державного інституту удосконалення лікарів “Діагностика ранніх проявів хронічного бронхіту і специфічного ураження бронхів у хворих на туберкульоз легень” (2001 – 2004 рр.)”.

- НДР кафедри фтизіатрії і пульмонології Львівського державного медичного університету “Вивчити особливості клінічного перебігу, діагностики і лікування туберкульозу органів дихання залежно від його генезу” (1999 – 2003 рр.)”.

- НДР курсу фтизіатрії Тернопільської державної медичної академії:

1. “Профілактика вторинного остеопорозу та диференційований підхід до лікування” (2002–2005 р) ;

2. “Геморагічні ускладнення у хворих на туберкульоз легень з порушеннями функції печінки та мінеральної щільності кісток, патогенез, діагностика, лікування і профілактика” (2002–2005 р).

- НДР курсу фтизіатрії Української медичної стоматологічної академії “Вивчити ефективність патогенетичного лікування вперше виявленого деструктивного туберкульозу легень на фоні сучасних режимів поліхіміотерапії і розробити способи ранньої діагностики і корекції побічних реакцій на хіміопрепарати” (2002 – 2003 рр.)”.

- НДР кафедри фтизіатрії з курсом пульмонології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця:

 “Удосконалення існуючих і розробка нових методів антимікобактеріальної та патогенетичної терапії у хворих на туберкульоз легень” (2002 – 2005 рр.)”.

14

24. Розробити і затвердити нормативну документацію проведення активного виявлення та діагностики туберкульозу серед осіб, які належать до груп підвищеного ризику, з урахуванням соціально-економічних, епідеміологічних та медико-біологічних факторів, а також розробити і впровадити технологію "пасивного" (за звертанням) виявлення та діагностики туберкульозу.

 

 

2003 – 2005 рр.

 

Управління профілактики соціально-небезпечних хвороб, СНІДу та формування здорового способу життя МОЗ України, Головне управління організації медичної допомоги населенню,

юридичний відділ МОЗ України, Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського

Ю.І. Фещенко – директор Інституту, д-р мед. наук, проф., акад. АМН України;

В.М. Мельник – заступник директора з науково-організаційної та науково-методичної роботи Інституту,

 д-р мед. наук, проф.

 

 

Продовжується виконуватися

НДР КФК 03. 03 “Розробити заходи щодо проведення активного і пасивного виявлення туберкульозу серед осіб підвищеного ризику з урахуванням соціально-економічних, епідеміологічних та медико-біологічних чинників”.

Направлені анкети для опитування осіб з груп ризику та форма щодо виявлення хворих на туберкульоз із груп ризику методами флюорографії, туберкулінодіагностики та мікроскопії головним лікарям протитуберкульозних диспансерів областей України. Зібрано дані щодо флюорографічного обстеження осіб з груп ризику у флюорографічному центрі м. Києва – рентгенпозитивні, особи з приймальників-розподильників, мігрантів. Проведено опитування 150 хворих із груп ризику, які лікуються у відділеннях інституту. Отримані дані щодо виявлення хворих на туберкульоз методами мікроскопії та флюорографії із 15 областей України. Отримано 400 анкет опитування хворих із груп ризику із 12 областей України. Складено схему внесення в Excel даних з анкет для наступної розробки результатів. Почато внесення даних з протитуберкульозних диспансерів щодо виявлення хворих на туберкульоз з груп ризику методами мікроскопії та флюорографії в програму Excel та їх, розробка.

Підготовлено 2 тез за кордон, 1 стаття та огляд літератури для опублікування, опублікована 1 стаття в журналі “Променева діагностика, променева терапія”, опубліковано інформаційний лист. Результати досліджень докладені на конференції рентгенологів 19 – 21 травня 2004 р. у м. Кам’янець-Подільському.

 

У НДІ та на кафедрах туберкульозу медичних вузів України виконуються науково-дослідні роботи з цих питань.

- НДР кафедри туберкульозу Луганського державного медичного університету “Епідеміологічний моніторинг туберкульозу серед різних соціальних верств населення Луганської області” (2000 – 2004 рр.)”.

- НДР кафедри фтизіопульмонології Одеського державного медичного університету:

“Туберкулез в патогенезе развития заболеваний репродуктивной системы человека”.

- НДР курсу фтизіатрії Ужгородського національного університету:

1. “Профілактика туберкульозу серед студентів медичного факультету” (2002 - 2005 рр.);

2. “Про вплив міграції на виявлення, клінічний перебіг та реабілітацію хворих на туберкульоз органів дихання” (2002 - 2005 рр.).

15

25. Удосконалити медичний (диспансерний) нагляд за хворими на туберкульоз відповідно до сучасних соціально-економічних умов та наявної епідемічної ситуації.

 

2002 – 2005 рр.

Управління профілактики соціально-небезпечних хвороб, СНІДу та формування здорового способу життя МОЗ України,

Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського,

МОЗ Автономної Республіки Крим, управління охорони  обласних, Севастопольської міської держадміністрації, Головного управління охорони  Київської міської державної адміністрації

 

Розроблена класифікація диспансерного групування контингентів та диспансерна тактика. Вона опублікована у 2003 р. і обговорена та схвалена на ІІІ з’їзді фтизіатрів і пульмонологів України і затверджена наказом МОЗ України від 28.10.2003 р. № 499 «Про затвердження інструкцій щодо надання допомоги хворим на туберкульоз і неспецифічні захворювання легенів».

У НДІ та на кафедрах туберкульозу медичних вузів України виконуються науково-дослідні роботи для удосконалення цих питань.

- НДР кафедри фтизіатрії і пульмонології Запорізького державного медичного університету “Вивчення рецидивів туберкульозу легень в умовах великого промислового міста в новій епідеміологічній ситуації” (2002 – 2005 рр.)”.

- НДР відділу туберкульозу Львівського НДІ епідеміології та гігієни  “Вивчити потенціал туберкульозної інфекції з метою розробки сучасних методів, спрямованих на стабілізацію епідемічної ситуації” (2001 – 2004 рр.).

16

28. Організовувати гігієнічне навчання населення з питань запобігання виникненню та поширенню туберкульозу, забезпечувати виготовлення відповідних науково-популярних теле- і радіопередач, друкованих видань.

 

2002 – 2005 рр.

МОЗ Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласних, Севастопольської міської держадміністрації, Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації за участю Національного та місцевих комітетів Товариства Червоного Хреста України, управління профілактики соціально-небезпечних хвороб, СНІДу та формування здорового способу життя МОЗ України,

Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського

Активізована робота з пропаганди знань серед населення України з питань попередження туберкульозу та захисту від цієї хвороби. Збільшилась кількість інформаційно-методичних листівок, статей у газетах, теле- і радіопередач. Виготовлення науково-популярних фільмів, кліпів, буклетів, брошур передбачено спільним із Світовим банком проектом “Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні”. Щороку проводиться санітарно освітня кампанія, Всеукраїнському та Всесвітньому дню туберкульозу 24 березняю. До цього дня співробітники інституту зробили: 1web-документ, доповіді на радіо – 2 і ТV – 4.


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми 
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua