Національний
інститут фтизіатрії і пульмонології
імені Ф.Г. Яновського

Перехід на титульну сторінкуПошук по сайту

Реферат звіту про НДР КФК.03.03

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія"

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

УДК 616-002.5-07-084:614.2.001.5(477)
№ держреєстрації
0103U000527

Інв.№ 0205U006923

Академія медичних наук України
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України (НІФП)

03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10;
тел. 2755488; факс 2752118

E-mail: secretar@ifp.kiev.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник директора НІФП з наукової роботи
д-р мед. наук, проф.
___________________В.М. Петренко

2005.12.06

ЗВІТ
ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

РОЗРОБИТИ ЗАХОДИ ЩОДО АКТИВНОГО І ПАСИВНОГО ВИЯВЛЕННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ СЕРЕД ОСІБ ПІДВИЩЕНОГО РИЗИКУ З УРАХУВАННЯМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ, ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ ТА МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ
КФК.03.03

(заключний)

Науковий керівник теми,

директор Інституту фтизіатрії і пульмонології

ім. Ф.Г. Яновського АМН України,

академік АМН України,
д-р мед. наук, професор
                                                                           Ю.І. Фещенко

2005.11.16
 

Зав. відділом епідеміологічних

та організаційних проблем

фтизіопульмонології,

д-р мед. наук, професор                                                                        В.М. Мельник
2005.11.
10

2005

Рукопис закінчений 10 листопада 2005 р.

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 208 с., 78 табл., 4 додатки, 106 джерел.

Об'єкт дослідження –  статистичні звіти з 27 областей України (Форма 8, Форма 20, Форма 33), дані з протитуберкульозних диспансерів областей України за 1998, 2002 рр. щодо обстежень осіб методами флюорографії, мікроскопії та туберкулінодіагностики, дані щодо перевірок роботи протитуберкульозних диспансерів у 12 областях України за 2000 та 2002 рр., анкети опитування хворих із груп ризику.

Мета роботи – розробка та науково обґрунтування організаційних заходів щодо раннього виявлення туберкульозу у дорослих осіб у групах ризику в Україні.

Методи дослідження – статистичні, наукометричні, математичні.

Результати та їх новизна: розроблені організаційні заходи щодо своєчасного виявлення туберкульозу серед осіб підвищеного ризику з урахуванням соціально-економічних, епідеміологічних та медико-біологічних чинників для поліпшення епідеміологічної ситуації з туберкульозу в Україні. Установлена низька ефективність активного виявлення хворих на туберкульоз, як при суцільному флюорографічному обстеженні населення, яка складала (50,4 ± 1,4) %, так й при бактеріоскопічних обстеженнях (0,4 ± 0,05) % за період 1998 –2002 рр. Установлено, що у групах ризику виявлення хворих на туберкульоз методом флюорографії було вище у 41,1 разів, ніж при суцільному флюорографічному обстеженні всього населення. Рівень захворюваності в групах ризику перевищує рівень захворюваності в Україні у 55,0 разів за 1998 – 2002 рр. Доказана доцільність формування груп ризику та медико-економічна ефективність пасивного та активного диференційованого виявлення хворих на туберкульоз з урахуванням факторів ризику.

Ступінь впровадження – опубліковано 3 монографії, 32 статей та тез. Виданий 1 інформаційний лист, 1 методичні рекомендації, підготовлено 2 нововведення. Для МОЗ України підготовлений наказ № 610 від 15.11.2005 та Концепція Національної програми боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2007 – 2010 рр. Зроблено 13 доповідей на міжнародних і республіканських наукових симпозіумах.

Галузь застосування – фтизіатрія.

ТУБЕРКУЛЬОЗ, ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, ГРУПИ РИЗИКУ, захворюваність, активне й пасивне ВИЯВЛЕННЯ хворих

Умови одержання звіту: за угодою.

03680, м. Київ , вул. Амосова, 10, Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України.

 

E-mail: orgmetod@ifp.kiev.ua


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua