Історія ННЦ
Національний науковий центр
фтизіатрії, пульмонології та алергології
імені Ф.Г. Яновського

Відвідайте нашу сторніку в Facebook

 

Клініка
Контакти

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Патенти, отримані до 2001 року

Про ННЦ:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія" (АА)
"Інфузія&Хіміотерапія"
(ІХ)

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва ННЦ

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Патенти, що отримані з 2013 по 2017 роки  
Патенти, що отримані з 2008 по 2012 роки  
Патенти, що отримані з 2001 по 2007 роки

Пояснення кодів


 


(19) UA
(11) 32320
(13) A
(51) 6 А 61К 31/00, А 61К 35/00
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ МУКОВІСЦИДОЗУ
(21) 99041891
(22) 05.04.1999
(24) 15.12.2000
(46) 15.12.2000. Бюл.№ 7-II
(72) Горовенко Наталія Григорівна, Яшина Людмила Олександрівна
(73) Інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України

(57) Спосіб лікування муковісцидозу, що полягає у диференційованому призначенні панкреатичних ферментів, антацидів, мінерало-полівітамінних препаратів, антимікробних засобів, муколітиків, фізичних методів, який відрізняється тим, що додатково призначають похідний ацетилхоліну в малих дозах дробно та одночасно проводять почергові пролонговані паранефральні й вагосимпатичні шийні новокаїнові блокади, які повторюють за перехресною схемою до зменшення в'зкості секрету однієї із екзокринних залоз на 5 % і менше від початкової величини, причому весь курс лікування триває до отримання позитивної клінічної динаміки.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(19) UA
(11) 31660
(13) A
(51) 6 А 61B 17/00
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ БРОНХІАЛЬНОЇ НОРИЦІ ПІСЛЯ ПНЕВМОНЕКТОМІЇ
(21) 98105416
(22) 15.10.1998
(24) 15.12.2000
(46) 15.12.2000. Бюл.№7-ІІ
(72) Радіонов Борис Васильович, Савенков Юрій Федорович, Калабуха Ігор Анатолійович
(73) Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України

(57) Спосіб лікування бронхіальної нориці після пневмонектомії шляхом виконання трансстернальної оклюзії кукси головного бронха, що включає стернотомію, виділення, ушиванння і зміцнення кукси головного бронха шматком перикарда, який відрізняється тим, що після стернотомії додатково виконують верхньо-серединну лапаротомію, мобілізують шматок великого сальника, проводять його через переднє межистіння і підшивають до кукси бронха.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(19) UA 
(11) 30912
(13) А
(51) 6 А 61К31/00, A 61К 31/375, A 6К 31/66
(54) СПОСІБ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ОБСТРУКТИВНИЙ БРОНХІТ
(21) 98063181
(22) 18.06.1998 
(24) 15.12.2000 
(41) 29.03.2000. Бюл.№ 2 
(46) 15.12.2000. Бюл.№ 7-ІІ
(72) Фещенко Юрій Іванович, Рекалова Олена Михайлівна, Бєгоулева Жанетта Борисівна, Коржов Віталій Іванович, Арсенюк Ольга Адамівна, Жадан Вікторія Миколаївна
(73) Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського Академії медичних наук України

(54) Спосіб терапії хворих на хронічний обструктивний бронхіт шляхом інгаляційного введення препарату "Ліпін" на тлі загальноприйнятого комплексного лікування, який відрізняється тим, що препарат "Ліпін" вводять у суміші з аскорбіновою кислотою, взятих у межах разової середньотерапевтичної дози 1 раз на добу протягом 4-5 днів.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(19) UA 
(11) 30718
(13) А
(51) 6 A 61K 31/00, A 61M 5/00
(54) СПОСІБ ХІМІОПРОФІЛАКТИКИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ У ДІТЕЙ ЗІ СТІЙКИМИ ВИРАЖЕНИМИ ТА ГІПЕРЕРГІЧНИМИ РЕАКЦІЯМИ НА ТУБЕРКУЛІН
(21) 98042086
(22) 27.04.1998 
(24) 15.12.2000 
(41) 29.12.1999. Бюл.№ 8 
(46) 15.12.2000. Бюл.№ 7-ІІ
(72) Костроміна Вікторія Павлівна, Усанова Віра Олександрівна, Рущак Володимир Антонович, Деркач Олена Василівна, Новосад Фелікса Йосипівна, Матвієнко Юлія Олександрівна
(73) Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України

(54) Спосіб хіміопрофілактики туберкульозу у дітей зі стійкими вираженими та гіперергічними реакціями на туберкулін, що включає застосування протитуберкульозних хіміопрепаратів у фармакопейно припустимих дозах та режимах, який відрізняється тим, що додатково підшкірно вводять очищений туберкулін в стандартному розведенні 2 ТО ППД-Л в 0,1 мл один раз на тиждень з поступовим збільшенням дози туберкуліну, при цьому разова доза туберкуліну в кінці тримісячного курсу хіміопрофілактики складає 0,8-1,2 мл (16-24 ТО) для дітей 5-9 - річного віку і 1,2-2,1 мл (24-42 ТО) для дітей 10-14 - річного віку.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(19) UA 
(11) 30911
(13) А
(51) 6 A 61K 31/00
(54) СПОСІБ ПОЛІХІМІОТЕРАПІЇ ХВОРИХ ДЕСТРУКТИВНИМ ТУБЕРКУЛЬОЗОМ ЛЕГЕНЬ
(21) 98063180
(22) 18.06.1998
(24) 15.12.2000
(41) 29.03.2000. Бюл.№ 2
(46) 15.12.2000. Бюл.№7-ІІ
(72) Бялик Йосип Борисович, Гурецька Алла Олексіївна, Людвиченко Олена Петрівна, Циганкова Людмила Михайлівна
(73) Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України

(54) Спосіб поліхіміотерапії хворих деструктивним туберкульозом легень, що включає використання 4-6 протитуберкульозних препаратів, який відрізняється тим, що стрептоміцин і канаміцин використовують в перші місяці лікування спільно, але не одночасно, а саме інтермітуюче і в різні дні тижня.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(19) UA 
(11) 31470
(13) А
(516 А 61В 17/00
(54) СПОСІБ УШИВАННЯ КУКСИ БРОНХА
(21) 98094813
(22) 14.09.1998
(24) 15.12.2000
(41) 29.03.2000. Бюл.№ 2
(46) 15.12.2000. Бюл.№7-ІІ
(72) Мельник Василь Михайлович, Палівода Микола Григорович
(73) Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України

(54) Спосі6 ушивання кукси бронха, що включає накладання на бронх механічного шва та укріплення його, який відрізняється тим, що під час виділення бронха максимально зберігають на ньому довколишню клітковину, механічний шов накладають паралельно бронхіальним кільцям і на віддалі одного кільця дистальнішого від механічного шва пересікають бронх й на цьому проміжку смужкоподібно видаляють слизову оболонку бронха, потім герметично ушивають поперечник кукси вузловими швами, а до кутів кукси бронха лігатурами фіксують довколишні тканини.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(19) UA 
(11) 31471
(13) А
(51) 6 А 61К 38/21
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗАНЬ ДО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРЕПАРАТУ "ЛАФЕРОН" ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ БРОНХІТ
(21) 98094814
(22) 14.09.1998
(24) 15.12.2000
(41) 29.03.2000. Бюл.№ 2
(46) 15.12.2000. Бюл.№7-ІІ
(72) Фещенко Юрій Іванович, Чернушенко Катерина Федорівна, Рекалова Олена Михайлівна, Круглова Ірина Федорівна, Кадан Людмила Павлівна, Бєгоулева Жанетта Борисівна, Фірсова Алла Сергіївна
(73) Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України

(54) Спосіб визначення показань до призначення препарату "Лаферон" при лікуванні хворих на хронічний бронхіт шляхом попереднього дослідження показників функціональної активності фагоцитуючих клітин крові, а саме - показників фагоцитозу та НСТ-тесту нейтрофільних гранулоцитів та моноцитів периферійної крові, який відрізняється тим, що на підставі цих показників розраховують індекс фагоцитуючої активності нейтрофільних гранулоцитів та моноцитів периферійної крові за формулою:
ІФА - (ПФ * НСТ) хворого / (ПФ * НСТ) контрольної групи, де
ІФА - індекс фагоцитуючої активності нейтрофільних гранулоцитів або моноцитів периферійної крові,
ПФ - значення показника фагоцитозу нейтрофільних гранулоцитів або моноцитів периферійної крові, %,
НСТ - значення НСТ-тесту нейтрофільних гранулоцитів або моноцитів периферійної крові, %,
та у разі одержання принаймні одного з двох індексів, який дорівнює або менше одиниці, хворим на хронічний бронхіт до комплексної терапії призначають інгаляційне введення препарату "Лаферон", взятого у межах разової дози 50 000 ME, 1 раз на добу протягом 5 днів.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(19) UA 
(11) 31472
(13) А
(51) 6 А 61К 31/00, 6 А 61К 31/455
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ
(21) 98094815
(22) 14.09.1998
(24) 15.12.2000
(41) 29.03.2000. Бюл.№ 2
(46) 15.12.2000. Бюл.№7-ІІ
(72) Мельник Василь Михайлович, Валецький Юрій Миколайович
(73) Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України

(54) Спосіб лікування туберкульозу легень, що полягає у призначенні протиту6еркульозних препаратів, який відрізняється тим, що додатково щоденно застосовують ліпостабіл внутрішньовенно і всередину у фармакопейно припустимих дозах, знижуючи в'язкість крові на 10 - 20 % від фізіологічної норми до досягнення позитивного, клініко-рентгенологічної динаміки, потім підтримуючу дозу ліпостабілу призначають всередину, знижуючи в'язкість крові до 10 % від фізіологічної норми, до ущільнення туберкульозного процесу і загоєння порожнин розпаду.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(19) UA
(11) 28847
(13) A
(51) 6 A61B17/00
(54) СПОСІБ ФОРМУВАННЯ КУКСИ БРОНХА
(21) 97105012
(22) 13.10.1997
(24) 16.10.2000
(41) 29.12.1999. Бюл. № 8
(46) 16.10.2000. Бюл. № 5-II
(72) Пристайко Ярема Йосипович, Мельник Василь Михайлович
(73) Інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського Академії медичних наук України

(57) Спосіб формування кукси бронха, що полягає у накладанні танталового шва на бронх, пересіканні його й укріпленні кукси бронха, який відрізняється тим, що укріплюють куксу проксимальніше від танталового шва циркулярною лігатурою, а сам танталовий шов - міжреберним м'язово-судинно-нервовим шматком.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(19) UA
(11) 24886
(13) A
(51) 6 А 61 В 5/087; А 61 В 10/00
(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ СИНДРОМУ СОННОГО АПНОЕ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ОБСТРУКТИВНИЙ БРОНХІТ
(21) 98063179
(22) 18.06.98
(24) 06.10.98
(46) 25.12.98, Бюл. № 6
(47) 06.10.98
(72) Фещенко Юрій Іванович, Яшина Людмила Олександрівна, Ігнатьєва Вікторія Ігорівна, Полянська Марина Олександрівна, Лекан Оксана Ярославівна, Туманов Андрій Миколайович, Лебега Олександр Володимирович, Куц Володимир Васильович, Гуменюк Галина Львівна
(73) Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України

(57) Спосіб діагностики синдрому сонного апное у хворих на хронічний обструктивний бронхіт, що включає проведення анкетування та дослідження ЛОР-органів, який відрізняється тим, що додатково досліджують показники ріноманометрії з застосуванням судинозвужуючого засобу і при збільшенні показника загального носового потоку після застосування судинозвужуючого засобу на 15 - 20 % відносно вихідного рівня - діагностують синдром сонного апное.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(19) UA
(11) 24325
(13) А
(51) 6 А 61 В 5/08; А 61 В 10/00
(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ПРИХОВАНИХ ПОРУШЕНЬ БРОНХІАЛЬНОЇ ПРОХІДНОСТІ
(21) 97063146
(22) 26.06.97
(24) 17.07.98
(46) 30.10.98. Бюл. № 5
(47) 17.07.98
(72) Фещенко Юрій Іванович, Рекалова Олена Михайлівна, Бегоулєва Жанетта Борисівна
(73) Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України

(57) Спосіб діагностики прихованих порушень бронхіальної прохідності шляхом визначення показників функції зовнішнього дихання, який відрізняється тим, що на тлі нормальних значень показників функції зовнішнього дихання або легкого ступеню їх зниження додатково здійснюють послідовну реєстрацію дихальних коливань електричного опору трьох симетричних зон грудної клітки відповідно верхнім, середнім та нижнім зонам легень справа та зліва, та при реєстрації кривих з патологічним видовженням фази видиху принаймні в одній зоні легенів в трьох дихальних циклах у співвідношенні тривалості видиху і вдоху, що більше чи дорівнює 1,5, діагностують приховані порушення бронхіальної прохідності.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(19) UA
(11) 23510
(13) А
(51) 6 А 61 К 31/00; A 61 К 31/43
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ З РЕЗИСТЕНТНИМИ МІКОБАКТЕРІЯМИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ
(21) 97063148
(22) 26.06.97
(24) 02.06,98
(46) 31.08.98. Бюл. №4
(47) 02.06.98
(72) Петренко Віктор Михайлович, Черенько Світлана Олександрівна, Клименко Мирослава Терентіївна
(73) Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України

(57) Спосіб лікування туберкульозу легень з резистентними мікобактеріями туберкульозу, що включає введення протитуберкульозних препаратів, який відрізняється тим, що додатково парентерально вводять тієнам в дозі 1,0 г на добу щоденно на протязі перших 1-2 місяців лікування.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(19) UA
(11) 23509
(13) A
(51) 6 A 61 N5/02; G 01 N 27/48
(54) СПОСІБ РЕАКТИВАЦІЇ ФУНКЦІЇ ЕЛЕКТРОНТРАНСПОРТНОГО ЛАНЦЮГА МІТОХОНДРІЙ В ЕКСПЕРИМЕНТІ
(21) 97063147
(22) 26.06.97
(24) 02.06.98
(46) 31.08.98, Бюл. № 4
(47) 02.06.98
(72) Коржов Віталій Іванович, Коржов Максим Віталійович
(73) Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України

(57) Способ реактивации функции электрон-транспортной цепи митохондрий в эксперименте, включающий биохимическое исследование митохондрий печени животных с экспериментальной недостаточностью электронтранспортной цепи, отличающийся тем, что осуществляют воздействи низкоинтенсивным электромагнитным излучением с частотой 53,6 ГГц и длиной волны 5,6 мм при плотности мощности 10 мВт/см2 непосредственно на функционирующие митохондрии.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(19) UA
(11) 22631
(13) А
(51) 6 G 01 N 33/48; С 12 N 1/14
(54) СПОСІБ ГІСТОХІМІЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ МЕЛАНІНВМІСНИХ ГРИБКІВ
(21) 97041793
(22) 16.04.97
(24) 17.03.98
(46) 30.06.98. Бюл. № 3
(47) 17.03.98
(72) Суслов Євгеній Іванович, Пiдгаєвська Тетяна Петрівна, Чепіль Петро Іванович, Кузовкова Світлана Дмитрівна, Григорович Людмила Левківна, Плєнов Сергій Миколайович
(73) Інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф. Г. Яновського Академії медичних наук України

(57) Способ гистохимического определения меланинсодержащих грибков, включающий забор биологического материала, подготовку материала для исследования, окраску красителем с последующей оценкой, отличающийся тем, что гистологический срез обрабатывают 2 % водным раствором свинцовой соли оксанольного красителя при рН = 7,0-7,1 в течение 5 мин и определяют наличие меланинсодержащих грибков по их оранжевому окрашиванию.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(19) UA
(11) 22351
(13) А
(51) 6 А 61 В 10/00; А 61 К 39/04
(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ
(21) 97063149
(22) 26.06.97
(24) 03.03.98
(46) 30.06.98. Бюл. №3
(47) 03.03.98
(72) Суслов Євгеній Іванович. Підгаєвська Тетяна Петрівна, Плєнов Сергій Миколайович, Чепіль Петро Іванович, Кузовкова Світлана Дмитрівна, Григорович Людмила Львівна
(73) Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Академії медичних наук України

(57) Способ диагностики туберкулеза, включающий исследование взаимодействия биологического материала с туберкулином, отличающийся тем, что на мазок крови пациента наносят 0,1 мл 9-25 % раствора трилона Б, через 10 мин в зону реакции вводят 0,1 мл туберкулина, разведенного изотоническим раствором хлорида натрия в 10-40 раз, после чего через 10 мин добавляют 0,1 мл 0,2-0,5 % раствора азотнокислого серебра и при появлении на свету в центре зоны реакции черно-коричневого окрашивания, а по периферии - равномерно рассеянного глыбчатого осадка в виде кольца - диагностируют туберкулез.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(19) UA
(11) 21727
(13) A
(51) 6 А 61 К 31/00
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ПУЛЬМОГЕННОЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ОБСТРУКТИВНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ
(21) 95083748
(22) 10.08.95
(24) 20.01.98
(46) 30.04.98. Бюл. № 2
(47) 20.01.98
(72) Карпенко Олександр Іванович, Коваленко Микола Микитович, Гуменюк Галина Львівна
(73) Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України

(57) Спосіб лікування пульмогенної артеріальної гіпертензії у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень шляхом введення комплексу лікарських засобів. який відрізняється тим, що до комплексу засобів, що вводяться, включають форідон та трентал в фармакопейне допустимих дозах та режимах.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(19) UA
(11) 21721
(13) А
(51) 6 A 6 IN 5/06
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХІТУ
(21) 95083655
(22) 03.08.95
(24) 20.01.98
(46) 30.04.98. Бюл. № 2
(47) 20.01.98
(72) Дзюблік Олександр Ярославович, Стежка Василь Ананійович, Недлінська Ніна Миколаївна, Слабченко Вікторія Григорівна, Капітан Георгій Борисович
(73) Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського Академії медичних наук України

(57) Способ лечения хронического обструктивного бронхита путем введения лекарственных препаратов и воздействия низкоэнергетическим лазерным излучением,отличающийся тем, что воздействие осуществляют на область проекции кровеносного сосуда непрерывным инфракрасным излучением длиной волны 0,94 мкм, мощностью 3,0-3,3 мВт и плотностью мощности 0,096-0,11 Вт/см2 в течение 10 мин ежедневно, на курс лечения 10 процедур.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(19) UA
(11) 21720
(13) A
(51) 6 А 61 К 31/00
(54) СПОСІБ ІНТЕНСИВНОЇ ХІМІОТЕРАПІЇ ХВОРИХ ДЕСТРУКТИВНИМ ТУБЕРКУЛЬОЗОМ ЛЕГЕНЬ
(21) 95083656
(22) 03.08.95
(24) 20.01.98
(46) 30.04.98. Бюл. №2
(47) 20.01.98
(72) Бялик Йосип Борисович, Гурецька Алла Олексіївна, Людвіченко Олена Петрівна
(73) Институт фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського Академії медичних наук України

(57) Спосіб інтенсивної хіміотерапії хворих деструктивним туберкульозом легень, що включає використання 4 протитуберкульозних препаратів, який відрізняється тим, що ці ліки застосовують на протязі перших 3-5 місяців лікування, причому використовують комбінації не тільки з 4-х, а крім того з 5-6 препаратів.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(19) UA
(11) 20568
(13) А
(51) 6 A 61 К 31/00; A 61 К 35/26
(54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ РЕЦИДИВУ ТУБЕРКУЛЬОЗУ
(21) 96124798
(22) 24.12.96
(24) 15.07.97
(46) 27.02.98. Бюл. № 1
(47) 15.07.97
(72) Петренко Віктор Михайлович, Чернушенко Катерина Федорівна, Черенько Світлана Олександрівна, Пархоменко Світлана Іванівна, Венгеров Борис Борисович, Погребна Марина Віталіївна, Кадан Людмила Павлівна, Круглова Ірина Федорівна
(73) Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського Академії медичних наук України

(57) Спосіб профілактики рецидиву туберкульозу, що включає введення тимогену в дозі 1,0 мл внутрішньом'язево на протязі 10 днів, який відрізняється тим, що тимоген вводять через день в поєднанні із спленіном, який вводять в фармакопейне допустимих дозах та режимі на протязі 20 днів від початку лікування, при цьому імунотерапію застосовують двічі на рік, а при наявності ознак прихованої активності туберкульозу додатково призначають не менше двох високоефективних протитуберкульозних препаратів щоденно на протязі двох місяців.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(19) UA
(11) 20567
(13) А
(51) 6 А 61 N5/06
(54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ЕМПІЄМИ ПЛЕВРИ ПІСЛЯ ПНЕВМОНЕКТОМІЇ
(21) 96124821
(22) 24.12.96
(24) 15.07.97
(46) 27.02.98. Бюл. № 1
(47) 15.07.97
(72) Калабуха Ігор Анатолійович, Радіонов Борис Васильович, Когосов Юзеф Аронович
(73) Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського Академії медичних наук України

(57) Способ профилактики эмпиемы плевры после пневмонэктомии, включающий заполнение плевральной полости раствором полиглюкина с добавлением суточной дозы антибиотика широкого спектра действий, удаление установленного после операции дренажа и проведение лечебно-диагностических плевральных пункций, отличающийся тем, что, начиная с 4-5-х суток после операции, производят экстракорпоральное ультрафиолетовое облучение плеврального содержимого в объеме 600-800 мл в 5-6 приемов с интервалом 2-3 дня в количестве 4-6 сеансов.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(19) UA
(11) 20416
(13) А
(51) 6 А 61 К 35/60
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ БРОНХО-ЛЕГЕНЕВОЇ СИСТЕМИ
(21) 96124819
(22) 24.12.96
(24) 15.07.97
(46) 27.02.98. Бюл. № 1
(47) 15.07.97
(72) Гаврисюк Володимир Костянтинович, Морозова Наталія Аронівна, Ячник Анатолій Іванович, Лещенко Сергій Іванович, Коржов Віталій Іванович, Осадчук Тетяна Валентинівна, Дзюблик Ярослав Олександрович, Морська Наталія Дмитрівна, Яхниця Тетяна Василівна
(73) Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України

(57) Способ лечения воспалительных заболеваний бронхо-легочной системы путем введения лекарственных веществ, отличающийся тем, что вводят смесь омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в дозе 0,1 мл/кг массы тела ежедневно пероральне в течение 30 дней.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(19) UA
(11) 20410
(13) A
(51) 6 А 61 В 17/00
(54) СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПОСТРЕЗЕКЦІЙНОЇ ЕМПІЄМИ ПЛЕВРИ З БРОНХІАЛЬНОЮ НОРИЦЕЮ
(21) 95125499
(22) 27.12.95
(24) 15.07.97
(46) 27.02.98. Бюл. № 1
(47) 15.07.97
(72) Радіонов Борис Васильович, Когосов Юзеф Аронович, Калабуха Ігор Анатолійович, Коновалов Євген Петрович, Хмель Олег Володимирович
(73) Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України

(57) Способ хирургического лечения пострезекционной эмпиемы плевры с бронхиальным свищем, включающий проведение трансплевральной реампутации культи главного бронха и коррегирующей торакомиопластики, отличающийся тем, что, после реампутации культи или выделения зоны бронхиального свища, формируют аутотрансплантат большого сальника с сохранением питающей ножки, проводят его трансдиафрагмально, закрывают культю бронха или свищевое отверстие при невозможности реампутации культи частью трансплантата с фиксацией его к плевре узловыми швами и заполняют полость эмпиемы оставшейся частью трансплантата.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(19) UA
(11) 20268
(13) A
(51) 6 А 61 К 35/48
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ БРОНХООБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛЕГЕНІВ
(21) 97020786
(22) 24.02.97
(24) 15.07.97
(46) 27.02.98. Бюл. № 1
(47) 15.07.97
(72) Дзюблик Олександр Ярославович, Когосова Любов Соломонівна, Мельник Василь Михайлович. Демченко Олена Рудольфівна, Ніколаєнко Олександр Миколайович, Hовосад Фелікса Йосипівна, Венгеров Борис Борисович
(73) Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України

(57) Спосіб лікування бронхообструктивних захворювань легенів, що полягає у призначенні бронхолітичних препаратів, який відрізняється тим, що додатково застосовують інгаляції та внутрішньом'язеві введення ербісолу у фармакопейно припустимих дозах один раз на добу.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(19) UA
(11) 17994
(13) A
(51) 6 А 61 К 31/00
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ДЕСТРУКТИВНОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ
(21) 97010359
(22) 29.01.97
(24) 17.06.97
(46) 31.10.97. Бюл. № 5
(47) 17.06.97
(72) Панасюк Олексій Варфоломійович, Михальчук Василь Іванович, Панасюк Віктор Олексійович, Мазур Петро Євстахійович
(73) Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України (UA)

(57) Спосіб лікування деструктивного туберкульозу легень, шляхом введення не менше трьох фармакологічних засобів протитуберкульозної дії, який відрізняється тим, що кожний фармакологічний засіб протитуберкульозної дії вводять у загальноприйнятій добовій середньо- або високотерапевтичній дозі за один прийом рівномірно протягом доби, при цьому флуренізид вводять в дозі 10-15 мг/кг маси тіла.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(19) UA
(11) 17969
(13) А
(51) 6 A 61 К 35/14, 39/04
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ВПЕРШЕ ВИЯВЛЕНОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ
(21) 96041442
(22) 11.04.96
(24) 17.06.97
(46) 31.10.97. Бюл. № 5
(47) 17.06.97
(72) Мельник Василь Михайлович, Загорулько Василь Миколайович
(73) Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України (UA)

(57) Спосіб лікування вперше виявленого туберкульозу легень, що полягає у введенні протитуберкульозних антибактеріальних препаратів ентеро-парентерально і туберкуліну підшкірно, який відрізняється тим, що туберкулін вводять щотижнево в індивідуально зростаючій дозі до 100-200 ТО і додатково вводять солкосерил в фармакопейне допустимих дозах та режимі, причому введення солкосерилу здійснюють до зменшення розмірів специфічного процесу вдвічі-втричі від первісного, туберкуліну - до загоєння порожнини розпаду й розсмоктування перифокального запалення, а введення протитуберкульозних антибактеріальних препаратів продовжують ще 1-2 місяці.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(19) UA
(11) 17838
(13) A
(51) 6 A 61 К 35/80
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХІТУ
(21) 97020787
(22) 24.02.97
(24) 03.06.97
(46) 31.10.97. Бюл. № 5
(47) 03.06.97
(72) Фещенко Юрій Іванович, Яшина Людмила Олександрівна, Коржов Віталій Іванович, Губанова Аннемарі Глібовна, Лекан Оксана Ярославівна
(73) Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського, АМН України (UA)

(57) Спосіб лікування хронічного обструктивного бронхіту, що включає проведення комплексної медикаментозної терапії, який відрізняється тим. що додатково застосовують білково-вуглеводний концентрат із мідій.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(19) UA
(11) 17719
(13) A
(51) 5 A 61 К 31/455
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ
(21) 95104553
(22) 18.10.95
(24) 20.05.97
(46) 31.10.97. Бюл. №5
(47) 20.05.97
(72) Когосова Любов Соломонівна, Коваленко Микола Микитович, Любенко Валерій Олексійович, Новосад Фелікса Йосипівна
(73) Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України (UA)

(57) Способ лечения больных бронхиальной астмой, включающий введение кортикостероидных, бронхолитических и антигистаминных препаратов, отличающийся тем, что перед назначением кортикостероидов, определяют количество кортизолрезистентных клеток путем постановки кортизоллитического теста и, при увеличении их количества на 15 % и более, относительно группы практически здоровых лиц, назначают никотинамид в терапевтической дозе в течение 10 дней.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(19) UA
(11) 14977
(13) A
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ
(21) 96124820
(22) 24.12.96
(24)04.03.97
(46) 30.06.97. Бюл. № 3
(47) 04.03.97
(72) Фещенко Юрій Іванович, Петренко Василь Іванович, Мельник Василь Михайлович, Дзюблик Олександр Ярославович
(73) Інститут фтизіатрії І пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України (UA)

(57) Спосіб лікування туберкульозу, що полягає у призначенні протитуберкульозних препаратів, який відрізняється тим, що додатково возастосовують есенціалє у фармакопейно припустимих дозах при нормальній чи зниженій до 0,69 г/л і менше кількості Т-лімфоцитів, а при їх збільшеній кількості - зверх 1,00 г/л - кверцетин у фармакопейне припустимих дозах до нормалізації кількості Т-лімфоцитів, при цьому препарати призначають до досягнення стійкого терапевтичного ефекту.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(19) UA
(11) 14954
(13) А
(51) 5 A 61 K 35/26, 39/04
(54) СПОСІБ РЕВАКЦИНАЦІЇ БЦЖ ДІТЕЙ З КЛІНІЧНИМИ ОЗНАКАМИ ІМУНОДЕФІЦИТУ
(21) 96103879
(22) 10.10.96
(24) 04.03.97
(46) 30.06.97, Бюл. № 3
(47) 04.03.97
(72) Костроміна Вікторія Павлівна, Деркач Олена Василівна, Рущак Володимир Антонович. Когосова Любов Соломонівна, Новосад Фелікса Йосипівна, Матвієнко Юлія Олександрівна, Усанова Віра Олександрівна
(73) Інститут фтизіатрії і пульмонології їм. Ф.Г. Яновського АМН України (UA)

(57) Спосіб ревакцинації БЦЖ дітей з клінічними ознаками імунодефіциту, що включає внутрішньошкірну ін'єкцію 0,025 мг вакцини БЦЖ, який відрізняється тим, що одночасно призначають 0.01 % розчин тимогену інтраназально в дозі 50 мкг один раз на день протягом 10 днів.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(19) UA
(11) 14801
(13) А
(51) 6 G 01 N 33/53
(54) СПОСІБ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЕКСУДАТИВНИХ ПЛЕВРИТІВ
(21) 96051901
(22) 15.05.96
(24) 18.02.97
(46) 30.06.97. Бюл. № 3
(47) 18.02.97
(72) Чернушенко Катерина Федорівна, Яшина Людмила Олександрівна, Панасюкова Оксана Романівна, Туманов Андрій Миколайович
(73) Інститут фтизіатрії і пульмонології їм. Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України (UA)

(57) Способ дифференциальной диагностики экссудативных плевритов, включающий исследование биологического материала, отличающийся тем, что в периферической крови определяют общее количество Т-лимфоцитов, число термостабильной их субпопуляции и величину соотношения термостабильных к общему числу Т-лимфоцитов и при величине соотношения равной 0,24 и более - диагностируют экссудативный плеврит туберкулезной этиологии, а при величине 0,23 и менее - экссудативный плеврит кардиогенной этиологии.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(19) UA
(11) 14563
(13) А
(51) 6 А 61 К 31/00
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ЛІМФАДЕНІТІВ V ДІТЕЙ ПІСЛЯ ВАКЦИНАЦІЇ І РЕВАКЦИНАЦІЇ БЦЖ
(21) 95041718
(22) 17.04.95
(24) 20.01.97
(46) 25.04.97. Бюл. № 2
(47) 20.01.97
(72) Костроміна Вікторія Павлівна, Рущак Володимир Антонович, НІколаєва Ольга Дмитрівна
(73) Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України (UA)

(57) Способ лечения лимфаденитов у детей после вакцинации и ревакцинации БЦЖ, включающий введение тизамида и изониазида в сочетании с десенсибилизирующими препаратами и витаминами, отличающийся тем, что изониазид вводят в плечо на стороне поражения в виде 10 % раствора, затем накладывают давящую, не нарушающую венозного кровотока, повязку на 1-1,5 часа выше места введения препарата, а на кожу в области пораженных лимфатических узлов наносят мазь 1 paз в день, причем курс лечения проводят на протяжении 30-45 дней.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(19) UA
(11) 14540
(13) A
(51) 6 А 61 В 5/00
(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ НОЗОЛОГІЧНОЇ НАЛЕЖНОСТІ СИНДРОМУ ВИСОКОЇ ЛЕГЕНЕВОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ
(21) 95010080
(22) 04.01.95
(24) 09.01.97
(46) 25.04.97. Бюл. № 2
(47) 09.01.97
(72) Гаврисюк Володимир Костянтинович, Ячник Анатолій Іванович, Морозова Наталія Аронівна, Морська Наталія Дмитрівна, Яхниця Тетяна Василівна, Лещенко Сергій Іванович
(73) Інститут фтизіатрії і пульмонології їм Ф. Г. Яновського Академії медичних наук України (UA)

(57) Способ диагностики нозологической принадлежности синдрома высокой легочной гипертензии (СВЛГ), заключающийся в определении парциального давления кислорода (р02) и углекислого газа (рС02) в крови, отличающийся тем, что р02 и рС02 определяют в капиллярной крови, рассчитывают коэффициент - отношение р02/рС02 и при значениях р02 ≤ 80 мм рт. ст., рС02 > 45 мм рт. ст. и при коэффициенте р02/рС02 ≤ 1,74, диагностируют СВЛГ, связанный с бронхолегочными заболеваниями; при p02=81-89 мм рт. ст., рС02 = 35-45 мм рт. ст. и коэффициенте р02/рС02 = 1,80-2,54, диагностируют СВЛГ, вызванный пороками сердца и крупных сосудов; при р02 ≥ 90 мм рт. ст., рС02 ≤ 34 мм рт. ст., коэффициенте р02/рС02 ≥ 2,60 - диагностируют СВЛГ, связанный с первичной легочной гипертензией.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(19) UA
(11) 12580
(13) A
(51) 5 А 61 М 1/34, G 01 N 33/564
(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ГЕМОСОРБЦІЇ У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ
(21) 94062952
(22) 29.06.94
(24) 28.02.97
(46) 28.02,97. Бюл. № 1
(56) Иммунология. 1987, № 1, с. 46-50 (прототип).
(72) Когосова Любов Соломонівна, Ткаченко Юрій Якович, Бережна Інна Вячеславівна, Новосад Фелікса Йосипівна
(73) Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України (UA)

(57) Спосіб оцінки ефективності гемосорбції у хворих на бронхіальну астму шляхом вивчення динаміки імунологічних показників, який відрізняється тим, що до гемосорбції та в першу добу після гемосорбції визначають вміст імуноглобуліну Е в циркулюючих імунних комплексах і в сироватці крові, далі розраховують коефіцієнт, що грунтується у співвідношенні вмісту імуноглобуліну Е в циркулюючих імунних комплексах до його вмісту в сироватці крові (Ig E-ЦІК/ІgЕ), після чого знаходять різницю між цими двома коефіцієнтами, і, при різниці коефіцієнтів, більшій за одиницю, гемосорбцію оцінюють як ефективну.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(19) UA
(11) 12382
(13) А
(51) 6 G09B 23/28
(54) СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ НЕДОСТАТНОСТІ МАКРОФАГАЛЬНОЇ ЛАНКИ ІМУНІТЕТУ IN VIVO
(21) 94107322
(22) 21.10.94
(24) 02.12.96
(46) 28.02.97. Бюл. № 1
(47) 02.12.96
(56) Осипов Ю.Г, и др. Влияние вызванной крахмалом структурной и функциональной модификации популяции нефиксированных фагоцитов на индукцию антителогенеза к эритроцитам барана у мышей. - Журнал микробиол., эпидомиол. и иммунобиол., Ms 11, 1993, с. 83-86 (прототип).
(72) Круглова Ірина Федорівна, Кадан Людміла Павлівна, Підгайна Олена Анатоліївна
(73) Інститут фтизіатрії і пульмонології їм. Ф.Г.Яновського Академії медичних наук України (UA)

(57) Способ моделирования недостаточности макрофагального звена иммунитета un vivo, путем введения крахмального геля в брюшную полость экспериментальному животному, отличающийся тем, что крахмальный гель вводят двухкратно с 5-дневным интервалом между иньекциями, после чего вводят цитостатик.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(19) UA
(11) 10474
(13) A
(51) 5 C 12N1/00,1/02
(54) СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ РІДКОГО ПОЖИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ МІКОБАКТЕРІЙ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ДО ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИХ ПРЕПАРАТІВ
(21) 94010068
(22) 18.10.93
(24) 25.12.96
(46) 25.12.96. Бюл. № 4
(56) Ященко Т.Н., Мечева И.С. Руководство по лабораторным исследованиям при туберкулезе. М., Медицина, 1973, с. 53-74.
(72) Білько Іван Петрович
(73) Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського Академії медичних наук України (UA)

(57) Способ использования жидкой питательной среды для определения чувствительности микобактерий туберкулеза к противотуберкулезным препаратам путем осуществления контакта исследуемых микобактерий туберкулеза с жидкой питательной средой, содержащей противотуберкулезный препарат, их инкубации и учета результатов микроскопированием, отличающийся тем, что перед осуществлением контакта микобактерий туберкулеза с жидкой питательной средой, содержащей противотуберкулезный препарат, в чашку Петри помещают диски фильтровальной бумаги, наливают туда жидкую питательную среду, содержащую противотуберкулезный препарат, накладывают диски агарового геля, засевают их исследуемой культурой микобактерий туберкулеза, инкубируют, снимают диски агарового геля с фильтровальной бумаги, помещают их в чашку Петри и учитывают результаты.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(19) UA
(11) 10261
(13) А
(51) 5 G 01 Т 1/161
(54) СПОСІБ ОЦІНКИ РАДІАЦІЙНОГО УРАЖЕННЯ ОРГАНІЗМУ
(21) 95073453
(22) 24.07.95
(24) 25.12.96
(46) 25.12.96. Бюл. №4
(56) Авторское свидетельство СССР № 305225, кл. G 01 Т 1/161.
(72) Суслов Євгеній Іванович, Підгаєвська Тетяна Петрівна, Ткачишин Володимир Степанович
(73) Інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського Академії медичних наук України

(57) Способ оценки радиационного поражения организма, включающий забор биологического материала, окраску водным раствором красителя с последующей оценкой, отличающийся тем, что на мазок крови обследуемого наносят одну каплю 0,015-0,025 %-ного водного раствора тиофлавина и проводят оценку радиационного поражения визуально по наличию желто-зеленой окраски центра в капле.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(19) UA
(11) 10230
(13) А
(51) 5 A 61 N 1/32
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХІТУ
(21) 95031175
(22) 15.03.95
(24) 25.12.96
(46) 25.12.96. Бюл. № 4
(56) Степаненко А.В. Эффективность электростимуляции дыхательных мышц в комплексной терапии больных хроническим обструктивным бронхитом. ДИСС. канд. мед.наук. Киев. 1990, с. 130
(72) Яшина Людмила Олександрівна, Полянська Марина Олександрівна, Лекан Оксана Ярославівна, Бугайов Володимир Степанович
(73) Інститут фтизіатрії і пульмонології ім, Ф.Г.Яновського АМН України (UA)

(57) Способ лечения хронического обструктивного бронхита, включающий введение лекарственных веществ и воздействие электрическим током в течение 20 минут, на курс 10 процедур, отличающийся тем. что воздействие осуществляют на шейно-воротниковую зону, при этом электроды накладывают паравертебрально на уровне C4-D2 и на надплечья по срединно-ключичной линии.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(19) UA
(11) 10219
(13) А
(51) 5 A 61 В 17/00
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ
(21) 94128208
(22) 26.12.94
(24) 25.12.96
(46) 25.12.96. Бюл. №4
(56) Пристайко Я.И., Фещенко Ю.И., Слепуха И.М. Применение лимфоинфузий препаратов в комплексном лечении больных деструктивными формами туберкулеза легких// 1 з'їзд фтизіатрів та пульмонологів України: тези доповідей. Вінниця,1993.- С. 177-178.
(72) Пристайко Ярема Йосипович, Фещенко Юрій Іванович, Сліпуха Іван Мусійович, Мельник Василь Михайлович, Опанасенко Микола Степанович, Палівода Микола Григорович
(73) Інститут фтизіатрії 1 пульмонології Ім. Ф.Г.Яновського Академії медичних наук України (UA)

(57) Спосіб лікування туберкульозу легень, що грунтується на введенні в організм етіопатогенетичних препаратів ентеропарентерально і ендолімфатично, який відрізняється тим, що препарати вводять водночас ендолімфатично, ендобронхіально і ентеропарентерально при співвідношенні тривалості лікування якими 1:1:3 відповідно і введення препаратів здійснюють на тлі ендобронхіальної магнітотерапії терміном, прийнятим за 1.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(19) UA
(11) 10217
(13) A
(51) 5 G 01 N 33/483
(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН ЛЕГЕНІ
(21) 94127913
(22) 07.12.94
(24) 25.12.96
(46) 25.12.96.Бюл. №4
(56) Суслов Е. И, и др. Клинико-морфологическая диагностика заболеваний органов дыхания. Киев, 1985, с. 105-133.
(72) Суслов Євгеній Іванович, Підгаєвська Тетяна Петрівна
(73) Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України (UA)

(57) Способ диагностики злокачественных опухолей легкого, включающий фиксацию фрагментов тканей легкого глютаральдегидом, промывку в буферном растворе, дополнительную фиксацию в растворе четырехокиси осмия, обезвоживание в этиловом спирте, контрастирование в спиртовом растворе уранилацетата, пропитку тканей в эпоксидной смоле, изготовление ультратонких срезов, анализ их в электронном микроскопе, отличающийся тем, что промывку фрагментов тканей легкого проводят в веронал-ацетатном буфере при рН-8,0 в течение 6 минут, затем фрагменты тканей погружают в стандартную сыворотку крови на 2 часа, после чего обрабатывают 1 % раствором проявителя металлопротеиновых комплексов в течение 15 минут и при появлении в ядрах клеток тканей легкого электронно-плотного материала диагностируют злокачественную опухоль.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(19) UA
(11) 10212
(13) А
(51) 5 A 61 N 5/02; С 12 N 9/00
(54) СПОСІБ КОРЕКЦІЇ ОКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ КРОВІ У ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ
(21) 94097096
(22) 29.09.94
(24) 25.12.96
(46) 25.12.96. Бюл. № 4
(56) Петренко В.М. Коржов В.И., Гайович А.И, и др. Применение микроволновой резонансной терапии в комплексном лечении больных туберкулезом легких с сопутствующим хроническим бронхитом. Пробл. туб., 1991, № 2, C. 46-48.
(72) Фещенко Юрій Іванович, Петренко Віктор Михайлович, Гайович Аксеня Іванівна, Коржов Максим Віталійович, Яроцинський Володимир Борисович
(73) Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського Академії медичних наук України (UA)

(57) Спосіб корекції оксидантно-антиоксидантної системи крові у хворих на туберкульоз легень шляхом дії електромагнітним випромінюванням міліметрового діапазону на біологічно активну точку "хе-гу" протягом 20 хвилин, який відрізняється тим, що до проведення курсу міліметрохвильової терапії у хворого проводять підбір індивідуальної частоти електромагнітних хвиль шляхом визначення показників оксидантно-антиоксидантної системи крові до і безпосередньо після дії кожною з фіксованих частот.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(19) UA
(11) 10066
(13) А
(51) 5 A 61 В 5/00, 10/00; G 01 N 21/76, 33/48, 33/49,33/53-57
(54) СПОСІБ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДИСЕМІНОВАНОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ І CAPКОЇДОЗУ ЛЕГЕНІВ
(21) 93111630
(22) 17.06.93
(46) 30.09.46. Бюл. № 3
(56) Чернушенко Е.Ф., Когосова Л.С. Иммунологии и иммунопатология заболеваний легких. К., "Здоров'я". 1981. с. 178-179.
(71) Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України,
(72) Найда Ірина Василівна, Чернушенко Катерина Федорівна, Рижкова Наталія Олександрівна
(73) Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України (UA)

(57) Способ дифференциальной диагностики диссеминированного туберкулеза и саркоидоза легких, заключающийся в определении функциональной активности показателей крови больного, отличающийся тем, что во взвеси нейтрофильных гранулоцитов в течение часа определяют интенсивность хемилюминесценции, индуцированной люминолом и при увеличении максимального уровня интенсивности люминолзависимой хемилюминесценции в 5-раз и более посравнению с исходным уровнем диагностируют диссеминированный туберкулез легких, а при увеличении этого показателя в 2-4 раза по сравнению с исходным - саркоидоз легких.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(19) UA
(11) 10065
(13) А
(51) 5 A 61 В 5/00, 10/00; G 01 N 33/53
(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ НЕВИНОСНОСТІ АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВОЇ КИСЛОТИ IN VITRO У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ
(21) 93121710
(22) 17.06.93
(24) 30.09.96
(46) 30.09.96. Бюл. № 3
(56) Int Arch. Allergy Apis Immunol, v. 78, n. 4, 1985, p.438-444.
(71) Інститут фтизіатрії і пульмонології Ім. Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України
(72) Когосова Любов Соломонівна, Козачук Ірина Анатоліївна, Марков Олександр Юхимович, Новосад Фелікса Йосипівна
(73) Інститут фтизіатрії і пульмонології Ім. Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України (UA)

(57) Способ диагностики непереносимости ацетилсалициловой кислоты in vitro у больных бронхиальной астмой путем инкубации тромбоцитов больного в присутствии ацетилсалициловой кислоты с тест-культурой, отличающийся тем, что в качестве тест-культуры используют лимфоциты, выделенные из периферической крови больного, в реакции активного розеткообразования определяют исходное количество Еа-РОК и количество Еа-РОК после инкубации лимфоцитов с супернатантом обогащенной тромбоцитами плазмы в присутствии ацетилсалициловой кислоты и при снижении количества Еа-РОК в пробе с ацетилсалициловой кислотой на 25 % и более по сравнению с исходным - диагностируют непереносимость ацетилсалициловой кислоты.Home Пошук Про ННЦ Новини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
Патенти Звіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми
Iнформація для фахівців Інформація для населення Медичні послуги


© Відділ ІКТ
ННЦ ФПА

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua