Національний
інститут фтизіатрії і пульмонології
імені Ф.Г. Яновського

Перехід на титульну сторінкуПошук по сайту

Реферат звіту про НДР А.06.01

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія"

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

УДК: 616.24-002.5: 612.017.1-07.001.5.
МПК 6 А 61 К 35/00
№ держреєстрації 0106U000487
Інв. №

 

Академія медичних наук України
Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського Академії медичних наук України»
(НІФП)

03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10; тел. 2755488; факс 2752118
E-mail: secretar@ifp.kiev.ua


Директор НІФП
академік АМН України,
д-р мед. наук, професор
____________ Ю. І. Фещенко
2008.12.10

ЗВІТ
ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

ВИВЧИТИ РОЛЬ ПОРУШЕНЬ ЦИТОКІНОВОЇ РЕГУЛЯЦІЇ У РОЗВИТКУ ВТОРИННИХ ІМУНОДЕФІЦИТНИХ СТАНІВ ПРИ РІЗНИХ КЛІНІЧНИХ ФОРМАХ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ
А.06.01

(заключний)

 

Заст. директора з науково-методичної
та науково-організаційної роботи
д-р мед. наук, професор                                                              В. М. Мельник
                                                   2008.12.05

Керівник НДР
Завідуюча лабораторією імунології
член-кор. АМН України, д-р мед. наук, професор                   К. Ф. Чернушенко
                                                   2008.11.20

 

Рукопис закінчений 22 листопада 2007 р.

РЕФЕРАТ

        Звіт про НДР: 150 с., 54 табл., 76 джерел, 4 додатки.
        Об’єкт дослідження – хворі на вперше діагностований туберкульоз легень (ВДТЛ) з інфільтративною та дисемінованою формами процесу.
        Мета роботи – з’ясувати основні прояви вторинних імунодефіцитних станів, розробити їх діагностичні критерії при різних клінічних формах туберкульозу на основі вивчення функціонального стану імунокомпетентних клітин та продукції цитокінів.
        Методи дослідження – клінічні, лабораторні, статистичні.
        Обстежено 85 хворих на ВДТЛ. У 100,0 % обстежених хворих на ВДТЛ визначена недостатність в різних ланках імунної системи. Формування вторинної імунної недостатності (ВІН) у хворих на ВДТЛ супроводжується порушенням продукції цитокінів. Установлений зв’язок між цитокіновим профілем, кількісними і функціональними характеристиками клітин імунної системи і клінічною формою ВДТЛ.
За результатами визначення продукції цитокінів Т-хелперами 1 (ІЛ-2) і 2-го типів (ІЛ-4) у хворих на ВДТЛ визначено три типи цитокінової регуляції імунної відповіді (ЦРІВ) Розроблена методика визначення загального ступеня ВІН (0 – ІІІ ступені), як інтегрального показника порушень імунітету хворого. Показано, що існує зв’язок між порушеннями ЦРІВ, варіантом ВІН та особливостями клінічного перебігу і наслідками ВДТЛ. Доведено, що найбільш сприятливий перебіг ВДТЛ спостерігається у хворих з І типом ЦРІВ, який поєднаний із І ступенем ВІН. Менш сприятливий перебіг хвороби реєструється у хворих з ІІ та ІІІ типами ЦРІВ та ІІ та ІІІ ступенями ВІН.
        Розроблені діагностичні критерії диференціації імунодефіцитних станів та захисних імунологічних реакцій при різних клінічних формах ВДТЛ, які дозволяють визначати доцільність включення імуномодулюючих препараті в комплексну терапію хворих.
        Ступінь впровадження – опубліковано 24 наукові роботи, підготовлено 0 проектів наказів МОЗ України, 0 методрекомендацій, 1 інформаційний лист, 2 нововведення, 0 заявок на винахід, отримано 1 патент на винахід, зроблено 5 доповідей, проведено 1 курси інформації і стажування.
        Галузь застосування – фтизіатрія.
        ВПЕРШЕ ДІАГНОСТОВАНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ, ЦИТОКІНИ, ІМУННА СИСТЕМА.
        Умови одержання звіту: за угодою. 03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10, Державна установа “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського АМН України”.


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua