Історія інституту
Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім Ф.Г. Яновского

Відвідайте нашу сторніку в Facebook

 

Клініка
Контакти

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Інфузія & Хіміотерапія

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія" (АА)
"Інфузія&Хіміотерапія"
(ІХ)

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Спеціалізована вчена рада
Д 26.552.01:

оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

2021. - № 3.
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENT

 

ОРИГІНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ / ORIGINAL STUDY

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2021-3-5-11

Ю.І. Фещенко, М.І. Линник, М.І. Гуменюк, І.А. Калабуха, В.І. Ігнатьєва, Г.Л. Гуменюк, О.Р. Тарасенко, В.Є. Іващенко, М.Г. Палівода
Діагностика синдрому зникаючих легень як ускладнення негоспітальної пневмонії вірусної етіології (COVID-19)

®

Y.I. Feshchenko, М.І. Lynnyk, М.І. Gumeniuk, I.A. Kalabukha, V.І. Іgnatieva, G.L. Gumeniuk, O.R. Tarasenko, V.E. Ivaschenko, M.G. Palivoda
Diagnosis of disappearing lung syndrome as a complication of non-hospital pneumonia of viral etiology (COVID-19)

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2021-3-12-17

Т.О. Перцева, К.О. Бєлослудцева, М.А. Крихтіна
Прогнозування тромботичних ускладнень у хворих на негоспітальну пневмонію за даними багатовимірного аналізу тяжкості, системного запалення, стану ендотеліальної функції та гемостазу

®

T.O. Pertseva, K.O. Bielosludtseva, M.A. Krykhtina
Forecasting thrombotic complications in patients with community acquired pneumonia according to multidimensional analysis of severity, systematic inflammation, endothelial function and hemostasis

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2021-3-18-24

В.М. Мельник, В.Г. Матусевич, О.П. Недоспасова, Л.В. Веселовський, О.Р. Тарасенко, І.В. Бушура, А.М. Приходько, І.О. Новожилова
Динаміка захворюваності на рецидиви у хворих на туберкульоз легень

®

V.M. Melnyk, V.G. Matusevych, O.P. Nedospasova, L.V. Veselovsky, O.R. Tarasenko, I.V. Bushura, A.M. Prychodko, I.O. Novozhylova
Dynamics of the incidence of the relapses in patients with pulmonary tuberculosis

 

ОГЛЯДОВА СТАТТЯ / REVIEW ARTICLE

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2021-3-25-29

О.С. Денисов
Вплив пандемії COVID-19 на фінансову сферу у медичному секторі: особливості централізованих державних закупівель ліків та виробів медичного призначення в Україні за період 2018-2021 рр.

®

O.S. Denysov
The impact of the COVID-19 pandemic on the financial sector in medicine: features of centralized state procurement of drugs and medical devices in Ukraine for the period 2018-2021

 

ЛЕКЦІЯ / LECTURE

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2021-3-30-39

С.В. Зайков, Г.Л. Гуменюк, Л.В. Веселовський
Проблема гіперчутливості до вітамінних препаратів

®

S.V. Zaikov, G.L. Gumeniuk, L.V. Veselovsky
The problem of hypersensitivity to vitamin preparations

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД / FOREIGN EXPERIENCE

 

Я. Чакая, М. Хан, Ф. Нтоумі, Е. Аклілу, Р. Фатіма, П. Мваба, Н. Капата, С. Мфінанга, С.Е. Хаснаін, П.Д.М.С. Катото, А.Н.Х. Булабула, Н.А. Сам-Агуду, Ж.Б. Начега С. Тібері, Т.Д. МакХью, І. Абубакар, А. Зумла
Звіт про туберкульоз у світі за 2020 рік: роздуми про всесвітній тягар і зусилля для його упередження та лікування

®

J. Chakaya, M. Khan, F. Ntoumi, E. Aklillu, R. Fatima, P. Mwaba, N. Kapata, S. Mfinanga, S.E. Hasnain, P.D.M.C. Katoto, A.N.H. Bulabula, N.A. Sam-Agudu, Jean B. Nachega, S. Tiberi, T.D. McHugh, I. Abubakar, A. Zumla
Global Tuberculosis Report 2020: reflections on the global TB burden, treatment and prevention efforts

 

ДАЙДЖЕСТ / DIGEST

 

ВИМОГИ ДО АВТОРІВ / REQUIREMENTS FOR AUTHORS

 

 


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми 
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


Всі матеріали, розміщені на сайті, є власністю НІФП НАМН України, але публікуються в режимі відкритого доступу.
При розміщенні в Інтернеті запозичених матеріалів гіперпосилання на сайт інституту обов'язкове!

© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua