Історія інституту
Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім Ф.Г. Яновского

Відвідайте нашу сторніку в Facebook

 

Клініка
Контакти

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Інфузія & Хіміотерапія

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія" (АА)
"Інфузія&Хіміотерапія"
(ІХ)

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Спеціалізована вчена рада
Д 26.552.01:

оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

2019. - № 2.
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS

 

АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА / ACTUAL PROBLEM

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2019-2-5-8

М. І. Гуменюк
Замикання венозних порт-систем у перервах між циклами інфузій: гепаринізований чи звичайний фізіологічний розчин?

®

M. I. Gumeniuk
Locking of venous port systems in breaks between infusion cycles: heparinized or normal saline?

 

ОРИГІНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ / ORIGINAL STUDIES

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2019-2-9-13

Л. А. Дзяк, О. С. Цуркаленко, В. М. Сук
Перспективні терапевтичні цілі для захисту мозку в разі гострої ішемії

®

L. A. Dzyak, O. S. Tsurkalenko, V. M. Suk
Perspective treatment goals for brain protection in case of acute ischemia

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2019-2-14-20

О. С. Шевченко, І. А. Овчаренко, Л. Д. Тодоріко
Патоморфологічні механізми руйнації сполучної тканини легень при туберкульозі

®

O. S. Shevchenko, I. A. Ovcharenko, L. D. Todoriko
Pathophysiological mechanisms destruction of the lung connective tissue in tuberculosis

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2019-2-21-25

О. М. Швець, О. С. Шевченко
Динаміка показників вуглеводного обміну у хворих на легеневий туберкульоз на тлі застосування патогенетичної терапії

®

O. M. Shvets, O. S. Shevchenko
Dynamics of carbohydrate metabolism indices during the treatment of pulmonary tuberculosis patients with the use of pathogenetic therapy

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД / FOREIGN EXPERIENCE

 

Н. Страйдом, С. В. Ґупта, В. С. Фокс, Л. І. Віа, Г. Бенг, М. Лі, С. Юм, Т. Шим, К. І. Баррі третій, М. Циммерман, В. Дартуа, Р. М. Савич
Розподіл протитуберкульозних препаратів і поява резистентності в пацієнтів із легеневими вогнищами: механістична модель та інструмент для оптимізації дози і схеми лікування

®

N. Strydom, S. V. Gupta, W. S. Fox, L. E. Via, H. Bang, M. Lee, S. Eum, T. Shim, C. E. Barry 3rd, M. Zimmerman, V. Dartois, R. M. Savic
Tuberculosis drugs’ distribution and emergence of resistance in patient’s lung lesions: a mechanistic model and tool for regimen and dose optimization

 

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК / CLINICAL CASE

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2019-2-38-40

А. Ф. Котельник, О. Орёл, Д. Н. Сертинян, В. Котельник
Осложнения эпидуральной анальгезии в родах

®

A. Kotelnik, O. Orel, D. Sertinyan, V. Kotelnik
Complications of epidural anesthesia during labor

 

АКТУАЛЬНІ ПОДІЇ / ACTUAL EVENTS

 

Л. Д. Тодоріко, І. В. Геруш, Ф. Міхалчан, Б. Махлер, І. Мунтян, К. Логін, Т. А. Спринсян
Підсумки першої спільної українсько-румунської конференції «Повітря не має кордонів. Здорові легені – запорука процвітання нації»

®

L. D. Todoriko, I. V. Gerush, F. Mihalţan, B. Mahler, I. Munteanu, C. Loghin, T. A. Sprynsian
Results of the first joint Ukrainian-Romanian International Conference “Air without borders. Healthy lungs are the key to the well-being of the nation”
 

ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЇ / CONFERENCE ABSTRACTS

 

ВИМОГИ ДО АВТОРІВ / REQUIREMENTS FOR AUTHORS


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми 
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


Всі матеріали, розміщені на сайті, є власністю НІФП НАМН України, але публікуються в режимі відкритого доступу.
При розміщенні в Інтернеті запозичених матеріалів гіперпосилання на сайт інституту обов'язкове!

© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua