Національний
інститут фтизіатрії і пульмонології
імені Ф.Г. Яновського

Перехід на титульну сторінкуПошук по сайту

Науково-практична конференція

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія"

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Шановні колеги!

18-19 жовтня 2010 року  в м. Києві  відбудеться

Науково-практична конференція

“Сучасні проблеми діагностики та лікування бронхіальної астми”

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі конференції!

 Наукова програма:

1.  Епідеміологія бронхіальної астми (БА)

2.  Профілактика БА

3.  Фундаментальні основи БА

4.  Діагностика, моніторинг БА

5.  Фармакотерапія БА

6.  Нові терапевтичні стратегії при БА

7.  Астма і супутні захворювання

8.  Специфічна імунотерапія БА

9.   Ведення загострень БА

10. Навчальні програми

 Вимоги до оформелення тез

Тези українською або російською мовою повинні бути надіслані звичайним листом або електронною поштою на адресу оргкомітету до 30 липня 2010 року. Тези будуть опубліковані в журналі “Астма та алергія”. Публікація тез здійснюється безкоштовно.
Обсяг тез не повинен перевищувати 2 сторінок. Тези друкуються через 1,5 інтервала з полями: ліворуч
¾ 2,5 см, праворуч ¾ 1 см, зверху і знизу ¾ 2 см, шрифт Times New Roman, розміром 12, редактор MS WORD, орієнтація книжкова, розмір паперу А4, без використання переносів та табуляцій.
Порядок оформлення: повна назва повідомлення, прізвище та ініціали авторів, заклад, місто.
Структура тексту: мета; матеріали і методи; отримані результати; висновки, рекомендації. 
Дозволяється використання таблиць, графіків. При використанні скорочення для визначення термінів, перший раз термін зазначається повністю, поруч в дужках указується його скорочення. Не слід використовувати скорочення у назві тез.

Зразок тез

ЗАСТОСУВАННЯ ІНГАЛЯЦІЙНИХ СТЕРОЇДІВ.....
Симоненко О. П., Гавриш Л. Д., Скоромох К. Н.

Інститут............кафедра.............

Мета дослідження: вивчити..............

Необхідно також додати дискету 3,5’’ з текстом тез у будь-якому із загальноприйнятих текстових редакторів та заповнити реєстраційну форму згідно зразка або надіслати по електронній пошті на e-mail оргкомітету.

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

Реєстраційний номер___________________Тематика_______________________________
Прізвище_______________________Ім
я________________По-батькові________________
Спеціалізація, категорія (якщо є)_________________________________________________
Посада______________________________________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання_________________________________________________
Місце роботи ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Адреса для листування (індекс міста)_____________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Телефон (роб., дом., моб.)_________________________________Факс_________________
E-mail_______________________________________________________________________
Назва повідомлення___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Дата__________________________Підпис________________________________________

Реєстраційна  форма заповнюється доповідачем або головним автором та повертається до оргкомітету разом з тезами до 15 липня 2010 року.

Про підтверження участі у роботі Науково-практичної конференції “Сучасні проблеми діагностики та лікування бронхіальної астми” просимо повідомити оргкомітет конференції до 15 вересня 2010 року.

 Адреса оргкомітету науково-практичної конференції:

Україна, 03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10. Державна установа ”Національний Інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України”. Сайт Інституту: www.ifp.kiev.ua  (розділ Новини). тел./факс: + 38(044) 275-05-68;   + 38(044) 275-62-42; + 38(044) 275-27-33. E-mail:  diagnost@ifp.kiev.ua gumenuk@ifp.kiev.ua

Тези надсилати за адресою: gumenuk@ifp.kiev.ua

 Контактні телефони:

Голова оргкомітету науково-практичної конференції – д-р мед. наук, проф. Яшина Людмила Олександрівна, тел./факс: + 38(044) 275-05-68, E-mail:  diagnost@ifp.kiev.ua

Контактні особи:
Гуменюк Галина Львівна, ст. науков. співроб., канд. мед. наук, тел.: + 38(044) 275-62-42,
E-mail: gumenuk@ifp.kiev.ua (ТЕЗИ)
Полянська Марина Олександрівна, ст. наук. співроб., канд. мед. наук, тел.: + 38(044) 275-62-42,
E-mail: diagnost@ifp.kiev.ua
Ігнатьєва Вікторія Ігорівна, ст. наук. співроб., канд. мед. наук
Іщук Cвітлана Генріхівна, мл. наук. співроб.,
тел.: + 38(044) 275-62-42, E-mail: diagnost@ifp.kiev.ua
Поточняк Олена Володимирівна, мл. наук. співроб., тел.: + 38(044) 275-62-42

Савєльєва Людмила Анатоліївна, лікар, тел.: + 38(044) 275-27-33
Коломієць Ірина Володимирівна, лікар, тел.: + 38(044) 275-27-33


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua