Національний
інститут фтизіатрії і пульмонології
імені Ф.Г. Яновського

Перехід на титульну сторінкуПошук по сайту

Реферат звіту про НДР А.02.03

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія"

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

УДК 616.23/24.-002.828-08.001.5
МПК7 А61K31/00, А61K38/21, А61P31/12, А61P37/02
№ держреєстрації 0102
U003050

Інв.№ 0205U006921

Академія медичних наук України
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України (НІФП)

03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10;
тел. 2755488; факс 2752118

E-mail: secretar@ifp.kiev.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник директора НІФП з наукової роботи
д-р мед. наук, проф.
___________________В.М. Петренко

2005.12.06

ЗВІТ
ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

ВИВЧИТИ ВИДОВІ ТА КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГРИБКОВОЇ ІНФЕКЦІЇ ПРИ НЕСПЕЦИФІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ЛЕГЕНІВ ТА УДОСКОНАЛИТИ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ
А.02.03

(заключний)

Науковий керівник теми,

директор Інституту фтизіатрії і пульмонології

ім. Ф.Г. Яновського АМН України,

академік АМН України,
д-р мед. наук, професор
                                                                              Ю.І. Фещенко

2005.11.16

2005

Рукопис закінчений 16 листопада 2005 р.

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 157 с., 44 табл., 6 рис., 4 додатка, 147 джерел.

Об'єкт дослідження: 121 хворий на хронічні неспецифічні захворювання легенів (ХНЗЛ).

Мета роботи - вивчити роль грибкової інфекції у патогенезі неспецифічних захворювань легенів та розробити спосіб лікування мікотичної інфекції у цих хворих.

Методи дослідження - загально-клінічні, функціональні, мікробіологічні, цитологічні, імунологічні, серологічні, гістологічні, статистичні.

Результати та їх новизна: встановлено, що перебіг ХНЗЛ при наявності мікроміцетів у харкотинні хворих  супроводжується більш тяжким станом хворих на фоні значних вентиляційних порушень, активного бактеріального запалення бронхів і змін імунної системи. Встановлені клінічні та імунологічні особливості перебігу ХНЗЛ в залежності від наявності різних видів мікроміцетів у дихальних шляхах хворих. Колонізація/інфекція нижніх дихальних шляхів хворих пліснявими грибами здійснюється при тривалому перебігу загострення ХНЗЛ на фоні невиражених запальних реакцій та значних імунних порушень; дріжджовими грибами – при великій давності захворювання, часто – на фоні гіпералергічних реакцій і застосування інгаляційних кортикостероїдних ліків і супроводжується запальними реакціями імунної системи. Наявність пневмоцист у дихальних шляхах зв’язана з іншими мікроміцетами і може бути використана як маркер недостатності альвеолярних макрофагів. Визначені різні типи морфологічних ушкоджень легень, які виникають внаслідок колонізації/інфекції дихальних шляхів мікроміцетами. В залежності від наявності супутньої бактеріальної мікрофлори визначені види грибкової колонізації/інфекції дихальних шляхів, розроблена методика лікування хворих на ХНЗЛ з грибковою інфекцією з початковим застосуванням кортикостероїдних засобів та антибіотиків, що дозволяє уникнути нераціонального призначення антифунгальних засобів .

Ступінь впровадження – опублікована 1 монографія, 25 статей, 13 тез, підготовлений 1 інформаційний лист, 1 патент про винахід, зроблено 9 доповідей.

Ефективність – оптимізація лікування хворих із мікроміцетами у харкотинні, подовження строків клінічної ремісії у хворих на ХНЗЛ на 2,3 місяці.

Галузь застосування – лікувальні заклади пульмонологічного профілю.

ХРОНІЧНИЙ БРОНХІТ, БРОНХІАЛЬНА АСТМА, ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ, МІКРОМІЦЕТИ, ІМУНОЛОГІЧНИЙ СТАН,  ЛІКУВАННЯ.

Умови одержання звіту: за угодою.

03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10, Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України.

 

E-mail: pulmonol@ifp.kiev.ua


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми 
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua