Історія інституту
Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім Ф.Г. Яновского

Відвідайте нашу сторніку в Facebook

 

Клініка
Контакти

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Астма та алергія

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія" (АА)
"Інфузія&Хіміотерапія"
(ІХ)

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Спеціалізована вчена рада
Д 26.552.01:

оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

2023. - № 1.
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS

 

ПЕРЕДОВА СТАТТЯ / EDITORIALEDITORIAL
 

DOI: 10.31655/2307-3373-2023-1-5-16
Г. Л. Гуменюк, С. Г. Опімах
Щорічний конгрес Європейського респіраторного товариства 2022: Перший гібридний конгрес ERS

®

G. L. Gumeniuk, S. G. Opimakh
Annual Congress of the European Respiratory Society 2022: The First Hybrid ERS Congress

 

ОРИГИНАЛЬНІ СТАТІ / ОRYGINALS
 

DOI: 10.31655/2307-3373-2023-1-17-27
Ю. І. Фещенко, Л. М. Куриk, Н. А. Примушко, О. А. Канарський, І. П. Турчина, О. І. Крилач
Клінічні особливості бронхіальної астми у хворих із коморбідною патологією органів травлення

®

Y. I. Feshchenko, L.M. Kuryk, N. A. Primushko, A. A. Kanarsky, I. P. Turchina, O. I. Krylach
Clinical Features of Bronchial Asthma in Patients with Comorbid Pathology of the Digestive System

 

DOI: 10.31655/2307-3373-2023-1-28-35
К. Ю. Гашинова, Г. В. Усенко
Респіраторні симптоми та функція зовнішнього дихання у пацієнтів з хронічними лімфопроліферативними захворюваннями

®

K. Yu. Gashynova, G. V. Usenko
Respiratory Symptoms and Pulmonary Function in Patients with Chronic Lymphoproliferative Diseases

 

DOI: 10.31655/2307-3373-2023-1-36-43
Н. В. Вантюх, О. І. Лемко, Д. В. Решетар
Особливості імунної реактивності у реконвалесцентів після перенесеного COVID-19

®

N. V. Vantiukh, O. I. Lemko, D. V. Reshetar
Peculiarities of Immune Reactivity in Convalescents After COVID-19

 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ / LITERATURE REVIEWS
 

DOI: 10.31655/2307-3373-2023-1-44-50
А. В. Басанець
Бронхіальна астма, спричинена хімічними забруднювачами повітря: виклик на території війни

®

A. V. Basanets
Bronchial Asthma Induced by Chemical Air Pollutants: a Challenge in the Hostilities Zone

 

DOI: 10.31655/2307-3373-2023-1-51–62
С. В. Зайков, А. Є. Богомолов, Н. А. Гріцова, Л. В. Веселовський
Гіперчутливість до ексципієнтів лікарських засобів. Огляд літератури

®

S. V. Zaikov, A. Ye. Bogomolov, N. A. Hritsova, L. V. Veselovsky
Hypersensitivity to Drug Excipients. Literature review

 

DOI: 10.31655/2307-3373-2023-1-63-71
Е. М. Ходош, П. В. Нартов, О. К. Яковенко, І. M. Асоян, В. В. Сирота
Логіка глюкокортикоїдної терапії

®

E. M. Khodosh, P. V. Nartov, O. K. Yakovenko, I. M. Asoyan, V. V. Sirota
The Logic of Glucocorticoid Therapy

 

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК / CLINICAL CASE
 

DOI: 10.31655/2307-3373-2023-1-72-76
О. М. Беш, О. О. Сорокопуд, М. О. Кондратюк, О. Р. Слаба, Х. В. Семеген-Бодак, А. З. Бандрівська
Проблема діагностики алергії на метали в клінічному випадку

®

O. M. Besh, O. O. Sorokopud, M. O. Kondratyuk, O. R. Slaba, Kh. V. Semegen-Bodak, A. Z. Bandrivska
The Problem of Diagnosis of Metal Allergy in a Clinical Case

 


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми 
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua