Національний
інститут фтизіатрії і пульмонології
імені Ф.Г. Яновського

Перехід на титульну сторінкуПошук по сайту

Реферат звіту про НДР А.05.02

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія"

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

УДК 616–002.5.091.8–036.2–084.001.5
№ державної реєстрації 0105U000620
Інв. № 0207U010001

 

Академія медичних наук України
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського (ІФП)
03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10;
тел.38 (044) 2750402; факс 38(044) 2752118
E-mail secretar@ifp.kiev.ua


ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
Інституту фтизіатрії і пульмонології ім.
Ф.Г Яновського АМН України
акад. АМН України, д-р мед. наук, професор
                                                      Ю.І. Фещенко
2007.12.18

ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

ВИВЧИТИ ПАТОМОРФОЗ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ У ДОРОСЛИХ В
УМОВАХ ЕПІДЕМІЇ ТА РОЗРОБИТИ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗНИЖЕННЯ СМЕРТНОСТІ ВІД ЦІЄЇ НЕДУГИ

А.05.02
(заключний)

 


Заступник директора з наукової роботи,
д-р мед. наук, професор                                                               В.М. Петренко
                                                                 2007.12.06

Керівник НДР
Зав. відділом епідеміологічних
та організаційних проблем
фтизіопульмонології,
д-р мед. наук, професор                                                               В.М. Мельник
                                                                 2007.11.28

 

Рукопис закінчений 20 листопада 2007 р.


РЕФЕРАТ

         Звіт про НДР: 309 c., 13 рис., 100 табл., 3 додатки, 96 джерел.
         Об'єкт дослідження – статистичні звіти протитуберкульозної служби, історії хвороби, протоколи розтинів, журнали бронхологічних обстежень.
         Мета роботи – визначити особливості патоморфозу туберкульозу легень в Україні в умовах епідемії, розповсюдженість цієї недуги і причини смерті від неї та розробити науково обґрунтовані заходи щодо зниження смертності від туберкульозу.
         Методи дослідження: математичні, патоморфологічні, клінічні, статистичні.
         Виявлено негативні тенденції у динаміці епідеміологічних показників з туберкульозу (1978-2006 рр.): зростання захворюваності у 2,3-2,7 раза, смертності у 2,5 раза (в т. ч. відсотка померлих вдома, до року, молодих осіб). В умовах епідемії зросло пізнє виявлення та погіршилася діагностики туберкульозу (більше занедбаних форм, розбіжностей діагнозів та випадків діагностики на автопсії). Встановлено особливості патоморфозу туберкульозу за клінічним перебігом (важчий, з вираженою інтоксикацією), рентгенологічними (збільшення двобічних деструктивних процесів, поліморфних вогнищ, великих та множинних каверн), бактеріологічними (збільшення позитивних мазків, масивного росту, первинної хіміорезистентності, полі– та мультирезистентності МБТ), бронхологічними змінами (збільшення туберкульозу бронхів, у т. ч. занедбаних та комбінованих уражень, а також неспецифічного ендобронхіту), ускладненнями та супутніми захворюваннями (збільшення їх кількості, у т. ч. туберкульозної інтоксикації, позалегеневого туберкульозу, алкоголізму; неспецифічних захворювань легень). Впровадження розроблених заходів щодо зниження смертності від туберкульозу в м. Києві довело їх клініко-економічну ефективність (зменшення показника смертності, відсутність випадків летального завершення у віці 18-24 роки).
         Ступінь впровадження – опубліковано 40 наукових робіт, підготовлено 1 проект наказу МОЗ України, 1 методичні рекомендації, 0 інформаційних листів, 0 заявок на винахід, отримано 0 патентів на винахід, зроблено 25 доповідей, проведено 2 курсів інформації і стажування.
         Галузь застосування – фтизіатрія.
         ТУБЕРКУЛЬОЗ, СМЕРТНІСТЬ, ПАТОМОРФОЗ, АВТОПСІЯ, ПРИЧИНИ СМЕРТІ, НЕСВОЄЧАСНЕ ВИЯВЛЕННЯ, УСКЛАДНЕННЯ, СУПУТНЯ ПАТОЛОГІЯ, МОНІТОРИНГ, ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ СМЕРТНОСТІ ВІД ТУБЕРКУЛЬОЗУ.
         Умови одержання звіту: за угодою. 03680, м. Київ, вул. Амосова, 10, ІФП ім. Ф.Г. Яновського АМН України


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua