Національний
інститут фтизіатрії і пульмонології
імені Ф.Г. Яновського

Перехід на титульну сторінкуПошук по сайту

3-й Національний Астма-Конгрес

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія"

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Шановні колеги!

 6-7 жовтня 2009 року  в м. Києві  відбудеться  ІІІ-й Національний Астма-Конгрес.
Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі Конгресу.

Президент Конгресу
академік АМН України, професор,
директор Державної установи “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології  імені Ф. Г. Яновського Академії медичних наук України”

 

 

Ю. І. Фещенко

 ІІІ-й Національний Астма-Конгрес

6-7 жовтня 2009 року,  м. Києв

 Основна наукова програма

1. Епідеміологія бронхіальної астми (БА)

2. Профілактика БА

3. Фундаментальні основи БА

4. Діагностика, моніторинг БА

5. Фармакотерапія БА

6. Нові терапевтичні стратегії при БА

7. Астма і супутні захворювання

8. Специфічна імунотерапія БА

9.  Ведення загострень БА

10. Навчальні програми

Вимоги до оформелення тез

 Тези українською або російською мовою повинні бути надіслані звичайним листом або електронною поштою на адресу оргкомітету до 30 липня 2009 року. Тези будуть опубліковані в журналі “Астма та алергія”. Публікація тез здійснюється безкоштовно.

            Обсяг тез не повинен перевищувати 2 сторінок. Тези друкуються через 1,5 інтервала з полями: ліворуч ¾ 2,5 см, праворуч ¾ 1 см, зверху і знизу ¾ 2 см, шрифт Times New Roman, розміром 12, редактор MS WORD, орієнтація книжкова, розмір паперу А4, без використання переносів та табуляцій.

            Порядок оформлення: повна назва повідомлення, прізвище та ініціали авторів, заклад, місто.

            Структура тексту: мета; матеріали і методи; отримані результати; висновки, рекомендації.

            Дозволяється використання таблиць, графіків. При використанні скорочення для визначення термінів, перший раз термін зазначається повністю, поруч в дужках указується його скорочення. Не слід використовувати скорочення у назві тез.

Зразок тез:

ЗАСТОСУВАННЯ ІНГАЛЯЦІЙНИХ СТЕРОЇДІВ.....

Симоненко О. П., Гавриш Л. Д., Скоромох К. Н.

Інститут............кафедра.................

Мета дослідження: вивчити..............

Необхідно також додати дискету 3,5’’ з текстом тез у форматіі будь-якого із загальноприйнятого текстового редактору та заповнити реєстраційну форму згідно зразка або надіслати по електронній пошті на e-mail оргкомітету.
 

 РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

Реєстраційний номер___________________Тематика________________________________

Прізвище_______________________Імя________________По-батькові_________________

Спеціалізація, категорія (якщо є)__________________________________________________

Посада_______________________________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання__________________________________________________

Місце роботи _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Адреса для листування (індекс міста)______________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Телефон (роб., дом., моб.)_________________________________Факс__________________

E-mail________________________________________________________________________

Назва повідомлення____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Дата__________________________Підпис_________________________________________

Реєстраційна  форма заповнюється доповідачем або головним автором та повертається до оргкомітету разом з тезами до 30 липня 2009 року.

Про підтверження участі у роботі ІІІ-го Національного Астма-Конгресу просимо повідомити оргкомітет Конгресу до 10 вересня 2009 року.

 Адреса оргкомітету Конгресу:

Україна, 03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10. Державна установа ”Національний Інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України”.
Офійійний сайт Інституту
: www.ifp.kiev.ua (розділ Новини).
Тел.
/факс: + 38(044) 275-05-68
                 + 38(044) 275-62-42
            
    + 38(044) 275-27-33
E-mail
:  diagnost@ifp.kiev.ua
             gumenuk@ifp.kiev.ua

Контакти:

Голова оргкомітету Конгресу – проф., д-р мед. наук Яшина Людмила Олександрівна
Т
ел.
/факс: + 38(044) 275-05-68
E
-mail:  diagnost@ifp.kiev.ua

Гуменюк Галина Львівна – стар. науков. співроб., канд. мед. наук
Тел.: + 38(044) 275-62-42

E-mail
gumenuk@ifp.kiev.ua

Полянська Марина Олександрівна – стар. науков. співроб., канд. мед. наук
Тел.: + 38(044) 275-62-42

E-mail
:  diagnost@ifp.kiev.ua

Сметаніна Оксана Ростиславівназав. оргметод. відділом (реєстрація та бронювання готелю)
Тел.: + 38(044) 275-40-11
E-mail:
smetanina@ifp.kiev.ua

Джавад Інна Володимирівна – стар. науков. співроб., канд. мед. наук
Тел.: + 38(044) 275-62-42

E-mail
:  diagnost@ifp.kiev.ua

Палковський Сергій Вікторович - мол. науков. співроб.
Тел.: + 38(044) 275-62-42

Савєльєва Людмила Анатоліївна  – лікар
Тел.: + 38(044) 275-27-33


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua