Національний
інститут фтизіатрії і пульмонології
імені Ф.Г. Яновського

Перехід на титульну сторінкуПошук по сайту

Реферат звіту про НДР А.04.07

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія"

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

УДК: 616.24-002.54/.57:615.015.8-089.001.5
МПК: А61В17/00
№ держ. реєстрації 0104U000938

Інв. № 0207U000050

Академія медичних наук України
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України (НІФП)

03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10;
тел. 2755488; факс 2752118

E-mail: secretar@ifp.kiev.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор НІФП
академік АМН України,

____________ Ю.І. Фещенко

2006.12.12

ЗВІТ
ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

РОЗРОБИТИ ОПТИМАЛЬНІ МЕТОДИ КОМПЛЕКСНОЇ ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ І ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХІМІОРЕЗИСТЕНТНИЙ ДЕСТРУКТИВНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ
А.04.07
(заключний)

Заст. директора з наукової роботи

д-р мед. наук, професор                                                                   В.М. Петренко

                                                            2006.12.06


 

Науковий керівник теми,

зав. відділенням торакальної хірургії,

д-р мед. наук, професор                                                                   Б.В. Радіонов

                                                            2006.11.22

2006

Рукопис закінчений 22 листопада 2006 р.

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 104 с., 21 табл., 4 додатки, 71 джерело.

Об'єкт дослідження – 218 хворих на поширений хіміорезистентний туберкульоз легень.

Мета – підвищення ефективності хірургічного лікування хворих на хіміорезистентний деструктивний туберкульоз легень на основі розробки і застосування оптимальних схем комплексного лікування із використанням удосконалених методів передопераційної підготовки, хірургічних втручань та післяопераційного лікування.

Методи досліджень i апаратура – клінічні, хірургічні, рентгенологічні, лабораторні; відеоторакоскопічний комплекс “Контакт”, апарати штучної вентиляції легень РО-6, РО-8, "Angstrom"; електродiатермiчна установка.

Результати i новизна – розроблено три корисні моделі, в т.ч. “Спосіб хірургічного лікування хворих на туберкульоз легень” та “Спосіб хірургічного лікування хворих на деструктивний туберкульоз легень”, розроблено та впроваджено критерії ефективності комплексної передопераційної підготовки, методику симультанної резекції легені у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень, що, в сукупності, забезпечило підвищення ефективності хірургічного лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень на 31,2 %.

Ступінь впровадження – опубліковано 104 наукові роботи (в т.ч. 2 монографії), отримано 3 патенти України на корисну модель, підготовлено 1 методичні рекомендації, зроблено 46 доповідей.

Ефективність – застосування комплексу розроблених заходів по хірургічному лікуванню хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень дозволило розширити межі операбельності патологічного процесу та досягти задовільного результату хірургічного лікування зазначеного контингенту в (90,4 ± 2,0) % випадків порівняно з (68,9 ± 3,5) % до початку досліджень.

Галузь застосування – торакальна хірургія.

ЛЕГЕНІ, ТУБЕРКУЛЬОЗ, ХІМІОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ, ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ

Умови одержання звіту: за угодою.

03680, м.Київ, вул.. М. Амосова, 10, Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України.

 

E-mail: aik@ifp.kiev.ua


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми 
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua