Національний
інститут фтизіатрії і пульмонології
імені Ф.Г. Яновського

Перехід на титульну сторінкуПошук по сайту

Інформація для спеціалістів

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія"

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

 

Епідеміологічна ситуація з туберкульозу в Україні 
у 2003 році

к.м.н. Н.О. Лаптєва

Доповідь на засіданні Вченої ради інституту 28.09 2004 р.


Туберкульоз, як усім відомо, на сьогодні є серйозною загрозою здоров'ю людства. Цю хворобу ще не ліквідовано у жодній країні світу. В Україні захворюваність на туберкульоз зростає з року в рік.

Захворюваність туберкульозом. При порівнянні захворюваності туберкульозом за останні два роки (2002 - 2003 рр.) було встановлено, що вона збільшилась на 2,5 % або з 75,6 на 100 тис. населення до 77,5 на 100 тис. населення. Найбільші показники захворюваності у 2003 році відмічались у південно-східному регіоні України, зокрема:

 • у Херсонській області - 150,1 на 100 тис. населення;

 • у Миколаївській області - 112,4 на 100 тис. населення;

 • у Луганській області - 102,1 на 100 тис. населення;

 • у Донецькій області - 97,8 на 100 тис. населення;

 • у Запорізькій області - 91,8 на 100 тис. населення;

 • у Харківській області - 94,7 на 100 тис. населення.

Показники захворюваності у згаданих областях в 1,2 - 1,94 рази перевищували середньоукраїнські (77,5 на 100 тис. населення). За останні два роки (2002 - 2003 рр.) захворюваність легеневим туберкульозом теж збільшилась 1,09 %, або з 66,5 на 100 тис. населенняв у 2002 році до 73,8 на 100 тис. населення в 2003 році. При середньоукраїнській захворюваності туберкульозом легень 73,8 на 100 тис. населення у 2003 р. цей показник перевищував середньостатистичний в 1,2 - 1,96 рази у таких адміністративних територіях:

 • у Херсонській - 145,0 на 100 тис. населення;

 • у Миколаївській - 108,7 на 100 тис. населення;

 • у Луганській - 95,0 на 100 тис. населення;

 • у Донецькій - 94,1 на 100 тис. населення;

 • у Харківській - 91,5 на 100 тис. населення.

Захворюваність туберкульозом дітей. Захворюваність туберкульозом дітей за останні два роки зросла на 3,4 %, або з 8,8 на 100 тис. населення в 2002 році до 9,1 на 100 тис. населення в 2003 році. Найбільша захворюваність дітей туберкульозом у 2003 році спостерігалась у таких областях:

 • у Донецькій - 14,8 на 100 тис. населення;

 • в Автономній Республіці Крим - 13,0 на 100 тис. населення;

 • у Херсонській - 11,8 на 100 тис. населення;

 • у Луганській - 11,4 на 100 тис. населення;

 • у Харківській - 11,1 на 100 тис. населення;

 • у Чернівецькій - 11,1 на 100 тис. населення.

Позалегеневий туберкульоз. Захворюваність туберкульозом позалегеневих локалізацій за останні три роки (2001 - 2003 рр.) коливалась в незначних цифрових показниках: в 2001 р. - 3,6 на 100 тис. населення; в 2002 р. - 3,5 на 100 тис. населення; в 2003 р. - 3,7 на 100 тис. населення. У структурі захворюваності позалегеневим туберкульозом кістково-суглобовий туберкульоз становить 41,2 %; туберкульоз сечостатевих органів - 27,7 %; туберкульоз очей - 12,2 %; туберкульоз центральної нервової системи і мозкових оболонок - 3,7 %, решту інші локалізації. Зменшення кількості хворих на позалегеневий туберкульоз при погіршенні епідеміологічних показників щодо туберкульозу органів дихання пов'язане з недостатнім виявленням і неналежною кваліфікованою допомогою, незнанням цієї патології лікарями загальної мережі, а насамперед відсутністю в Україні інфраструктури з позалегеневого туберкульозу.

Поширеність (хворобливість) туберкульозу. За останні два роки (2002 - 2003 рр.) поширеність туберкульозу збільшилася на 2,95 %, або з 287,4 на 100 тис. населення в 2002 р., до 295,9 на 100 тис. населення в 2003 р. Найбільша поширеність всіх форм туберкульозу в 2003 році була зареєстрована у таких областях:

 • Херсонська - 409,2 на 100 тис. населення;

 • Дніпропетровська - 376,9 на 100 тис. населення;

 • Донецька - 370,0 на 100 тис. населення;

 • Одеська - 332,3 на 100 тис. населення;

 • Житомирська - 325,1 на 100 тис. населення;

 • Луганська - 318,3 на 100 тис. населення;

 • Харківська - 313,2 на 100 тис. населення;

 • Миколаївська - 308,5 на 100 тис. населення.

Рівень поширеності туберкульозу в цих областях перевищував середньостатистичний показник в Україні (295,9 на 100 тис. населення) в 1,1 - 1,7 рази.

Смертність від туберкульозу. Показник смертності за останні два роки (2002 - 2003 рр.) збільшився на 6,8 %, або з 20,4 на 100 тис. населення в 2002 р. до 21,8 % на 100 тис. населення в 2003 р. Слід відзначити, що за останні чотири роки (2000 - 2003 рр.) смертність від туберкульозу припинила свій галопуючий приріст і в 2001 р. її збільшення було лише на 0,45 % порівняно з 2000 роком (в 2000 р. - 22,3 на 100 тис. населення; в 2001 р. - 22,4 на 100 тис. населення), а в 2002 р. цей показник зменшився на 8,93 % в порівнянні з 2001 р., а в 2003 році - смертність збільшилась на 6,86 % (в 2002 р., - 20,4 на 100 тис. населення, а в 2003 р. - 21,8 на 100 тис. населення). Від загального числа померлих від активного туберкульозу в 2003 році до 31,2 % хворих помирає вдома. Значний відсоток хворих (до 13,8 %) помирає до одного року спостереження у диспансері. Щорічно зростає число хворих невідомих диспансеру, тобто з посмертно встановленим діагнозом туберкульозу (до 8,8 % від усіх померлих). В основному, це соціально-дезадаптовані групи населення (бомжі, наркомани, мігранти, алкоголіки тощо).

Лікування хворих на туберкульоз. Аналіз ефективності лікування хворих на туберкульоз за останні два роки (2002 - 2003 рр.) показав, що припинення бактеріовиділення у вперше виявлених бактеріовиділювачів збільшилась на 2,65 %, або в 2002 році - 86,7 %; в 2003 р. - 89,0 %. Особливо це було характерним для останніх чотирьох років: у 2000 р. - 79,1 %; у 2001 р. - 82,6 %; у 2002 р. - 86,7 %; у 2003 р. -89,0 %. На 15,9 % збільшилось число пацієнтів, у яких після проведеного лікування спостерігалось загоєння каверн (у 2000 р. - 66,0 %; у 2001 р. - 69,8 %; у 2002 р. - 74,3 %; у 2003 р. - 76,5). Найкращою ефективність лікування хворих на туберкульоз за показниками загоєння каверн у 2003 році спостерігалась у таких областях:

 • Черкаська - 90,6 %; в 2002 р. - 85,6 %, ефективність зросла на 5,8 %;

 • Харківська - 90,3 %; в 2002 р. - 88,2 %, ефективність зросла на 2,4 %;

 • Закарпатська - 87,4 %; в 2002 р. - 86,6 %, ефективність зросла на 0,92 %;

 • Полтавська - 86,2 %; в 2002 р. - 85,0 %, ефективність зросла на 1,4 %.

Щодо припинення бактеріовиділення серед хворих на туберкульоз після проведеного лікування, то у 2003 році значно кращими ці показники спостерігались у:

 • Хмельницькій області - 95,3 %; в 2002 р. - 95,0 %, ефективність зросла на 0,3 %;

 • Вінницькій області - 94,9 %; в 2002 р. - 94,5 %, ефективність зросла на 0,4 %;

 • Харківській області - 94,8 %; в 2002 р. - 93,4 %, ефективність зросла на 1,5 %;

 • м. Києві - 91,1 %; в 2002 р. - 90,1 %, ефективність зросла на 1,1 %;

 • м. Севастополі - 92,6 %; в 2002 р. - 85,9 %, ефективність зросла на 7,8 %;

 • Івано-Франківській області - 93,8 %; в 2002 р. - 87,0 %, ефективність зросла на 7,8 %;

 • Сумській області - 91,7 %; в 2002 р. - 88,1 %, ефективність зросла на 4,0 %.

На жаль, незадовільними залишаються показники фтизіохірургічного лікування. Число прооперованих з приводу туберкульозу органів дихання хоча і збільшилось на 3,3 % (або у 2002 р. становила 6,1 %; у 2003 р. - 6,3 % від числа усіх хворих на деструктивний туберкульоз, але ж це становить лише 5,6 % від числа хворих з деструктивними формами туберкульозу. В різних областях хірургічна активність неоднакова. Так, є області з високою хірургічною активністю - це Сумська - 23,4 %; Волинська - 22,2 %; Хмельницька - 10,3 %; Херсонська - 10,0 %. Однак є області, в яких хірургічна активність дуже низька: Тернопільська - 1,0 %; Київська - 1,3 %; Вінницька - 2,2 %. Щодо операцій з приводу позалегеневого туберкульозу, то відсоток до числа хворих позалегеневим туберкульозом зменшився і становить 4,1 % в 2003 р. (523 чол.), а в 2002 р. - 4,7 % (598 чол.). Найменше число хворих прооперованих з приводу позалегеневого туберкульозу було в Луганській області - 1,1 %, Тернопільській - 1,2 % та Чернігівській - 1,2 %.

Треба відмітити, що не у всіх областях госпіталізація вперше виявлених хворих на туберкульоз є задовільною. Взагалі в Україні відсоток госпіталізованих із кількості вперше виявлених хворих на туберкульоз органів дихання в 2003 році був 90,7 %, а в 2002 р. - 91,0 %. Є області з показником значно нижчим за загальноукраїнський:

 • Херсонська - 63,7 %;

 • Автономна Республіка Крим - 72,6 %;

 • м. Київ - 75,7 %.

І тільки дві області в Україні - Закарпатська і Хмельницька, в яких госпіталізація вперше виявлених хворих 100 %.

Виявлення туберкульозу. За останні 2 роки (2002 - 2003 рр.) кількість профілактичних обстежень на туберкульоз зросла із 27655900 до 27551700, або із 564,0 на 1 тис. населення до 580,7 на 1 тис. населення, тобто на 2,96 % або в 1,03 раз.

Позитивна динаміка. Треба відзначити, що вперше за багато років останні два роки стали по суті переломними і дали позитивні результати щодо туберкульозу. Порівнюючи 2002 і 2003 роки в Україні слід відмітити:

 1. Збільшилися обсяги профілактичних обстежень на туберкульоз (з 564,0 до 580,7 на 1000 населення);

 2. Збільшилися обсяги флюорографічних обстежень на туберкульоз (з 494,2 до 509,0 на 1000 чол.);

 3. Поліпшилася ефективність лікування хворих на туберкульоз (з 74,3 % до 76,5 %) за показником загоєння порожнин розпаду; з 86,7 % до 89,1 % - за показником припинення бактеріовиділення;

 4. Збільшилися обсяги фтизіохірургічного лікування (з 2266 до 2293 хворих);
  зросло абсолютне число посівів для виявлення мікобактерій туберкульозу (з 1001,9 до 1021,9 тис.);

 5. Збільшилися обсяги охоплення хіміопрофілактикою туберкульозу (з 90,9 % до 94,1 %) оскільки з'явилися антимікобактеріальні препарати;

 6. За цей період почала зменшуватись захворюваність контактів (з 6,9 - в 2001 р. до 6,2 - в 2002 р.; до 5,4 - в 2003 р.).


Невідкладні протитуберкульозні заходи сьогодення. Враховуючи Постанову Верховної Ради України та рекомендації Парламентських слухань на тему "Епідемія туберкульозу в Україні та шляхи її подолання" пріоритетними основами організації боротьби з туберкульозом на сучасному етапі повинні бути:

 1. Визначення Урядом країни туберкульозу як невідкладної складової своєї політики щодо забезпечення безпеки суспільства та його захисту від цієї недуги. Винесення системи боротьби з туберкульозом в Україні та її регіонах на рівень першочергових загальнодержавних прав людини і громадянина, безкоштовності, загальнодоступності та рівних можливостей.

 2. Збереження цілісності протитуберкульозної служби з її реорганізацією, а також вдосконалення вертикалі управління і контролю за виконанням протитуберкульозних заходів (Державна та регіональні міжурядові комісії).
  Інтеграція діяльності протитуберкульозної служби із загальною лікарняною мережею, санітарно-епідемічною службою та зацікавлених органів виконавчої влади (службою внутрішніх справ, виконання покарань, міграції, ветеринарної служби тощо) щодо профілактики та виявлення туберкульозу.

 3. Розробка і втілення державної системи моніторингу туберкульозу, обліково-звітної документації, адаптованих до міжнародних норм і стандартів.

 4. Підвищення ефективності лікування хіміорезистентного туберкульозу з впровадженням високоефективних контрольованих режимів хіміотерапії і когортного аналізу ефективності лікування.

 5. Удосконалення системи виявлення інфікованих та хворих на туберкульоз.
  Виділення цільових асигнувань із бюджету для централізованої закупівлі хіміопрепаратів, туберкуліну, вакцини БЦЖ і медичної техніки.

 6. Перегляду і оновлення навчальних програм із фтизіатрії для лікарів різного профілю, студентів, школярів та населення.

 7. Максимальне залучення громадських організацій у країні і за її межами та участі населення в запобіганні туберкульозу.

 8. Вивчення закономірностей епідемічного процесу в країні і окремих регіонах та розробка методів керування ним.

 9. Постійний контроль за рентабельністю та ефективністю протитуберкульозних заходів.

Тільки при виконанні цих умов в найближчі роки ми зможемо досягнути одужання 90 - 95 % хворих на вперше діагностований бактеріальний туберкульоз. Це також дозволить досягти своєчасного діагностування не менше 70 - 75 % бактеріовиділювачів серед усіх вперше зареєстрованих хворих на туберкульоз та налагодити централізований моніторинг епідемічного нагляду за проведенням протитуберкульозних заходів.


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua