Національний
інститут фтизіатрії і пульмонології
імені Ф.Г. Яновського

Перехід на титульну сторінкуПошук по сайту

Реферат звіту про НДР А.04.04

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія"

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

УДК: 616.24 – 002.5 + 616.233 – 002 – 036.12 – 08. 001.5
МПК
7: А61 К 31/00, А61 К 35/00, А61 Р 31/06, А61 Р 37/02, G01 N 33/48, G01 N 33/50, G01 N 33/53
№ держреєстрації 0104U000935

Інв. № 0207U000047

Академія медичних наук України
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України (НІФП)

03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10;
тел. 2755488; факс 2752118

E-mail: secretar@ifp.kiev.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор НІФП
академік АМН України,

____________ Ю.І. Фещенко

2006.12.12

ЗВІТ
ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

РОЗРОБИТИ РАЦІОНАЛЬНІ СХЕМИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ В ПОЄДНАННІ З ХРОНІЧНИМ БРОНХІТОМ
А.04.04
(заключний)

Заст. директора з наукової роботи

д-р мед. наук, професор                                                                   В.М. Петренко

                                                            2006.12.06


 

Науковий керівник теми,

зав. відділенням фтизіопульмонології,

д-р мед. наук                                                                                     М.М. Кужко

                                                            2006.11.20

2006

Рукопис закінчений 20 листопада 2006 р.

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: с. 104, 33 джерела, 4 додатка.

Об`єкт дослідження – 229 хворих на туберкульоз легень в поєднанні з хронічним бронхітом, які лікувались у фтизіопульмонологічному відділенні Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України.

Мета роботи – вивчити ефективність терапії хворих на туберкульоз легень в поєднанні з хронічним бронхітом із застосуванням в комплексній терапії біфункціонального імуномодулятора (ізофон) і ереспалу.

Методи досліджень – загально-клінічні, рентгенологічні, функціональні (функція зовнішнього дихання), бронхоскопічні.

Результати та їх новизна: в результаті проведених досліджень встановлено, що препарат ізофон сприяє поліпшенню перебігу туберкульозного процесу в легенях (прискорення розсмоктування інфільтративно-вогнищевих утворень, більш швидке загоєння порожнин розпаду та деяке збільшення частоти їх зникнення, а також суттєве зменшення залишкових змін в легенях), покращанню швидкісних показників (PEFR, FEV25) вентиляційної здатності легень. Тривале, протягом 3 місяців, застосування ереспалу в поєднанні з бронхолітичними препаратами являється ефективним способом лікування хворих на туберкульоз легень в поєднанні з ХОЗЛ, що проявляється у значному зменьшенні виразності респіраторних симптомів, достовірному підвищенні показників функції зовнішнього дихання, як FEV1, FEV25-75, PEFR і зменьшенні RV, зникненню явищ запалення трахеобронхіального дерева у більшості хворих.

Ступінь впровадження – опубліковано 16 наукових робіт, отримано рішення про видачу деклараційного патенту на корисну модель, зроблено 9 доповідей. Впровадження результатів роботи в практику дозволить в більш короткі терміни досягти загоєння порожнин деструкції, припинення бактеріовиділення, ліквідувати симптоми хронічного бронхіту і зменьшити залишкові зміни в легенях.

Галузь застосування – фтизіатрія.

ХРОНІЧНИЙ БРОНХІТ, ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ, ІЗОФОН, ЕРЕСПАЛ

Умови одержання звіту: за угодою.

03680, м.Київ, вул.. М. Амосова, 10, Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України.

 

E-mail: doctor@ifp.kiev.ua


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua