Національний
інститут фтизіатрії і пульмонології
імені Ф.Г. Яновського

Перехід на титульну сторінкуПошук по сайту

Реферат звіту про НДР А.04.02

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія"

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Віртуальні конференції:

питання й відповіді з проблем захворювань органів дихання

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

УДК: 616.24.-002.5.036-085.001.5
МПК7: А61 К 31/00, A61 K 31/43, A61 P 31/06
№ держреєстрації 0104U000933

Інв. № 0207U000045

Академія медичних наук України
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України (НІФП)

03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10;
тел. 2755488; факс 2752118

E-mail: secretar@ifp.kiev.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор НІФП
академік АМН України,

____________ Ю.І. Фещенко

2006.12.12

ЗВІТ
ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

ВИВЧИТИ НАЙБЛИЖЧІ ТА ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ДЕСТРУКТИВНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ
А.04.02
(заключний)

Науковий керівник теми,

зав. відділом фтизіатрії,
д–р мед. наук, проф.                                                                  
В.М. Петренко

                                                            2005.12.07

2006

Рукопис закінчений 17 листопада 2006 р.

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: с. 141, 19 табл., 10 рис., 55 джерел, 4 додатки.

Об’єкт дослідження: 1338 хворих на деструктивний туберкульоз легень.

Мета роботи: підвищення ефективності лікування хворих на деструктивний туберкульоз легень на основі розробки стандартних режимів та схем хіміотерапії.

Методи дослідження: клінічні, рентгенологічні, клініко-лабораторні, мікробіологічні.

Результати та їх новизна. Розроблені стандартні режими хіміотерапії для лікування хворих на деструктивний туберкульоз залежно від поширеності туберкульозного процесу та медикаментозної резистентності МБТ. Встановлена тривалість інтенсивної та підтримуючої фаз хіміотерапії, що дозволило підвищити ефективність лікування у хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз на 16 % та заощадити 6700 грн. на кожні 100 нових випадків туберкульозу за рахунок не призначення повторного курсу хіміотерапії.

У пацієнтів з однією невеликою деструкцією в легенях доцільно застосовувати 4 компонентні режими хіміотерапії. У хворих з однією великою деструкцією або множинними деструкціями —5-компонентні режими хіміотерапії, що дозволяє на 20,0 – 22,0 % підвищити ефективність лікування. Новизна цієї методики лікування підтверджена патентом України.

У хворих на хронічний туберкульоз розроблена методика лікування, яка полягає у застосуванні в інтенсивну фазу хіміотерапії щоденно 5 протитуберкульозних препаратів у середніх добових дозах, до яких МБТ чутливі, та відрізняється тим, що додатково у перші 2 місяці лікування одночасно застосовують кларитроміцин і омепразол у середніх добових дозах за один прийом, що дозволило підвищити ефективність лікування на 15,0 %.

Комплексна хіміотерапія з включенням ПАСК дозволяє досягти припинення бактеріовиділення у 59,0 % хворих з раніш неефективно лікованим деструктивним тубер-кульозом та загоєння каверн у 38,1 %, що відповідно на 16,8 % і 7,9 % вище, ніж при режимах без застосування ПАСК. Препарат викликав у 31,4 % хворих побічні явища (переважно диспепсичні ), із них різко виражені — у 13,3 %. Ефективність та переносимість внутрішньо-венного і перорального введення ПАСК близька, з невеликою перевагою внутрішньовенного.

Ступінь впровадження: опубліковано 47 робіт, підготовлено 6 проектів наказів МОЗ України, зроблено 55 доповідей, підготовлено 7 методичних рекомендацій, отримано 2 патенти України.

Галузь застосування — фтизіатрія.

ХІМІОТЕРАПІЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ, ДЕСТРУКТИВНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ, ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНІ ПРЕПАРАТИ, БАКТЕРІОСТАТИЧНА АКТИВНІСТЬ КРОВІ.

Умови одержання звіту: за угодою.

03680, м.Київ, вул.. М. Амосова, 10, Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України.

 

E-mail: cherenko@ifp.kiev.ua


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua