Історія інституту
Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім Ф.Г. Яновского

Відвідайте нашу сторніку в Facebook

 

Клініка
Контакти

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Інфузія & Хіміотерапія

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія" (АА)
"Інфузія&Хіміотерапія"
(ІХ)

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Спеціалізована вчена рада
Д 26.552.01:

оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

2018. - № 1.
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS

 

ОГОЛОШЕННЯ / ADVERTISEMENT

 

АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА / ACTUAL PROBLEM

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2018-18-1-6-12

Фещенко Ю.І., Гуменюк М.І., Королюк О.Я.
Існуючі можливості підвищення ефективності лікування туберкульозу

®

Feshchenko Y.I., Gumeniuk M.I., Korolyuk O.Ya.
Existing opportunities to increase the effectiveness of tuberculosis treatment

 

ОРИГІНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ / ORIGINAL STUDIES

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2018-18-1-13-18

Кужко М.М., Тлустова Т.М., Денисов О.С., Спринсян Т.А.,Шуха Ю.В.
Короткострокова фізико-хімічна стабільність сумішей протитуберкульозних препаратів для внутрішньовенного введення

®

Kuzhko M.M., Tlustova T.M., Denysov O.S., Sprynsian T.A., Shukha Yu.V.
Short-term physical and chemical stability of mixtures of anti-tuberculosis drugs for intravenous administration

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2018-18-1-19-24

Черенько С.О., Литвиненко Н.А., Рева О.А., Хмель О.В., Веремеєнко Р.А., Погребна М.В., Сенько Ю.А.
Безпечність та ефективність порт-катетеру при проведенні інтенсивної внутрішньовенної хіміотерапії хворих на мультирезистентний туберкульоз і туберкульоз із розширеною резистентністю

®

Cherenko S.O., Lytvynenko N.A., Reva O.A., Khmel O.V., Veremeenenko R.A., Pogrebna M.V., Senko Yu.A.
Safety and efficiency of the port-catheter for intensive intravenous chemotherapy in patients with multi-drug resistant tuberculosis and extensively drug-resistant tuberculosis

 

ОГЛЯДОВІ СТАТТІ / REVIEW ARTICLES

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2018-18-1-25-29

Ігнатьєва В. І., Марцинюк Т.М., Святненко В.А., Гуменюк Г.Л.
Актуальність застосування електроенцефалографії та аудіометрії для діагностики медикаментозних ускладнень з боку нервової системи у хворих на мультирезистентний туберкульоз легень протягом основного курсу хіміотерапії

®

Ignatieva V.I., Martsinyuk T.M., Svyatnenko V.A., Gumeniuk G.L.
The relevance of the use of electroencephalography and audiometry for the diagnosis of drug-related nervous system complications in patients with multi-drug resistant pulmonary tuberculosis during the main course of chemotherapy

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД / FOREIGN EXPERIENCE

 

Ракель Пачеко Дуру, Паулу Фігуейреду Діаз, Алсіна Азеведу Феррейра, Сандра Маргарита Черінда, Карлуш Ліма Алвеш, Антоніу Карлуш Сарменто і Лурдес Кампос душ Сантуш
Важкий туберкульоз, потребуючий інтенсивної терапії: описовий аналіз

®

Raquel Pacheco Duro, Paulo Figueiredo Dias, Alcina Azevedo Ferreira, Sandra Margarida Xerinda, Carlos Lima Alves, António Carlos Sarmento and Lurdes Campos dos Santos
Severe Tuberculosis Requiring Intensive Care: A Descriptive Analysis

 

ДАЙДЖЕСТ / DIGEST

 

АНОНС ПОДІЙ / ANNOUNCEMENT EVENTS

 

ВИМОГИ ДО АВТОРІВ / REQUIREMENTS FOR AUTHORS


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми 
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


Всі матеріали, розміщені на сайті, є власністю НІФП НАМН України, але публікуються в режимі відкритого доступу.
При розміщенні в Інтернеті запозичених матеріалів гіперпосилання на сайт інституту обов'язкове!

© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua