Національний
інститут фтизіатрії і пульмонології
імені Ф.Г. Яновського

Перехід на титульну сторінкуПошук по сайту

Реферат звіту про НДР А.06.02

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія"

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

УДК 616.248.992.28-085.001.5
МПК-6 G01N 33/53 G01N 33/554
№ держреєстрації: 0106U000488
Інв. №

 

Академія медичних наук України
Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського Академії медичних наук України»
(НІФП)

03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10; тел. 2755488; факс 2752118
E-mail: secretar@ifp.kiev.ua


ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник директора з наукової-методичної та науково-організаційної роботи
д-р мед. наук, професор
                                                             В. М. Мельник
2008.12.10

ЗВІТ
ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

Вивчити особливості перебігу бронхіальної астми на фоні сенсибілізації хворих до пліснявих мікроміцетів
А.06.02

(заключний)

 

Науковий керівник теми,
директор інституту,
академік АМН України,
д-р мед. наук, професор                                                            Ю. І. Фещенко
                                                                    2008.11.20

 

Рукопис закінчений 22 листопада 2007 р.

РЕФЕРАТ

         Звіт про НДР: 145 с., 20 табл., 4 додатка, 143 джерела.
        Об'єкт дослідження: 100 хворих на бронхіальну астму (БА).
        Мета роботи – вивчення особливостей перебігу бронхіальної астми на фоні сенсибілізації хворих до пліснявих мікроміцетів та підвищення ефективності лікування.
        Методи дослідження - загально-клінічні, функціональні, мікробіологічні, цитологічні, імунологічні, серологічні, статистичні.         Установлено, що позитивні реакції негайного типу до фунгальних шкірних алергенів серед дорослих хворих на БА визначаються в 14,0 %, серед них у 64,3 % – до двох та більше фунгальних алергенів. Це не залежить від віку та супроводжується підвищенням рівню загального сироваткового Ig E. Протиаспергильозні Ig E визначаються в крові 59,5 % хворих, що тільки в 13,6 % співпадає з результатами шкірних проб та в 13,6 % – з умістом аспергил у харкотинні. Сироваткові протиаспергильозні Ig Е пов’язані з підвищенням умісту еозинофілів харкотиння, гальмуванням функціональної активності фагоцитів крові, зростанням концентрації сироваткових протикандидозних Ig Е. Інфікованість дихальних шляхів пліснявими мікроміцетами визначається в 14,0 % хворих, супроводжується виділенням слизово-гнійного в 64,3 % хворих, не пов’язано зі зростанням шкірної або реагінової фунгальної чутливості, сприяє підвищенню рівня сироваткового загального Ig E, пригніченню киснево-залежного метаболізму нейтрофілоцитів крові. Застосування інгаляційних кортикостероїдних препаратів призводить до послаблення фунгальної сенсибілізації (шкірної чутливості, зростання рівня протиаспергильозного Ig G4). Застосування препарату «Циклоферон» на тлі базисної терапії інгаляційними кортикостероїдами зменшує прояви фунгальної сенсибілізації (сприяє зниженню концентрації сироваткових загального та протиаспергильозного Ig E), стимулює функціональну активність нейтрофілоцитів крові, призводить до зниження кількості загострень на (1,5 ± 0,3) епізодів на рік.
        Ступінь впровадження – опубліковано 28 наукових робіт, підготовлено 0 проектів наказів МОЗ України, 0 методрекомендацій, 1 інформаційний лист, 1 заявка на винахід, отримано 1 патент на винахід, зроблено 17 доповідей, проведено 0 курсів інформації і стажування.
        Галузь застосування – лікувальні заклади пульмонологічного та алергологічного профілю.
        БРОНХІАЛЬНА АСТМА, ПЛІСНЯВІ МІКРОМІЦЕТИ, ФУНГАЛЬНА СЕНСИБІЛІЗАЦІЯ, ШКІРНІ АЛЕРГЕНИ.
        Умови одержання звіту: за договором. 03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10, НІФП.


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua