Національний
інститут фтизіатрії і пульмонології
імені Ф.Г. Яновського

Перехід на титульну сторінкуПошук по сайту

Засідання вченої ради інституту

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія"

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

 

  Про виконання інститутом функції головної профільної наукової установи в країні
проф. В.М. Мельник

(доповідь на засіданні вченої ради
Інституту фтизіатрії і пульмонології
ім. Ф.Г. Яновського
31 жовтня 2005 року)

Якщо взяти Статут інституту, то у п. 2.3 можна прочитати, що він виконує функції головної установи. Що це означає?

Ви знаєте, що подібних інститутів, як наш, в Україні більше немає. Ви також знаєте, що найкваліфікованіші кадри з питань фтизіатрії і пульмонології і суміжних до фтизіатрії і пульмонології спеціальностей знаходяться тут в інституті. Таким чином, окрім проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, інститут, як головний в країні проводить:

• координацію планування й виконання наукових досліджень, які проводяться іншими установами України,

• інститут проводить науково-методичне керівництво лікувально-профілактичними установами охорони здоров'я України в області фтизіатрії й пульмонології.

В кінці січня кожного року Ви слухаєте на Вченій раді виконання Плану основних організаційних заходів інституту на рік. В цьому плані всі 10 розділів прямо чи опосередковано висвітлюють діяльність інституту як головного. До речі, цей план погоджується з АМН та МОЗ України, тому він є спільний і для Академії і для Міністерства, які через цей план втілюють свою державну політику в галузі фтизіатрії і пульмонології та суміжних їм дисциплін.

Кожного року в січні Ви слухаєте звіт про діяльність інституту за попередній рік. В цьому звіті із 10 розділів є 6 розділів і із 11 додатків є 8 додатків, які прямо або опосередковано висвітлюють діяльність інституту як головного.

Навіть процедура сьогоднішнього заслуховування мене на Вченій раді є Вашим вкладом у виконання інститутом функції головної профільної наукової установи в країні. Практично діяльність кожного нашого співробітника вносить свою лепту не тільки для інституту, але й для держави в цілому. А оскільки все що ми робимо йде на користь державі, то всі ми підтримуємо діяльність інституту як головного.

Є Положення про головний в Україні з проблем фтизіатрії і пульмонології від 28 травня 1997 р. наш інститут. Окрім того, інститут, як головна установа, має укладені угоди з МОЗ України і всіма управліннями охорони здоров’я. Так що інститут діє в рамках законодавства. В Положенні написано, що для виконання функції головної наукової установи інститут забезпечується додатковими фінансовими й матеріальними ресурсами з боку АМН і МОЗ України. Для виконання своїх функцій головної установи інститут виділяє окремих наукових співробітників, технічний персонал, необхідні службові приміщення, устаткування, копіювально-множну й комп’ютерну техніку й т.п. Ось ці постулати не реалізовані і можна сказати, що інститут виконує функції головної установи, не маючи для цього умов, окремих кадрів, які були б звільнені від основної наукової роботи, які не мають комп’ютерно-канцелярської техніки тощо. Тобто вся робота проводиться згідно плану на громадських засадах в порядку особистої ініціативи.

Інститут постійно організовує й здійснює координацію наукових досліджень, які проводяться в Україні в області фтизіатрії й пульмонології науковими установами й вищими навчальними закладами незалежно від форми власності й підпорядкування. Так, проблемна комісія “Пульмонологія та фтизіатрія” в складі 10 членів за минулий рік розглянула 57, а за поточний рік – 48 матеріалів зі всієї України.

У рамках виконання Національної програми боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2002 – 2005 роки в інституті функціонує Координаційна рада із проблеми “Туберкульоз”. Вона координує виконання 25 наукових тем з проблеми туберкульозу в Україні. Щороку проводиться експертиза звітів цих наукових досліджень і даються рекомендації продовжувати НДР чи ні, прийняти заключний звіт чи ні. Інститут аналізує виконання Національної програми боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2002–2005 рр. і майже щороку подає таку інформацію Секретарю Ради національної безпеки й оборони України для Президента і Кабінету Міністрів України, а також в МОЗ України.

За минулий рік впроваджені в практику фтизіопульмонологічних закладів України 75 наших наукових розробок, в т.ч. 5 нововведень, 7 методичних рекомендацій, 4 інформаційних листки. В цьому році працівники інституту видали 14 методичних документів. Фтизіатри і пульмонологи України орієнтуються на 226 публікацій інституту за минулий рік.

Проблемою є відсутність системи впровадження наукових розробок і нововведень в Україні, оскільки така система не розроблена ні АМН, ні МОЗ України.

В минулому і цьому році Інститут підготовив 64 службових листи для центральних та регіональних органів виконавчої влади, головних фтизіатрів і пульмонологів адміністративних територій України. Також підготовлені такі вагомі документи:

• розрахунки потреби в ліжко-місцях у санаторно-курортних закладах України для лікування хворих на туберкульоз;

• наказ МОЗ України від 09.03.2004 р. № 122 "Про подальший розвиток алергології в Україні";

• рекомендації щодо пільгового забезпечення працівників протитуберкульозних закладів (пільгове пенсійне забезпечення та підвищення заробітної плати);

• про рейтингову оцінку стану здоров’я населення, діяльності та ресурсного забезпечення протитуберкульозних закладів;

• розроблена програма с боротьби з туберкульозом серед військовослужбовців;

• розроблені “Показання для направлення дітей до фтизіатра” та “Рекомендації щодо профілактичного медичного огляду підлітків”;

• для АМН України підготовлений проект вузькопрофільної програми “Моніторинг хіміорезистентного туберкульозу в Україні”;

• матеріали щодо створення Українського центру із санаторно-курортного лікування хворих на туберкульоз МОЗ України на базі санаторію Старий Крим;

• підготовлені на надіслані до Українського інституту громадського здоров’я галузеві стандарти:

– “Протокол ведення хворих. Туберкульоз”;

– “Протокол надання медичної допомоги хворим на пневмонію”;

– “Протокол надання медичної допомоги хворим на хронічні обструктивні захворювання легень”;

– "Протокол надання медичної допомоги дорослим хворим бронхіальною астмою”;

– “Протокол лікування дітей, хворих на туберкульоз”.

Надзвичайно велика робота інституту, як головного, проведена у поточному році при новому керівництві МОЗ.

По-перше, в цьому році в інституті підготовлений проект Концепції і проект самої Національної програми по боротьбі з туберкульозом в Україні на 2006–2010 роки. В ньому закладені основні напрямки наукових досліджень в Україні на наступні 5 років. Зараз розроблена окрема тимчасова програма на 2006 р., після якої буде довгострокова програма на 2007–2011 роки.

По-друге, розроблена Концепція адаптації ДОТС-стратегії до українських національних умов і Концепція функціонування фтизіатричної і пульмонологічної служб в цих умовах.

По-третє, розроблений проект наказу МОЗ України “Про впровадження адаптованої ДОТС-стратегій в Україні”

Щороку інститут бере участь у прийомі річної державної статистичної звітності протитуберкульозних закладів. Щороку інститут, як головний, видає 2 аналітичні статистичні збірники “Порівняльні дані про розповсюдженість туберкульозу, хвороб органів дихання та ефективність надання медичної допомоги хворим на туберкульоз на неспецифічні захворювання легенів”. На цих засадах проводиться вибірка негативних показників по кожній адміністративній території. Потім ми отримуємо причини виникнення цих негативних показників і даємо рекомендації, як їх усунути. На цих даних фахівці інституту розробляють прогноз розвитку епідеміологічної ситуації щодо туберкульозу й хвороб органів дихання в Україні й на окремих його територіях.

За 2 звітні роки фахівці інституту готували матеріали і брали участь у 7 апаратних нарадах МОЗ України. 68 наших співробітників були у відрядженнях, де проводили експертну оцінку і надавали організаційно-методичну допомогу. Я персонально за 2 останні роки був у 25 адміністративних територіях (крім Сімферополя і Севастополя), де аналізував діяльність протитуберкульозної служби та лабораторної діагностики туберкульозу

Інститут щороку у вересні місяці подає статистичну інформацію про туберкульоз у Євро ТБ у Париж. Євро ТБ – це, по суті, оргметодвідділ ВООЗ. Ця інформація друкується у щорічному збірнику ВООЗ. Щороку наші фахівці беруть участь у нараді, які проводить ВООЗ по контролю за туберкульозом в Європі. В цьому році була Барбова А.І. та Сметаніна О.Р. Аналогічні щорічні наради-семінари проводить інститут. В цьому році така нарада була у Харкові, а загалом в минулому році інститутом проведено 5 нарад та конференцій.

Інститут щороку бере участь у проведенні розрахунків потреби протитуберкульозних препаратів, флюорографів, мікроскопів, бронхоскопів та ін. апаратури, що централізовано закуповуються за кошти державного бюджету, готує проект наказу МОЗ України про їх розподіл. 7 наших співробітників є членами різних профільних комісій по тендерних закупівлях, 2 співробітники – членами Міжвідомчої комісії по боротьбі з туберкульозом в Україні і 2 – аналогічної міжвідомчої комісії в м. Києві, 1 – головою Ради експертів лабораторної служби України.

Сюди слід додати, що щороку число відвідувань нашої консультативної поліклініки з різних областей України складає близько 25 тис., де консультується близько 10 тис. хворих, а в стаціонарі лікується близько 3 тис. хворих.

У минулому році підвищення кваліфікації на робочих місцях в інституті пройшли 76 фахівців. Лише в цьому році інститутом разом з референс-лабораторією з мікробіологічної діагностики туберкульозу, яка функціонує на його базі, проведено 2 навчальні семінари для 60 фахівців по ДОТС-стратегії, а на робочих місцях навчалося більше 80 фахівців. Працівники інституту щороку готують заявки до Глобального фонду боротьби з туберкульозом, малярією і СНІДом, з яких 3 роки тому отриманий грант на ТБ і ВІЛ/СНІД.

Інститут беруть участь у роботі атестацій лікарів-фтизіатрів та пульмонологів у складі атестаційних комісій МОЗ та АМН України. Академік Юрій Іванович Фещенко є головним фтизіатром і головним пульмонологом МОЗ України. Його багатогранна робота на цій посаді і на чолі інституту, а також на чолі Всеукраїнських асоціацій фтизіатрів і пульмонологів та хіміотерапевтів підсилює тезу, що інститут проводить значну роботу як головний.

І як зазначено наприкінці Євангелія від Івана Богослова, “І багато ще створив Ісус, про що не написано в цій книзі”. Так і тут “І багато ще зробили співробітники нашого інституту, але все це неможливо ні словами сказати, ні пером описати”.

 

۩

В обговоренні доповіді відмічено, що розгляд цього питання збігся із черговою порцією обвинувачень у засобах масової інформації вчених-медиків в тому, що вони проїдають бюджетні засоби, наукова продукція припадає пилом на полицях, а діяльність наукових установ не приносить ніяких позитивних результатів для галузі охорони здоров'я.
Певна частка істини в цьому є, але тпотрібно відокремити зерна від плевел:

  • в Україні сьогодні відсутня як така система державного замовлення на наукову медичну продукцію. Відсутні договірні відносини між замовником в особі органів державного керування й виконавцями - бюджетними науковими установами - на виконання наукових розробок та взаємні обов'язки сторін;

  • медична галузь в Україні залишилась, напевно, єдиною, котру взагалі не торкнулися ринкові перетворення. Звідси витікають відсутність зацікавленості практичних медичних установ і, насамперед, їх керівників, в інноваціях, а також відсутність відповідальності, насамперед навіть не правової, а скоріше корпоративної, медичних керівників усіх ланок і практичних лікарів за зневагу інноваціями;

  • відсутність державної системи впровадження наукових розробок у практику в умовах переважаючої державної й комунальної форми власності наукових і лікувальних установ і зруйнованої вертикалі керування галуззю (навіть ті механізми, що існували раніше і під адміністративним тиском абияк, але функціонували, зараз зруйновані й не функціонують).

 

۩

З обговореного питання прийнято постанову:

  1. Відмітити, що сьогодні в Україні практично відсутня державна система впровадження наукових розробок у практику роботи медичних закладів, не створені економічно-правові умови для інноваційної діяльності в системі охорони здоров’я;

  2. Вважати, що за чинних умов інститут виконує покладені на нього функції головної із проблем фтизіатрії й пульмонології наукової установи в країні;

  3. Зауважити, що з боку МОЗ та АМН України не виконуються положення щодо додаткового матеріально-технічного й фінансового забезпечення діяльності інституту як головної профільної наукової установи, передбачені відповідним Положенням від 28 травня 1997 року.


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua