Національний
інститут фтизіатрії і пульмонології
імені Ф.Г. Яновського

Перехід на титульну сторінкуПошук по сайту

Реферат звіту про НДР І.05.04

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія"

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

УДК : 616.233-002-036.87-053.2-085.001.5
№ держреєстрації
0105U000622

Інв. № 0205U006925

Академія медичних наук України
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України (НІФП)

03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10;
тел. 2755488; факс 2752118

E-mail: secretar@ifp.kiev.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор НІФП
академік АМН України,

____________ Ю.І. Фещенко

2005.12.06

ЗВІТ
ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

ВИВЧИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА РЕЦИДИВУЮЧИЙ БРОНХІТ, ІНФІКОВАНИХ МІКОБАКТЕРІЯМИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ, ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМПЛЕКСНИХ ГОМЕОПАТИЧНИХ (АНТИГОМОТОКСИЧНИХ) ПРЕПАРАТІВ
І.05.04

(заключний)

Заст. директора з наукової роботи

д-р мед. наук, професор                                                                   В.М. Петренко

                                                            2005. 12. 02


 

Науковий керівник теми,

зав. відділенням захворювань органів,

дихання у дітей,

д-р мед. наук, професор                                                                   В.П. Костроміна

                                                            2005.11.15

2005

Рукопис закінчений 15 листопада 2005 р.

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 72 с.,  16 табл.,  7 рис., 60 джерел.

Об’єкт дослідження – 60 дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, інфікованих мікобактеріями туберкульозу. Пацієнти контрольної групи (30 дітей) отримували лікування за стандартною схемою, пацієнти основної групи (30 осіб) - комплексне лікування із використанням антигомотоксичних препаратів Лімфоміозот та  Мукоза композитум додатково до вищезгаданої схеми.

Мета роботи – оцінити можливість застосування комплексних гомеопатичних (антигомотоксичних) препаратів у лікуванні дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, інфікованих мікобактеріями туберкульозу, для підвищення ефективності лікування цієї категорії хворих.

Методи дослідження – клінічні, рентгенологічні, біохімічні, цитологічні та імунологічні.

Результати та їх новизна: встановлено, що використання антигомотоксичних препаратів Лімфоміозот та  Мукоза композитум у терапії дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, сприяє прискоренню процеса одужання, покращанню загального стану організму за рахунок зменшення клінічних проявів РБ та супутньої патології з боку шлунково-кишкового тракту та носоглотки. У ході дослідження з’ясовано, що схема комплексного лікування сприяє більш швидкому та вираженому зниженню ендогенної інтоксикації в організмі, що позначається на позитивній динаміці основних клініко-дабораторних та імунологічних показників. Застосована комплексна терапія добре переноситься дітьми різного віку.

Ступінь впровадження  –  за матеріалами проведеної роботи подані до друку 2 статті.

Галузь застосування:  дитяча фтизіатрія та пульмонологія.

ДІТИ, РЕЦИДИВУЮЧИЙ БРОНХІТ, ІНФІКУВАННЯ МІКОБАКТЕРІЯМИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ, АНТИГОМОТОКСИЧНІ ПРЕПАРАТИ.

Умови одержання звіту: за угодою.

03680, м.Київ, вул.. М. Амосова, 10, Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України.

 

E-mail: child@ifp.kiev.ua


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua